Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2485
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 23:04
28-02-2009, 23:04

Планування роботи практичного психолога загальноосвітнього закладу

Категорія: Психологія

У своїй професійній діяльності практичний психолог має: > керуватися Етичним Кодексом психолога; > дотримуватися педагогічної етики; > пропагувати здоровий спосіб життя; > зберігати професійну таємницю; > будувати свою діяльність на основі доброзичливості та довіри; > знати програмно-методичні матеріали та документи про обсяг, рівень освіти та розвиток дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки та перспективи розвитку освіти; > постійно вдосконалюючи форми та методи роботи, підвищувати особистий рівень знань шляхом самоосвіти та брати участь у роботі психологічних конференцій і семінарів. Науково організовуючи діяльність, практичний психолог фіксує результати своєї роботи в таких документах: 1. План роботи психологічної служби. 2. Журнал обліку роботи практичного психолога. 3. Журнал обліку консультацій учнів, батьків, учителів. 4. Журнал спостережень. 5. Журнал корекційної роботи. 6. Папка кожного класу "Психологічний
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2919
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 22:58
28-02-2009, 22:58

Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові

Категорія: Іноземні мови

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій та управління Кафедра теорії та практики перекладу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни : “Практичний курс другої іноземної мови і переклад” на тему: “Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові” за спеціальністю 7.030507 “Переклад” Виконала: студентка 5 курсу групи ПЗ 08-51 Скрипко Ірина Леонідівна Науковий керівник: старший викладач Євтушенко Ніна Григорівна Кременчук 2009 ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. Віддієслівні прикметники у функціонально-семантичному полі пасиву…………………………………………………………………………… 6 РОЗДІЛ 2. Особливості віддієслівних прикметників з латентною модально-пасивною предикацією…………………………………………………………10 2.1. Про прикметникову деривацію…………………………………10 2.2. Значення віддієслівних прикметників………………………….16 РОЗДІЛ 3. Шляхи перекладу німецьких віддієслівних прикметників на українську мову…………………………………………………………………20 3.1. Переклад похідних
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2982
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 22:25
28-02-2009, 22:25

Матеріальні ресурси

Категорія: Промисловість і виробництво

ЗМІСТ Стор. Вступ   Розділ 1.Економічний зміст, класифікація та характеристика матеріальних ресурсів.   1.1 Економічний зміст матеріалів та їх роль у виробничо-господарській діяльності підприємства   1.2 Класифікація та характеристика матеріалів   1.3 Теоретичні основи аналізу структури та ефективності використання матеріалів   Розділ 2.Організація І методологія обліку операцій з матеріалами   2.1 Організація обліку надходження матеріалів   2.2 Організація обліку використання матеріалів   2.3 Порядок проведення інвентаризації матеріалів та відображення її результатів в бухгалтерському обліку   2.4 Комп'ютерні технології обробки даних з обліку матеріалів   Розділ 3 Аудит операцій з матеріалами   3.1 Організація і планування аудиторської перевірки операцій з матеріалами   3.2 Методика проведення аудиту матеріалів в місцях зберігання та в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2357
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 22:04
28-02-2009, 22:04

Демогеографічні особливості населення України

Категорія: Географія, Економічна географія

ПЛАН 1 Чисельність населення, його динаміка. Природний рух населення 2 Статево-вікова структура населення 3. Міграції населення України 1 Чисельність населення, його динаміка. Природний рух населення Україна - одна з найбільш густозаселених держав Європи. На її території проживає 48.4 млн. осіб (0. 8% населення світу, на 5.12.2001 р.). За чисельністю населення Україна займає п’яте місце серед європейських держав (після Німеччини, Італії, Великобританії і Франції) та 44 місце серед країн світу. Чисельність населення постійно зазнає змін під впливом як природних, так і соціально-економічних умов. Зміну цієї чисельності та сучасний стан населення (його кількість), статево-вікову структуру, етнічний та професійний склад тощо), його територіальний розподіл характеризує демогеографічна ситуація. Найбільші зміни в чисельності населення України відбулися у XX ст. На його початку в сучасних межах України (вона була поділена між Австро-Угорщиною, Польщею, Румунією та Росією) проживало 35.2 млн. осіб (в 1913
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3391
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 19:25
28-02-2009, 19:25

Робота із запитами в Access

Категорія: Комп'ютери, програмування

ВСТУП Програмне забезпечення для роботи з базами даних використовується на персональних комп’ютерах досить давно. Взагалі, база даних – це набір записів і файлів, які організовані спеціальним чином. В комп’ютері, наприклад, можна зберігати прізвища і адреси друзів або клієнтів. Можливо, зберігати всі свої листи, і вони згруповані по адресатам, або набір файлів з даними по фінансовим справам: отримані або виставлені рахунки, витрати по чековій книжці або балансам. Один з типів баз даних – це документи, які набрані за допомогою текстових редакторів і згруповані за темами. Другий тип – файли електронних таблиць, які об’єднані в групи по характеру їх використання. Щоб керувати даними, які розкидані по сотням таблиць і файлів використовуються системи керування базами даних (СКБД). Microsoft Access 97 саме є такою системою. Майже всі сучасні системи побудовані на реляційній моделі керування базами даних. Назва “реляційна” пов’язана з тим, що кожний запис в такій базі даних має інформацію, яка відноситься тільк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1356
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 19:19
28-02-2009, 19:19

