Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 852
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-02-2009, 03:11
27-02-2009, 03:11

Андрей Шептицький - глава Української Церкві Митрополит Галицький, Архиєпископ Львівський

Категорія: Релігія

„ . Тільки для Вас маю жити, - для Вас цілим серцем і душею працювати, для Вас усе посвятити, – ба, навіть за Вас, як цього треба буде, й життя своє віддати”. Андрей Шептицький 4 травня 1900 року, помирає Митрополит Сас-Куїловський. Коли 22 жовтня 1900 року кир Андрей з прочанами відвідував Рим, Папа Лев XIII запросив його до себе на аудієнцію і сповістив про своє благословенне рішення – призначити його на Митрополичий престіл. 31 жовтня 1900 року у пресі з’явилось офіційне підтвердження про номінацію єпископа Шептицького Галицьким Митрополитом. Кир Андрей гідно готувався до виконання нелегких обов’язків Митрополита, відчуваючи велику відповідальність перед Богом за український народ. Не можна не згадати про неоціненну заслугу матері Митрополита Андрея Шептицького – графиню Софію, багатогранно освічену, талановиту людину, котра своєю святою побожністю заронила у серце Романа щиру любов до Господа та людей, замилування до всього прекрасного й доброго та виховала такого відданого українському народо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2752
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-02-2009, 03:05
27-02-2009, 03:05

Нові вимоги до виробництва стерильних лікарських форм згідно з вимогами GMP

Категорія: Медицина

ЗМІСТ 1. Виробництво стерильних лікарських засобів. Принцип ………… .……… 3 2. Створення умов до виробництва стерильної продукції …………………… 3 2.1 Загальні вимоги до виробництва стерильної продукції. Класи чистоти приміщень ………………………………………………………………… . 4 2.2 Ізолююча технологія ……………………………………………………… 7 2.3 Технологія видування/наповнення/герметизації ………………………… 7 2.4 Продукція, що стерилізується в первинній упаковці …………………… 8 2.5 Готування в асептичних умовах ………………………………………… . 8 2.6 Вимоги до виробничих приміщень і чистоти повітряного середовища . 9 2.7 Забезпечення виробничих приміщень чистим повітрям ………………… 10 2.8 Вимоги, що пред’являються до персоналу і спецодягу …………………. 12 2.9 Вимоги до технологічного процесу ……………………………………… 14 2.10 Вимоги до технологічного устаткування …………………………… 15 3. Стерилізація …………………………………………………………………… . 16 3.1 Термічна стерилізація ……………………………………………………… 17
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1692
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-02-2009, 03:05
27-02-2009, 03:05

Нанесення лакофарбових матеріалів на деревину

Категорія: Технічні науки

Зміст Вступ 2 1. Розробка конструкцій виробу 4 1.1. Опис виробу .4 1.2. Конструкція і матеріали 5 2. Розробка технологічного процесу 6 2.1. Опис технологічного процесу 6 2.2. Технологічна карта 13 3. Заходи з охорони праці 15 Список використаної літератури .21 ВСТУП Історія нашого народу має вікові традиції застосування деревини як в архітектурі, так і в оформленні інтер’єрів, виготовленні меблів та інших побутових виробів. Науково – технічний прогрес у промисловості і, особливо в галузі виробництва високоміцних сплавів зумовив витіснення деревини як конструкційного матеріалу. Та деревина порівняно з іншими матеріалами має переваги. Вона природно поновлюється. І за раціонального використання та поновлення її запаси можуть бути невичерпаними. Інші матеріали, зокрема на фото, газ вугілля, різні руди, що видобуваються з надр землі, вичерпуються, а їх запаси постійно зменшується. Завдяки високій механічній міцності, легкій оброблюваності, невеликій твердості, невеликій твердості, низькій т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 707
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-02-2009, 02:52
27-02-2009, 02:52

Формування мотиваційної складової до занять фізичною культурою і спортом у секціях з фізичної підготовки

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Оздоровчими спортивними заняттями можуть займатися всі, але досягти успіху у великому спорті можуть люди, які мають практично неймовірні здатності [1,2]. Але ці здатності потрібно формувати, розвивати, вдосконалювати. Особливого значення набуває засвоєння студентами понять не лише про фізичну культуру, але й про координаційні і рухові дії. Для студентів, які не будуть професійними спортсменами у майбутньому фізичне виховання базується на зміні їх ментальності щодо занять фізичними вправами з використанням комплексів вправ з окремих видів спорту – акробатики, гімнастики, легкої атлетики тощо. Нами пропонуються методичні рекомендації для педагогів вищої школи, які базуються на оригінальному комплексі вправ і використані у секціях фізичної підготовки. Цей підхід дозволив ненав’язливо довести до студентів елементарні уявлення про акробатику, художню гімнастику та її різновиди. Пропонувалися конкретні сценарії виконання комплексу фізичних вправ з тими елементами, які орієнтовані на вдосконалення рухових навичок.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1242
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-02-2009, 00:21
27-02-2009, 00:21

Бухгалтерський баланс

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Бухгалтерський баланс, його зміст і значення Бухгалтерський баланс дає змогу отримати узагальнену та згруповану у відповідний спосіб інформацію про стан господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату. Існує два визначення балансу: економічне, згідно з яким це спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату, і бухгалтерське, згідно з яким це двобічна таблиця, ліва частина якої (актив) призначена для відображення засобів підприємства, права (пасив) — для відображення джерел їх формування. Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87 . Розрізняють такі види бухгалтерського балансу: • вступний — складається на початку діяльності підприємства; • періодичний — складається протягом календарного року за звітними періодами; • річний — відображу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 815
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-02-2009, 00:15
27-02-2009, 00:15

