Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 952
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 23:18
28-03-2009, 23:18

Планети земної групи

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

Планети земної групи — Меркурій, Венера, Земля і Марс — відрізняються від планет-гігантів тим, що мають менші розміри, меншу масу, більшу густину, повільніше обертаються, у них більш розріджені атмосфери, мала кількість супутників або їх зовсім немає. Нині дослідження планет цієї групи (як і Місяця) має комп­лексний характер і привертає увагу не лише астрономів, а й спе­ціалістів інших профілів: геологів, геофізиків, топографів, радіо-інженерів та ін. Вони використовують для вивчення планет методи, які добре випробувані в земних умовах і дають можливість здобувати надійні відомості про будову їхньої поверхні та атмосфери. 1. Меркурій. Це найближча до Сонця планета, трохи більша за Місяць, однак її середня густина майже така сама, як і в Зем­лі. Радіолокаційні спостереження виявили дуже повільне обер­тання Меркурія. Зоряна доба його, тобто період обертання нав­коло осі відносно зір, становить 58,65 нашої доби. Сонячна доба на цій планеті (тобто проміжок часу між двома послідовними полуднями) становить бли
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 880
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 23:09
28-03-2009, 23:09

Соціальна робота і молодіжна політика

Категорія: Право

ПЛАН Вступ 1. Правові основи соціальної роботи з молоддю 2. Основні принципи та сфери здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю 3. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю 4. Соціальне обслуговування та супровід дітей та молоді 5. Соціальна профілактика, реабілітація та інспектування серед дітей та молоді 6. Центри соціальних служб для молоді Висновки Література Вступ Соціальна робота з дітьми та молоддю - діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб. Соціальне обслуговування молоді - робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шля
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 529
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 22:50
28-03-2009, 22:50

Розлучення – як суспільне зло

Категорія: Соціологія

« Не зійшлись характерами .» Таке пояс­нення причини розірвання шлюбу стало на­стільки поширеним, звичним, що ми не зав­жди замислюємося над ним. А замислити­ся варто, хоча б тому, що серед мотивів розлучень цей посідає одне з провідних місць. До того ж і після розлучення нерід­ко він стає перешкодою або причиною по­боювань наступних спроб влаштувати сі­мейне життя. Що ж лежить в основі виникнення сімей­ної проблеми? Причин чимало. І соціаль­них, і економічних . Кожне подружжя насамперед поєднує дві особистості. Саме міжособистісні сто­сунки чоловіка і жінки становлять психоло­гічний зміст шлюбу, породжують проблему сумісності. Вона відома людству з давніх-давен. «Підходять чи не підходять він і вона один одному і чому?» — питання, що часто постає і в буденному житті, і в літе­ратурі, фольклорі, особливо у народних шлюбних піснях. Ідеал сумісності у шлюбі чудово сфор­мулював видатний німецький філософ І. Кант. Він вважав, що шлюбна пара має утворити немов би єдину моральну особис­тість. Та в реальних по
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 761
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 20:29
28-03-2009, 20:29

Особистісно зорієнтована система громадянського виховання школярів

Категорія: Педагогіка

Кожному типу суспільства відповідає певний тип освітньої системи, характер педагогічних відносин. Тому розробка педагогічної теорії, проектування педагогічних систем і процесів можуть бути успішними лише завдяки чітким уявленням про те, на яких засадах базується взаємодія людини і держави, якого суспільства ми прагнемо, для життя в якій країні готуємо підростаюче покоління, від повторення яких помилок минулого його варто застерегти і що для цього потрібно зробити. В 1991 р. Україна проголосила себе суверенною, незалежною, правовою, демократичною, соціальною державою. Це значить, що наша Батьківщина відмовилась від тоталітарного режиму з відсутністю свободи, насильством як засобом придушення вільнодумства і протесту, присвоєння державою громадських функцій, проникнення пануючої ідеології в усі сфери життя і почала розбудовувати принципово інше відкрите демократичне суспільство. Суспільство, що грунтується на визнанні пріоритету прав людини над інтересами держави і функціонує на засадах гуманізму, демократії
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1636
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 20:16
28-03-2009, 20:16

Internet

Категорія: Комп'ютери, програмування

Internet - найбільша глобальна комп'ютерна мережа, що зв'язує десятки мільйонів абонентів у більш як 150 країнах світу. Щомісяця її поширеність зростає на 7-10%. Internet утворює немовби ядро, яке забезпечує, взаємодію інформаційних мереж, що належать різним установам у всьому світі. Якщо раніше вона використовувалася виключно як середовище для передачі файлів і повідомлень електронної пошти, то сьогодні вирішуються більш складні завдання, які підтримують функції мережного пошуку та доступу до розподілених інформаційних ресурсів й електронних архівів. Таким чином, Internet можна розглядати як деякий глобальний інформаційний простір. Мережа Internet, що служила спочатку дослідницьким і навчальним групам, стає все популярнішою в ділових колах. Компанії спокушують дешевий глобальний зв'язок і його швидкість, зручність для проведення сумісних робіт, доступні програми, унікальна база даних цієї мережі. Вони розглядають глобальну комп'ютерну мережу як доповнення до своїх власних локальних мереж. Уже кілька ро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 380
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 19:57
28-03-2009, 19:57

