Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 578
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 13:22
30-03-2009, 13:22

Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу

Категорія: Політологія, політісторія

Українах сучасного світу склалися різні партійні системи. Їх формування визначається певними чинниками. Мабуть, немає партійної системи, яка б не була відображенням класової структури суспільства. Так, американський політолог Л. Етстайн називає багатоартійну систему з однією пануючою паптією, модифіковану однопартійну систему, “два плюс одна партія”, крайню багатопартійну систему та стабільну багатопартійну систему. Якщо до багатопартійної системи з однією пануючою партією він відносить Мексику, а модифіковану однопартійну систему бачить у США, то партійна система “два плюс одна партія” існує у Великобританії, Канаді, Австрії. Крайня багатопартійна система діє у Франції. Італійський політолог Дж. Сарторі відокремлює сім різновидів партійних систем у сучасному світі: 1) однопартійні (Албанія, Куба, Монголія, Заїр, Того); 2) з партією, що здійснює гегемонію (Мексика); 3) з домінуючою партією (Японія, Індія); 4) двопартійні (США, Великобританія, Канада); 5) поміркованого плюралізму (Бельгія, ФРН); 6) к
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 426
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 12:42
30-03-2009, 12:42

Цукровий буряк

Категорія: Біологія

Цукро́вий буря́к (Beta vulgaris saccharifera) - найважливіша на Україні технічна рослина, сировинна база цукрової промисловості. Його корняк, який досягає 500 гр. і більше ваги має 11 — 19% цукру. З Цукрового буряка виробляють, крім цукру, патоку, з якої одержують спиртові дріжджі, гліцерину тощо. Гичку використовують як харч для свійських тварин. Початок вирощування Цукрового буряка на Україні припадає на 1820-і pp.; у 1840-их pp. Україна стала основним р-ном виробництва цукру, завдяки корисним і ґрунтовим умовам, а також наявності поміщицьких маєтків і робочої сили. Посівна площа Ц. б. зростала (пересічно на рік; у 9 укр. губ.; у тис. та): 1880 — 90 pp. — 323, 1908 — 09 — 378, 1911 — 12 — 574, 1913 — 558; вона становила 82% посівної площі під Цукровий буряк у Російській Імперії (без Польщі). Цукровий буряк був поширений у смузі Лісостепу на Правобережжі (Київ, і Подільська губ.) і на Лівобережжі (Сумщина); докладніше див. карту на стор. 197. Найбільшу площу мали поміщицькі плантації, менш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1146
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 12:21
30-03-2009, 12:21

Психологія ставлення медпрацівників до хворих

Категорія: Психологія

ПЛАН Вступ 1. Особливості взаємовідносин лікаря і хворого 2. Вплив добрих взаємовідносин на лікувальний процес 3. Проблема правди у стосунках між лікарем і пацієнтом Список використаної літератури Вступ Міжособистісні стосунки між лікарем та хворим будуються за принципом практичної взаємодовіри, адже довіра як морально-психологічна категорія визначає ставлення як до дій іншої особи, так і до себе самої, ґрунтується на переконанні, що діє ця особа правильно, їй притаманні сумління і чесність. Довіра є обов'язковим компонентом у діяльності будь-якої соціальної групи, в якій люди спілкуються і мають тимчасові чи постійні цілі. Такими цілями у взаємовідносинах лікаря та хворого є успіхи у лікувальному процесі. Але щоб завоювати довіру пацієнта, лікарю недостатньо бути просто фахівцем, потрібно вміти розуміти психологічний стан хворого і знаходити відповідний підхід до нього. Одначе це вдається не завжди: в одних випадках, і вони переважають, лікар може завоювати довіру хворого з першого знайомства, а в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 611
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 11:30
30-03-2009, 11:30

