Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 416
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-03-2009, 06:46
1-03-2009, 06:46

Інсталяція системи windows

Категорія: Комп'ютери, програмування

1. Підготовка до інсталяції Windows Перед інсталяцією Windows варто ґрунтовно підчистити твердий диск вашого ПК. Рекомендується залишити на диску всі ті додатки, що вам дійсно потрібні, і забрати всі інші. Для установки Windows 95 у залежності від варіанта установки потрібно від декількох Мбайтів до майже 70 Мбайт вільного простору на диску (чи розділів диску) з логічним ім'ям C. Не забудьте провести дефрагментацію диска - утім, Windows 95 при інсталяції робить це сама, якщо в тому виникає необхідність. Але краще проробити це перед інсталяцією Windows 95, поки на вашому ПК ще жива встановлена раніше MS-DOS і утиліти обслуговування твердого диску. Прикиньте, чи відповідають апаратні можливості вашого ПК мінімально необхідним вимогам: клас ПК не гірше 386DX, обсяг ОЗУ не менш 4 Мбайт (рекомендується 8 Мбайт, а чим більше - тим краще), вільний простір на твердому диску не менш 40 Мбайтів (і вище ще на 20 Мбайтів при наявності в ПК мережних адаптерів). Повинні бути підключені і всі мультимедіа засоби -
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 505
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-03-2009, 05:37
1-03-2009, 05:37

Туберкульозний менінгіт

Категорія: Медицина

Туберкульозне запалення мозкових оболонок — найтяжча фор­ма туберкульозу, в доантибактеріальний період була абсолютно смертельною. Перебіг його гострий з поліморфною клінічною симптоматикою і сприятливим прогнозом при ранній діагности­ці і лікуванні. Тепер туберкульозний менінгіт перетворився у під-гострий і хронічний процес. Захворювання розвивається вторинно, якщо е активне тубер­кульозне вогнище в будь-якому органі після перенесеного пер­винного туберкульозу, при гематогенно-дисемінованому процесі в легенях. Морфологічні зміни (ексудат, висипання горбиків) локалізуються на м'якій мозковій оболоні, на основі мозку можуть поширюватися на судинні оболонки шлуночків мозку, мозкову речовину. Внаслідок гіперергічної реакції спостеріга­ються ендоваскуліти з розвитком крововиливів або ділянок роз­м'якшення мозкової речовини, що закінчується енцефалопатією, парезами і паралічами кінцівок, ураженням черепних нервів. Розрізняють такі форми туберкульозу з ураженням оболонок і речовини мозку: базальний (базилярний)
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1092
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-03-2009, 02:16
1-03-2009, 02:16

Конструювання моделі соціальної держави

Категорія: Політологія, політісторія

Сьогодні вся соціальна тканина українського суспільства пронизана трансформаціями. І часто принципи, методи трансформацій країн Заходу автоматично переносяться на наш грунт – без урахування української специфіки, історичного досвіду нашого народу, особливостей соціальної структури і соціальних відносин. Не дивно, що така ситуація викликає соціальну напругу, кризи, девальвацією моральних цінностей тощо.В цих умовах першочергового значення набуває пошук механізмів узгодження інтересів більшості членів суспільства, формування громадянського суспільства. Історія XX століття показала, що визнання поліваріантності історичного процесу означає, відповідно, і визнання різних моделей розвитку суспільства. Перехід суспільства в якісно новий стан закономірно пов'язаний з кардинальними змінами в економіці, політиці і соціальний сфері. На першому етапі ці зміни неминуче супроводжуються руйнацією соціального організму й одночасним формуванням ядра нових соціально-економічних відносин. Деструктивний період завжди болі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 830
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-03-2009, 01:45
1-03-2009, 01:45

Мікроклімат приміщень

Категорія: Медицина

Мікроклімат приміщень — це сукупність фізичних чинників та умов навколишнього середовища, які зумовлюють його теп­ловий стан і впливають на теплообмін людини. Основними чинниками, які формують мікроклімат при­міщень, є: температура, швидкість руху та вологість повітря, а також радіаційна температура, тобто середня температура по­верхонь обгороджувальних конструкцій і предметів. Температура повітря визначається термометрами (ртутни­ми, спиртовими й електричними та термографами в градусах за шкалою Цельсія. Середня температура приміщення визначається на рівні зросту людини (1,5 м від підлоги) у п'яти точках: одна з них знаходиться в центрі приміщення, а інші чотири — в його кутах. Після проведення вимірювань визначають середню арифметичну величину, яка і є показником середньої темпе­ратури. Дослідження повторюють через 10—15 хв. Величину перепаду температури по горизонталі одержують шляхом визначення різниці температур у трьох точках: на відстані 0,5 м від зовнішньої стіни, в центрі приміщення та на відс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1072
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-03-2009, 01:20
1-03-2009, 01:20

Проблема задатків, здібностей і інтелекту в психології

Категорія: Психологія

План Вступ Розділ 1. Поняття про здібності. 1.1 Здатності як можливість. 1.2 Обдарованість і здібності. 1.3 Здібності й інтереси. 1.4 Загальні і спеціальні здібності. 1.5 Здібності і типологія людей. Розділ 2. Інтелект і здібності як індивідуально-психологічні особливості людини. 2.1 Психіка людини і її можливості. 2.2 Здатності як уроджені можливості. 2.3 Динаміка здібностей. 2.4 Інтелектуальна активність Розділ 3. Якісна і кількісна характеристика здібностей. Висновок. Список використаної літератури. Вступ Так що ж представляють із себе здатності взагалі? Вивчивши масу видань присвячених даній проблемі, можна зробити 3 формулювання, що пояснюють і розшифровують поняття “здатності”. Це: По-перше, під здібностями розуміються індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють однієї людини від іншого; ніхто не стане говорити про здібності, там де справа йде про властивості, у відношенні яких усі люди рівні. У такому змісті слово здатність уживалося основоположниками марк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1329
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-03-2009, 01:15
1-03-2009, 01:15

Палацово-парковий ансамбль у Качанівці

Категорія: Архітектура, будівництво

Садиба в Качанівці - нині селищі Ічнянського району Чернігівської області - сформувалася в середині XVIII - наприкінці XIX століття. Розташована вона на південно-західній околиці села на двох рівнях. На верхньому плато містяться сам палац із двома флігелями і вежею, які утворюють курдонер - парадний двір, альтанка М.Глинки, два корпуси служб та Георгіївська церква. У регулярно розпланованому парку - могили Г.Честахівського, О.Агіна, М.Гарама, пам'ятник Т.Шевченкові, а також окремі житлові й господарські будівлі. Нижній рівень - це ландшафтний парк із 12 ставками, павільйоном, парковою скульптурою, містками, "руїнами", амфітеатром. Територію площею близько 560 га нині обмежують автомобільна дорога та каскади ставків. Ансамбль розвивався протягом 150 років, неодноразово перебудовувався, змінювався його обсягово-просторовий устрій. Садиба заснована в першій половині XVIII століття. Першим власником її був Ф.Болгарин. У нього садибу купив придворний співак Ф.Коченовський, від якого її успадкував роди
Назад Вперед
^