Створення елементів статичної графіки в середовищі Flash MX

Категорія: Комп'ютери, програмування

В верхній частині вікна програми знаходиться стрічка заголовка. В якій міститься назва програми і відкритого файлу. Під стрічкою заголовка міститься головне меню програми, яке призначене для керування програмою і створення фільму. Для того, щоб створити новий файл в програмі Flash MX потрібно натиснути на меню File а New. Для збереження створеного файлу натисніть меню Fileа Save as. В лівій частині вікна програми знаходиться панель інструментів (Tools), яка дозволяє вибирати різні інструменти для створення і редагування графіки. Розглянемо основні елементи цієї панелі: Лінія. Натисніть на панелі інструментів кнопку “Лінія” (Line), після цього ви можете проводити мишкою прямі лінії. Помістіть курсор миші в те місце, де буде початок лінії і натисніть ліву клавішу миші. Після цього не відпускаючи клавішу переведіть мишку в місце, де буде кінець лінії і відпустіть клавішу. Все, пряма лінія створена. Якщо ж Вам потрібно провести лінію під кутом, кратним 45°, то під час проведення лінії тримайте натиснутою кла
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1432
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 18:50
28-03-2009, 18:50

Ремонт і експлуатація паливного насосу тепловоза

Категорія: Технічні науки

Рефератна тему: Зміст 1. Будова паливного насосу високого тиску. 2. Робота паливного насосу високого тиску. 3. Ремонт паливного насосу. 4. Техніка безпеки при роботі з паливним насосом. 5. Використана література. Вступ Залізничний транспорт виник в першій половині ХІХ ст., як транспорт з паровою тягою. Але технічна недосконалість перевозу стала очевидною спеціалістам вже в пору його розквіту, тому в минулому столітті виникла думка про створення більш економічного локомотиву. В ідеї народження локомотива більш досконалим, чим парова машина, тепловий двигун в розвертуваннні науково-дослідних робіт і побудови перших локомотивів велику роль зіграла наша країна. В 1905 р. Н.Г. Кузнєцов і Д.І.Одинцов розробили проект локомотива з двигунами внутрішнього згорання і електричної передачі. Цей проект був оригінальний в багатьох відношеннях. Ряд рішень цього проекту і зараз використовують в локомотиво будуванні. В наступні дореволюційні роки ряд різних проектів дизельних локомотивів було розроблено ін
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 420
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 15:36
28-03-2009, 15:36

Дефекти водних фарбувань. Приймання і обмір робіт, виконаних водними сумішами

Категорія: Архітектура, будівництво

Розгляньмо основні дефекти водних фарбувань і способи їх усунення. Жирні плями від мінеральних і тваринних масел, що не висихають, можуть бути на поверхні або проступати на неї з нижніх шарів штукатурки. Якщо шар штукатурки наскрізь просочений маслом, то зняти таку пляму звичайним перетиранням не можна. Штукатурку на всій ділянці плями вирубують і замінюють новим шаром, після чого, поверхню нової штукатурки фарбують. Поверхневі плями на штукатурці усувають промиванням поверхні 5%-м розчином лугу у воді. Іржаві плями утворюються внаслідок тривалого намокання штукатурного шару при протіканні покрівель і санітарно-технічного обладнання. Якщо пляма невеличка, то з поверхні старий набіл знімають, а дефектну ділянку промивають 2—3%-м розчином соляної кислоти і ґрунтують 15%-м розчином мідного купоросу. Якщо це не допомагає, то після ґрунтування суху поверхню покривають на ділянці плями каніфольним лаком або нітроемалевою фарбою білого кольору. Висоли — це білий кристальний наліт на поверхні у вигляді інею. Вис
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2017
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 14:57
28-03-2009, 14:57

Соціальна допомога в Україні в кінці. XVIII- на поч. XX ст.

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Суспільна опіка на територіях підросійської України. 2. Соціальна допомога в Галичині. 3. Приватна благодійність в Україні. Філантропічна діяльність Андрея Шептицького. Література 1. Суспільна опіка на територіях підросійської України За результатами Переяславської угоди 1654 року майже всі українські землі на засадах автономії увійшли до складу Росії. Але після російсько-польської війни 1660-1667 рр. відбувся територіальний поділ України. Під польську сферу впливу відійшли західноукраїнські землі (Східна Галичина і Волинь) та Правобережжя. За Росією закріплювались Лівобережжя з Києвом, території Запорізької Січі, Слобідська Україна. Після третього поділу Польщі (1795 р.) до Росії приєдналося Правобережжя. Отже, на початок ХІХ ст. переважна частина українських земель (Лівобережна, Слобідська, Правобережна та Південна Україна) входили до складу Російської імперії. З ліквідацією політичної автономії України наприкінці ХVІІІ ст. царський уряд посилив колоніальний наступ на її землях, запровадив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 688
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 07:38
28-03-2009, 07:38

Провадження справ про адміністративні правопорушення

Категорія: Право

План 1. Учасники провадження в справах про адмінстративне правопорушення. 2. Стадії провадження справ про адміністративне правопорушення. 3. Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. 4. Характеристика протоколу про адміністративне правопорушення. Адміністративний процес має складну структурну побудову та охоплює різноманітні види адміністра­тивного провадження, кожному з яких притаманні специфічні особливості залежно від характеру розг­ляду конкретних справ та особливостей виникнення адміністративно-процесуальних відносин. Адже оче­видно, що процедура накладання штрафу, порядок призову на дійсну військову службу, розгляд заяв і накладення дисциплінарного стягнення мають сут­тєві відмінності. Тому й існує багато видів процесу­альної діяльності та адміністративних проваджень. Адміністративне провадження є особливим ви­дом урегульованої правовими нормами процесуаль­ної діяльності уповноважених суб'єктів із розгляду окремих груп адміністративних справ. А
^