Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1862
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 01:32
31-03-2009, 01:32

Формування навичок швидкого, правильного, свідомого та виразного читання

Категорія: Педагогіка

План. Вступ 1. Методи і прийоми навчання швидкого читання. 2. Навчання правильного читання. 3. Усвідомлення прочитаного тексту. 4. Виразність читання. Список використаної літератури Додатки Вступ. Навчити дітей добре читати – одне із най важливіших завдань школи. В.О. Сухомлинський зазначив, що без високої культури читання немає ні школи, ні справжньої розумової праці, що погане читання – ніби брудне вікно, крізь яке нічого не видно. Виробити в учнів уміння самостійно поповнювати свої знання можливо лише тоді, коли вчитель навчить кожного з них (навіть того, хто має уповільнене мислення, обмежені здібності) читати свідомо, швидко, правильно. А коли зникне поскладове читання взагалі, помилки стануть одиничними, а темп читання наблизиться до темпу розмовної мови, тоді можна починати роботу над виразністю, що і є кінцевою метою навчання читати вголос. 1. Методи і прийоми навчання швидкого читання. Протягом першого року учні в основному навчаються читати вголос, свідомо, правильно, плавно, по
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1097
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-03-2009, 00:07
31-03-2009, 00:07

Дослідження посухостійкості рослин в Україні (кінець ХІХ- початок ХХ століття)

Категорія: Біологія

Питання про вплив посухи на рослини і про зміни їх водного р6ежиму в залежності від умов довкілля досить активно розроблялися вітчизняними вченими в кінці ХІХ та на початку ХХ століття. Посухи, які періодично повторювалися в українських степах, і пов’язані з ними неврожаї наполегливо вимагали від природодослідників вирішення питань щодо боротьби з цим загрозливим явищем. На велику увагу заслуговує наукова та практична діяльності в галузі сільського господарства та фізіології рослин вихованця Київського університету Сергія Михайловича Богданова (1859-1920), який працював в цьому навчальному закладі з 1885 р. спочатку викладачем, а потім професором, завідуючим кафедрою агрономії. В університеті він був першим ученим, який щільно пов’язував свої теоретичні дослідження в галузі ботаніки та фізіології рослин з практичними потребами землеробства. Серед багаточисленних досліджень С.М.Богданова [1] значний інтерес становлять його праці з вивчення потреби насіння у воді (1887) і відношення проростаючого насіння до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1208
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 23:21
30-03-2009, 23:21

Мережні інформаційні технології оброблення економічної інформації

Категорія: Комп'ютери, програмування

Інформатизація в області управління господарською діяльністю готельного комплексу здійснюється з метою підвищення продуктивності праці працівників за рахунок зниження вартості готельних послуг, а також підвищення кваліфікації і професійних знань фахівців. Інформаційні технології (ІТ) – це системно організована для вирішення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збирання, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на базі застосування розвиненого програмного забезпечення, використання засобів обчислювальної техніки і зв’язку, а також способів, за допомогою яких інформація надається тим, хто її потребує. Інформаційні технології в даний час можна класифікувати за рядом ознак, зокрема: способом реалізації в інформаційній системі, ступенем охоплення завдань управління, класами здійснюваних технологічних операцій, типом призначеного для користувача інтерфейсу, варіантами використання мережі ЕОМ тощо. Управління пов’язане з обміном інформацією між компо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1522
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 22:12
30-03-2009, 22:12

