Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1272
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2009, 06:06
1-06-2009, 06:06

Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Категорія: Право

План Вступ . Глава 1. ТеоретиЧне та ІсториЧне обгрунтуваннЯ принципу розподІлу влад ГЛАВА 2. КонституцІйнІ основи розподІлу та взаЄмодІЇ гІлок державноЇ влади в УкраЇнІ . ВИСНОВОК Використана лІтература та нормативно-правовІ акти . Вступ. В час коли Українська держава стала на шлях побудови незалежної, суверенної, демократичної держави виникає необхідність застосування принципу розподілу влад як одного з основних принципів демократичної держави. Значних зрушень зазнала Україна у цій сфері протягом невеликого, як для держави, відрізку часу. Взаємодія гілок державної влади забезпечує нормальне функціонування державного механізму в цілому, оскільки не дає можливості жодній з гілок влади узурпувати владні повноваження інших. Саме з цією метою засновники ідеї розподілу влад створили систему стримань та противаг. Для забезпечення дійсної незалежності однієї гілки влади від іншої потрібно, щоб кожна з них мала реальну можливість впливати на іншу.[1] З допомогою розподілу влади правова держава організовуєт
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 704
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2009, 05:53
1-06-2009, 05:53

Легітимність влади

Категорія: Політологія, політісторія

1 Вступ 2 Влада як суспільно-політичне явище 3 Легітимність влади 4 Легалізація державної влади 5 Значення легітимності 6 Висновок Легітимність – широке та складне явище, яке виражає зв’язок інтересів з внутрішньою оцінкою людей, яка залежить від їх стверджень, світосприйняття та повсякденного життя. Легітимність може бути частковою та навіть неузгодженою, оскільки в суспільстві існують різні прошарки населення з різними інтересами. Протягом усього розвитку суспільства люди по-різному розуміли саме значення легітимності та поняття про ідеальну державу. Однак легітимність завжди мала вирішальне значення для держави, бо від цього залежало майбутнє існуючого режиму. Поняття влади є одним із центральніших у сучасній політології. Воно дає ключ до розуміння політичних інститутів, політичних рухів і самої політики. Визначення політичної влади, її сутності має найважливіше значення для розуміння природи політики та держави, уможливлює виокремлення політики й політичних відносин з усієї сукупності, соціальни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 906
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2009, 03:31
1-06-2009, 03:31

Вчений медик М.І.Пірогов і його освітня діяльність

Категорія: Медицина

Пирогов Микола Іванович (1810—1881) — великий вітчизняний лікар і вчений, педагог і суспільний діяч; один з основоположників хірургічної анатомії й анатомо-експериментального напрямку в хірургії, воєнно-польовій хірургії, організації і тактики медичного забезпечення військ; член кореспондент Петербурзької академії наук (1847), почесний член і почесний доктор багатьох вітчизняних і іноземних університетів і медичних товариств. У 1824 р. (у віці 14 років) М.І. Пирогов поступив на медичний факультет Московського університету, де серед його вчителів були анатом X. І. Лодер, клініцисти М.Я.Мудров, Е.О.Мухін. У 1828 р. закінчив університет і поступив у числі перших “професорських студентів” у Дерптський професорський інститут, створений для підготовки професорів з “природних росіян”, який успішно закінчили університети і вступні іспити, що витримали, при Петербурзькій академії наук. Спочатку мав намір спеціалізуватися по фізіології, але в зв'язку з відсутністю цього профілю спеціальної підготовки зупинив свій в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2834
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2009, 03:12
1-06-2009, 03:12

Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області

Категорія: Різне

Зміст Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Огляд літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Характеристика об’єкту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Існуючий стан ведення державного земельного кадастру. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Кадастрові зйомки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Кадастрове зонування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Встановлення місця розташування обмежень щодо використання земель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Визначення меж кадастрових зон та кварталів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Встановлення кадастрових номерів (території адміні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 814
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2009, 02:38
1-06-2009, 02:38

Досвід Канади в навчанні дітей з вадами

Категорія: Педагогіка

Хочу подякувати за можливість поділитися досвідом провінції Альберта стосовно інклюзії. Це велика честь обговорювати з вами переваги і проблеми включення дітей з різними вадами в масову школу. У своїй доповіді я розповім про успішну програму, яку ми розробили у коледжі імені Грента МакЮена за останні 20 років. Це програма з підготовки помічників вчителя, який працює з інклюзивними дітьми. Випускники нашої програми надають значну щоденну допомогу вчителю, на якого покладено додаткові обов’язки по роботі з дітьми з різними вадами Філософія інклюзії базується на вірі в те, що кожна людина з вадою має отримати освіту і житлові умови, які б якомога ближче відповідали нормальним. Такі люди стають частиною нашого життя, вони включаються в наші школи, оточення, спільноти. До них ставляться як до рівних і як таких, що заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, як вони є. Це те право, яким всі ми користуємось як члени суспільства. У Канаді, як і в більшості інших країн, особам з вадами не сприяли або забороняли
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 758
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2009, 02:21
1-06-2009, 02:21

Сталінський терор проти укр. народу в 20-30 рр. ХХ ст.

