Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 897
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 19:16
26-02-2009, 19:16

Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки

Категорія: Соціологія

ПЛАН 1. Поняття і система віктимологічної профілактики. 2. Форми та методи віктимологічної профілактики. 3. Особа потерпілого та її правовий захист. 4. Класифікація жертв злочинів. 5. Механізм суїцидальної поведінки. 1. Поняття і система віктимологічної профілактики. Стратегія боротьби із злочинністю у світі загалом і в нашій країні зокрема, переходить до системного впливу на неї, тобто втілюються в життя комплексні програми загально-соціальних та кримінально-правових заходів протидії цьому негативному явищу. Віктимологічну профілактику визначають як систему взаємопов’язаних, організаційно забезпечених державних, громадських та індивідуальних заходів, спрямованих на виявлення і усунення або нейтралізацію чинників, які формують особисту чи масову можливість стати жертвою злочину. Ідея захисту жертв злочинів від протиправних діянь злочинців та свавілля державних чиновників послідовно втілюється з кінця 40-х років ХХ століття. Б.Мендельсон, Г.Гентіг, Г. Елленбергер у той час започаткували дослідження
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1512
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 17:48
26-02-2009, 17:48

Word

Категорія: Комп'ютери, програмування

План 1. Функції Word. 2. Інтерфейс користувача. 3. Основні прийоми роботи з документами. 4. Редагування документа. Word Microsoft Word — потужний текстовий процесор, призначений для виконання всіх процесів обробки тексту: від набору й верстки до перевірки орфографії, вставки в текст графіки, друкування тексту. Він працює з багатьма шрифтами більш як 20 мов світу. Однією з багатьох корисних властивостей Word є автоматична корекція тексту за границями, автоматичне перенесення слів і виправлення правопису слів, зберігання тексту у певний проміжок часу, наявність майстрів текстів і шаблонів, Що дозволяють у лічені хвилини створити діловий лист, факс, автобіографію, розклад, календар і багато чого іншого. Word забезпечує пошук заданого слова або фрагмента тексту, заміну його на зазначений фрагмент, видалення, копіювання у внутрішній буфер або заміну за шрифтом, гарнітурою або розміром Шрифту, а також за надрядковими або підрядковими символами. Наявність закладки в тексті дозволяє швидко перейти до заклад
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1112
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 17:33
26-02-2009, 17:33

Визначення фізичних властивостей і швидкості руху небесних тіл за їхніми спектрами

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

1. Обсерваторії. Астрономічні дослідження проводять у нау­кових інститутах, університетах і обсерваторіях. Пулковська обсерваторія під Ленінградом (мал. 36) існує з 1839 р. і просла­вилася складанням найточніших зоряних каталогів, її в минулому столітті називали астрономічною столицею світу. У процесі бурхли­вого розвитку науки в нашій країні було побудовано багато ін­ших обсерваторій, у тому числі в союзних республіках. До найбіль­ших слід віднести Спеціальну астрофізичну обсерваторію на Північному Кавказі. Кримську (поблизу Сімферополя), Бюраканську (поблизу Єревана), Абастуманську (поблизу Боржомі), Голосіївську (у Києві), Шемахінську (поблизу Баку) обсерваторії. З інститутів найбільшими є Астрономічний інститут імені П. К. Штернберга при МДУ та Інститут теоретичної астрономії Академії наук Російської Федерації у Санкт-Петербурзі. Обсерваторії звичайно спеціалізуються на проведенні певних видів астрономічних досліджень. Тому вони оснащені різними ти­пами телескопів та інших приладів, призначених, нап
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 953
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 14:20
26-02-2009, 14:20

Отруєння грибами та отруйними рослинами, їх роль та профілактика

Категорія: Медицина

Харчові отруєння зумовлюються передачею в організм отруйних речовин чи паразитів, які зумовлюють отруєння. В основному до харчових отруєнь відносять такі захворювання людини, які передаються в через їжу. Головна причина харчових отруєнь є вживання в їжу продуктів, які володіють шкідливою дією в результаті розвитку в них шкідливих мікроорганізмів чи внаслідок змісту там різних токсичних речовин. У більшості випадків ці захворювання характеризуються коротким інкубаційним періодом і бурхливим протіканням з явною перевагою симптомів гострого отруєння. Однак вони можуть протікати і по типовій хронічній інтоксикації. Отруєння грибами і отруйними рослинами займають важливе місце серед немікробних харчових отруєнь. З всіх отрутних грибів найбільш небезпечним, безсумнівно, є бліда поганка, до складу якої входять сильнодіючі токсичні речовини – аманітогемолізин і аманітотоксин. Про грізні наслідки, зв'язаних з випадковим її вживанням у їжу, свідчить хоча б той факт, що смертність при даних отруєннях досягає 50%
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1081
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 13:36
26-02-2009, 13:36

Поняття, види і склад правопорушень

Категорія: Право

1. Поняття і ознаки правопорушень Люди в своїй діяльності здебільшого діють відповідно до норм закону. Поведінку, яка відповідає нормам закону, називають правомірною, тобто люди- на виконує все, що зобов’язана робити, і не робить того, що заборонено зако- ном. На жаль, є й інші випадки. Різновидність соціальних відхилень, яка зв’язана з відступленням від ці- лей, принципів права, може бути об’єднана поняттям протиправної поведінки. Протиправна поведінка як вид правової поведінки є антиподом правомір- ної поведінки. Насамперед, слід зазначити, що протиправна поведінка здійсню- ється у сфері права, але, на відміну від правомірної поведінки, вона є не фор- мою свободи, а формою несвободи чи свавілля. Протиправна поведінка, оскіль- ки вона має антиправову природу, входить до механізму правового регулюван- ня тільки як юридичний факт, тобто як конкретна обставина. Під протиправною поведінкою розуміють поведінку людини, направлену проти інтересів суспіль- ства в цілому, окремих його груп, ко
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 930
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 13:33
26-02-2009, 13:33