Обовязки, повноваження та відповідальність державних службовців

Категорія: Державне регулювання, митниця

План 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Загальне поняття державної служби Державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб. що займають посади в державних органах та їх апараті з метою практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Професійні службовці належать до певної групи населення - осіб найманої праці, зайнятих у сфері управління "виробництвом" управлінських рішень та їх реалізацією в порядку службових завдань. Професійну службу можна деференціювати за ознакою її організації та порядком проходження на державну та службу в недержавних структурах. Правовою основою діяльності державних службовців в Україні є Закон України "Про державну службу"[1], в якому визначається правовий статус, походження, питання службової кар’єри, припинення статусу та матеріальне забезпечення службовців. Крім
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1151
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 11:26
30-03-2009, 11:26

Патологія нирок гомо- та гетерозиготного генезу з формуванням ХНН у різному віці

Категорія: Медицина

Існує ціла група хвороб, клінічні прояви яких з'являються в дитячому віці, а розвиток ХНН починається у шкільному або пубертатному віці. Частина хворих потребують лікування з приводу ниркової недостатності ще в дитячому віці. У інших пацієнтів симптоми ХНН формуються дуже повільно і необхідність замісної терапії виникає лише у зрілому віці. До переліку цих хвороб слід віднести спадковий нефрит та нефрит с туговухістю (синдром Альпорта), нігте-надколінний синдром, первинну гіпероксалурію та інші. Спадковий нефрит та класичний синдром Альпорта Синдром Альпорта (спадковий нефрит) - прогресуюче генетично обумовлене порушення гломерулярної фільтрації, яке супроводжується еритроцитурією і розвитком хронічної ниркової недостатності. Класично відомий синдром Альпорта має також екстраренальні ознаки, а саме глухоту чи порушення зору, яке частіше проявляється у хворих жіночої статі. Тобто, в нефрологічній практиці діагноз синдрому Альпорта, як правило, запідозрюють клінічно у віці 5-7 років за наявності еритроцит
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 656
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 10:31
30-03-2009, 10:31

Латинська Америка і світове господарство

Категорія: Географія, Економічна географія

На рубежі XIX і XX ст. вчені і політики континенту плекали надію, що XX ст. стане століттям Латинської Америки, яка скористається своїм шансом і посяде гідне місце у світі. XX ст. завершується, й сучасні науковці та державні діячі намагаються визначити, наскільки справдився той, столітньої давності, прогноз. При розмаїтті думок усі сходяться на одному: Латинській Америці належить особливе місце у світовому господарстві. Країни цього регіону набагато раніше від інших держав "третього світу" вийшли на шлях капіталістичного розвитку. В переважній більшості латиноамериканських країн ринкові відносини перетворилися на панівний спосіб господарювання, стали визначальними для національної економіки. Проте в деяких сферах зберігаються рудименти минулого, існує значна залежність від зовнішніх факторів. Хоча Латинська Америка вважається однією з найбільш динамічно прогресуючих в економічному відношенні частин "третього світу", розвиток протягом тривалого часу по шляху "залежного ка
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 955
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 10:06
30-03-2009, 10:06

Буковинські примовки. (Буковинський парубочий танець)

Категорія: Мистецтво, культура

Один із популярних чоловічих буковинських танців. Загальне визнання отримав завдяки великій кількості конічних варіантів. Однак, попри все він зберігає свою специфіку (виконується тільки юнаками), жанр - жартівливий, побутовий, з елементами сюжетності, манеру виконання – локальні буковинські рухи, оригінальну музику. Зазвичай, виконується невеликим (непарним) числом учасників (7-9 чол.), аби закцентувати увагу на кожному виконавцеві, його характері. Веде танець легінь-бетяр - сміливий, моторний, завзятий. .Людно сьогодні на полонині, бо в гуцулів-скотарів свято-прощання з полониною перед поверненням з отарами в долину. Добре попрацювали, то тепер можна й потанцювати. На середину вискакує бетяр і гучно закликає, звертаючись до легенів: “Гей, зійдіть на полонину - затанцюєм Буковину!” Юнаки відповідають йому гучним схваленням що відлунює. Здійнявши з голови шапку, починає танець леґінь - бетяр, прикрикуючи: “Тупай, тупай чижмачками, добре дівкам з легенями!”, а за перший, другий та інші юнаки, вигукуюч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 626
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 08:42
30-03-2009, 08:42

