Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2697
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 06:22
29-06-2009, 06:22

Трансмісія грузових автомобілів: будова та експлуатація

Категорія: Технічні науки

Трансмісія автомобіля слугує для передавання крутного моменту від двигуна до ведучих коліс. При цьому передаваний крутний момент змінюється за значенням і розподіляється в певному співвідношенні між ведучими колесами. Крутний момент на ведучих колесах автомобіля залежить від передаточного числа трансмісії, яке дорівнює відношенню кутової швидкості колінчастого вала двигуна до кутової швидкості ведучих коліс. Передаточне число трансмісії добирається залежно від призначення автомобіля, параметрів його двигуна й потрібних динамічних властивостей. Трансмісії за способом передавання крутного моменту поділяють на: ф механічні; • гідравлічні; • електричні; • комбіновані (гідромеханічні, електромеханічні). На вітчизняних автомобілях здебільшого застосовуються механічні трансмісії, в яких передавальні механізми складаються із жорстких, що не деформуються, елементів (металевих валів і шестерень). На автобусах Лікинського й Львівського заводів, а також на великовантажних автомобілях БелАЗ застосовуються гідро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 340
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 06:17
29-06-2009, 06:17

Медицина доісторичних часів

Категорія: Медицина

Обіймає період від Палеозойської ери (600млн.років тому) до відкриття календаря і письма (4тис.років до н. е.). Здобутки цієї медицини усі народи Землі можуть записати на свій рахунок, оскільки немає підстав виокремлювати котрийсь із них. За цей гігантський період розвитку людина набула сучасних антропогенних рис, розвинула мову. Величезною подією було застосування вогню для потреб людини. Очевидно, цей вогонь людям подарувала блискавиця, а спостереження за його дією переконало людину у можливості його використання для власних потреб. Застосування вогню зменшило залежність людини від природи, чітко відмежувало її від тваринного світу. Людина змогла збільшити територію свого проживання. Урізноманітнилось її харчування. Спочатку це була переважно рослинна їжа і вода, яку люди споживали із прісних водоймищ. Місцем їх першого розселення були береги річок. Поруч із рослинною їжею вживалась і риба. Приготована на вогні, їжа набула нових смакових і споживчих властивостей. Споживаючи рослинну їжу, людина окрі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 697
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 05:20
29-06-2009, 05:20

Походження лісу, священність окремих дерев, поклоніння їм

Категорія: Біологія

Праслов’янська назва лісу знаходить паралелі у прагерманській назві лісу (представленій німецьким словом Wald, англійським wood), яка традиційно вважається субстратною доіндоєвропейською2), і в догрецькому субстратному терміні alsos “священний ліс” (сюди ж і назва священного гаю Зевса в Олімпії – Altes). За деякими припущеннями, цей самий корінь міститься і в назві острова Лесбос, інша назва якого (Ісса) дослівно означає “лісистий острів”. Відправлення давніх культів у священних лісах та гаях добре відоме і в Україні, і в Західній Європі, і на Кріті. Це слово могло перейти з субстрату як культовий термін, разом із релігійно-міфологічними уявленнями про священний ліс як місце поклоніння божествам порироди й здійснення обрядових дій. Наші пращури одухотворювали кожне стебельце. Обрядові дії, пов'язані із рослинним світом, за віруваннями, мали забезпечити здоров'я, добробут сім'ї, плодючість землі, щастя. Вагомими символами стали на Україні калина, барвінок, васильки, вишня, євшан-зілля, жито, зілля, квіт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 921
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 05:15
29-06-2009, 05:15

Лікування опіків, перша допомога та протишокові заходи. Опіки дихальних шляхів

Категорія: Медицина

Лікування термічних опіків скла­дається з подання першої допомоги потерпілим на догоспітальному етапі та лікування в хірургічних спеціалізо­ваних закладах. Від якості першої допомоги часто залежить подальша доля хворого. Вона полягає в зупинці дії термічного аген­та, забезпеченні потерпілого свіжим повітрям та запобії-анні забрудненню рани мікрофлорою. Загасити палаючий одяг краще шляхом накривання потерпілого ков­дрою чи плащем (пальто) або ж во­дою. При цьому його треба поклас­ти, щоб полум'я, піднімаючись уго­ру, не перекинулось на голову та об­личчя. Не можна бігти в палаючому одязі — це тільки роздмухує полум'я. Після загашення полум'я одяг негай­но треба зняти, перед цим обливши холодною (але не крижаною) водою. Це ж саме робиться і тоді, коли опік стався під дією окропу чи гарячої ріди­ни. Але в жодному разі не можна до­пускати переохолодження хворого, бо це сприяє розвиткові шоку. Обливан­ня холодною водою є також лікуваль­ним засобом — знеболює та запобі­гає поширенню опікової деструкції тканин у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 699
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 03:40
29-06-2009, 03:40

Журналізація бухгалтерських документів і проведення. Складання оборотної відомості і балансу

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Мета: Закріпи теоретичні знання студентів. Технічні засоби: калькулятор, документація, робочі записи та умова завдання. Хід виконання роботи. Завдання: Ø на підставі бухгалтерських даних зробити журналізацію бухгалтерських документів і проведення; Ø скласти початковий баланс із наведених даних вище; Ø проведення відобразити в реєстраційному журналі господарських операцій за поточний перід; Ø скласти оборотну відомість; Ø відкрити синтетичні рахунки; Ø скласти баланс на кінець періоду. Вихідні дані. За станом на початок звітнього періоду баланс складає слідуючі дані: Основні засоби 42600 109 Матеріали 11700 201 Запасні частини 2100 207 Основне виробництво 16700 23 Каса 40 301 Розрахунковий рахунок 16200 311 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами 1700 372 Статутний фонд 65540 401 Прибутки і збитки 20000 441 Розрахунки по оплаті праці 3400
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 615
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 03:08
29-06-2009, 03:08