Поверхневі електромагнітні хвилі в напівпровідникових кристалах

Категорія: Фізика

План. 1. Вступ. 2. Теорія оптичних констант. 3. Що таке “Поверхневий поляритон”. 4. Основи методу ППВВ. 5. Дослідження структури ZnO на сафірі методами ІЧ спектроскопії. 6. Поверхневі поляритони в стуктурі ZnO на сафірі. 7. Висновки. 8. Застосування матеріалів роботи в середній школі. 9. Список використаної літетатури. Вступ. Одним з перспективних напрямків сучасної фізики є дослідження поверхні твердого тіла та взаємодії поверхневих електромагнітних хвиль інфрачервоного діапазону з поверхнею та тонкими шарами напівпровідників . Поверхня впливає на ефективність роботи напівпровідникових приладів. З різними аспектами фізики поверхні пов`язані проблеми створення плівочних елементів, нанесення зміцнюючого покриття, міцності, коррозії, адсорбції та ін. При взаємодії світлової хвилі з поверхнею твердого тіла виникає поверхнева електромагнітна хвиля. Слід зауважити , що під поверхневою електромагнітною хвилею розуміють хвилю, максимум якої знаходиться на поверхні твердого тіла і амплітуда поля якої з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1458
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 21:34
30-03-2009, 21:34

Виготовлення тумбочки під телевізор

Категорія: Технічні науки

Назва виробу, його призначення, конструкції та технічний опис Деревина має велике значення в житті людини. З давніх часів люди використовують деревину як будівельний матеріал, в архітектурі, а також в побуті. Меблі – є одним з головних товарів народного споживання. Сучасне життя без меблів не можна уявити. Меблі служать для зберігання різних речей, а також надають естетичного вигляду приміщенням. Для того щоб вони довго служили і не втрачали свого естетичного вигляду за меблями потрібно постійно наглядати. Потрібно їх вчасно ремонтувати, витирати від пилу, час від часу протирати спеціальними рідинами, обережно з ними поводитися. Зараз для виготовлення меблів створено на деревообробних підприємствах високомеханізовані лінії. В кожній країні на меблеве виробництво звернена особлива увага. Адже меблі – обличчя країни. Незважаючи на низький рівень розвитку економіки, поставлено вимоги до збільшення виробництва меблів та поліпшення технології їх виготовлення. Підвищення продуктивності праці та технологі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1077
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 19:35
30-03-2009, 19:35

Організація постачання аптечних установ лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Категорія: Медицина

ПЛАН Вступ 1. Головні засади формування товарних запасів 2. Визначення поточної потреби 3. Формула кількісного обсягу замовлення 4. Характеристика постачальників лікарських засобів і виробів медичного призначення 5. Критерії вибору постачальника, можливі форми оплати товару і чинники, від яких залежить розмір торговельної націнки 6. Особливості замовлення наркотичних та психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 7. Організація приймання товару в аптеці 8. Особливості приймання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 Список використаної літератури Вступ Своєчасне та якісне лікарське забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів залежить від наявності в аптеці необхідних лікарських засобів і виробів медичного призначення необхідної якості в необхідній кількості в необхідний час за доступними цінами. Тому фармацевтичний фахівець повинен володіти знаннями про закономірності розвитку системи постачання аптек товарами, вміти ви­значати поточну потребу в ни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2380
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 19:27
30-03-2009, 19:27

Біблія як пам’ятка світової культури

Категорія: Релігія

ПЛАН ВСТУП 1. ІСТОРІЯ НАПИСАННЯ БІБЛІЇ, ЇЇ СТРУКТУРА 2. БІБЛІЯ НА УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ 3. БІБЛІЯ – ЯК ДУХОВНЕ ДЖЕРЕЛО ЛЮДСТВА 4. ВПЛИВ БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ НА УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА Вступ Біблія, як відомо, є Святим Письмом найпоширенішої релігії сучасності — християнства. Своє Святе Письмо має не лише християнство, а й інші великі світові релігії. Біблію зараз увесь цивілізований світ сприймає не лише як основну релігійну книгу християн та іудеїв, а й одну з найвизначніших пам’яток світової літератури. Тому знати її має кожна освічена людина. Досить тривалий час (з 1926 по 1956 р.) у колишньому Радянському Союзі Біблія була забороненою. Лише починаючи з 1968 року, право видавати Біблію дістала Московська Патріархія. За кількістю видань Біблія не має собі рівних у світі. Наприклад, у 1989 році тираж Біблії перевершив 40 мільйонів примірників. Нового Завіту — 60 мільйонів. Називають Біблію Святим Письмом, Словом Божим, Одкровенням, Книгою Книг, Книгою спасіння. Найпостійніша ж наз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1694
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 18:43
30-03-2009, 18:43

