Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 826
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 22:45
30-06-2009, 22:45

Вибори та їх роль в політичному житті

Категорія: Політологія, політісторія

План. 1. Вступ. 2. Вибори як індикатор і чинник національної інтеграції. 3. Передвиборча і виборча компанії. 4. Електоральна поведінка громадян. 5. Вибори народних депутатів України. 6. Демократичні вибори. 7. Вибори президента України. Вступ. Питання про вибори є актуальними в наш час, оскільки відіграють неабияку роль в політичному житті. До цього питання звертаються багато вчених, політиків і намагаються вияснити проблеми, які були і є на сьогоднішній час актуальними. Такими питаннями займаються: 1) Олександр Нельма, який у своїй статті: Вибори, як індикатор і чинник національної інтеграції (Теорія етносу. Курс лекцій. – Київ, 1997, // Нова політика №6 (26), 1999), дає відповідь на багато питань, які його хвилювали його в першу чергу, і які не можуть залишитися байдужими для всього суспільства. Це питання щодо основних концептуальних засад виборчого процесу в Україні, національної інтеграції, громадськості виборів, президентських виборів. Дає відповідь на питання не тільки хто був обраний Прези
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1687
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 21:25
30-06-2009, 21:25

Стереотипи зовнішності: яким має бути людське тіло?

Категорія: Психологія

В сучасному суспільстві стандарти фізичної привабливості людини викликають неабиякий інтерес. І не лише тому, що розвинуте тіло – ознака здоров’я. Сьогодні воно все частіше стає ознакою статусу, оскільки відображає матеріальні можливості людини (витрати на повноцінне харчування, відвідування тренажерних залів, наявність часу на фізкультурні вправи, а іноді й витрати на пластичні операції). Людське тіло часто стає рекламним символом, товаром (косметична хірургія, виробництво косметики), а також критерієм оцінки при сприйманні іншої людини. Тіло стає символом, у якому „сплавляються у єдине ціле суспільна ідеологія і особистісна ідентичність” [9, с. 71]. Існує певний інтерес до цієї теми і в психології, перш за все – в контексті впливу на психіку через тіло (тілесно-орієнтована терапія). Вивчаються також стереотипи фізичної привабливості та їх вплив на самооцінку і поведінку людини. Особливе зацікавлення з’ясуванням громадської думки щодо стереотипів зовнішності виявляють американські дослідники. В США особи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2337
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 16:30
30-06-2009, 16:30

Економічне районування території України: принципи, проблеми, класифікація, характеристика, перспективи

Категорія: Розміщення продуктивних сил

План 1. Принципи економічного районування території України (стор 3-11) 2. Регіональні проблеми соціально-економічного розвитку України (стор 12-16) 3. Класифікація і характеристика сучасних економічних районів України (стор 17-25) 4. Проект нової сітки економічного районування України та перспектива розвитку економічних районів України (стор 26-39) 1. Принципи економічного районування території України У класичному розумінні “економіка” – це наука про вміння раціонально вести домашні справи. У нашому випадку таким домом є регіон, що представляє собою народне господарство в мініатюрі, - це територія, що за сукупністю своїх елементів відрізняється від інших територій та характеризується єдністю, взаємопов’язаністю складових і цілісністю. У такому формулюванні термін “регіон” є синонімом терміну “район”. Найважливіша характеристика регіону – його цілісність. Регіон представляє триєдність середовищ: природного, матеріального (створеного людиною) та соціального. Регіональна цілісність передбачає тери
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 964
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 14:37
30-06-2009, 14:37