Категорія: Історія

Період, про який ідеться, багато в чому був переломним, а то й трагічним для українського народу. На початку цього періоду боротьба за незалежність України завершилася поразкою. Сюди, на цей раз надовго, повернулася радянсько-більшовицька влада. Процес нищення української самобутності здійснювався тепер в основному «мирним шляхом» - протягом усього існування комуністично-тоталітарного режиму в радянській Росії, а потім в СРСР. Становище в Україні після завершення громадянської війни було надзвичайно важким. Кращі борці за волю України загинули. Господарство опинилося в стані глибокої кризи. Через нестатки й розруху сотні тисяч людей залишали міста, йдучи до сіл у пошуках хліба. Практично припинилося виробництво товарів. Українські землі знову поділили радянська Росія, Польща, Румунія, Чехословаччина. Найбільша частина України з населенням майже 40 мли стала об'єктом небаченого за своїми масштабами експерименту, який, на думку його ініціаторів, мав на меті побудову найпередовішої в світі економічної та полі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 713
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2009, 01:56
1-06-2009, 01:56

Поняття про Всесвіт

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

Довгий шлях пройшла наука, перш ніж було встановлено структуру навколишнього Всесвіту. Тільки на початку XX ст. остаточно доведено, що всі видимі на небі зорі утворюють відокремлену зоряну систему — Галактику, хоч задовго до цього висловлювалось немало правильних ідей. Так, англійський учений Вільям Гершель (1738—1822) перший указав шлях до розв'язання задачі про будову світу зір, що полягає в підрахунку зір на однаково малих ділянках, вибраних у різних місцях неба. Поступово з'ясувалось, що зорі Молочного Шляху — світлої сріблястої смуги, що оперізує все небо,— це основна частина нашої дуже сплющеної зоряної системи — Галактики. Оскільки смуга Молочного Шляху оперізує небо по великому кругу, то ми знаходимося поблизу його площини, яку називають галактич­ною. Найдалі Галактика простягається вздовж цієї площини. У перпендикулярному до неї напрямі густота зір швидко зменшу­ється, отже, Галактика в цьому напрямі простягається не так далеко. Спостережувана структура Молочного Шляху почасти зумовлена реальн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 856
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2009, 01:41
1-06-2009, 01:41

Відновлення структури стародавніх танцювальних па

Категорія: Мистецтво, культура

Відновлення структури стародавніх танцювальних па, трансформація побутових рухів, елементів ігор Відтворюючи картину з життя далекого минулого балетмейстер обов'язково звертається до історичних джерел (літописів, записів мандрівників, описів народних обрядів, фольклору поетичного, пісенного, танцювального тощо). Так, аналіз дає йому змогу відчути характер, манеру давніх танців. Приміром, В.Нероденко відродив хоровод епохи Київської Русі притаманними йому рухами. З епічному народному балеті "Легенда про Київ", який було показано на Центральному стадіоні в дні святкування 1500-річчя від дня заснування місті (свято відбулося в травні 1482 р.), творча група під керівництвом автора підручника реставрувала, а подекуди й створила на основі іконографічних даних, характеру музики, нові відповідні рухи. Цікаві лексичні знахідки (вихилясники, ходи, вибиванці) бачимо в постановках П.Вірськсго "Чумацькі радощі", "Ой під вишнею". Дуже вдало поєднав фехтування двома шаблями з танцювальни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1869
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2009, 00:22
1-06-2009, 00:22

Використання зображень

Категорія: Комп'ютери, програмування

Вважається, що саме можливість використовувати графіку зумовила перетворення World Wide Web з чисто технічного і наукового інструмента в найважливішу складову сучасної поп-культури. У наш час ми часто можемо спостерігати, що повна відсутність зображень на Web-сайті може просто відштовхнути відвідувачів (проте, зайва перевантаженість зображеннями позначається на швидкості завантаження і приводить до схожих результатів). Суворо кажучи, HTML не призначений для зберігання зображень. Замість цього в код HTML вміщуються посилання на файли зображень і, можливо, деякі команди форматування для них. При завантаженні файла в форматі HTML браузер прочитує посилання на графічні файли, запитує їх з Web-сервера і відображає відповідно до їх місцезнаходження, визначеного в коді HTML. Проте на практиці зображення і текст на Web-сторінці тісно пов'язані між собою і звичайно спеціально розробляються дизайнерами так, щоб доповнювати одне одного. У Microsoft FrontPage передбачені не тільки засоби, які дозволяють отримати дос
Назад Вперед
^