Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 734
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-04-2009, 05:34
29-04-2009, 05:34

Проблеми палеогеодинаміки заходу України

Категорія: Геодезія, геологія

Минуло понад тридцять років з часу відродження ідей мобілізму, які одразу ж запанували в думках переважної більшості геологів світу. Вчені почали широко використовувати старий термін геодинаміка, який трактували часто як процес розвитку земної кори з позицій винятково концепції тектоніки літосферних плит. Зону, де був ультраосновний магматизм, почали апріорно вважати океанською корою, а обвально-зсувні утворення – олістостроми – обов’язково тектонічним меланжем, що сформований уздовж фронту шар’яжних пластин. Глибинні розломи і деякі розривні дислокації, що не є ними, були зачислені в багатьох регіонах до зон субдукції або обдукції. З’явились дослідження, які доводили принципові петрологічні і петрохімічні відмінності між близькими за складом і типом магматичними утвореннями, розвиненими на континентах і виявленими на океанському дні. Відомості ж про наявність в океанах кислого (континентального) магматизму почали викликати сумніви, або їхню природу намагалися пояснювати різними хитромудрими здогадами. І н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 755
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-04-2009, 05:25
29-04-2009, 05:25

Правила техніки безпеки при виконанні радіо - монтажних робіт

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Безпека при виконанні радіо-монтажних робіт забезпечується в. першу чергу правильною організацією робочого місця. Отже, робоче місце радіо-механіка повинно бути: а) виділене одне від одного перегородками і мати додаткове освітлення з можливістю підсвітки ремонтуючого апарату. б) електроживлення робочих столів повинно бути окремо з груповими запобіжниками на кожний стіл. в) кожний абонентний вивід від телевізійної антени колективного користування до робочого столу радіо механіка повинен бути розв'язаний через конденсатор ємністю 1000 пФ з робочою напругою 500 В. г) на робочому місці мають бути наступні засоби індивідуального захисту: інструмент з ізольованими ручками, діелектричний коврик, халат, захисні окуляри або маска, діелектричні рукавиці ( чергові). В майстерні повинен постійно бути розчин оцету для очистки робочих поверхонь стола і рук після закінчення роботи. Загальні вимоги безпеки Виконувати тільки ту роботу, яка поручена адміністрацією . Не допускати роботу при несправнім робочім столі, або
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 620
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-04-2009, 03:57
29-04-2009, 03:57

Що таке політичні комунікації? І чому вони такі важливі для демократичного управління?

Категорія: Політологія, політісторія

Визначення концепції політичних комунікацій передбачає визначення двох термінів - "політичний" і "комунікації", які є надто об'ємними, а разом з тим досить суперечливими. Більшість політологів можуть легко сформулювати з дюжину визначень поняття "політика". Межа, що окреслює сферу політики, сама по собі є в останні двадцять років предметом бурхливих дебатів у західних демократичних суспільствах. Зокрема, ідеологи руху за жіноче рівноправ'я проголошували, що "особисте - означає політичне". Питання, що досі вважали приватними, як от роль жінки у родині та сексуальність, тепер характеризують як публічні і відповідно відносять до сфери політики. Частина стандартних визначень терміна "політика" стосується авторитарного розподілу соціальних цінностей і комунікацій, включаючи владу, владні структури та процес державного управління. Спільною рисою всіх таких визначень є надання ключової ролі концепції влади. Влади в обох її "вимірах": позитивному - "
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 978
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-04-2009, 03:11
29-04-2009, 03:11

