Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2993
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 22:46
28-06-2009, 22:46

Організація виробництва на прикладі ресторану «Хрещатик»

Категорія: Екскурсії і туризм

План Вступ. 3 1. Загальна характеристика організаційної та господарської діяльності підприємства 5 1.1. Господарча структура ресторану. 6 1.2. Організаційна структури управління виробництвом. 9 2. Організація виробничої діяльності ресторанів в готельних комплексах(на прикладі ресторану “Хрещатик”) 11 2.1. Виробництво як об'єкт управління. 11 2.2. Сутність виробничої системи. 12 2.3. Структура виробництва у просторі і часі 15 2.4. Управління виробництвом. 16 2.5. Управління якістю у виробничій системі 17 2.6. Планування асортименту та обсягу випуску продукції в ресторані “Хрещатик” 19 Планування процесу випуску продукції 20 Економічний метод планування обсягу виробництва. 22 2.7. Організація виробництва на основі інформації 24 3. Удосконаленні виробничої діяльності ресторанів. 26 Висновки та пропозиції 30 Використана література: 32 Додатки. 33 Вступ З позиції системного підходу діяльність підприємства в цілому можна розглядати як складну систему, яка складається із підпорядко­ваних менш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 725
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 21:58
28-06-2009, 21:58

Депресія

Категорія: Психологія

Успішний бізнесмен раптом втратив інтерес до життя. У той момент, коли, здається, збулися всі його мрії, нависла безпробудна темрява і навіть сонце здавалося тьмяним ліхтарем у небі. Після тривалої боротьби з власним єством і незліченних спроб "узяти себе в руки" чоловік змушений був звернутися до психотерапевта. З'ясувалося, що багато років тому він зрадив єдину кохану людину, одружившися з розрахунку. Тоді ці почуття здавалися дурними сентиментами, які перекривали шлях до справжнього успіху. Однак виявилося, що успіх та щастя не тотожні, й багаті також плачуть. Перед депресією всі рівні. Це психічне захворювання дедалі частіше уражує людство і нині впевнено займає мало не третє місце за поширеністю серед усіх хвороб. Майже 75% жителів нашої планети принаймні раз у житті стикалися з цією напастю. Про найпоширеніший психічний розлад розповідає психіатр-психотерапевт, керівник Центру психіатрії, психотерапії та практичної психології Євгеній Воронков. Як визначити "хворобу століття" Д
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 294
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 21:48
28-06-2009, 21:48

Реальний смушковий несиметричний хвильовід

Категорія: Радіоелектроніка

Розглянемо реальний: скористаємося тими самими моделями: нехай розповсюджується Т – хвиля, а ми розглядаємо одну половину (симетрія). Використаємо конформні відображення: . Тут , , , , , . Точка визначається обраним масштабом; ми знайдемо її потім з граничних умов. Таким чином ми маємо: . Проінтегрувавши, маємо: . Лінія з втратами Нехай існують лише втрати в металі. Для їх розрахунку потрібно знайти струм . Для цього можна використати вектор Умова-Пойтінга. Треба розрахувати потік енергії з лінії в метал. Знайдемо частину : . Оскільки ми розглядаємо Т – хвилю, то ; тому втрат енергії немає (це для ідеальної хвилі). Щоб наблизити задачу до реальної, потрібно використати граничні умови Леонтовича: . Тоді все рівно але друга складова зберігається: . Підставивши, одержимо: , тут - середовище куди іде хвиля. Тепер знайдемо повну потужність, що входить у метал: це , але можна розрахувати на одиницю довжини хвильовода. Для цього розрахуємо по контуру , і це буде поту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1291
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 19:56
28-06-2009, 19:56

Основні міжнародні документи з прав людини

Категорія: Право

У сучасному світі питання про права людини займає одне з центральних місць у відносинах між державами. Міжнародне співробітництво держав у галузі прав людини відбувається у формі прийняття певних стандартів стосовно змісту правового статусу індивіда та прийняття державами зобов'язань дотримуватись цих стандартів у своєму внутрішньому законодавстві і у повсякденній діяльності. Міжнародне товариство в рамках ООН виробило ряд документів (декларації, акти, договори), які містять у собі норми, що стосуються цих питань. Перший з цих документів - Загальна декларація прав людини, був затверджений і проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Ця дата сьогодні відзначається в країнах світу як День прав людини. Підготовка Загальної декларації прав людини відбувалася в умовах складної дипломатичної боротьби, а її ухвалення було результатом розгляду і погодження різних поглядів і точок зору. Виявлялось це у тому, що західні держави орієнтувалися на Французьку декларацію прав людини і громадянина 178
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 390
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 19:44
28-06-2009, 19:44

Московський університет імені м. В. Ломоносова

Категорія: Архітектура, будівництво

Після перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні розпочалось будівництво висотних будинків, що мали створити новий силует Москви. Містобудівне значення цих споруд як місць громадського користування житла і державних установ було надзвичайно важливим. Зодчі творчо звернулися до національних композиційних прийомів, що йшли від силуетів Кремлівських веж, традиційної мальовничої забудови російських міст та ансамблів. Будівництво висотних споруд (їх було сім) в основному здійснювалося по лінії Садового кільця і там, де перетинаються радіальні магістралі з Москвою-рікою. Серед висотних споруд міста важливе місце займає будинок університету, споруджений на Ленінських горах — найвищій точці Москви. Він по суті є композиційною домінантою Москви і проглядається майже з усіх точок міста. Територія Ленінських гір дуже мальовнича, і автори споруди — архітектори Л.В. Руднєв, Є.Е. Чернишов, П.В. Абросімов А.Ф. Хряков — вдало це використали, розташувавши комплекс університетських споруд на території площею 1
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1551
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 18:55
28-06-2009, 18:55