Загальне лікування хворих з хірургічною інфекцією

Категорія: Медицина

Загальне лікування необхідне всім хворим з інфекцією, незалежно від її виду — будь це ускладнення рани, в тому числі й післяопераційної, чи хірургічне інфекційне захворювання, оскільки не існує суто місцевих видів інфекції. Кожна інфекція супровод­жується загальними явищами, зумов­леними інтоксикацією. Джерела інтоксикації — мікроби та їх токси­ни, продукти розпаду загиблих тка­нин, неспецифічні продукти обміну, в тому числі так звані середньомоле-кулярні пептиди. Загальне лікування хворих насамперед передбачає ство­рення оптимальних умов для реалізації своїх, ендогенних, механізмів захис­ту від мікробної токсичної агресії — інтоксикації. Хворому повинен бути забезпечений стан фізичного та психіч­ного спокою, мають бути усунені всілякі несприятливі подразники, на--самперед біль. Хворому приділяють максимальну увагу, пояснюють йому характер захворювання та окреслюють вимоги до нього, виконання яких до­поможе якнайшвидшому одужанню. Стаціонарним хворим забезпечують добрі умови, збалансоване в якісно­му та кіл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1138
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 13:27
30-06-2009, 13:27

Зх. Укр. землі в 1918 р. Утворення ЗУНР. Петрушевич

Категорія: Історія

. Унаслідок поразки у війні в жовтні 1918 р. Австро-Угорська імперія почала розпадатися. Західні українці опинилися у становищі, подібному до того, в якому перебували їхні співвітчизники на сході після нещодавнього падіння Російської імперії. 18-19 жовтня 1918 р. у Львові відбувся з'їзд політичних і громадських діячів українських земель Австро-Угорщини. Була створена Українська Національна Рада (УНР), головним чином із депутатів австрійського парламенту та крайових сеймів Галичини і Буковини. Вона ухвалила резолюцію про майбутнє утворення на українських землях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, Української держави. Йшлося, отже, про об'єднання всіх західноукраїнських земель. Група членів УНР 31 жовтня 1918 р. утворила військову організацію на чолі з Д. Вітовським. Уранці 1 листопада 1918 р. вони зайняли Львів. У зверненні до українського населення всієї Галичини говорилося про утворення нової Української держави, в якій вся повнота влади належить Українській Національній Раді. Але в розвиток
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3293
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 11:23
30-06-2009, 11:23

Загальна будова і робочий цикл двигуна внутрішнього згорання, техніка безпеки при зварюванні, характерні причини виникнення пожеж

Категорія: Технічні науки

ЗМІСТ 1. Загальна будова і робочий цикл двигуна внутрішнього згорання. 2. Техніка безпеки при зварюванні. 3. Характерні причини виникнення пожеж. 4. Список літератури. 1. ЗАГАЛЬНА БУДОВА І РОБОЧИЙ ЦИКЛ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ. Двигун внутрішнього згорання –це тепловий двигну, усередині якого відбуваються спалювання палива й перетворення частини теплоти, що виділилася, на механічну роботу. Двигуни внутрішнього згорання бувають: - поршневі, в яких усе робочий процес здійснюється в циліндрах; - без поршневі, газотурбінні, в яких робочий процес послідовно здійснюється у повітряному компресорі, камері згорання та газовій турбіні. На переважній більшості сучасних авто: установлюють поршневі двигуни внутрішнього згорання. - За способом сумішоутворенням й запалюванням палива автомобільні поршневі двигуни поділяються на дві групи: 1) із зовнішнім сумішоутворенням і примусовим займанням палива від електричної іскри (карбюраторні й газові); 2) із внутрішнім сумішоутворенням і займанням палива від
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1115
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 09:07
30-06-2009, 09:07

Націоналізм - як ідеологія

Категорія: Політологія, політісторія

Якщо ідеологія – це загальний спосіб мислення, що має основоположне значення для політики, тоді націоналізм є ідеологією, більше того, найпотужнішою ідеологією світу. Як спосіб мислення націоналізм у витлумаченні історичного розвитку та в аналізі сучасної політики зосереджує увагу на ролі нації, а також зазвичай наголошує на тому, що визначальним критерієм класифікації людських істот є «національний характер». Як безумовну даність націоналізм висуває тезу про те, що кожна людина може мати лише одну національність й одне громадянство, що є вихідним пунктом її самоідентифікації та лояльності. Це означає, що люди мають сприймати себе насамперед як складову народу, а не якогось вужчого, закритого чи нетривкого угруповання, а також бути готовими пожертвувати будь-чим задля захисту і задоволення інтересів народу незалежно від того, чого це буде коштувати з огляду на інші інтереси. Націоналізм органічно випливає з вимоги кожної нації бути організованою в суверенну державу. Більшість дослідників беззаперечн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1408
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 09:02
30-06-2009, 09:02