Філософія Київської Русі та періоду її розпаду

Категорія: Філософія

Виникнення мислячої, філософської думки в Україні пов'язане насамперед з появою такої історичної спільності людей, як український народ. Адже кожен народ демонструє своє право на життя не тільки здатністю до виживання, а й силою духу взагалі, і зокрема – філософською силою, силою мислення. Перед тим як розглянути головних мислителів Київської Русі спробуємо розглянути розвиток мислительної думки в Україні взагалі. Свідченням того, що ще за давніх часів український народ був високорозвинутою спільнотою, є результати дослідження Трипільської культури, а значно пізніше — геніальна пам'ятка українського народу V—IX ст., написана у IX і переписана в XVI чи в XVII ст., "Велесова книга". Представлена у "Велесовій книзі" характерологія українського народу показує, що початки української філософії зумовлені духом віри, любові і надії, а вінцем цього духу є свобода. З початків свого світоглядно-філософського усвідомлення український народ заявляє: "А йдемо куди — знаємо: по землі на гори і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1380
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 08:22
30-03-2009, 08:22

Грузія. Загальна характеристика

Категорія: Географія, Економічна географія

ЗМІСТ Ст. Вступ . Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Висновок ВСТУП Розташування. Грузія розташована в центральній і західній частині Південного Кавказу, її сусідами з півночі є Російська Федерація, зі сходу Республіка Азербайджан, з півдня Республіка Вірменія, на південному заході Туреччина. На заході територія Грузії омивається водами Чорного моря. Рельєф: в основному гористий, з великою природною розмаїтістю - від субтропіків на узбережжі Чорного моря до льодовиків в горах Кавказу; ріки Кура і Ріоні; Мал. 1 Місцерозташування Грузії на карті світу та євразії. Мал.2 Карта Грузії. Президент Михаїл Саакашвілі Прем'єр-міністр Зураб Ногаіделі Незалежність (Від СРСР) - Дата 9 квітня 1991 Валюта Ларі (GEL) ВВП (2004 приблизно) Всього $14.45 млрд На одиницю $3,100 Офіційна мова грузинська Часовий пояс +4 Інтернет-домен GE Тел. код 995 Територія (118 у світі) - Всього 69 700 км² - % води незнач.кільк. Населення(2003) 4 934 413 [5,4 млн.ос.(1995р.);5,5млн.ос.(1990р.)] Густота 71/км&s
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 632
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 05:49
30-03-2009, 05:49

Про педагогічну майстерність викладача вищого навчального закладу

Категорія: Педагогіка

Існує багато видів професійної діяльності, що безпосередньо стосуються людини, але є серед них професії лікаря, юриста, педагога, які впливають на її долю. Ось чому кожна з цих професій повинна бути не лише діяльністю, а й покликанням. Викладач великій кількості людей дає можливість не лише багато чого дізнатися, а й відчути ту особливу емоцію доторку до науки, до пізнання, до педагогічної творчості, що по суті має ту саму природу. Що й зіткнення з художньою творчістю на концертах і виставах за участю великих майстрів. Важко переоцінити значення цієї емоції у розвитку особистості молодої людини, її смаків, пристрастей і всього того, що можна було б назвати інтелектуальним, естетичним і кінець-кінцем просто духовним багатством. Лекції у студентському житті становлять лише момент, але цього досить для того щоб залишити в їхній пам'яті глибокі сліди. Тому значення особистості педагога в педагогічному процесі накладає на нього велику відповідальність і вимагає великої постійної роботи над собою. Педагог обо
^