Самогубство і психопатичні стани

Категорія: Психологія

ПЛАН 1. ВСТУП 2. САМОГУБСТВО І ПСИХОПАТИЧНІ СТАНИ · Самогубство – різновид божевілля? · Теорія мономанії · Типи самогубних схильностей: 3. ВИСНОВКИ ВСТУП Найперше наше завдання полягає в тому, щоб визначити ряд фактів, які ми будемо досліджу­вати під назвою «самогубство». З цією метою ми спро­буємо з-поміж усіх видів смерті виділити той, що має притаманні йому спільні характеристики, досить об'єктивні, аби їх визнавали всі дослідники, а також наділений специфічними ознаками, які властиві ли­ше йому й не зустрічаються більш ніде, але водночас і досить подібні до ознак того явища, котре в побуті називається самогубством,— останнє робиться для то­го, щоб не входити у суперечність із загальноприй­нятою лексикою й зберегти цей термін для нашого вжитку. З-поміж різних видів людської смерті спо­стерігаються такі, специфічною ознакою яких є те, що до них спричиняється сама жертва, себто акт убивства здійснює сам потерпілий; з другого боку, слід зазначити, що специфіка цієї смерті закладена ще в самому н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 837
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-04-2009, 22:51
28-04-2009, 22:51

Безпровідні мережі

Категорія: Комп'ютери, програмування

  Відлік історії безпровідникової мережі слід починати з 2001 р. логічніше всього почати з домінуючої технології 802.11, точніше, з численного сімейства технологій, що останнім часом ховається за цими цифрами. Нагадаю, що в 1999 р. зусилля однієї з робочих груп інституту IEEE завершилися прийняттям відразу двох конкуруючих стандартів, що прийшли на зміну базової специфікації 802.11, давно реалізованої в безлічі комерційних продуктів. У стандарті 802.11b були визначені параметри безпровідних мереж для роботи в частотному діапазоні 2,4 Ггц із максимальною швидкістю модуляції 11 Мбіт/з, причому спостерігається в реальних мережах «корисна» пропускна здатність виявляється майже вдвічі нижче. Більш «просунутий» стандарт 802.11a розрахований на використання трьох частотних смуг шириною 100 Мгц у діапазоні 5 Ггц. Найбільша швидкість модуляції в мережах 802.11a складає 54 Мбіт/з, однак і цього разу значення пропускної здатності, з якими прийдеться мати справа користувачам, навряд чи перевищать половину да
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 834
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-04-2009, 22:23
28-04-2009, 22:23

Кількість, якість, міра. Суперечність буття й пізнання

Категорія: Філософія

Важливим для розуміння діалектики є питання про порядок викладу законів. Найчастіше розпочинають його законом взаємного переходу кількісних і якісних змін. Інколи починають виклад законом єдності й боротьби протилежностей, мотивуючи це тим, що він є першим щодо значущості. Свого часу Ф. Енгельс починав перелік законів діалектики із закону переходу кількісних змін у якісні, спираючись на те, що цей закон сформульований і викладений Гегелем у " .першій частині "Логіки" — у вченні про буття; другий займає всю другу і найбільш значну частину його "Логіки" — вчення про сутність; нарешті, третій фігурує як основний закон при побудові всієї системи"1. Ці категорії виводяться Гегелем з найпростіших основ (буття, ніщо). Починається з того, що категорії "буття" і "ніщо" знімаються в категорії "становлення". В найзагальніших рисах вони описують той момент розвитку, який називається виникненням або зникненням об'єкта. Результатом процесу становлення є наявн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 658
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-04-2009, 22:13
28-04-2009, 22:13

Основні засади оптимізації мовної політики

Категорія: Державне регулювання, митниця

Важливим напрямком процесу оптимізації регулювання етнонаціональних відносин є підвищення ефективності мовної політики. Мовна політика використовує сукупність правових, політичних, культурних та інших засобів, спрямованих на задоволення багатогранних мовних потреб людей різних національностей з урахуванням регіональних особливостей, вільний розвиток і рівноправне використання мов, збагачення білінгвізму на основі загальнонаціонального та регіонального. Основна мета мовної політики, яка має визначатися Конституцією України та її національними інтересами як суверенної держави, полягає в розвитку української мови та утвердженні її державності, у задоволенні мовних потреб національних меншин. Чинником оптимізації мовної політики є створення всебічних умов для посилення в суспільстві ролі та значення державної, української мови, розв'язання суперечностей між сутністю національної культури та мовними засобами її реалізації. Реалізація цього завдання у сфері мовної політики, що має здійснюватися на основі нового
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 751
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-04-2009, 19:13
28-04-2009, 19:13

