Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1179
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 22:53
31-03-2009, 22:53

Історія хвороби: застарілий задньомедіальний вивих правого передпліччя

Категорія: Медицина

Хворий: Клінічний діагноз: ЗАСТАРІЛИЙ ЗАДНЬОМЕДІАЛЬНИЙ ВИВИХ ПРАВОГО ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО ХВОРОГО. , 38 років, чоловік, освіта середня спеціальна, шофер, проживає в м. Кременці (Тернополі), вул. Шевченко, 10. Дата та час поступлення в стаціонар: 6 (?).02.2001, 10.45 ранку. Клінічний діагноз: застарілий задньомедіальний вивих правого передпліччя. Дата встановлення діагнозу: 6 (?).02.2001. Діагноз під час виписки: застарілий задньомедіальний вивих правого передпліччя. Дата виписки: Результат захворювання: покращення. ІІІ. СКАРГИ ХВОРОГО: на неможливість згинання правої руки в ліктьовому суглобі та помірний біль при пасивній спробі (другою рукою) зігнути її, деформацію правої руки в ділянці ліктьового суглобу. ІV. АНАМНЕЗ ДАНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ: вважає себе хворим з 10 січня цього року. Того дня ввечері при поверненні з роботи послизнувся та впав на випрямлену праву руку (на її зовнішню поверхню), кисть якої в момент падіння була в кишені куртки; травми голови не було, свідомості не
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1122
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 22:50
31-03-2009, 22:50

Клінічна картина інфекційних захворювань. Шляхи проникнення інфекцій в організм людини

Категорія: Медицина

Клінічна картина інфекційних захворювань Всі інфекційні захворювання, залежно від локалізації збуд­ника в організмі, можна умовно поділити на чотири основні групи. 1. Інфекції дихальних шляхів. До них належать дифтерія, коклюш, кір, туберкульоз, натуральна віспа, грип, ангіна. Шлях передачі — повітряно-крапельний. 2. Кишкові інфекції. До цієї групи належать дизентерія, черевний тиф, вірусний гепатит, поліомієліт, холера. Шлях передачі — через шлунково-кишковий апарат. 4. Інфекції кровоносної системи. Це можуть бути малярія, висипний тиф, кліщовий енцефаліт, чума, туляримія. Всі ці інфекції, як правило, передаються через укуси тварин і звуть­ся трансмісивними. 5. Інфекції поверхневих шкірних покривів і слизових обо­лонок. До них належать трахома, короста, сибірка, правець. Передаються вони контактним шляхом. Перебіг будь-яких інфекційних захворювань поділяють на кілька періодів. 1. Інкубаційний. Це час з моменту потрапляння збудника в організм людини до початку розвитку перших симптомів захворюванн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1560
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 21:54
31-03-2009, 21:54

Правове виховання

Категорія: Педагогіка

Одним із аспектів усебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності. Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів. Необхідність організації правового виховання учнівської молоді зумовлена розбудовою Української держави, існування якої немислиме без відповідного рівня правової культури її громадян, інтенсивною трансформацією правової системи, необхідністю подолання правового нігілізму та правової неграмотності. Соціально-економічна ситуація початку XXI ст. в суспільстві не сприяє фор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1809
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 21:20
31-03-2009, 21:20

Сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи

Категорія: Педагогіка

Розвиток музичного сприйняття є одним із найвідповідальніших завдань на уроці музики у загальноосвітній школі, центральною проблемою музично-естетичного виховання школярів. Особливу значущість останнім часом мають питання формування в учнів естетичного сприйняття класичної музичної спадщини минулого й сучасного, шедеврів світової художньої культури, народної музики, фольклору. Тільки такі твори містять у собі величезний потенціал, мають глибокий художній вплив на слухача. Музика є одним із наймогутніших засобів виховання, що надає естетичного забарвлення всьому духовному життю людини. Уміння слухати й чути музику не є вродженою якістю. Пізнавально-творчі можливості учнів розвиваються в активній музичній діяльності. У процес сприймання музики включається досвід безпосередніх переживань і роздумів учнів, який формується під упливом музичного мистецтва, а також художній досвід, пов’язаний з виконанням музики. Це дає можливість розглядати сприймання як основу засвоєння школярами втіленого в музиці досвіду ес
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2605
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 20:14
31-03-2009, 20:14

Теорія фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

1. Предмет теорії фізичного виховання і її місце в системі наукових знань Відповідь на питання "Що таке теорія фізичного виховання ?" вимагає пояснення терміну "теорія". Це тим більше важливо, зважаючи, що серед частини фахівців-практиків поняттю "теорія" часто надається негативний відтінок; теоретики ж адресують йому перебільшено позитивну перевагу над практичним досвідом. Шкідливість таких підходів очевидна, що давно доведено життєвою практикою. Згідно з енциклопедичним визначенням, теорія - це система основних ідей, в тій чи іншій галузі знань; форма наукового знання, що дає цілісне уявлення про закономірності і суттєві зв'язки дійсності. На відміну від теоретичних знань, які є сукупністю з певної теми, теорією є лише ті знання, які пояснюють дану галузь з певних, чітко визначених позицій. В історичному аспекті першою з'явилась практика фізичного виховання. Усвідомивши потребу фізичного загартування своїх нащадків у жорстких умовах боротьби за виживання, первіс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3003
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 19:23
31-03-2009, 19:23

