Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1006
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 13:55
28-02-2009, 13:55

GIF-анімація

Категорія: Комп'ютери, програмування

GIF-анімація використовує можливість GIF-формату зберігати у файлі декілька зображень. Якщо в GIF-файлі міститься декілька зображень, то вони будуть показані по черзі, як невеликий фільм. Однак на відміну від звичайного фільму, у якому швидкість відтворення визначається кількістю кадрів за секунду, у GIF-файлі зберігається ряд параметрів, що визначають, яким чином і як довго кожне зображення буде демонструватися. Крім того, зображення GIF-файлу можуть бути різного розміру і розміщені в потрібній позиції екрану незалежно від зображень інших кадрів. Кожен GIF-файл містить таблицю індексів кольорів, яку називають індексною колірною палітрою. Вона визначає, які кольори використовуються в зображенні і який індекс відповідає кожному кольору. В залежності від способу збереження для індексу потрібно до 4 байтів даних, тому зображення з 256 кольорами має палітру розміром до 1024-х байт. В анімованих GIF-файлах використовують два типи палітр: глобальну (Global Palette), що визначає кольори кожного зображення ані
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 907
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 12:26
28-02-2009, 12:26

Методологічні основи технології створення та використання атестаційних педагогічних тестів

Категорія: Педагогіка

В останній час в Україні поширюється розуміння того, що для розробки науково-обгрунтованих педагогічних тестів блискучого знання змісту предмета недостатньо. Необхідна методика , яка включає в себе сукупність методів аналізу змісту і форм завдань, а також науковий підхід для процесу збору і обробки інформації, потрібні методи розрахунку параметрів завдань, методи експертизи якості тестів і тестових завдань. Тобто потрібна теорія тестових методів, що у філософській літературі називається методологією. Взагалі кажучи, питання доводиться ставити ширше, оскільки, якщо для розробки тестів достатньо знання теорії тестів, то для наукової організації усього процесу в цілому доводиться дбати про методологію, яка охоплює опріч розробки тестових методів і застосування тестів для різних цілей, інтерпретацію тестових результатів, розробку принципів наукової організації діяльності тестових центрів і ціле коло інших питань, які потребують невідхильного вирішення. Цих питань так багато, що мова повинна йти не про метод
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 876
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 12:19
28-02-2009, 12:19

Мікробактерії туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis)

Категорія: Медицина

Туберкульозну паличку відкрив Р. Кох у 1882 р. Він же розробив основні питання патогенезу й імунітету захв., одержав туберкулін. Туберкульоз - хрон. інф. хв. легенів, лімфатичних вузлів, кісток, суглобів, сечостатевої системи, органів черевної порожнини. Морфологія і фізіологія. Мікобактерії туберкульозу - тоненькі, прямі або трохи зігнуті палички довжиною 1-4 мкм і шириною 0,2-0,6 мкм, гомогенні або зернисті, Гр(+). Вони нерухомі, не утворюють спор і капсул, можуть мати гіллясті, ниткоподібні й кокоподібні форми. У цитоплазмі, особливо в клітинній стінці міститься велика кількість високомолекулярних ліпідів, що зумовлює їх високу стійкість до кислот, лугів і спиртів. Вони погано сприймають анілінові барвники, найкращий спосіб забарвлення за Цілем-Нільсеном: на голубому фоні туберкульозні палички виглядають рубіново-червоними. Мікобактерії туберкульозу вирощують в аеробних умовах на складних живильних середов. із додаванням яєць, гліцерину, картоплі, віт., глюкози, амінокислот, твіну-80. Найчастіше ви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1334
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 11:27
28-02-2009, 11:27

Українська культура другої половини XX століття (загальна характеристика)

