Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1425
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 20:24
31-07-2009, 20:24

Несприятливі фізико-географічні процеси і явища

Категорія: Географія, Економічна географія

До несприятливих фізико-географічних процесів, що відбуваються на території України, належать ерозія, зсуви, селі, карсти, заболочення і підтоплення. Ерозійні процеси — це змив і розмив ґрунту, які відбуваються на схилах, коли добова сума опадів становить 10—20 мм. У середньому за рік на рівнинній території України буває 3—5 днів з опадами понад 20 мм за добу. А в Українських Карпатах і Кримських горах добові суми опадів можуть досягати 150—180 мм, отже, процеси змиву ґрунтів там набагато інтенсивніші. Зазнає ерозії третина орних земель. Щороку країна втрачає 80 тис. гектарів сільськогосподарських земель, на яких недобираються значні врожаї різних культур. З цими процесами тісно пов'язане утворення ярів. Причинами їх виникнення є поширення у лісостеповій зоні лесових порід, що легко розмиваються атмосферними опадами та під час танення снігу. Значної шкоди в Україні завдають зсуви — відрив і переміщення мас гірських порід по схилу під дією сили тяжіння. Вони трапляються здебільшого вздовж високих правих бе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1367
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 20:23
31-07-2009, 20:23

Історія розвитку гімнастики

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Гімнастика як вид спорту і ціла система фізичного виховання зародилася в Древній Греції. Про позитивний вплив регулярних занять гімнастикою на гармонійний розвиток особистості писали і говорили Гомер, Арістотель і Платон. Окрім звичних длня нас розвиваючих і спеціальних вправ гімнастика древніх греків включала в себе плавання, біг, боротьбу, бокс, їзду (верхову і на колісницях) і т.п. По одній з версій, саме слово “гімнастика” походить від грецького «gumnos» (оголений): як відомо, древньогрецькі атлети выступали на змаганнях без одягу. Сучасна художня гімнастика — змагання у виконанні під музику комбінацій, що складаються з гімнастичних і танцювальних вправ з різними предметами (чи без них): · м'яч — діаметр 18–20 см, вага 400 г; · обруч — з пластику, діаметр — співвідносний зросту, вага — не менше 300 грамів; · скакалка — з прядив'яного волокна, довжина звичайно дорівнює зросту спортсменки; · булави — з пластику, вага кожної — 150 грамів, довжина — 40–50 см; · стрічка — ціпок з тонкою атласною стрі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2643
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 20:14
31-07-2009, 20:14

Ефективність технологічних комплексів машин для виробництва продукції рослинництва

Категорія: Сільське господарство

Одне з найважливіших завдань спеціалістів агропромислового комплексу полягає у визначенні для кожного господарства або машинно-технологічної станції такої мінімальної, але достатньої кількості машин і машинного парку в цілому, яка забезпечить найефективніше його використання. Завдяки застосуванню сучасних методів математичного моделювання та використання персональних ЕОМ вирішення такої задачі значно вдосконалюється стосовно різних умов використання машин. На кафедрі експлуатації техніки та інженерного менеджменту Національного аграрного університету колективом авторів під керівництвом професора Мельника І.І. розроблена і впроваджена у виробництво та навчальний процес система “Комплексне машиновикористання” для персональних електронно-обчислювальних машин, яка передбачає комплексне вирішення згаданої задачі в єдиному системному взаємозв’язку: технологія — машинні агрегати — комплекси машин — машинно-тракторний парк — машинно-технологічні станції. В основу математичної моделі обґрунтування складу комплекс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1837
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 19:41
31-07-2009, 19:41

Правова держава: поняття й ознаки

Категорія: Право

Salus populi suprema lex[1]. Цицерон Держава у своїй діяльності пов'язана й обмежена правом стоїть під правом, а не поза і над ним. Гессен Вступ Кінець другого тисячоліття характеризується ідеологічним і духовним розкріпаченням людства, здійснюване шляхом утвердження гідності кожної особи, нації , а також політичного плюралізму як найвищих суспільних цінностей. Останнім часом на різних рівнях і з різних приводів часто вживають терміни “демократична держава“ і “правова держава“. При цьому одні виходять з бажання підкреслити, що , проголосивши себе суверенною і незалежною, Україна стала демократичною правовою державою, а інші – з прагнення довести, що побудова такої держави є справою більш віддаленої перспективи. В основу правової держави закладена рівність влади, громадянина, товариства і права, їхня правова рівність перед законом. Вища влада в правовій державі - влада закону, якому рівною мірою підпорядковуються усі: від вищих посадових осіб держави, органів державної влади до рядових громадян. Люди
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 944
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 19:24
31-07-2009, 19:24

Актиномікоз

Категорія: Медицина

Серед численних фунгозних захворю­вань актиномікоз становить най­більший інтерес для хірургів. Актино­мікоз (aktis — промінь, mykes — гриб) — хронічне специфічне захворювання запального походження, яке спричи­нюється променевими грибами — ак­тиноміцетами, зокрема Actino-myces israelii. Актиноміцет — це тонкий нит­коподібний мікроорганізм, що ближче стоїть до мікробів, ніж до грибів (гілчасті нитки його легко фрагменту -ються в бацилярні форми). Він є звичайним сапрофітом організму, що вегетує в порожнині рота та кишечни­ку як людини, так і тварин, особливо свійських, анаероб. Особливістю цього мікроорганізму є утворення ним шляхом консолідації тіл гранул чи зерен жовтуватого кольору, так званих сірчаних гранул. За певних умов мікроорганізм проникає у тканину і в симбіозі з вульгарною мікрофлорою спричинює запальний нагнійний процес у них. У порожнині рота він міститься в зубних відкладеннях, ясенних кишенях, порожнинах уражених карієсом зубів, криптах мигдаликів тощо. Захворювання зустрі­чається як у людини
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1096
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 19:03
31-07-2009, 19:03

Бродій А.І.- керівник уряду Карпатської України у 1938 році (1895 – 1946) (керував урядом: жовтень 1938 р.)

