Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 853
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 06:01
28-03-2009, 06:01

Машинобудування і металообробка в Україні

Категорія: Географія, Економічна географія

Машинобудування — провідна галузь промисловості, яка забезпечує випуск різноманітних машин і устаткування для багатьох галузей господарства і населення. Машинобудування визначає науково-технічний прогрес у національній економіці, забезпечує її технічне переозброєння, інтенсифікацію і підвищення ефективності всього суспільного виробництва. Машинобудування є надзвичайно складною галуззю, до якої входять декілька десятків спеціалізованих галузей. Залежно від продукції, що випускається, вони об'єднуються у групи: важке, транспортне, сільськогосподарське, точне машинобудування, верстатобудування. На початку 90-х років XX ст. машинобудування виробляло близько третини загального обсягу промислової продукції в Україні. Тепер, внаслідок зупинки багатьох потужних підприємств, обсяги продукції значно зменшились, а окремі виробництва цілком зникли. Найбільший спад виробництва відбувся в галузях важкого (передусім енергетичного, гірничошахтного), сільськогосподарського машинобудування, автомобілебудування, приладобуд
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 932
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 05:48
28-03-2009, 05:48

Вікові особливості уваги

Категорія: Психологія

Увага - форма психічної діяльності людини, що виявляється в спрямованості і зосередженості її свідомості на певних об'єктах, які мають постійне або ситуативне значення. Увага не вважається психічним процесом. Це психічний стан особистості, що виявляється в зосередженості на будь-чому. Цей стан характеризує умови протікання будь-якого пізнавального процесу. Оцінюючи роль уваги в психічній діяльності, слід згадати слова К.Д. Ушинського про те, що увага є тими дверима, через які проходить все, що входить у душу людини із зовнішнього світу. Серед пізнавальних процесів, крім пам'яті, значну роль у навчальному процесі відіграє увага. Під увагою розуміється спрямованість і зосередженість психічної діяльності на певному об'єкті (Н.Ф.Добринін). Перші прояви уваги можна спостерігати уже у новонародженого під час смоктання. За час дошкільного віку розвиваються властивості уваги і її довільність. Дитина вчиться керувати собою і свідомо скеровувати свою увагу на певний предмет. При цьому вона використовує перш за
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 976
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 04:45
28-03-2009, 04:45

Вплив на людський організм антропогенних порушень біосфери

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Визначення поняття забруднення, типи класифікацій забруднюючих агентів. 2. Антропогенне забруднення атмосферного повітря. Основні джерела забруднення атмосферного повітря. 3. Глобальні екологічні проблеми (озонові діри, парниковий ефект, кислі дощі) та їх вплив на здоров’я людини 4. Вплив антропогенних чинників (хімічних речовин) забруднення атмосфери на стан здоров’я людей. Проблема забруднення атмосферного повітря виникла у зв’язку з розвитком промислового виробництва. Особливої гостроти вона набула у другій половині ХХ ст., в період науково–технічної революції, яка характеризується надзвичайно високими темпами росту промислового виробництва, споживання електроенергії та використання моторних транспортних засобів. Науково–технічний прогрес у промисловому виробництві призвів до розширення використання природних ресурсів. Перелік хімічних елементів, які застосовує людина у промисловому виробництві, суттєво збільшився за останнє десятиліття. Якщо на початку ХХ ст. використовували 19 хімічних е
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 835
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 04:45
28-03-2009, 04:45

Урок в молодших класах: буква [Б]

Категорія: Педагогіка

Мета. Вчити правильно калі­графічно писати велику букву Б, зіставляти схоже й відмінне у її елементах з іншими буквами, з’єднувати її в склади та слова. Розвивати спостережливість, увагу, дрібні м'язи пальчиків. Вихо­вувати бережливе ставлення до при­роди, прищеплювати любов до рідної землі. Обладнання. Малюнки мате­риків, тварин, картки з друкованими і рукописними літерами, магнітофонні записи, слайди. Хід уроку 1. Організаційний момент. Всі за парти ми сідаєм, До роботи приступаєм. Щоб помилок уникати, Треба пильність розвивати. 2. Повідомлення теми та ме­ти уроку. Діти, сьогодні ми з вами відправимося у подорож ма­териками нашої планети Земля. На планеті є суша і вода. Частини суші — мате­рики. Вода — моря, океани, річки. Ви дізнаєтесь багато цікавого. Щоб побувати в мальовничих куточках на­шої планети, потрібно чітко відповідати на за­питання, бути уважними, гарно, каліграфічно і без помилок писати. Перевіримо, чи все у вас готове. Молодці, а тепер — в дорогу, будьте уважні, ніхто не повинен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 891
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 04:30
28-03-2009, 04:30

Профорієнтаційна робота в школі. Естетичне виховання

Категорія: Педагогіка

Профорієнтаційна робота в школі Завершальним етапом психологічної та практичної підготовки учнів до трудової діяльності є їх правильна професійна орієнтація. Професійна орієнтація система організації та проведення навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями необхідних знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку. Правильний вибір професії — це моральне задоволення, висока самооцінка. Водночас це й висока продуктивність праці, висока якість продукції. Вибір професії — точка, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, де можливе й необхідне поєднання особистих і загальних інтересів. Завданнями профорієнтації є ознайомлення учнів з професіями та правилами їх вибору, рекомендованими Міністерством освіти і науки України; виховання в молоді спрямованості на самопізнання і власну а
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1320
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 04:08
28-03-2009, 04:08

Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу)

Категорія: Журналістика

ВСТУП Інформація… Коли в 20-х роках ХХ століття науковці почали потроху усвідомлювати важливість цього поняття, його виняткову роль у людському житті, а можливо – навіть передбачати неймовірний інформаційний вибух, що чекає людство черех кілька десятиліть, перед наукою постала нова проблема: що вважати інформацією, а що - ні? Адже латинське слово information – роз’яснення, виклад, перейшовши до європейських мов, здебільшого позначало “повідомлення”. Спершу поняття інформації вважалося тотожним поняттю “факт”. І лише згодом були виявлені численні аспекти цього поняття, його неоднаковість відносно різних наукових дисциплін та сфер людського знання. Ось що повідомляє нам з цього приводу “Філософський словник” : “Інформація – одне з загальних понять науки, яке виявляється у двох аспектах: семантичному, коли під інформацією розуміють певні відомості, сукупність якихось даних тощо і кібернетичному, з погляду якого передавання, сприймання, перетворення та зберігання різних видів інформації становить один з найі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 697
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 03:59
28-03-2009, 03:59

Педагогічна діяльність А.С. Макаренка

Категорія: Педагогіка

У роки радянської дійсності проблемам освіти і вихован­ня значну увагу приділяв талановитий український педагог А.С. Макаренко. Антон Семенович Макаренко (1888—1939) виявив себе актив­ним будівничим соціалістичної школи і радянської педагогіки проте у своїх творах і діяльності широко використовував над­бання народної педагогічної мудрості. Вийшовши з глибин на­роду, А, Макаренко тонко підмітив можливості народних вихов­них засобів і мудро вплітав їх до своїх навчально-виховних за­ходів, обстоював їх у своїх творах. Особливо вдало він викорис­товував скарби народної педагогіки в розв'язанні проблем тру­дового виховання. Серцевиною педагогічної діяльності А.С. Макаренка є його досвід щодо органічного поєднання навчання з продуктивною працею. У своїй практиці педагог послідовне керувався відомими положеннями основоположників комуністичного вчення про єдність навчання і виховання. 16 років роботи в колонії імені М. Горького та комуні імені Ф.Е. Дзержинського привели педа­гога до висновку, що труд без освіти,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 380
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 03:06
28-03-2009, 03:06

Абрахам Маслоу (1908 - 1970)

Категорія: Психологія

Абрахам Маслоу (Abraham Maslow) народився в Нью-Йорку в 1908 р., у родині єврейських іммігрантів. Він виріс у Нью-Йорку, учився у Вісконсинському університеті. Ступінь бакалавра він одержав у 1930 р., ступінь магістра гуманітарних наук – у 1931, доктора – у 1934. Маслоу вивчав поведінку приматів під керівництвом Харії Харлоу і біхевіоризм – під керівництвом Кларка Халла, відомого експериментатора. Після одержання докторського степеня Маслоу повернувся в Нью-Йорк, продовжував дослідження в Колумбії, потім викладав психологію в Бруклінському коледжі. Нью-Йорк у цей час був дуже значним культурним центром, що прийняв багатьох німецьких учених, які втікали від нацистських переслідувань. Маслоу займався з різними психотерапевтами, включаючи Альфреда Адлера, Еріха Фромма і Карен Хорні. Сильний вплив зробив на нього Макс Вертхаймер, один із засновників гештальт-психології, і Рут Бенедикт, блискучий культуро-антрополог. Інтерес Маслоу до практичного застосування психології витікає з самого початку його к
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 914
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 02:41
28-03-2009, 02:41

Загальнi вiдомостi про дошкiльну освiту в Українi

Категорія: Педагогіка

Державна політика. У сфері формування мережі навчальних закладів дошкільної освіти як обов'язкової первинної складової частини системи освіти України державна політика здійснюється за такими напрямами: · сприяння збереженню та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; · забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти; · надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини. Принципи. Формування мережі дошкільних навчальних закладів базується на таких принципах: · доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти; · відповідність змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти, які забезпечуються мережею дошкільних навчальних закладів, особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку; · єдність розвитку, виховання, навчання та оздоровле
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 640
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-03-2009, 01:29
28-03-2009, 01:29

Концепція розвитку і навчання Л.С.Виготського та Д.Б.Ельконіна

Категорія: Психологія

Даний реферат виконаний командою сайту www.ukrreferat.com - найбільшого сайту з українськими рефератами та курсовими роботами! У психологи існують різні погляди на зв'язок між пси­хічним розвитком і вихованням, навчанням. Видатний вітчизняний психолог Л.С.Виготський (1896-1934) відомий як творець культурно-історичної теорії розвитку психіки людини. На думку Л. С. Виготського, таке навчання йде позаду процесу розвитку і мало що дає психічному становленню дитини. У вітчизняній психології була розроблена інша система наукових поглядів, за якою психічний розвиток з самого по­чатку опосередкований, організований і спрямований вихован­ням і навчанням. Починаючи з 20-х років нашого століття значний внесок у розробку цієї теорії зробили такі вчені, як П.П.Блонський, Л.С.Виготський, П. Я.Гальперін, В.В.Давидов, О.В.Запорожець, Г.С.Костюк, О.М.Ле­онтьев, О.Р.Лурія, О.І.Мещеряков, Н.О.Менчинська, П.Р.Чамата, Д.Б.Ельконін та ін. Так, Л. С. Виготський стверджував, що педагогіка по­винна орієнтуватися не на вчор
^