Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 394
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 11:35
26-02-2009, 11:35

Санітарка оцінка харчових продуктів

Категорія: Медицина

Важливе значення для безпеки споживачів харчових продуктів займає санітарна оцінка харчових продуктів. В першу чергу санітарна оцінка має виявити якість товарів та безпечність для вживання. Під якістю розуміють сукупність властивостей товарів, що зумовлюють їх здатність задовольняти певні потреби людини. На якість продовольчих товарів впливають фактори сфери виробництва: умови вирощування рослинницької продукції, якість сировини, напівфабрикатів, матеріалів, технології, обладнання, праці виробників; фактори сфери розподілу: якість зберігання, транспортування, реалізації; фактори сфери споживання: якість короткотермінового зберігання, споживання і засвоєння. Якісні характеристики однієї або декількох властивостей продовольчих товарів називають показниками якості. Показники якості продовольчих товарів бувають одиничними, якщо визначають одну властивість продукції, наприклад, колір, консистенція, вміст жирів, кислот, цукрів тощо, і комплексними, якщо характеризують дві або більше властивостей продуктів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1220
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 11:21
26-02-2009, 11:21

Психологічні особливості професійного самовизначення безробітної молоді в процесі профпереорієнтації

Категорія: Психологія

У статті розглядається можливість розвитку концептуального потенціалу поняття „професійне самовизначення” в теоретико-емпіричній розробці і вирішенні проблеми психосоціальної адаптації безробітної молоді в процесі професійної переорієнтації. Постановка проблеми Сучасна наука розглядає безробіття як природне, закономірне явище розвитку суспільства в ринкових умовах. Ринок праці в Україні став значно динамічнішим і диференційованішим. Поява нових спеціальностей замість тих, що втратили актуальність, збільшення кількості спеціальностей, що вимагають високої кваліфікації, постійне підвищення вимог до рівня знань і вмінь спеціаліста – все це змушує безробітного підвищувати власну конкурентоспроможність за рахунок підвищення кваліфікації, оволодіння новими і додатковими навичками, новим фахом завдяки перепідготовці і перенавчанню, змінювати професійну діяльність і спрямованість. Зміна професії (вимушена або добровільна), перенавчання з метою працевлаштування стають основними етапами процесу професійної переоріє
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 763
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 10:47
26-02-2009, 10:47

Наркотична залежність

Категорія: Медицина

Подібно, як суха гниль руйнує дерево, так наркотики можуть призвести до занепаду цілого суспільного ладу. Наркотики руйнують здоров’я людей, і це, одна з причин, чому уряди забороняють їхнє вживання в немедичних цілях. Щороку через передозування гинуть тисячі наркоманів. Ще більше вмирає від СНІДу. Коло 22% усіх ВІЛ-інфікованих – це наркомани, які користуються зараженими шприцами. Однак руйнується здоров’я не лише наркоманів. Коло 10% усіх немовлят, народжених у США, зазнають впливу наркотиків – переважно кокаїну – ще в материнській утробі. І, з’явившись на світ, вони страждають не тільки від абстиненції, але деколи й через інші розумові та фізичні вади, спричинені наркотиками. Генеральний секретар ООН Кофі Аннан зазначає: “Наркотики руйнують наше суспільство. Через них росте злочинність, поширюються такі хвороби, як СНІД, гине наша молодь і наше майбутнє”. Він додає: “Сьогодні у світі є приблизно 190 мільйонів наркоманів. Глобальні масштаби торгівлі наркотиками вимагають міжнародних заходів. В останні роки
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1553
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 09:06
26-02-2009, 09:06

Основні закономірності хімічних реакцій

Категорія: Хімія

Тепловий ефект реакцій. Під час хімічних реакцій зв'яз­ки, що вже є в речовині, руйнуються й утворюються нові відбувається перебудова електронних структур атомів, моле­кул, йонів. Для розриву хімічних зв'язків у вихідних речовинах необхідно витратити певну енергію. Під час утворення нових хімічних зв'язків у продуктах реакції енергія виділяється. Тому хімічна реакція завжди супроводжується зміною енергії системи, виділенням або поглинанням енергії—певним теп­ловим ефектом. Тепловий ефект реакції — це теплота, виді­лена або поглинута системою під час перебігу в ній хімічної реакції. Залежно від того, відбувається реакція з виділенням теп­лоти чи супроводжується поглинанням теплоти, розрізняють екзо- та ендотермічні реакції. До перших, як правило, належать усі реакції сполучення, а до других — реакції розкладу. Звідки ж береться теплота під час хімічних реакцій? Щоб відповісти на це запитання, треба пригадати з курсу фізики, що кожне тіло має певний запас внутрішньої енергії. Внутрішня енергія включає усі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1031
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-02-2009, 08:40
26-02-2009, 08:40

Православна церква в Україні

Категорія: Релігія

План. 1. Вселенське православ’я. 2. Початки християнства на Українських землях. 3. Українська Автокефальна Православна Церква. 4. Сучасний стан Українського православ’я. 1. Вселенське православ’я. Православна Церква не має єдиного адміністративного центру. В кожній країні архієреї підчиняються предстоятелю церкви, який являється вищою інстанцією в управлінні церквою. Глобальні питання вирішують на Синоді. Перевагу честі надають Вселенському Константинопольському Патріарху. На даний час патріархом являється Варфоломій І. Всі православні церкви перебувають у молитовному єднанні, а їх предстоятелем на Великому вході під час Літургії за всіх інших предстоятелів згідно порядку в динтаху. За Вселенським Патріархом збережено древній звичай надавати автономію та автокефалію іншим церквам. Східний напрям у християнстві поділяється на дві великі групи: Східні Православні Церкви та Стародавні Східні Православні Церкви. Ці групи мають єдину канонічну практику та подібну обрядовість. До давніх православних цер
Назад Вперед
^