Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1071
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-04-2009, 05:21
1-04-2009, 05:21

Вплив сім’ї на соціально-психологічну адаптацію підлітків

Категорія: Психологія

Сім’я сама древня і стійка соціальна спільність. Виникнувши на зорі людства вона пройшла через багатовікову історію, являючи собою унікальну опору суспільства. Сім’я відновлює духовні і фізичні сили людини, заряджає її енергією для активної для активної участі в суспільному житті. В ній відбувається не тільки фізичне народження людини, але і первинна соціалізація і виховання, духовне дозрівання особистості. Особливо актуальним це є для підлітків, адже саме в підлітковому віці, коли найінтенсивніше відбувається розвиток самосвідомості, батьківське ставлення набуває вирішального значення для становлення і закріплення образу “Я”. Цей образ і ставлення до себе формується під впливом того образу, що склався у батьків. Спілкування батьків з дитиною зумовлюється установками стосовно неї, які відображають особливості їх сприймання та розуміння дитини. Від того, як батьки сприймають і розуміють підлітка, його потреби, інтереси, психологічні стани та переживання, а, отже, відповідно і взаємодіють з ним, залежит
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 794
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-04-2009, 04:00
1-04-2009, 04:00

Активне довголіття

Категорія: Медицина

Не дивлячись на те, що людина може мати 60-ть і більше років, вона може залишатися досить активною і стійкою до захворювання. Головною умовою активного довголіття має бути здоровий спосіб життя та постійна робота над собою. Еліксир безсмертя поки що не винайдено. І «пігулок від старості» теж немає. Але є безліч найрізноманітніших медикаментів, які ефективно протидіють різноманітним хворобам — супутникам старіння. Є вітаміни, які зміцнюють організм у цілому. Однак «хімія», тобто ліки, у невмілих руках — навіть лікаря, не кажучи вже про хворих, які практикують самолікування, — не корисна, а шкідлива. Усе більшої популярності останнім часом набувають нетрадиційні методи лікування. До речі, всупереч назві, вони традиційніші, ніж медикаментозна терапія. Ось, приміром, лікувальне голодування чи розвантажно-дієтична терапія. Десятиденне голодування зі спеціальною підготовкою, творить чудеса. Лікує артрити, артрози, зціляє від бронхіальної астми, шкірних захворювань . Тільки голодувати потрібно не як-небудь. Не
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2064
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-04-2009, 03:59
1-04-2009, 03:59

Агровиробниче групування ґрунтів

Категорія: Біологія

Агровиробниче групування ґрунтів — це об'єднання окремих контурів видів та різновидностей ґрунтів у більші групи (масиви) з близькими агрономічними властивостями і рівнем родючості, для яких можна запропонувати однакове сільськогосподарське використання і відносно однакові прийоми агротехніки, заходи підвищення родючості. За масштабом узагальнення агровиробничі групування ґрунтів бувають загальнодержавними, регіональними і господарськими. Загальнодержавне агровиробниче групування ґрунтів складають для обліку площ ґрунтів за угіддями, групи виділяють за єдністю генетичних особливостей і агрономічних показників ґрунтів, враховуючи зональні та провінційні умови. Регіональні групування проводяться для областей, районів і використовуються для раціонального розміщення посівів сільськогосподарських культур, розробки систем землеробства, розподілу добрив, хімічних меліорантів, пестицидів та ін. Господарські групування складаються для державних, колективних, сільськогосподарських і фермерських господарств на осно
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 452
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-04-2009, 03:02
1-04-2009, 03:02