Правовий статус та повноваження Вищої ради юстиції

Категорія: Право

ПЛАН Вступ 1. Формування нового інституту в системі правосуддя – Вищої ради юстиції. 2. Статус Вищої ради юстиції. 3. Особливості формування складу ради. 4. Основні повноваження спеціального конституційного органу. Висновок. Література. ВСТУП. В зв’язку з прийняттям Основного Закону України – Конституції України в якій стаття 6 визначає, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Принцип поділу влад зумовлений недопущенням узурпації влади однією з гілок. У незалежному судо­чинстві суддям відводиться особлива роль, адже, на відміну від інших видів дер­жавної влади, судова влада надається судді особисто. У зв'язку з цим, до наявних проблем добору та форму­вання суддівських кадрів потрібні прогресивні підхо­ди. Судова влада зможе на­лежним чином виконувати свої функції, якщо посади суддів поступ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 923
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 23:44
26-02-2009, 23:44

Способи ухилення від сплати податків

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Вступ. Податкова система являється одним із найважливіших елементів економіки України. Українська податкова система формується в складний для країни період переходу від адміністративно-командної економіки до економіки ринкового типу, супроводжуючись кризовими явищами практично у всіх сферах суспільного життя. За таких умов широкого поширення набувають порушення податкового законодавства. Низький рівень правосвідомості “нових” підприємцiв у поєднанні з надто високими податковими ставками криміналізували виробництво, торгівлю та інші сфери господарської діяльності. Щоб уникнути оподаткування, деякі підприємці вишукують прогалини в чинних законодавчих актах, замість безготівкових розрахунків впроваджують готівкові, відкривають по декілька гривневих і валютних рахунків, вдаються до інших хитрощів. Сьогодні керівники багатьох комерційних структур знають особливості, за якими підприємства звільняються від податків. Тому в їхніх статутах часто зазначаються такі види діяльності, як виробництво і пере
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 429
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 22:59
26-02-2009, 22:59

П.Орлик та його конституція 1710р.

Категорія: Історія

Після смерті І. Мазепи на загальній раді старшина та Військо Запорізь­ке під головуванням кошового отамана К. Гордієнка 5 квітня 1710 р, обра­ли гетьманом України (в еміграції) Пилипа Орлика. Він походив із чесько-польського роду. Закінчив Києво-Могилянську академію, працював спочат­ку в канцелярії київського митрополита, а згодом - у гетьманській канцеля­рії. Відомий як письменник і поет. Рада прийняла своєрідні статті - «Пакти і Конституцію прав і вольнос-тей Війська Запорізького», згодом названі «Конституцією Орлика», які були договором між гетьманом і Військом Запорізьким про державний уст­рій України після її визволення від московського панування. Цей документ ніколи, не був втілений у життя, але увійшов в історію як одна з перших в Європі конституцій демократичного суспільства (у той час лише Англія, Ні­дерланди і Швейцарія втілювали принципи конституціоналізму в політику й правову практику), став свідченням передової української суспільно-політичної думки: • Україна обох боків Дніпра (по р.Случ) мал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1091
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 21:37
26-02-2009, 21:37

Личківка

Категорія: Технічні науки

2. Розробка технологічно процесу. 2.1. Опис технологічного процесу. Матеріалом для виготовлення личківки можуть бути: - шпон струганий; - шпон лущений; - синтетичній рулонний або листовий матеріал; - паперово-шаруватий пластик. Підготовлення личківки залежа­тиме від вида матеріалу личківки та розмірів основи і для шпону струганого складається з таких операцій: - зберігання; - досушування (кондиціонування); - підбір кнолей за кольором та кіль­кістю; - розмітка кнолей; - розкрій (поперечний та поздовжній); - вирівнювання крайок; - підбір ділянок за кольором та текс­турою; - склеювання ділянок в личківки не­обхідних розмірів; - закріплення торців. Якщо ширина основи менша, ніж ширина ділянки шпону, то операції поздовжнього розкрою, вирівнювання крайок, склеювання в листи необхідних розмірів, а інколи і закріплення торців - відсутні. Для лущеного шпону можуть бути відсутні розмітка, підбір за кольо­ром та текстурою, закріплення торців. При використанні синтетичного шпону виконують л
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 707
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 21:36
26-02-2009, 21:36

Цілі та дійсні типи мови Турбо Паскаль

Категорія: Комп'ютери, програмування

Базовий тип цілих integer утворено цілими, які займають 2 байти в знаковому поданні. Тепер уже зрозуміло, чому їх діапазон від -32768 до 32767. Крім цього типу, в мові Турбо Паскаль є ще кілька типів для подання цілих. Укажемо їх імена, спосіб (знаковий/беззнаковий) та розміри подання в байтах, а також їх діапазони. Тип Byte – беззнакові в 1 байті, 0 255. Тип Shortint – знакові в 1 байті, -128 127. Тип Word – беззнакові в 2 байтах, 0 65535. Тип Longint – знакові в 4 байтах, -2147483648 2147483647. Для всіх цих типів означено всі операції, що й для типу Integer. Числа базового типу Real займають 6 байтів. 1 біт зайнятий знаком числа, 39 – дробовою частиною, 8 – порядком. Нескладно підрахувати, що діапазон додатних чисел – від 2-126» 2.9´ 10-39 до (2-2-39)´ 2127» 1038. Значення типу Single займають 4 байти (дробова частина – 23 біти, порядок – 8). Діапазон додатних значень – від 2-126 до (2-2-23)´ 2127» 1038. Значення типу Double займають 8 байтів (дробова частина – 52 біти, порядок
^