Категорія: Мистецтво, культура

В 1930-х роках українська культура крок за кроком втрачала залишки національної незалежності, а ті суспільно-політичні процеси, що відбувались на Україні, певним чином змусили частину інтелігенції прилаштуватись до нових умов тоталітарного буття. Напередодні Великої Вітчизняної війни Україна, як і інші народи радянської держави, відчула на собі цілу низку соціальних, політичних впливів комуністичної ідеології, започаткованої радянською державою на шляху боротьби з різними проявами національної свідомості і національними традиціями. Розстріляне українське відродження 30-х років, низка гучних політичних процесів, політичні заслання, етноцид і штучний голодомор, керований урядом, спотворили національну свідомість народу. В 40-х роках, незважаючи на жорстокі утиски панівної ідеології, в Україні продовжували жевріти сподівання національного відродження, хоча і знаходилось воно в глибині підсвідомості українського буття. Художня культура в роки Великої Вітчизняної війни. Німецька навала змусила народ консолід
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 432
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 10:45
28-02-2009, 10:45

Гуманістична теорія особистості А. Маслоу

Категорія: Психологія

А. Маслоу – американський психолог, один з основоположників гуманістичної теорії особистості. Головною характеристикою особистості вважав потяг до самоактуалізації, самовираження, розкриття потенцій до творчості та любові, в основі яких лежить гуманістична потреба приносити людям добро. Він стверджував, що людині, як і тварині, не властиві природжені інстинкти жорстокості і агресії,як уважав З. Фрейд. Навпаки,в них закладений інстинкт збереження своєї популяції, що змушує їх допомагати одне одному. Потреба в самоактуалізації своїх можливостей і здібностей властива здоровій людині, а найбільшою мірою – видатним людям. Суспільство може процвітати, якщо воно знаходить шляхи розвитку здорових, сильних, розумово повноцінних особистостей. Поступ суспільства відбувається не революлюційним шляхом, не соціальним перетворенням, а задоволенням гуманістичних потреб. За А. Маслоу, ядро особистості утворюють гуманістичні потреби в добрі, моральності, доброзичливості, з якими народжується людина і які вона може ре
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2768
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 10:38
28-02-2009, 10:38

Розвиток франчайзингових відносин в туристичній індустрії України на прикладі “Екоплант”: мережа агентств “Горящие путёвки” м. Київ

Категорія: Екскурсії і туризм

Зміст Стор Вступ 8 І. Теоретичні основи франчайзингових відносин в сфері туризму 1.1 Сутність та історія розвитку франчайзингу, як специфічної форми бізнесу 10 1.2 Види франчайзингової діяльності та стадії впровадження франчайзингу в галузі туризму .19 1.3 Використання франчайзингу у закордонній практиці організації турбізнесу 31 ІІ. Дослідження франчайзингової діяльності мережі агенцій „Горящие путёвки” 2.1 Особливості франчайзингової діяльності мережі агенцій „Горящие путёвки” .41 2.2 Аналіз системи договірних відносин в мережі агенцій 54 2.3 Ефективність франчайзингової діяльності мережі агенцій „Горящие путёвки” .63 ІІІ. Рекомендації щодо вдосконалення франчайзингової діяльності мережі агенцій „Горящие путёвки” 3.1 Визначення напрямів розвитку та вдосконалення діяльності ТОВ „Екоплант ЛТД”, як франчайзингової організації 92 3.2 Економічне обґрунтування наданих пропозицій щодо вдосконалення франчайзингової діяльності підприємства 102 Висновки та пропозиції .116 Список використаних дже
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 437
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 09:11
28-02-2009, 09:11

Рентгенотерапія

Категорія: Медицина

П л а н : 1. Рентгенотерапія. 2. Значення в онкології. 3. Короткодистанційнa рентгенотерапія. 4. Рентгенотерапія непухлинних захворювань. РЕНТГЕНОТЕРАПІЯ [рентгено - (по імені В. Рентгена) + грец. therapeіa - лікування] - метод променевої терапії, здійснюваної за допомогою рентгенівського випромінювання, генерованого спеціальними медичними рентгенотерапевтичними апаратами. Розробка і впровадження цього методу зв'язані з відкриттям В. Рентгеном у 1895 р. рентгенівського випромінювання. У розвиток рентгенотерапії в нашій країні великий вклад внесли Д. Ф. Решетилло, А. А. Цейтлин, Н. В. Лазарєв, А. И. Домбровскпй і ін. Рентгенотерапія в онкології в даний час трохи утратила своє значення. Це зв'язано з впровадженням у клінічну практику гамма-апаратів, бетатронів, циклотронів і лінійних прискорювачів, що генерують випромінювання високі енергії - гамма-випромінювання, гальмове випромінювання, електронне випромінювання, нейтронне випромінювання, протонне випромінювання й інші, що дало можливість ств
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 949
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 07:47
28-02-2009, 07:47

Культура Ірану X -XV ст.