Соціально-психологічні особливості керівництва театральним колективом

Категорія: Психологія

Оптимізація діяльності театру в сучасних умовах багато в чому залежить від гуманізації та демократизації всіх ланок його керівництва. Одним з істотних важелів підвищення професійної культури управління театральним колективом є забезпечення високого рівня психологічної компетентності його керівників. Національна опера України ім. Т. Шевченка, художні традиції якої сформувалися на ґрунті високої професійної майстерності не однієї плеяди талановитих митців, має славетну історію. Колектив театру (а він налічує понад 1200 творчих і технічно-організаційних працівників) постійно створює високохудожні оперні та балетні вистави, які збагачують не лише сучасну українську, але і європейську та світову культуру. Керівники такого складного колективу у роботі з людьми, де кожен якщо не геній, то непересічний талант, повинні володіти глибокими знаннями з психології творчості та психології управління. Адже на функціонуванні театрального колективу неодмінно позначаються складні міжособистісні стосунки. І, попри все, тут
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1215
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 18:59
28-02-2009, 18:59

Майбутнє етнічних конфліктів

Категорія: Політологія, політісторія

Нині практично всі аспекти економічного, суспільного і політичного життя зазнають глибокого впливу процесів глобалізації. Етнічні конфлікти – не виняток. Етнічний конфлікт більшість політологів розуміє як протистояння з елементами насилля між групами людей, які проживають на території однієї держави, але належать до різних етносів [1]. Націоналізм може стати причиною етнічного конфлікту, якщо метою протистояння є створення окремого політичного утворення для кожної із груп, що протистоять одна одній [2]. Чимало дослідників вважає, що глобалізація провокує етнічні конфлікти і прояви націоналізму, оскільки вона спонукає до культурної гомогенізації етнічні, релігійні, племінні групи, котрі захищають свою самобутність. Зокрема, М. Вотерс визначає глобалізацію як „наслідок експансії європейської культури на всю планету за допомогою поселень, колонізації і культурного мімезису” [3]. Останній, у свою чергу, може призвести до появи етнонаціоналізму як реакції локальних культур на глобалізацію. Найбільш песим
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 527
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 18:57
28-02-2009, 18:57

Роль батька

Категорія: Педагогіка

Роль батька у виховному процесі звичайно обмежувалася в українців функцією покарання. Виступаючи дисциплінуючим вектором виховання, годувальник-батько сприймається дитиною значною мірою відчужено. Дитина мусить, скоряючись силі, слухатися, але внутрішньо протестує, прагне вирватися з-під батьківської влади. Постать батька асоціюється з владою, причому з владою як джерелом насильства. У дорослому віці людина на підсвідомому рівні репродукує негативні настанови, які сформувалися у дитинстві “Батько" - слово, що його вимовляємо з повагою, любов'ю та ніжністю, усвідомлюючи його відповідальну ролю в сім'ї та вихованні дітей. "Вся сім'я вмісті й душа на місці". Так твердить тисячолітня народня мудрість, котру важко заперечити, беручи до уваги все бачене, прочитане, розказане чи стверджене. А сім'я у вужчому розумінні - це батько, мати і діти, які живуть разом. Крім того, з давніх давен у кожному суспільстві - це первісний осередок багатьох людських відносин - духовних, моральних, господарських,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1283
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 15:58
28-02-2009, 15:58

Підсудність і її види

Категорія: Право

Зміст 1. Поняття принципів і їх значення 2. Принципи, які закріплені Конституцією України 3. Міжгалузеві принципи 4. Принципи, закріплені законодавством про судочинство Список використаної літератури 1. Поняття підсудності Підвідомчі судові цивільні справи вирішуються Верховним Судом України, Верховним Судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, міжоблас­ними, міжрайонними (окружними), районними (міськими) судами, військовими судами регіонів, Військове-Морських Сил і гарнізонів. Усі вони становлять судову систему загальних судів України (ст. 20 Закону «Про судоустрій»), реалізують судову владу, здійснюють правосуддя в цивільних справах, але мають різну, встановлену законом компетенцію у розгляді і вирішенні справ. Підсудність – розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм цивільних справ. На відміну від підвідомчості, яка розмежовує компетенцію між державними органами
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 973
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 15:41
28-02-2009, 15:41

Закрепи у дітей раннього віку

Категорія: Медицина

Ця проблема є частим явищем у дітей різного віку, в тому числі й перших трьох років життя. Багато хто думає, що в закрепах нічого страшного немає. Однак, як стверджують досвідчені гастроентерологи, саме закрепи формують закомплексовану особистість дитини, а постійна інтоксикація порушує стан її здоров'я. Закрепом вважається хронічна затримка вивільнення кишечника, що триває більше двох діб. Вона супроводжується затрудненими, іноді болючими випорожненнями, що викликають дискомфорт, з відходженням невеликої кількості твердого калу. Закрепи аліментарного походження зумовлені порушенням принципу збалансованості харчування, тобто вікового співвідношення між білками, вуглеводами, жирами, мінеральними речовинами, вітамінами і водою. Часте годування дитини, збої в ритмі харчування, вживання продуктів, які не сприяють руховій активності кишечника (білий хліб, рисові рідкі каші, міцний чай, киселі, какао), обмеження вживання овочів - все це, зрештою, призводить до затримки вивільнення кишечника. Хронічні закрепи о
Назад Вперед
^