Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 401
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 04:51
30-03-2009, 04:51

Правоздатність і дієздатність в цивільному законодавстві

Категорія: Право

План 1. Вступ 2. Правоздатність і дієздатність в цивільному законодавстві. 3. Висновок 1. 3 відносинами, які регулюються цивільним правом людина стикається протягом усього життя: від народження до смерті. Однак важко уяви­ти немовля, яке самостійно й свідомо укладає, наприклад договір купівлі-продажу жилого будинку. Однак те саме немовля може мати певні цивільні права та обов'язки зокрема спадкувати майно своїх родичів. Тому перед цивільним правом постало завдання поєднати дві на перший погляд, несумісні речі: з одного боку, забезпечити щоб цивільні відносини відбувалися на підставі свідомих дій їх учасників, з іншого—не виключати повністю із цих відносин осіб, що не мають необхідного рівня свідомості Саме для вирішення цього завдання і використовуються поняття цивільної правоздатності і дієздатності. 2. Цивільна правоздатність — це здатність мати цивільні права та обов'язки, яка визнається однаковою мірою за всіма фізичними особами незалежно від будь-яких обста­вин. За загальним правилом правозда
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 655
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 04:34
30-03-2009, 04:34

Корнелій Уельс – видатний вчений стародавнього Риму

Категорія: Медицина

План І. Вступ. ІІ. Основна частина. 1. Автобіографія, історичні відомості. 2. Значення його праць для медицини. 3. Осоратники з якими він працював. ІІІ. Висновок. В період життя Корелія Цельсу медицина займає досить важливе місце. В цей час значного розвитку набула санітарія і гігієна, які станови­ли гордість Риму. Заслуговує на увагу організація медичного обслуговуван­ня в Стародавньому Римі. Там існували посади головних лікарів (архіятрів), які контролювали діяльність інших лікарів. Лікарі були при цирках, театрах, громадських са­дах, при об'єднаннях ремісників. Особливо добре була організована медична допомога в армії. Тут були створені військові госпіталі, в яких існували табірні лікарні, лікарні легіонів тощо. До наших днів збереглися сліди санітарних споруд, які обслуговували мирні потреби великих міст цієї держави. В римських законах розроблялися вимоги санітарного харак­теру: заборонялося ховати мертвих у межах міста, вико­ристовувати для пиття воду з Тібру, а рекомендувалося вживати джерель
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 692
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 03:47
30-03-2009, 03:47

Організація енергетичного господарства

Категорія: Технічні науки

План. 1. Організація енергетичного господарства підприємства. 2. Прогнозування і планування енергопостачання. 3. Шляхи економії енергоресурсів. 1. Організація енергетичного господарства підприємства. Склад, значення і завдання енергогосподарства. Енергетичне господарство це не тільки допоміжний участок підприємства, але і елемент енергетичних систем району і являє собою складну сукупність процесів в-ва, перетворення, розподілу і використання всіх видів енергетичних ресурсів. Енергогосподарство забезпечує в-во на даному підприємстві різними видами енергії і енергоносіями, здійснює монтаж, експлуатацію і ремонт енергообладнання в виробничих цехах і підрозділах підприємства. Найбільшу питому вагу в енергопотребі займає електрична енергія 30% всієї вживаної енергії. Електрозабезпечення підприємства здійснюється в основному від районних енергетичних систем і рідше від власних електростанцій. Теплоносії – пар і гаряча вода – поступають головним чином від теплових сіток територіальних енергосистем. На підп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 887
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-03-2009, 01:18
30-03-2009, 01:18

Транспорт – як значне джерело шуму. Основні засоби боротьби з шумом, що застосовують в Україні та за кордоном

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Транспорт – як значне джерело шуму Необхідність транспорту в наш час не викликає жодного сумніву. Транспортні засоби мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і комфорт для людей. Розвиток транспорту, підвищення його ролі у житті людей супроводжується не тільки позитивним ефектом, а й негативними наслідками, зокрема, високим рівнем аварійності транспортних заходів, створення шуму від транспортних засобів. Найбільш поширеним у сучасних містах джерелом шуму виступає транспорт (практично усі його види: залізничний, автомобільний, авіаційний, метрополітен тощо). Шумове забруднення навколишнього середовища увесь час зростає. Особливо це стосується великих міст. Опитування жителів міст дове­ло, що шум турбує більше 50% опитаних. Причому, в останні десятиліття рівень шуму зріс у 10—15 разів. Шум — один з видів звуку, який називають «небажаним» звуком. Як відомо з фізики, процес поширення коливального руху в середо­вищі називається звуковою хвилею, а область середовища, в якій по
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1226
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-03-2009, 21:50
29-03-2009, 21:50

Парниковий ефект

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1 Механізм парникового ефекту 2 Парникові гази 3 Вплив діяльності людини на посилення парникового ефекту 4 Негативні наслідки парникового ефекту МЕХАНІЗМ ПАРНИКОВОГО ЕФЕКТУ Образну назву «парниковий ефект» одержало природне явище суть якого полягає в тому, що атмосфера затримує теплове випромінювання яке йде від земної поверхні (подібно до плівки над городнім парником). Енергія, що надходить на нашу планету від Сонця, визначає хід усіх біологічних процесів на Землі. Із загальної кількості цієї енергії 20 % поглинається атмосферою, 34 % відбивається хмарами і земною поверхнею й повертається у космос 46 % енергії доходять до земної поверхні й нагрівають її Нагріта земля у свою чергу випромінює довгохвильову інфрачервону (теплову) радіацію, що частково гіде в космос, а частково залишається в атмосфері, затримуючись газами, що входять до її складу, і нагріваючи приземні шари повітря. ПАРНИКОВІ ГАЗИ Гази, що затримують теплове випромінювання і перешкоджають витіканню тепла в космічний простір, на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1044
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-03-2009, 21:41
29-03-2009, 21:41

