Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1564
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 03:45
27-06-2009, 03:45

Сучасний стан та зміни природних кормових угідь в аспекті технології виробництва рослинницької продукції

Категорія: Сільське господарство

Проблема збереження природних комплексів Лісостепу України нині й у майбутньому відіграватиме винятково важливу роль. Теперішній фонд природокористування повністю використовується в промисловому, сільськогосподарському та лісогосподарському виробництві, нерідко з порушенням нормативів ощадливого землекористування. В результаті природні комплекси досягли високого ступеня фрагментації, географічної та геоморфологічної відособленості; ґрунтовий покрив виснажений інтенсивним веденням сільськогосподарського виробництва та недостатнім його відтворенням; зростають площі малопродуктивних земель; продовжується руйнація земельного фонду під дією водної ерозії; безсистемне і ненормовано експлуатуються природні кормові угіддя; непомірне інтенсивно вичерпуються рослинницькі й торфові ресурси; збіднюється флористичний склад і фіторізноманіття комплексів тощо. Знаючи ці та близькі до них біоекологічні та соціально-економічні проблеми, а також завдання, які стоять перед плановими та виконавчими органами і суспільством, під
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 844
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 03:21
27-06-2009, 03:21

Загальна характеристика Інтернет

Категорія: Комп'ютери, програмування

ПЛАН 1. Загальна характеристика Інтернет. 2. Статистичні дані відносно Інтернет. 3. Історія виникнення мережі мереж. 1. Загальна характеристика Інтернет. Рівень цікавості всіх шарів суспільства до глобальної інформаційної мережі Інтернет зростає з кожним днем. Кількість її користувачів різко збільшується і вже досягла 40-мільйонної відмітки. Ніхто і ніщо не спроможне зупинити цей лавинообразний процес. Користувачів не зупиняють навіть проблеми, які пов'язані з забезпеченням захисту даних та особистих комп'ютерів користувачів від несанкціонованого доступу. При цих умовах потреба в інформації про мережу Інтернет, її можливості, сервіси, які існують в Інтернет, стає особливо гострою. Інтернет - це обширна, розгалужена (розподілена) мережа, яка вміщує в собі комп'ютерні вузли, що розподілені по усьому світу. Відповідно до деяких джерел, Інтернет охопила понад 100 країн, поєднала приблизно 40 тис. окремих мереж, з яких 1,7 млн. вузлових комп'ютерів. Коли Ви з'єднуєтесь з Інтернет, ваш комп'ютер стає ча
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1801
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 01:47
27-06-2009, 01:47

Лікарі ченці. Агапіт Печерський

Категорія: Медицина

На протязі багатьох століть християнства на Русі милосердя, допомога ближньому були одним з найвизначніших моментів в житті населення. Святі Козьма і Даміан, великомученик і цілитель Пантелеймон – це люди, які мали великий Божий дар зцілювати людей. Вони спасли від хвороб багатьох, але самі були страчені на смерть за те, що проповідували Христа, за те що слідували за Ним і жили так як вчив Господь. Саме ці святі лікарі отримали велике шанування серед простого і знатного люду. Разом із християнством, що прийшло на Русь з Візантії понад 1000 років тому, ми успадкували високі духовно – моральні чесноти, які втілювались в служінні ближньому. В нашій Батьківщині, як і взагалі в світі, християнство отримало справу лікування хворих під свій безпосередній нагляд. Церковний устав св. князя Володимира оголосив лікарні церковними закладами, а “лечців”- людьми церковними, підлеглими єпископу. Самий князь, прийнявши хрещення, будував церкви та лікарні, встановив десятину для жебраків, сиріт та хворих. Як засвідчують літ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1949
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 01:39
27-06-2009, 01:39

Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників

Категорія: Психологія

ЗМІСТ Вступ 1. Психологічні основи професійного самовизначення старшокласників 2. Шляхи оптимізації профорієнтаційної роботи з учнями старшого шкільного віку Висновки Список використаних джерел ВСТУП Проблема профорієнтаційної роботи з молоддю в сучасних умовах є однією з гостро актуальних не тільки з точки зору розв'язання власне виробничих завдань, але передусім якнайповнішого розкриття творчого потенціалу кожної людини. Гуманізація цілей навчання і виховання підростаючого покоління, що становить собою магістральну лінію перебудови в сфері народної освіти, передбачає всебічний розвиток особистості вихованців, вияв ними творчості, ініціативи і самостійності, зокрема при виборі майбутньої професії. На цьому ґрунті загострюється потреба у вивченні обдарувань учнів, їх інтересів та схильностей, а також дослідження умов, за яких ці інтереси та схильності перетворюються на дієві мотиви професійного самовизначення.Старший школяр знаходиться на порозі вступу в самостійне життя. Перед учнями старшого шкіл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1328
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 01:14
27-06-2009, 01:14

Обґрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання весняного стоку в басейні р.Сейм

Категорія: Геодезія, геологія

Рух води по руслах річок представляє собою процес трансформації схилового припливу тало-дощових вод по гідрографічній мережі і його можна описати певними математично визначеними залежностями. В основу розробки методики розрахунку максимального весняного стоку в басейні р.Сейм та суміжних з ним водозборах покладена генетична формула стоку А.М.Бефані, яким для опису процесу формування річкового стоку поєднані два методи – ізохрон та аналітичний. В загальному вигляді генетична формула для розширених річкових систем записується у вигляді [1]: , (1) де - модуль максимального стоку в м3/с*км2, - шар весняного стоку в мм, - коефіцієнт діючого шару стоку, - гідрографічний коефіцієнт, - коефіцієнт, який враховує проце с руслово-заплавного водообміну і берегового регулювання стоку, - час руслового добігання. Загально відомо, що час руслового добігання представляє собою відношення гідрографічної довжини водотоку до швидкості добігання. Швидкість добігання є однією з найважливіших характеристик, яка має і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1105
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 01:08
27-06-2009, 01:08

Національний природний парк „Сколівські Бескиди”

Категорія: Екскурсії і туризм

Зміст Вступ. Орографічні особливості території 3 Особливості річкової системи території .5 Тваринний світ Українських Карпат .6 Рослинний світ . Основні аспекти рекреаційно-наукового дослідження парку 11 Висновок .14 Використані джерела інформації 15 Вступ. Орографічні особливості території Українська частина Східних Карпат, на якій розташовано Національний природний парк «Сколівські Бескиди», як і вся Карпатська дуга, відноситься до Альпійської геосинклинальної області. Вони входять до складу північної гілки Альпійського складчастого поясу. Складні складчасто-покривні структури, що їх утворюють, виникли головним чином в результаті кайнозойської (альпійської) складчастості. В Карпатських горах виділяють дві основні тектонічні зони - Зовнішніх флішових Карпат та Внутрішніх вапняково-кристалічно-вулканічних Карпат, які облямовані Передкарпатським крайовим та Закарпатським внутрішнім прогинами. Українські Карпати - це переважно Зовнішні Карпати, оскільки друга зона тут глибоко опущена і прихована
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 979
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 00:33
27-06-2009, 00:33

Жест, поза у танці

Категорія: Мистецтво, культура

Жест - виражально-зображувальний засіб у драматичному мистецтві, пантомімі, хореографії, що зумовлюється особливостями художнього персонажу (логікою, його поведінкою, індивідуальними рисами характеру тощо). У народносценічній хореографії жест існує самостійно як певний рух - жест і як елемент - у складних за структурною будовою па. На відміну від побутового жесту з його натуралістичною спрощеністю, сценічний жест підпорядкований музично - хореографічній драматургії, яка, з одного боку, надає виконавцеві певної свободи, але, разом з тим, вимагає від нього суворого лаконізму, економності у русі, з іншого різноманітності у проявах зовнішньої дії. Виконання такого жесту потребує від танцюриста пильної уваги і пластичної виразності. Рух, жест, міміка народилися на зорі людської цивілізації у первісній пантомімі і танцях. Маючи одні джерела - виражальні можливості людського тіла, вони розвиваються у найтіснішій єдності. Пантоміма - один із засобів хореографічного мистецтва, у якому художній образ створюється з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 746
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 00:32
27-06-2009, 00:32

