Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1033
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 00:56
28-03-2009, 00:56

Природа художнього таланту

Категорія: Мистецтво, культура

Однією з найважливіших особливостей мистецтва є його здатність силою слова, кольору, звуку увічнити при­страсть думок і почуттів. Жодна сфера людської діяльності не має такої глибини емоційного впливу на людей, як мистецтво. І за кож­ним визначним твором, що хвилює нас, постає яскрава та самобутня особа митця, розумом, почуттям, волею якого створено все те істинно прекрасне, над чим безсилий час. Надзвичайно складний процес твор­чості вимагає від митця не тільки щирості, самовідданості, певної віддачі думок, почуттів, а й цілого життя. Проблема художнього таланту пов'язана з питанням про природну обдарованість людини. Більше того, талант є безпосереднім резуль­татом наявності певних нахилів до художньої діяльності. У 40-х роках російський психолог Б. М. Теплов запропонував тезу: «Здібнос­ті – це задаток у розвитку». Однак пізніше він відмовився від неї і дійшов висновку, що «природженими можуть бути лише анатомо­фізіологічні особливості, тобто задатки». Щодо здібностей, то вони не містять елементів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2034
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-03-2009, 23:38
27-03-2009, 23:38

Сучасні концепції і технології проектування Операційної Системи

Категорія: Комп'ютери, програмування

1. Основні принципи побудови ОС Серед безлічі принципів, що використовуються при побудові ОС, перечислимо найбільш важливі: Принцип модульності Під модулем у загальному випадку розуміють функціонально закінчений елемент системи, виконаний відповідно до прийнятого міжмодульними інтерфейсами. По своєму визначенню модуль припускає можливість без зусиль замінити його на інший при наявності заданих інтерфейсів. Способи відокремлення складових частин ОС в окремі модулі можуть істотно розрізнятися, але найчастіше поділ відбувається саме по функціональній ознаці. У значній мірі поділ системи на модулі визначається використовуваним методом проектування ОС (знизу чи нагору навпаки). Принцип модульності відбиває технологічні й експлуатаційні властивості системи. Найбільший ефект від його використання досяжний у випадку, коли принцип розповсюджений одночасно на ОС, ПП й апаратуру. Принцип функціональної вибірковості В ОС виділяється деяка частина важливих модулів, що повинні постійно знаходитися в ОП для біль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 936
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-03-2009, 23:34
27-03-2009, 23:34

Основи моделювання стану довкілля. Ряди розподілу. Аналіз варіацій та форми розподілу

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Варіаційні ряди та їхні характеристики (Мода, Медіана, Квартилі) 2. Вимірювання й оцінка варіацій та їхні характеристики (абсолютні: варіаційний розмах, середнє лінійне та квадратичне відхилення, дисперсії; відносні: коефіцієнт варіації, нерівномірності, локалізації, концентрації) 3. Література 1. Варіаційні ряди та їхні характеристики (Мода, Медіана, Квартилі) яд розподілу характеризує склад, структуру сукупності за певною ознакою. Елементами ряду розподілу є варіанти-значення ознаки x та частоти ряду fj. Залежно від статистичної природи варіантні ряди поділяються на атрибутивні та варіаційні. У співвідношенні варіантів та частот проявляється закономірність розподілу. Вона описується низкою статистичних характеристик, зокрема: а) частотні характеристики; б) характеристики центру розподілу; в) характеристики варіації; г) характеристики нерівномірності розподілу, концентрації, асиметрії. Частотними характеристиками будь-якого ряду є абсолютна чисельність j-ї групи – частота fj та відносна част
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1210
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-03-2009, 22:15
27-03-2009, 22:15