Внутрішні інвестиції

Категорія: Державне регулювання, митниця

Зміст 1. Основні причини зменшення обсягів внутрішніх інвестицій. 2. Основні напрями активізації внутрішнього інвестиційного ринку України. 3. Промислово-фінансові групи як організаційна форма управління внутрішніми інвестиціями. 4. Особливості діяльності промислово-фінансових груп в Україні. Список використаної літератури Основні причини зменшення обсягів внутрішніх інвестицій Загальновідомо, що основою розвитку держави є обсяги внутрішніх інвестицій її громадян. В Україні ці обсяги малі, а починаючи з 1991 р. вони стали зовсім незначними. Головні причини цього такі. 1. Після інфляції 1993-1994 pp. підприємства втратили обігові та амортизаційні кошти, а громадяни —власні заощадження. 2. Податкова система в Україні збирає з юридичних та фізичних осіб величезні податки на утримання державного апарату, численних служб: Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації, міліції, митної служби та ін. За даними Міжнародного центру перспективних досліджень, їх налічується близько 1
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2245
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 13:11
26-02-2009, 13:11

Професійне консультування. Та професійне самовизначення

Категорія: Психологія

ПЛАН 1. Консультування. 2. Професійне консультування. Загальні підходи в профорієнтаційній роботі. 3. Рекомендації. 4. Додатки. 1.Щороку реальний попит на кваліфіковані психологічні послуги неухильно зростає і разом з тим зростає кількість псевдо-професіоналів, які пропонують такі послуги. Украй швидкий, вибуховий розвиток вітчизняного психологічно­го консультування, що відбувається останніми роками, призводить до розми­вання меж професійної і непрофесійної психологічної допомоги різним вер­ствам населення. Контролювати ринкову стихію, дбаючи як про захист клієнта, так і про захист професіонала, ніхто всерйоз поки що не намагається. Таким чином, специфіка консультування у тому, що консультант відмовляється від погляду на клієнта, як на хворого, не зовсім здорового чи ненормального. Перед консультантом завжди знаходиться людина, яка пе­реживає не кращі часи і шукає допомоги. Консультування - це передусім допомога клієнтові в кращому розумінні себе, усвідомленні своїх справжніх проблем, у саморегуля
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1011
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 13:10
26-02-2009, 13:10

Екологія інформаційного простору

Категорія: Психологія

Інформаційна свобода стала одним з основних незаперечних здобутків незалежної України. Однак не все так просто у цій царині. Якщо десять років тому гостро поставало питання про кількість інформації, то нині на перший план виходить її якість. Якість інформаційного простору країни – це не проблема узгодженості чи неузгодженості смаків населення, а проблема збереження соціально-психологічного балансу на користь здорових, продуктивних сил суспільства. Інформаційне поле України, на наш погляд, відзначається гіпердевіацією (агресія, гомосексуалізм, цинізм, жорстокість, „цінності” кримінального світу тощо), що призводить до формування викривленого світогляду та ціннісної дезорієнтації особистості. Телебачення в „прайм тайм” постійно транслює фільми із зображенням сумнівних сцен „дорослого” життя. Такого роду інформація травмує незміцнілу емоційну сферу дітей та підлітків. Окремі твори в стилі „фентезі” подають сюжети, в яких превалює патологічна свідомість. Такі витвори мистецтва продукують інформаційні віру
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1413
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 12:29
26-02-2009, 12:29

Поняття і зміст господарського права, ТзОВ, відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

Категорія: Право

1. Поняття і зміст господарського права 2. ТзОВ 3. Відповідальність за порушення антимонопо­льного законодавства. 1. Господарське право, як і будь-яка інша юридична дис­ципліна, може бути визначене насамперед за предметною ознакою, тобто за сукупністю суспільних відносин, що ре­гулюються нормами господарського права. З цієї точки зо­ру господарське право є системою норм, які регулюють господарські відносини, тобто відносини, в які вступають організації, підприємці у процесі своєї господарської дія­льності. Господарські відносини у сфері економіки України становлять предмет господарського права. Зміст предмета господарського права визначається двома основними поняттями: «народне господарство» і “господарська діяльність”. Зазначені поняття визначаються в чинному законодавстві України. Так, згідно із Законом від 3 серпня 1990р. «Про економічну самостійність України» (Відомості Вер­хов. Ради УРСР.- 1990- № 34- Ст. 449) до народного господарства України належать усі розташовані на її терито­рії підприє
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1093
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 12:18
26-02-2009, 12:18

Мислення. Проблема розвитку творчого мислення

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Мислення, його властивості та якості 2. Індивідуальні особливості в мисленні 3. Формування та розвиток творчого мислення в дітей Висновки Список використаної літератури 1. Мислення, його властивості та якості Мислення — це пізнавальний процес, який визна­чається опосередкованим та узагальненим відобра­женням дійсності. Опосередкованість означає, що мислен­ня, на відміну від чуттєвих форм пізнання, дозволяє визначи­ти та зрозуміти те, що безпосередньо не відчувається, тобто мислення є процесом позачуттєвого пізнання дійсності. Уза­гальненість — це, на відміну від відчуття та сприймання, не конкретні відомості про об'єкт та його властивості, а інтегро­вано перероблена інформація про сутність не тільки одного об'єкта або явища, а цілого класу (типу) об'єктів або явищ. Звичайно, мислення, як будь-який пізнавальний процес, не може одержувати інформацію без відчуттів та сприймання. Проте, на відміну від них, мислення в осягненні дійсності ви­ходить за межі того, що сприймається безпосередньо. Не
^