Закриті пошкодження м'яких тканин

Категорія: Медицина

Закриті пошкодження — пошкод­ження тканин та органів без порушення цілості шкіри чи зовнішніх слизових обо­лонок. Закриті пошкодження, зокрема м'яких тканин та кісток, відрізняються від відкритих (ран, поранень) тим, що вони не супроводжуються мікробним забрудненням (контамінацією) тканин. До закритих пошкоджень належать за­биття, струс, стискання м'яких тканин, вивихи, переломи кісток та пошкоджен­ня органів тощо. Наука, що вивчає різноманітні пошкодження, особли­вості їх перебігу, походження, рести­туції, методи лікування та профілакти­ки, називається травматологією. Забиття (contusio) — закрите меха­нічне пошкодження м'яких тканин без порушення цілості шкіри. Зуст­річається найчастіше. Ступінь забиття залежить від розмірів поверхні, кон­турів травмівного агента, сили удару і опору тканин. Найслабшою щодо цьо­го є підшкірна основа, що багата на кровоносні судини і нерви. Легко трав­муються м'язи, особливо в стані їх на­пруження. Забиття бувають легкі та тяжкі, по­одинокі та множинні. Вони можуть ви­ника
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2741
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 08:32
30-06-2009, 08:32

Будова і закономірності спілкування

Категорія: Психологія

ПЛАН Вступ 1. Проблеми психології спілкування в історії психологічної думки 2. Визначення спілкування. Особливості загального і професійного спілкування 3. Рівні спілкування 4. Сприймання і розуміння в процесі спілкування 5. Спілкування як комунікація 6. Спілкування як взаємодія 7. Психологічні тонкощі спілкування 8. Етика спілкування Висновок Список використаної літератури Вступ Важливим елементом людського співжиття і взаємин є психологічні контакти і спілкування. Потреба в контакті з подібними до себе існує й у тваринному світі, однак спілкування – величезний дар, набуток суспільного буття людини. Завдяки спілкуванню людина пізнає світ, власну духовність, підтримує психологічний зв’язок з іншими людьми через засоби масової комунікації й безпосередні стосунки, без чого важко зберегти емоційний життєвий статус. Спілкування – багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, який передбачає обмін інформацією, певну тактику і стратегію взаємодії, сприймання і розуміння суб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1824
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 08:10
30-06-2009, 08:10

Гігієна режиму дня школяра

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. Поняття режиму дня 2. Режим дня школярів 3. Режим позаурочної діяльності учнів Використана література: 1. Поняття режиму дня Режим дня - це раціональний розподіл часу активної діяльності та відпочинку людини протягом дня. Дотримання режиму дня необхід­не передусім для того, щоб зберегти і зміцнити здоров'я та забезпечити високу працездатність, особливо в дитячому та підлітковому віці. Основними елементами режиму дня є різні види розумової ї фізичної діяльності, відпочинок з максимальним перебуванням на свіжому повітрі, регулярне харчування, повноцінний сон та вільний час, що призначений для задоволення індивідуальних нахилів та інтересів. Загальна тривалість та особливості чергування основних режимних елементів залежать від віку дітей та підлітків. Важливе значення мають режим та організація навчання у школі. Гігієнічні вимоги до режиму навчання в школі передбачають забезпечення оптимального розкладу уроків і перерв, раціональне поєднання розумової і фізичної праці, організацію підгото
Назад Вперед
^