Раціональне природокористування та ресурсозбереження

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 2. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, РОЗДІЛИ ТА ЗАВДАННЯ 3. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, РЕСУРСОЗБЕРІГАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 4. МІЖГАЛУЗЕВИЙ ХАРАКТЕР ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 5. ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 6. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Чим повніше використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи слід ставитися до їх експлуатації, особливо якщо йдеться про невідновлювані енергетичні ресурси. Незважаючи на те що кількість розвіданих копалин збільшується як загалом, так і в розрахунку на душу населення, існує загроза їх виснаження ще перед тим, як буде здійснений перехід на використання нових джерел енергії. Тим більше, що суспільство відчуває все більший дефіцит відновлюваних природних ресурсів. В зв'язку з цим
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 712
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-03-2009, 22:00
27-03-2009, 22:00

Захист сільськогосподарських тварин і рослин від ураження

Категорія: Військова справа, ДПЮ

СПОСОБИ ЗАХИСТУ ТВАРИН Основний спосіб групового захисту тварин — укрит­тя їх в обладнаних тваринницьких приміщеннях. Мож­на також обладнати для тварин силосні та сінажні тран­шеї, овоче- і картоплесховища, підземні виробки, пече­ри. Якщо приміщень немає, то тварин, що були на пасо­вищах, ховають у лісі, ярах, улоговинах, під навісом. Для профілактики і захисту тварин від радіоактивних речовин (РР), отруйних речовин (ОР) і бактеріологічних засобів (БЗ) застосовують спеціальні препарати: радіопро-тектори проти ураження РР, антидоти від ОР і біопрепара­ти (вакцини і сироватки) для профілактики і лікування інфекційних захворювань. Ці речовини уводяться твари­нам усередину через рот або підшкірне. Найпростішими засобами індивідуального захисту великих тварин є за­хисні маски для органів дихання і накидки для шкірного покриву, панчохи для кінцівок. Вони використовуються при перегонах (перевезеннях) тварин через ділянки радіоактивного зараження. Захисна маска виготовляється з трьох шарів мішковини і двох
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 753
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-03-2009, 19:35
27-03-2009, 19:35

Метод розгалужень і меж. Евристичні алгоритми. Застосування принципу оптимальності

Категорія: Комп'ютери, програмування

1. Метод розгалужень і меж Обхід усіх вузлів дерева пошуку варіантів може виявитися надто довгим. Наприклад, якщо в дереві всі вузли є допустимими, кожний проміжний вузол має m синів, а глибина дерева n, то всього в дереві 1+m+m2+ … +mn=(mn+1-1)/(m-1) вузлів. Уже за m=10 та n=10 це більш, ніж 1010. Якщо припустити, що комп'ютер здатний обробити 105 вузлів за секунду, то обхід такого дерева триватиме 105 секунд, або приблизно добу. Існує багато практичних задач, де вимагається відшукати чи побудувати не всі можливі варіанти, а лише один із них, найкращий у деякому розумінні, визначеному в задачі. Отже, тут з'являється таке поняття, як цінність варіантів. Загальним принципом розв'язання таких задач є скорочення обходу дерева варіантів. У ньому відкидаються деякі гілки, про які можна стверджувати, що вони не містять варіантів більш цінних, ніж уже знайдені. Розглянемо приклад. Задача про три процесори. Нехай є три процесори, здатні виконувати завдання з однаковою швидкістю. Є набір завдань, про кожне з яких
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 812
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-03-2009, 18:19
27-03-2009, 18:19

Сучасні погляди на лікуванння гострих кишкових інфекцій у дітей

Категорія: Медицина

Однією з найсерйозніших проблем педіатрії є високий рівень інфекційних захворювань у дітей і, в першу чергу, гострих кишкових інфекцій (ГКІ). За поширеністю вони поступаються лише гострим респіраторним вірусним інфекціям. Кожного року в Україні офіційно реєструється 45-50 тис. випадків ГКІ серед дітей. Нерідко захворювання спостерігаєтсья у вигляді спалахів у дитячих колективах. У структурі дитячої смертності інфекційні захворювання в Україні традиційно посідають п'яте місце. Серед дітей, померлих від інфекційних причин, ГКІ займають перше місце. Їх питома вага при цьому складає 30-35 %.Відповідно до класифікації ВООЗ усі інфекційні діареї поділяються на інвазивні (запальні, кров'янисті) та секреторні (незапальні, водянисті).Секреторні діареї в переважній більшості випадків спричиняються вірусами і деякими бактеріями, що виділяють ентеротоксин. Збудниками секреторних діарей, насамперед, є: ротавіруси, аденовіруси, астровіруси, вірус Норфолк, коронавіруси, реовіруси, каліцівіруси, вірус Бреда, а також такі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1099
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-03-2009, 18:05
27-03-2009, 18:05