Переваги і недоліки операційної системи Wіndows

Категорія: Комп'ютери, програмування

Переваги і недоліки операційної системи Wіndows. Оболонка Wіndows є на сьогодні самим популярним програмним продуктом. Практично немає такого комп'ютера, де вона б не використовувалася. Це викликано тим, що Wіndows реалізує вкрай простий і зручний користувальницький інтерфейс, єдиний для всіх програм (точніше кажучи, для всіх додатків Wіndows). Для початку поговоримо про концепцію Wіndows. Зовнішній вигляд і правила роботи з Wіndows принципово відрізняються від тих же правил для програм DOS. Перше, у чому полягає ця відмінність - відхід від концепції файлу. Якщо в DOS кожній програмі у відповідність ставиться ім'я файлу (яке може бути довжиною тільки 8 символів, а тому дуже неінформативно), то в Wіndows для кожної програми використовується поняття програмного елемента. Програмний елемент - це комбінація невеликої картинки і напису під нею. Картинка має назву піктограма, але частіше її називають іконкою (розширення файлу з піктограмою .іco), іконка відбиває суть програмного продукту. Напис під іконк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1305
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-04-2009, 02:58
1-04-2009, 02:58

Види комп’ютерної графіки

Категорія: Комп'ютери, програмування

Робота з комп’ютерною графікою – один з найпопулярніших напрямків використання персонального комп’ютера, до того ж займаються цією роботою не тільки професійні художники і дизайнери. На будь-яких підприємствах час від часу виникає необхідність в подачі рекламних оголошень в газетах і журналах або просто у випуску рекламної листівки або буклету. Без комп’ютерної графіки не обходиться жодна сучасна мультимедійна програма. Робота над графікою займає до 90 % робочого часу програмістських колективів, які випускають програми масового примінення. Не дивлячись на те, що для роботи з комп’ютерною графікою існує маса класів програмного забезпечення, розрізняють усього 3 види комп’ютерної графіки. Це растрова графіка, векторна графіка і фрактальна графіка. Вони відрізняються принципами формування зображення при відображенні на екрані монітора або при друці на папері. Растрову графіку приміняють при розробці електронних (мультимедійних) і поліграфічних видань. Ілюстрації, виконані засобами растрової графіки,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1691
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-04-2009, 01:13
1-04-2009, 01:13

Динаміка біохімічних показників крові, розподіл хворих за віком і статтю в залежності від форми гемобластозу

Категорія: Медицина

АНОТАЦІЯ Дана дипломна робота виконана в лабораторних умовах клінічної лабораторії Коломийського онкодиспансеру. Проведені дослідження мали на меті вивчення особливостей патологічного впливу гострого і хронічного лейкозів на систему кровотворення організму людини і на динаміку показників стану гемопоезу. В результаті досліджень встановлено характер зміни основних біохімічних показників периферійної крові хворих гемобластозами, особливості їх розподілу за віком і статтю. Виявлено прогностичні фактори в перебігу і розвитку різних варіантів лейкозу, динаміку клініко-морфологічних проявів і смертності в залежності від форми захворювання. ЗМІСТ ВСТУП 4 І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. 1.1. Аналіз теорій походження, етіології і патогенезу лейкозів, як злоякісних захворювань кровотворних органів . 6 1.2. Специфіка клініко-гематологічної картини гострого лейкозу, прогностичні фактори в його розвитку і перебігу .12 1.3. Динаміка клінічних і гематологічних показників при лімфобластному і мієлобластному варіант
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 470
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-04-2009, 01:07
1-04-2009, 01:07

Водні ресурси України

Категорія: Географія, Економічна географія

План 1. Водні ресурси України і основні напрями їх раціонального використання 2. Головні річкові системи України. Живлення і режим річок 1. Водні ресурси України і основні напрями їх раціонального використання Водні ресурси — це поверхневі і підземні води, придатні для вико­ристання в народному господарстві. Частина користувачів (промисловість, сільське і комунальне господарства) безповоротно забирають воду з рік, озер, водосховищ, водоносних горизонтів. Інші використовують не саму воду, а її енергію, водну поверхню або водоймище загалом (гідроенерге­тика, водний транспорт, рибництво). Водойми мають велике значення для відпочинку, туризму, спорту. В Україні у пересічний за водністю рік загальні запаси природної води складають 94 км3, з яких доступні для використання 56,2 км3. Основна частина водних ресурсів, що постійно відновлюються, припадає на річко­вий стік — 85,1 км3 (без Дунаю). 60% річкового стоку формується на території України (місцевий стік), 40% — за її межами (транзитний с
Назад Вперед
^