Облік і аудит основних засобів на ЗАТ „Лукор”

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

В C Т У П Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки конче потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали правдиву та об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи¾прибутки, доходи чи збитки, а також про особливості їх досягнення (на підставі попередніх даних) як на своєму підприємстві, так і в партнерів. Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як самостійна галузь знань формувався протягом тисячоліть (близько 8-9 тис.років). Розвиток класичних ринкових відносин змусив бухгалтерський облік сформуватися науково та юридично (приблизно в XI — XIX ст.) як засіб управління (керування) діяльністю торговельних компаній і банків. Власників уже не задовольняв примітивний облік у прибутково-видаткових книгах, які були поширені протягом тривалого часу. Для управління торговельними компаніями та банками потрібний був суцільний і безперервний облік, який давав би необхідну інформацію і забезпечував повсякденни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1020
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 19:10
31-03-2009, 19:10

Удосконалення боротьби зі злочинами у сфері використання автоматизованих електронно-обчислювальних систем

Категорія: Право

Боротьба зі злочинністю у сфері використання автоматизованих електронно-обчислювальних систем* (далі – комп’ютерні злочини), вже сьогодні є одним з важливіших державних завдань. Для того, щоб ця боротьба була максимально ефективною, безумовно необхідно дослідження цієї ще нової для нашого суспільства форми злочинності, її складових, виявлення закономірності і тенденцій, а також глибоке вивчення організаційно-правових та інших можливих заходів, що перешкоджають її поширенню, розробка заходів попередження і розслідування таких видів злочину. При недостатній практиці розслідування комп’ютерних злочинів (далі – КЗ) і судового розгляду таких справ, необхідних для розробки їх криміналістичної характеристики, можливе застосування порівняльного аналітичного і прогностичного підходів. Джерелами їх здійснення є: стан, структура, характеристика КЗ в країнах, де поширено ці діяння і розроблено засоби боротьби з ними; досвід правового регулювання боротьби з цим видом злочинів; практика виявлення, розслідування і про
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2425
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 17:51
31-03-2009, 17:51

Філантропічний період в історії соціальної роботи. Виникнення елементів соціальної педагогіки

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Благодійність у державах Стародавнього Сходу. 2. Соціальне виховання та суспільна опіка у Давній Греції та Давньому Римі. 3. Релігійні вірування про виховання моральних якостей та благодійність. 4. Зародження елементів соціальної педагогіки у творчості давньогрецьких та давньоримських мислителів. Висвітлення проблем соціальної допомоги. Література 1. Благодійність у державах Стародавнього Сходу Від часу створення перших класових держав (Ш–II тис. до н.е. ) до IV–V ст. н. е. в історії соціальної роботи триває період, що має назву філантропічного. Філантропія у перекладі з грецької означає любов до людей. Першими рабовласницькими державами, виникнення яких співпадає з початком цього періоду, є країни, що існували у IV–І тис. до н.е. на території Південної Азії і частково Північної Африки: Єгипет, Шумер, Вавилон, Індія, Китай. Вони отримали умовну назву країн Стародавнього Сходу. Саме в цих державах виховання підростаючого покоління вже чітко виділилось як самостійна соціальна функція суспіл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2862
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 16:20
31-03-2009, 16:20

Облік надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Облік надходження товарно-матеріальних цінностей (сировини,матеріалів, товарів і ін.), нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг та їх використання і реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства. Облік надходження цінностей безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість. З набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) в методології бухгалтерського обліку надходження цінностей та податкового кредиту з ПДВ сталися грунтовні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 956
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 16:05
31-03-2009, 16:05

Медицина і ти

Категорія: Медицина

Ми виходимо на вулицю і здаємося собі безсмерт­ними та невразливими. Ми і подумати не можемо про те, кому саме сьогодні призначено потрапити під машину чи провалити­ся у відкритий люк. Навряд чи існує яка-небудь життєва ситуа­ція, не здатна ускладнитися нещасливим випадком. Іноді це без­глузда випадковість, іноді—результат легкодумства. Однак кож­ний може намагатися уникнути ситуацій, що неодмінно спричи­няють травматизм. Травматизм у наш час являє собою найбільш серйозну со­ціальну, економічну й медичну проблему. Проблема дитячого трав­матизму хвилює всі економічно розвинуті країни світу. Соціальні й психологічні наслідки травм і нещасливих випадків для сім'ї величезні. Жодна важка травма не проходить для ди­тини безслідно. Наслідки травм призводять і до косметичних дефектів, що впливають на психіку, і до серйозних змін різних систем організму (нервової, кістково-м'язової), що впливає на­далі на вибір професії. Здебільшого травми — це не просто випадок, а результат неправильної поведінки людини. Поперед
Назад Вперед
^