Порівняльна характеристика якості річкових вод в межах Рівненської області за інтегральними показниками

Категорія: Географія, Економічна географія

Формування хімічного складу поверхневих вод Рівненщини знаходиться під впливом комплексу природних і антропогенних факторів. Головна роль в цьому процесі належить гідрологічному режиму річок. В басейнах Стиру і Горині сольовий режим річок пов’язаний з особливостями фізико-географічних умов області. Ландшафт Поліської низовини відображає гідрохімічний режим річок Волинського Полісся. Бідні на мінеральні солі підзолисті грунти зумовлюють бідність мінеральними солями грунтових вод, якими живляться річки. Збагаченню поверхневих вод гумусовими речовинами сприяє болотиста місцевість. Мінералізація ділянок річок в межах Волинського Полісся не перевищує 300 мг/дм3, а в повінь зменшується до 140- 200 мг/дм3. Мінеральний склад води переважно гідрокарбонатний-кальцієвий [1]. Мергельно-крейдяні відклади, верхньо-крейдяна і третинна система та карбонатні грунти формують гідрохімічну обстановку Західного Полісся. Мінералізація вод у зимову межінь тут досягає 600-750 мг/дм3, влітку 400-550 мг/дм3 при весняних т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1238
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-04-2009, 19:09
28-04-2009, 19:09

Закарпатські русини у політико-соціальному світлі

Категорія: Політологія, політісторія

План: стр. Вступ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Розділ I. Процес формування етносу в Закарпатті:………………………… 6 1. від I тисячолття до XVIII століття; 2. XIX-XX століття; 3. наслідки I Світової війни. Розділ II. Течії українофільства, русофільства та русинофільства на Закарпатті………………………………………………… 12 Розділ III. Ситуація в Закарпатті в умовах розбудови української держави……………………………………………………………… 19 Розділ IV.Особливості Закарпатської області, які мають вплив при вирішенні проблем у цьому регіоні……………………………… 27 Висновки…………………………………………………………………………………………………………………………… 35 Перелік використаної літератури……………………………………………………………… 37 Метою даної курсової роботи є дослідження такого явища як "політичне русинство",а також проблем , які виникали і виникають у зв'язку з цим явищем на Україні в цілому і на Закарпатті зокрема. Актуальність такого дослідження обумовлена тою ситуацією, яка склалася на Закарпатті протягом останнього століття і набула особливої гостроти у 90-х рок
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 853
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-04-2009, 18:44
28-04-2009, 18:44

Світові інноваційні підходи до підготовки вчителів

Категорія: Педагогіка

У сучасному світі, коли освіта стала одним з важливих елементів соціальної інфраструктури у багатьох розвинених країнах, суттєво зросла роль вищої освіти у вирішенні цілого спектру проблем, без чого неможливі покращення життєдіяльності окремої людини і подальший розвиток усього людства. Величезні зміни, які відбулись в економіці, політиці, соціальних відносинах, науці і техніці на зламі ХХ-ХХІ століть, змінили умови суспільного розвитку і тим самим прискорили розвиток вищої школи, перед якою саме життя ставить тепер нові завдання. Саме тому відповідний аналіз актуальних проблем освіти неможливий без урахування цих змін. Для сучасної системи вищої освіти сьогодні як ніколи важлива проблема якісної підготовки спеціалістів, оскільки у світі складається така ситуація, коли просто освіта нічого не вирішує. Для створення сучасної економіки і суспільних відносин взагалі, для розвитку соціальної і культурної сфер суспільства необхідна тільки якісна освіта – гарантія багатства і процвітання будь-якої країни
^