Семантичне поле понять „політичне лідерство/керівництво” в політології

Категорія: Політологія, політісторія

При характеристиці політичного життя суспільства часто стали вживатися поняття „політичне лідерство” і „політичне керівництво”. Проте й до сьогодні існує загальна змістова і змістовна невизначеність цих понять, що зумовлює актуальність їх подальшої розробки та уточнення. Автор пропонує своє бачення шляхів вирішення цієї проблеми. Встановлення органічного на відміну від явно штучного концептуального зв’язку між тими чи іншими поняттями є проблемою, зовсім не тривіальною для політології. У мовному вжитку поняття „лідерство” і „керівництво” використовують здебільш як синоніми. Проте коли робиться спроба провести політологічний або соціологічний аналіз явища лідерства, політичного лідерства зокрема, розібратися в його специфіці, підійти до дотичних до цього явища проблем, таких, як технології влади, зокрема, управлінських структур, механізмів впливу на суспільну свідомість тощо, ототожнення понять „лідерство” і „керівництво” дезорієнтує дослідника. Пошук відповіді на зміст і трактування поняття „політичного
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 831
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-03-2009, 20:52
29-03-2009, 20:52

Історіографічне порівняння типологій будови тіла. Р.Кнуссман

Категорія: Психологія

Спроби побудувати універсальну теорію конституційних типів людини нагадують ситуацію, описану в традиції одного з напрямів індійської філософії (джайнізму). Уявімо, що світ — це слон. Один філософ (як і всі інші, сліпий) торкається руками вуха слона, і йому здасться, що весь слон такий, як його вухо. Інший філософ має змогу торкнутись хобота і через ці свої відчуття будує уявлення про слона загалом — тонкий, довгий, гнучкий тощо. Ще інший філософ торкається ноги слона і, звичайно, уявляє собі всю тварину саме такою — стовбуроподібною, масивною, твердою і т. ін. Проте жоден із цих філософів не здогадується про обмеженість людського пізнання в цілому і пізнавальних можливостей конкретної людини зокрема. Охопити ціле — справа складна й досить громіздка, коли це стосується пи­тання побудови цілісної теорії конституціональних типів особистості. Р.Кнуссман зробив спробу узагальнити весь історичний досвід вирішення проблеми "тілесної детермінації характеру людини", навівши свої висновки у вигляді таблиц
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1398
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-03-2009, 18:50
29-03-2009, 18:50

Основний етап розвивальної методики формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань

Категорія: Педагогіка

Другий (основний) етап названої розвивальної методики передбачав вирішення творчих завдань в умовах взаємодії дитини з дорослим та групою однолітків. На підставі динаміки розвитку пізнавальної активності дітей на першому (підготовчому) етапі [1] стало можливим забезпечення дошкільників засобами (предмети, посібники, символічні засоби, іграшки, технічні засоби навчання; відповідне мікросередовище) та способами (інверсія, збільшення або зменшення об’єкта, прискорення чи уповільнення рухів, комбінування, аналогія, заміна та ін.) вирішення творчих завдань у різних видах діяльності. Особливу увагу приділяли стимулюванню проявів пізнавальної активності кожної дитини в умовах підгрупи (4-7 осіб). Дітей об’єднували у підгрупи залежно від пізнавальної активності, особливостей пізнавальної діяльності, самооцінки, статусу в групі однолітків. Оскільки прояв дітьми пізнавальної активності залежить від особливостей їх спілкування і соціального статусу серед однолітків (Д.Б.Годовікова, М.І.Лісіна, О.В.Проскура та ін.), т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1902
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-03-2009, 18:03
29-03-2009, 18:03

Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі

Категорія: Психологія

Зміст Вступ 1. Педагогічна ергономіка як галузь педагогічної науки 2. Ергономічний аналіз навчального процесу 3. Ергономічні основи організації та управління педагогічним процесом Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність та доцільність дослідження. У зв'язку з докорінною реформою вищої освіти України, якісно новими вимогами, які ставить життя до випускника вузу в умовах ринкової економіки, зростання тенденції технізації та комп'ютеризації навчального процесу, назріла гостра необхідність в ергономічних дослідженнях стосовно завдань удосконалення навчального процесу, проектування і впровадження нових навчальних технологій. Таким чином, зміна характеру і змісту діяльності головних діючих осіб навчального процесу - викладача і студента, а також характеру вузівського навчального середовища вимагають принципово нових підходів дослідження педагогічного процесу вищої школи.У педагогіці та психології до нинішнього часу накопичений значний фонд, який розкриває закономірності процесу навч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1235
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-03-2009, 17:37
29-03-2009, 17:37

Контрольна робота з Філософії

Категорія: Філософія

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА з предмету,,Філософія ” виконав студент 1 курсу юридичного факультету заочної форми навчання групи Юз-14 Салівоненко.П.П. Київ 2008 Варіант II 1. Як впливає Схід на Захід, а Захід на Схід ? Культурні контакти Сходу і Заходу, що існували завж­ди, у XX ст. перетворилися в потужний взаємообмін. Вплив Заходу проявився насамперед у сфері цивілізації — техніки, способів організації економіки і політичного життя. Вплив Сходу на Захід проявився переважно в культурній сфері. Це передусім вплив східної філософії і релігії. Проте варто визнати, що відношення Заходу і Сходу в XX ст. не зводились лише до обміну науково-технічних і політичних досягнень на досягнення філософії і релігії. Захід запропонував Сходові не тільки свою технотронну цивілізацію, а й свої цінності,засновані на християнській етиці. Він запропонував Сходові ідею особистості, що вільно вибирає своє життя і творить його реалії. Слід відзначи
^