Чорна металургія України

Категорія: Промисловість і виробництво

Чорна металургія є важливою галуззю важкої промисловості, однією з основних частин фундаменту всього народного господарства країни. Практично немає такого підприємства, яке у тій чи іншій мірі не використовувало б продукцію чорної металургії, адже чорні метали – це основний конструкційний матеріал для виготовлення засобів та знарядь виробництва, від кількості та якості якого в значній мірі залежать рівень розвитку виробничих сил країни, темпи і масштаби технічного прогресу. Чорна металургія впливає на розвиток усіх галузей народного господарства як найголовніший споживач палива й електроенергії та води. До її складу належать видобуток, збагачення та агломерація залізних, марганцевих і хромітових руд, виробництво чавуну, сталі, прокату, труб, метизу, випуску концентратів залізної та марганцевої руд, електроферосплавів, окатишів, флюсових вапняків, вогнетривів, коксу як основного виду палива, феросплавів, вторинна переробка чорних металів та ін. Чорна металургія з повним технічним циклом виробництва є важ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 375
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 17:14
30-03-2009, 17:14

Зміни в нервовій, серцево-судинній, дихальній, травній, сечовій системах, системі крові, кістковій тканині і зв’язковому апараті, в ендокринних залозах вагітної жінки

Категорія: Медицина

Усі зміни, які відбуваються в організмі жінки, у зв'язку з вагітністю, є фізіологічними. Ці зміни сприяють правильному розвитку плода без шкоди для організму самої вагітної жінки. Більше того, вагітність сприяє розвиткові організму жінки. Нервова система. У корі головного мозку спостерігаються періодичні коливання інтенсивності нейродинамічних процесів. У перші місяці вагітності і наприкінці її збудливість кори головного мозку знижується. Зниження збудливості досягає найвищого ступеня на момент настання пологів. У цей період різко зростає збудливість підкіркових відділів, спинного мозку і рецепторів вагітної матки. Зазначені змін сприяють виникненню пологів. Протягом вагітності збудливість спинного мозку і рецепторів матки знижена, що зумовлює інертність матки і сприяє правильному перебігу вагітності. Під час вагітності спостерігаються зміни в тонусі вегетативної нервової системи, у зв'язку з чим нерідко виникають різні розлади: зміна смаку і нюху, нудота, підвищене виділення слини, блювання,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1064
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 15:04
30-03-2009, 15:04

Система зовнішньоекономічних зв'язків країн Латинської Америки

Категорія: Географія, Економічна географія

Зовнішньоекономічні зв'язки здійснюються країнами Латинської Америки через зовнішню торгівлю, валютно-фінансові й кредитні операції, міжнародні послуги, науково-технічне співробітництво, виробниче кооперування та інші форми економічних відносин. Провідна роль зовнішньої торгівлі визначається її впливом на економічне зростання, а також тим, що товарний експорт залишається головним джерелом надходження іноземної валюти для всіх країн регіону, за винятком хіба що Мексики, для якої таким джерелом є переважно туризм, та Панами, валютні надходження якої на 40% формуються за рахунок експлуатації Панамського каналу. Значення зовнішньої торгівлі особливо зростає в умовах структурних зрушень у торгівлі промисловими товарами, постійних коливань попиту і пропозиції, посилення впливу науково-технічного прогресу й основаних на його досягненнях нових технологій та інших факторів, серед яких не останнє місце належить прагненню до економічної самостійності. Великих надходжень сучасної техніки потребує індустріалізація. Завд
^