Механізм державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН Вступ 1. Система державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю 2. Засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 3. Види регулювання зовнішньоекономічної діяльності Висновок Література Вступ Міжнародні економічні відносини є однією з найбільш динамічно розвинутих сфер економічного життя. Економічні зв'язки між державами мають багатовікову історію. Протягом сторіч вони існували переважно як зовнішньоторговельні, вирішуючи проблеми забезпечення населення товарами, що національна економіка робила неефективно чи не робила зовсім. У ході еволюції зовнішньоекономічні зв'язки переросли зовнішню торгівлю і перетворилися в складну сукупність міжнародних економічних відносин, - світове господарство. Процеси, що відбуваються в ньому, торкаються інтересів усіх держав світу. І, відповідно, усі держави повинні регулювати свою зовнішньоекономічну діяльність, щоб досягти дотримання в першу чергу своїх інтересів. Світовий досвід свідчить, що навіть у промислово розвинутих країнах існує об'єкт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 919
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-03-2009, 17:15
27-03-2009, 17:15

Людина в соціокультурному середовищі

Категорія: Філософія

ПЛАН 1. Проблема дослідження людини в філософії 2. Соціальнодіяльна суть людини 3. Людина і суспільство 4. Людинотворча суть культури Література 1. Проблема дослідження людини в філософії Кінчається XX ст., а інтерес до проблеми людини не спадає. Здійснюваний тепер ци­вілізований поворот, трансформація індус­тріальної цивілізації в інформаційне суспільство різко підвищують роль людської індивідуальності, творчого початку в людині, у розвит­ку всіх сфер суспільства. Відхід з історичної сцени домінуючих ще недавно тоталітарних режимів, минула і триваюча деколонізація, тен­денція переходу до соціальне орієнтованого, демократичного і право­вого суспільства, катастрофічне падіння матеріального і соціального статусу людини ось важлива особливість і характерна риса сучас­ності. Відбуваються наполегливі спроби створити так звану розумію­чу соціологію, психологію особи та ін. Адже сучасна наука формує так звану картину Всесвіту, філософія ж є теоретичне відображення світогляду, де картина Всесвіту є ли
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 605
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-03-2009, 16:39
27-03-2009, 16:39

Методи розрахунку потреб ресурсів

Категорія: Державне регулювання, митниця

Забезпечення реальності планових обсягів випуску продукції (надання послуг) та ефективності інвестиційного проекту необхідно підтвердити наявністю відповідних матеріальних, трудових та інших видів ресурсів. При цьому особливу увагу слід звернути на вигідність територіального розміщення інвестиційного проекту в ресурсному середовищі; наявність необхідних компонентів для забезпечення виробництва; наявність основних постачальників матеріальних ресурсів і можливість їх оперативної зміни в умовах виникнення непередбачуваних ситуацій; близькість сировинних ресурсів і розв’язання транспортних проблем; якість сировини; наявність енергетичних ресурсів; забезпеченість виробництва трудовими ресурсами й вирішення проблеми підготовки кадрів. Цей розділ бізнес-плану доцільно будувати за такими окремими фак-торами забезпечення виробництва: • сировина, матеріали, енергетичні ресурси; • виробничі площі, устаткування, технології; • трудові ресурси, їх підготовка та вирішення соціальних питань. Розглядаючи кожний з перелі
^