Боги Єгипту

Категорія: Мистецтво, культура

З появою на землі живої істоти, наділеної розумом, наша планета переходить у нову стадію своєї історії, утворюючи нерівноважну динамічну систему «людина-природа». Тут спостерігається яскравий взаємозв'язок цієї системи і з міфологічним мисленням давньої людини, і з формуванням більш конкретизованих способів пізнання світу. Первісна міфологія створена давніми народами і є тією образною мовою, що на примітивному рівні пояснювала людям явища природи. Усьому матеріальному, видимому в природі відповідав певний образ божества. Небо, сонце, зірки, земля, гори, вулкани, ріки, дерева, рослини — усе це являло собою різні божества, що оспівувалися давніми поетами, ліпилися скульпторами, змальовувались художниками. У системі «людина-природа» первинне начало представлене природою, тому вона, у свою чергу, впливає на формування культури. Єгипетська міфологія дуже близька до грецької. Після підкорення Єгипту Грецією завойовники почали цікавитися історією і культурою цієї держави, вивчати вірування єгиптян; вони надали
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1104
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 17:54
28-06-2009, 17:54

Поняття, об'єкт, предмет і функції політології

Категорія: Політологія, політісторія

Політологія (говорять ще політична наука, або наука про політику) являє собою царину наукових знань, що вивчає політику, закономірності функціонування й розвитку політичної сфери суспільства та політичного життя в контексті виборювання, утримання контролю, реалізації та функціонування політичної влади в суспільстві. Згідно з таким розумінням, основним об'єктом дослідження політології є політична сфера, яку вивчають і аналізують у поєднанні з особливостями її функціонування й розвитку та зв'язками з економічною й духовною сферами суспільства. Конкретизуючи провідні об'єкти дослідження політології, насамперед слід назвати державу, владу та владні відносини. Водночас цілком логічним виглядає таке міркування. Інші суспільні науки (право, філософія, соціологія тощо) мають той самий предмет дослідження, що й політологія. У чому ж тоді різниця між ними? Передусім у тому, що політологія досліджує їх як соціальні феномени й інститути політичної організації суспільства, котрі основною метою мають реалізацію заг
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 677
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 17:04
28-06-2009, 17:04

Сучасні тенденції суспільного розвитку

Категорія: Соціологія

Останні роки другого тисячоліття ознаменувалися активною переоцінкою цінностей і теорій, коло яких стрімко розширюється. Кінець XX віку постав як фінал класичної, стихійної, чи спонтанної, історії. Очевидно, кульмінаційним і водночас синтетичним пунктом цього руху є інтелектуальна, духовно-просвітницька революція, яка готує прихід нового суспільного ладу, а в ширшому розумінні — нової світової цивілізації. Поняття «світова цивілізація» нині увійшло до соціально-політичного вжитку головним чином у значенні світового співтовариства як певного цілого. Коли ще зовсім недавно під цивілізацією розуміли рівень та результати технологічного освоєння дійсності, матеріальне та духовне багатство, то тепер щораз частіше вдаються до цього терміна, щоб позначити способи та форми реалізації людської сутності з погляду двох критеріїв загальнолюдського буття: гармонізації відносин у системі «суспільство — людина — природа» та зміцнення серед-планетарної єдності, консолідації людства як спільноти в умовах екологічної загро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 586
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 17:00
28-06-2009, 17:00

Державна економічна політика в сфері антимонопольного регулювання

Категорія: Державне регулювання, митниця

Особливість сучасного стану економіки України полягає у тому, що без ефективної конкуренції тут сформувався своєрідний і небез­печний тип монополізму. У колишньому СРСР ідея монополізму з самого початку була закладена у моделі господарського механізму. Найнебезпечніше те, що в Україні поки що є причини, які дають грунт для монополізму: збережені деякі принципові риси адміністра­тивно-командної системи, стійкий і масовий дефіцит товарів, який перетворює виробників дефіцитної продукції на монополістів тощо. Головні принципи антимонопольного регулювання діяльності суб'єктів господарювання визначені у Законах України «Про обме­ження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», «Про захист від недобросовісної кон­куренції». Законами заборонено таке: обмеження або припинення виробництва товарів, потрібних для ринку; нав'язування контрагенту невигідних йому умов угоди; відмова від збуту або закупівлі, які дискримінують учасників гос­подарського обороту у разі відсутнос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 878
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2009, 16:00
28-06-2009, 16:00

В.І. Вернадський: учення про ноосферу і й сучасне глобальне мислення

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Життя й шлях у науці В. І. Вернадського. 2. Філософські підходи до природознавства. Життя й шлях у науці В.І. Вернадського Володимир Іванович Вернадський народився в 1863 році в Петербурзі, у родині професора політичної економії, яскравого представника російської ліберальної інтелігенції XIX століття. Через п'ять років Вернадські переїхали до Харкова, де Володимир спілкувався зі своїм двоюрідним дядьком Ε. Μ Королеком, який вплинув на формування особистості майбутнього вченого. Вернадський навчався в Петербурзькій класичній гімназії, що вважалася на той час однією з кращих у Росії. Тут особливо цінувалися іноземні мови, філософія, історія. Згодом Вернадському вдалося самостійно освоїти кілька європейських мов. Майбутній вчений захоплювався літературою, переважно науковою, причому читав її на п'ятнадцятьох мовах. Деякі свої статті він писав французькою, англійською і німецькою мовами. На все життя у Вернадського збереглася любов до філософії й історії. Після закінчення гімназії Верн
^