Динаміка, проблеми та перспективи розвитку продуктивних сил України

Категорія: Розміщення продуктивних сил

Удосконалення господарського механізму України в період формування ринкової економіки здійснюється на основі проведення економічних досліджень, у тому числі в галузі розміщення продуктивних сил. Всебічний аналіз процесів, що відбуваються в економічній і соціальній сферах життя суспільства, глибокі наукові узагальнення сприяють розробці обгрунтованих рекомендацій, спрямованих на поліпшення територіальної організації виробництва, зокрема, вдосконалення спеціалізації і комплексного розміщення галузей, раціоналізації виробничо – територіальних зв’язків на основі розвинутого обміну. Пізнання законів розміщення продуктивних сил і комплексоутворення дозволяє розкрити додаткові джерела підвищення продуктивності праці, що має неабияке значення для прогнозування розвитку економіки України та її економічних регіонів. На сучаснму етапі суспільного розвитку, якому притаманне прискорення темпів науково–технічного прогресу, з одного боку, та загострення ресурсно–екологічної кризи – з іншого, суттєво посилююється св
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1412
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-06-2009, 23:20
26-06-2009, 23:20

Віконні блоки

Категорія: Технічні науки

ЗМІСТ 1. Вступ. 2. Технологічна частина. 2.1 Опис виробу, конструкція і матеріали. 2.2 Загальний вигляд. 2.3 Виготовлення віконних блоків. 2.4 Складання віконних блоків. 2.5 Монтаж віконних блоків. 3. Заходи охорони праці. Використана література. ВЕДЕННЯ Деревина як матеріал застосовується у всіх галузях народного господарства, причому значна кількість деревини використовується в будівництві. Завдяки своїм якостям — порівняно високої механічної міцності, малій теплопровідності, невеликій щільності, легкості обробки, стійкості до впливу кислот, солей, олію-деревину широко використовують для виготовлення несучих і елементів будинків, що обгороджують, і споруджень, ферм, арок, балок, прогонів, крокв, стійок, панелей, лаг, підлог, вікон, двері ін. Великий розвиток одержують дерев'яні клеєні конструкції, використання яких доцільно у всіх видах будівництва й у першу чергу в сільськогосподарських будівлях у виді арок, прогонів, а також при спорудженні підприємств із хімічно агресивним середовищем. З
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 796
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-06-2009, 22:00
26-06-2009, 22:00

Віровчення і культ ісламу

Категорія: Релігія

Іслам — наймолодша світова релігія. За даними всесвітньої ісламської ліги, 1990 р. в різних країнах налічувалося понад 900 млн послідовників ісламу. Мусульмани живуть більш як у 120 країнах світу. В 35 країнах вони становлять 95—99 % населення, в 13 державах — впливову меншість, у 28 країнах іслам є державною релігією (Іран, Пакистан, Мав­ританія та ін.). Іслам виник на початку VII ст. в південно-за­хідній частині Аравійського півострова в період роз­паду родоплемінного ладу і формування там цен­тральної держави. Одним з засновників цієї релігії є Мухаммед (570—632 рр.), який 610 р. оголосив себе посланцем єдиного Бога. Термін "іслам" у перекладі з арабської означає "покірність", а того, хто прийняв цю релігію, назива­ють відданим (з араб.: мусульманин). Звідси — друга назва цієї релігії: мусульманство. У Європі її назива­ють ще "магометанство" (від зміненого імені Мухам­мед — Магомет). З Аравії іслам поширився на сусідні країни Се­реднього Сходу, Єгипет, Північну А
^