Стан розрахунків за спожиту електроенергію в Україні

Категорія: Право

Проблема неплатежів характерна як для електроенергетики, так і для всієї економіки України, що викликано глибокою економічною кризою в країні. Велике занепокоєння викликає ситуація, що склалася в енергетичній галузі з приводу розрахунків за спожиту електроенергію. Так, у 1999 році підприємствами галузі вироблено і відпущено споживачам енергії на суму 9345 млн грн. Проте розрахунки за спожиту електроенергію проведено тільки на 78,8%, з яких грошовими коштами – на 42,9%, інше – взаємозаліками боргів, векселями, бартером. Всього за період з 01.04.99 по 01.04.00 споживачі здійснили розрахунки на загальну суму 8164,7 млн грн., з яких грошовими коштами – 3282,2 млн грн. (40,2%) та іншими формами розрахунків – 4882,6 млн грн. (598%). Незважаючи на підвищення тарифів, населення, як і раніше, продовжує відносно стабільно сплачувати за електроенергію, у той час як промислові підприємства-товаровиробники незадовільно розраховуються за використану електроенергію грошовими коштами, віддаючи перевагу небанківським розр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1308
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 02:45
29-06-2009, 02:45

Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку

Категорія: Педагогіка

Мова як соціальний засіб збереження та передачі інформації відіграє важливу роль у гуманізації сучасного навчання. Концепція дошкільного виховання передбачає комплексне вирішення питань розвитку дітей, серед яких важливе місце має зайняти навчання дошкільників іноземних мов. Раннє оволодіння іноземною мовою (у дошкільному віці), на думку багатьох дослідників (Н.Басова, М.Безруких, В.Бухбіндер, І.Вронська, Н.Гальскова, Г.Рогова та ін.), є найбільш сензитивним. У цьому контексті саме опанування іноземної мови розглядається як одна з умов підвищення якості мовленнєвої активності дітей. Особливо це стосується навчання дітей старшого дошкільного віку. У.Вайнрайх, Н.Імедадзе, М.Павлович та інші вбачають основу успішного навчання дошкільників іноземної мови саме у специфіці психофізіологічних можливостей дітей цього віку. Так, на думку У.Пенфілда, фізіологічна причина успіху навчання мови полягає в тому, що в цей період мозок дитини має спеціалізовану здатність до навчання мови, яка з віком зменшується [5]. Д
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 817
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 02:18
29-06-2009, 02:18

Володіння (посідання) і право володіння чужим майном

Категорія: Право

Володіння (посідання) Ведучи мову про володіння як правову категорію необхідно розрізняти "право володіння" як елемент права власності та як вид права на чужі речі (відповідно до концепції ЦК) і "володіння" або ж ближче до традицій української правничої термінології -"посідання" як особливе (окреме) речове право. Володіння (посідання) як самостійне речове право являє собою фактичне володіння речами, поєднане з наміром володіти ними для себе. Таким чином, володіння (посідання) містить два елементи: об'єктивний (фактичне володіння майном) і суб'єктивний (намір володіти ним для себе). При цьому фактичне володіння речами має бути стабільним (тобто існувати протягом досить тривалого часу) і безперервним. Слід зазначити, що це поняття тлумачиться вельми широко. Зокрема у цивілістиці з часів римського права традиційно вважається, що фактичне володіння речами має місце не тільки тоді, коли річ безпосередньо знаходиться у володільця, а й у будь-якому випадку, коли володілець не втра
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1456
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 00:29
29-06-2009, 00:29

Структура взаємин у студентській академічній групі, як показник її згуртованості

Категорія: Психологія

ЗМІСТ Вступ Поняття студентської академічної групи Класифікація академічних груп Лідерство і керівництво в студентській академічній групі Методи спостереження за студентською академічною групою Тестування студентської академічної групи Висновок Література Вступ Знання про рівень між особистісних стосунків студентів групи, отримані за допомогою психодіагностики, допоможуть викладачу розібратися в багатьох проблемах і конфліктах, розглянути закономірності, які визначають, чи будуть такі взаємини в групі сприяти особистісному зростанню, продуктивності навчання, відкритості, самоздійсненню особистості студентів, чи вони приведуть до регресу в психічному розвитку і зумовлять утворення ряду захисних механізмів. Чим більше буде знати викладач і куратор про міжособистісні взаємодії, тим більшою мірою побудова взаємин зі студентами буде включати наступне: тенденцію до взаємного спілкування зі зростаючою узгодженістю, тенденцію до більш адекватного взаєморозуміння повідомлень, зростання психологічної відпо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1152
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 23:42
28-06-2009, 23:42

Аналіз основних дидактичних концепцій

Категорія: Педагогіка

Вступ У сучасну епоху особливого значення набуває завдання комплексного виховання підростаючого покоління. Формування нової людини, що гармонічно сполучає у собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість – необхідна умова здорового сучасного суспільства . Усебічне виховання майбутніх громадян українського суспільства починається із самого раннього віку. Реалізація цього відповідального завдання покладена на школу. Потреби суспільства і школи, логіка розвитку проблеми, сучасний рівень психології і педагогіки викликали необхідність систематичного дослідження проблеми навчання, щоб наблизитися до її об'єктивного вирішення, забезпечити роль методів у досягненні всього різноманіття цілей навчання, обґрунтувати моністичний підхід до вирішення проблеми, що враховує різні аспекти методів навчання. Самі головні труднощі на цьому шляху полягають в розкритті найбільш істотного, основного в навчанні, що обумовлює прояв різноманіття характеристик процесу і можливість керувати ним. Подолання
^