Категорія: Мистецтво, культура

Середньовічна арабська культура справила безпосередній вплив на сусідні народи, особливо ті, які входили до складу халіфату. Щодо цього заслуговує особливої уваги культура Персії (Ірану) X - XV ст. Прикладне мистецтво. У ці сторіччя Іран пережив безліч руйнівних набігів і навал. Але це не могло перешкодити значному економічному зростанню - розвитку сільського господарства, зростанню міст і торгівлі. Завдяки створенню великих зрошувальних систем стали збирати по декілька врожаїв на рік. У Хорасані, головній провінції країни, вирощували до 100 сортів винограду, розширили посіви цукрової тростини, оливи, олійних, пряних та ін. рослин, з'явилися цитрусові. Процвітало ремесло, а з ним і торгівля - внутрішня і заморська. Вивозилися парча і золоте шиття, лляні, шовкові і бавовняні тканини, шерстяні і шовкові килими, полив'яний фаянсовий посуд, зброя і шкіряні вироби. Парфюмерія - квіткові масла, парфуми й есенції з махрової троянди, фіалки, нарциса, апельсинових і фінікових квітів - вивозилася морем навіть у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 941
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 07:47
28-02-2009, 07:47

Протиріччя культурного процесу 60-80-х рр.

Категорія: Мистецтво, культура

60-80-і роки зовні виглядають найбільш стабільним часом радянської історії, але і вони пронизані глибокими внутрішніми протиріччями. З приходом до влади М.Хрущова політична обстановка в країні поступово змінюється, настає “відлига”. Свою назву цей час отримав за повістю І.Еренбурга, яка дуже точно передала зміст епохи. Це - десталінізація суспільного життя, певна демократизація, реабілітація засуджених, повернення багатьох імен, певна свобода творчості, що породило безліч надій. Однак реформи до кінця доведені не були, корінних змін політичного устрою не сталося, дуже швидко почався відкат перетворень, що призвів до “застою”. Проте для культури хронологічно короткий період “відлиги” мав величезне значення і далекосяжні наслідки. Атмосфера кінця 50-х років привела до формування цілого покоління так званих “шестидесятників” - вчених, письменників, художників, які відзначалися непримиренністю до ідеологічного диктату, повагою до особистості, прихильністю до національних культурних цінностей, ідеалів свободи. П
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1086
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 07:42
28-02-2009, 07:42

Категорії „прекрасне” і „потворне”

Категорія: Естетика

Серед найвищих цінностей людства, якими є істина, добро і краса, остання займає особливе місце в житті людини. Вона здавна була предметом дискусій, зіткнення різних думок і уявлень. Важко визначити, коли у мові з'явилось поняття прекрасне, однак відомо, що історичні уявлення про красу нерідко суперечать одне одному. Від чого ж залежить уявлення про красу, яким є її вимір, які відтінки властиві їй? У російській поезії красиву дівчину порівнюють з ласкавим сонцем — «красна девица» (від кольору і тепла Сонця). А от для країн Сходу таке порівняння традиційно неприйнятне. Навпаки, тут поети порівнюють дівчину з Місяцем. У якому ж випадку порівняння вдаліше? Ска­жемо так: кожне з них чудове й істинне для свого місця. В обох діє одна й та сама закономірність, але дає різні наслідки. А це означає, що реальні предмети, які оцінюю­ться як прекрасні, різняться між собою. Отже, прагнення з'ясувати сутність прекрасного, зіставляючи між собою найчудовіші предмети, не має сенсу. Цікаво, що на це звернув увагу ще два з
^