Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1434
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 12:52
27-06-2009, 12:52

Виробництво технічних культур світу

Категорія: Розміщення продуктивних сил

План Вступ 1. Значення і структура галузі 2. Чинники що впливають на розміщення технічних культур 3. Сучасний стан і територіальна організація галузі 4. Місце продукції у торговельному потенціалі України 5. Основні напрямки удосконалення і розміщення галузі на перспективу Висновок Зміст Вступ 1. Значення і структура галузі 2. Чинники що впливають на розміщення технічних культур 3. Сучасний стан і територіальна організація галузі 4. Місце продукції у торговельному потенціалі України 5. Основні напрямки удосконалення і розміщення галузі на перспективу Висновок Перелік ілюстрованого матеріалу (додатки) Список використаної літератури Сторінка _ _ _ _ _ _ _ _ _ Вступ Сільське господарство відіграє важливу роль у світовій економіці – за числом зайнятих і часткою економічно-активного населення воно переважає промисловість, хоч за вартістю продукції значно поступається їй. Світове сільське господарство в останні роки зберегло тенденцію до зростання. Особливе значення мало
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4367
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 11:00
27-06-2009, 11:00

Захід і Схід у світовій культурній традиції. Пророк Мухаммад і його вчення

Категорія: Мистецтво, культура

1. Захід і Схід у світовій культурній традиції Інтерес до Сходу в європейців завжди був великим. Древні греки захоплювалися єгипетською цивілізацією. Древні римляни говорили: “Ex Oriente lux” - “Зі Сходу - світло”. Зацікавлене ставлення до Сходу збереглося в Європі і в ранньому середньовіччі, а згодом посилилося в період хрестових походів. У Новий час колоніальні завоювання португальців, голландців, англійців і французів у Азії, розгром турків у 1683 р. під Віднем зумовили політичне й економічне домінування Заходу і в той же час пробудили суспільну думку Європи. Діячі епохи Просвітництва поклали початок серйозному вивченню “Східної проблеми”. Сформувалася ціла наука - орієнталістика, або сходознавство. Орієнталістика або сходознавство виникло у XVI-XVII ст., а сформувалося у XVIII-XIX ст. У XVII - XIX ст. в європейських країнах навіть склалася своєрідна мода “на все східне”. Свідчення тому - поява переказів на європейські мови “Корану” і “Тисячі і однієї ночі”, “Персидські листи” Монтеск'є та істори
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 586
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 10:56
27-06-2009, 10:56

Атестація в Айкідо

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Суворо дотримуючись наказу Засновника, сенсея Моріхея Уесіби, в Айкідо до цього часу, заборонено використовувати будь-яку форму бою, а також використовувати Айкідо в якості способу вирішення різних конфліктів або оцінки сили суперника. Тому, бажаючі вивчити Айкідо, повинні суворо дотримуватися цих принципів. Це означає, що мінімум дві людини повинні бути присутні на тренуванні й прагнути досягнення єдиної цілі, а також взаємно підтримувати одне одного. Але, враховуючи інтенсивний розвиток Айкідо, було вирішено ввести певного роду іспити, які називаються атестацією. Завдяки цим іспитам, визначається рівень підготовки тих, хто займається. Порядок організації іспитів на присвоєння учнівського «кю» і майстерського «дан» ступеню, затверджується технічними комісіями при національних і, відповідно, міжнародних організаціях Айкідо і постійно вдосконалюється по мірі розвитку Айкідо. Екзаменаційні програми формуються на основі колективних знань і досвіду багатьох майстрів Айкідо самого високого рангу. Ці програми зав
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2587
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 08:22
27-06-2009, 08:22

Алюміній

Категорія: Хімія

Алюміній самий розповсюдженний метал у земній корі. Його зміст оцінюють у 7.45 % (більше, ніж заліза, якого тільки 4.2 %). Алюміній як елемент відкритий у 1825 р., коли були отримані перші невеликі грудочки цього металу. Початок його промислового освоєння відноситься до кінця минулого сторіччя. Поштовхом до цього послужила розробка в 1886 р. способу його одержання шляхом електролізу глинозему, розчиненого в кріоліті. Принцип способу лежить в основі сучасного промислового витягу алюмінію з глинозему у всіх країнах світу. По зовнішньому вигляді алюміній являє собою блискучий сріблистий білий метал. На повітрі він швидко окисляється, покриваючись тонкої білий матовою плівкою Al O . Ця плівка володіє високими захисними властивостями, тому, будучи покритим такою плівкою, алюміній є корозіостійким. Алюміній досить легко руйнується розчинами їдких лугів, соляний і сарною кислот. У концентрованій азотній кислоті й органічним кислотам він має високу стійкість. Найбільш характерними фізичними властивостями алюмін
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 910
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 06:02
27-06-2009, 06:02

Медична психологія в контексті сучасної лікувальної практики

Категорія: Медицина

Традицiйно ефективнiсть лiкування в медицинi оцiнюють на пiдставi симптоматичного критерiю: одужання, покращення, без змiн, погiршення стану пацiєнта. Нині розробляються й додатковi критерiї оцiнки ефективностi рiзних методiв i прийомiв комплексної терапiї. Найбiльш адекватним для комплексної оцiнки ефективностi лiкування вважається пiдхiд, що враховує усi три площини розгляду терапевтичної динамiки: соматичну, психологiчну та соцiальну (Карвасарський Б. Д., 1980). Сучасне лiкування хворого має бути комплексним i поєднувати три основнi види терапевтичної дiяльностi: бiологiчну, психологiчну та соцiальну, адже кожна хвороба дезорганiзує психiчну рiвновагу та соцiальне функцiонування людини. Особливо важливим є такий пiдхiд при хронiчних соматичних та психiчних захворюваннях, психосоматичних розладах. Зважаючи на те, що об’єктом дiяльностi i предметом дослiдження в медицинi є людина, вирiшення бiльшостi проблем, пов’язаних з використанням даних цiлiсного комплексу наук про людину, належить медичній психолог
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1562
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 05:53
27-06-2009, 05:53

Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку

Категорія: Медицина

Періоди дитячого віку Спостерігаючи здорову або хвору дитину, здійснюючи профілактичну роботу серед дитячого населення, фельдшер, як і лікар-педіатр, має справу з організмом, що розвивається, характеристики та особливості якого безперервно змінюються в процесі розвитку. Дитячий організм не е зменшеною копією дорослого, а має ряд вікових особливостей, характерних для окремих періодів свого розвитку. З моменту зачаття починається складний шлях розвитку заплідненої яйцеклітини, або гамети, в зрілий людський організм, який після народження триває ще два десятиріччя. Слід пам'ятати, що народження є важливою віхою, аж ніяк не початком розвитку. І за перебігом цей процес розвитку не є прямолінійним, а він певною мірою якісно стрибкоподібний, що веде до зміни умов існування дитини, ЇЇ взаємодії з навколишнім середовищем, способу реакції організму на хворобу. Чим молодша дитина, тим менш досконала її система захисту від інфекцій (тобто імунна система), тим менша її здатність локалізувати процес хвороби, тим більш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1150
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 05:41
27-06-2009, 05:41

Туристичний ринок україни: сучасний стан, тенденції, перспективи

Категорія: Екскурсії і туризм

Туристичний ринок в Україні знаходиться на стадії становлення. Стан ринку туристичних послуг конгруентний стану економіки і визначається соціально-економічними та політичними процесами, що відбуваються в країні, відтворюючи перебіг реформування суспільного життя. Україна належить до країн, де туризм як активний спосіб проведення дозвілля заохочувався державою, пропагувався та стимулювався шляхом соціалізації туристичних послуг і тому був сприйнятий більшістю населення як складова способу життя. Поліпшення рівня та умов життя вводить туризм до споживчої суспільної моделі, особливо міського населення, стимулюючи попит і формуючи ринок туристичних послуг. Тривале домінування внутрішнього туризму за соціалістичної доби обумовило сплеск попиту на міжнародні подорожі, що позначилось зміною статусу та розширенням участі України на ринку міжнародного туризму. Перш за все, розширилась участь країни на даному ринку. З країни-реціпієнта з дозованим обсягом обслуговування вона перетворилась на країну-генератора турист
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 782
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 05:37
27-06-2009, 05:37

Паління тютюну: звичка чи хвороба?

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Паління - звичка чи хвороба? Як у нашій країні, так і за кордоном усе частіше говорять і пишуть про спосіб життя, тісно зв'язаного з різноманітними умовами зовнішнього середовища. Про цей прекрасно сказав великий російський фізіолог И.М.Сєченов:”Організм без зовнішньої cереди, що підтримує його існування, неможливий, тому в наукове визначення організму повинна входити і середовище, що впливає на нього''. Зв'язок людини з навколишнім середовищем став основою розвитку нової галузі науки - медичної екології, складовою частиною якої є спосіб життя. Паління - частина способу життя, елемент поведінки - складна дія, супроводжувана певними відчуттями різноманітних біохімічних і фізіологічних процесів. Паління в усьому світі є однієї з причин виникнення і розвитки онкологічних, сердечно-судинних і легеневих захворювань. В усьому світі з вини цигарки вмирає біля 2 млн чоловік. Основна причина смерті курців - хронічні неінфекціонні захворювання. (Н.И.Голуб,1996). У той час , як визначена кілкість дорослих курців в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1057
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 04:21
27-06-2009, 04:21

Промисловість України

Категорія: Географія, Економічна географія

Промисловість є провідною галуззю господарства України. В її складі виділяють видобувні і обробні галузі. Видобувна промисловість займається видобутком різних видів палива і сировини з надр Землі, тому її розвиток і поширення залежать від розміщення і запасів корисних копалин. До обробної промисловості відносяться галузі, які займаються обробкою чи переробкою сировини і напівфабрикатів. Це — машинобудування, металургія, деревообробна та інші галузі. За видом продукції, що випускається, галузі об'єднують у важку, легку і харчову промисловість. Сукупність галузей, які виробляють сировину, паливо, знаряддя праці, складає важку промисловість. До неї належать паливна, електроенергетична, металургійна, хімічна, машинобудівна, лісова і деревообробна, промисловість будматеріалів. До легкої відносять галузі промисловості, які виробляють товари народного споживання — одяг, взуття, тканини, парфумерію та ін. Харчова промисловість об'єднує галузі, що виробляють продукти харчування. Іноді для того, щоб розрізнити га
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 579
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 03:57
27-06-2009, 03:57

Бюджетна система України

Категорія: Державне регулювання, митниця

План 1. Склад бюджетної системи України. 2. Бюджетний устрій. 3. Державний бюджет України. Бюджетна система України – це об’єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах. Правові засади бюджетної системі становлять Конституція України, виданий на її основі Закон “Про бюджетну систему України”, інші законодавчі акти. Економічною основою бюджетної системи України виступає народногосподарський комплекс. Складовими елементами бюджетної системи є її структура, принципи побудови і організація функціонування. Структура бюджетної системи визначається бюджетним устроєм. Він ґрунтується на адміністративно-державному устрої України. Бюджет України об’єднує 13,3 тис. самостійних бюджетів. Бюджетна система України складається з державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системі України, є зведеним бюджетом України. Він викорис-товується для аналізу і визначення засад державного регу
^