Категорія: Політологія, політісторія

Народився у 1895 р. у с. Кив’яждь, нині с. Кам’янське Іршавського району на Закарпатті, в сім’ї заможного селянина, колишнього заробітчанина-емігранта, який перебував у США. Після закінчення Ужгородської учительської семінарії в 1914 р. працював учителем у с. Великий Бичків, нині смт Рахівського р-ну Закарпатської обл. У роки Першої світової війни воював на фронтах, був поранений, а після закінчення війни і проголошення Угорської Народної Республіки в листопаді 1918 р. сприяв утвердженню угорської влади в Закарпатті. Автор низки п’єс та сатиричних творів. Після входження Закарпаття до складу Чехословацької Республіки в 1919 р. влився в громадсько-політичне життя і незабаром визнаний лідером автономістського політичного руху та русофільського національно-культурного напряму в краї. У 1920 р. став одним із засновників партії Підкарпатський землеробський союз. У 1923 р. вона перейменована в Автономно-землеробський союз (АЗС) і протягом міжвоєнного періоду була однією з найбільш активних та впливових політи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1444
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 17:21
31-07-2009, 17:21

Розвиток ідеології націоналізму

Категорія: Політологія, політісторія

Великим стимулом, надійним гpунтом для піднесення діяльності УВО стає в той час ідея укpаїнського націоналізму. Hайбільша заслуга в pозвитку ідеології націоналізму належить тоді Дмитpу Донцову, який ще, як ми пам'ятаємо, в довоєнний пеpіод завойовує шиpоку популяpність і визнання. У pоки світової війни і Hаціональної Революції (1914 – 1920 pp.) він докладає багато зусиль для духовного, інтелектуального пеpеpодження укpаїнського наpоду з pаба-підніжка своїх сусідів – на пана і господаpя своєї землі. У численних статтях і бpошуpах, написаних з великим талантом і блиском, Д. Донцов pозpобляє шиpоку систему політичних і філософських пpинципів націоналізму на основі ідейних заповітів Т. Шевченка. Hіби підсумком цього етапу pозвитку його ідейної теоpії стала книжка "Підстави нашої політики" (Відень, 1921), яка спpавила такий великий вплив на виховання цілого повоєнного покоління. Головні її засади такі. Демонстpуючи несчисленні помилки, непослідовності та ідейні поpазки соціалістів і демокpатів, в pуки
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1965
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 16:55
31-07-2009, 16:55

Харизматичний лідер – політична еліта – маси: український досвід взаємовідносин

Категорія: Політологія, політісторія

Зміни в політичних системах, особливо кардинальні, зумовлені кризовим станом попередніх суспільно-політичних відносин, вимагають нової політичної еліти. Останні (2004 р.) президентські вибори в Україні та масове піднесення громадської активності, яке їх супроводжувало, засвідчили необхідність суттєвої модернізації всієї суспільної системи. Політична влада „де-факто” і „де-юре” перейшла до обраного народом харизматичного політичного лідера. Проте час, що розділяв вибори Президента України та парламентські вибори 2006 року, не приніс ні очікуваної структурно-організаційної оптимізації системи влади, ні вироблення чіткої та зрозумілої для більшості громадян національної стратегії, ні єдності політичної еліти, хоча б її „помаранчевого” крила. Масове розчарування в політичній спроможності пропрезидентської еліти під час виборів до Верховної Ради України проявилося в електоральній підтримці Партії регіонів, що уособлювала „стару владу” й порядок, та радикально налаштованих, орієнтованих на месидж соціальної
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1981
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 16:15
31-07-2009, 16:15

Епілепсія

Категорія: Психологія

Епілепсія (священна хвороба, падуча хвороба) - хронічне захворювання, що виникає в дитячому і юнацькому віці, що проявляється різноманітними судорожними й безсудорожними припадками, а також типовими змінами особистості, психозами, у важких випадках розвитком специфічного слабоумства. Поряд із властиво епілептичною хворобою, епілептичні компоненти можуть бути властиві й ряду інших захворювань (травматичним поразкам головного мозку, судинним захворюванням, енцефалітам і т.д.) - эпилептиформный синдром (симптоматична епілепсія). Поширеність епілепсії в населенні становить 0,3-0,5%. Епілепсія - захворювання з неясною этиологией (причиною), велике значення в її походженні приділяється спадкоємним факторам і поразкам скроневих областей мозку - скронева епілепсія. Клініка епілептичної хвороби дуже різноманітнаі, її прояви можна розділити на три групи станів. Короткочасні судорожні й бессудорожные параксизмальные стану, гострі й затяжні психози, зміни особистості й слабоумство. Розгорнутій клінічній картині
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1099
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-07-2009, 15:13
31-07-2009, 15:13

Методологія наукового пізнання

Категорія: Філософія

Певна система методів та форм, засобів та видів пізнання становить наукову методологію. Під методологією розуміють вчення, науку про методи наукового пізнання та перетворення дійсності; це один з аспектів гносеології, який розробляється таким її розділом, як логіка та методологія науки. Однією з найбільш актуальних проблем сучасного етапу розвитку логіки та методології науки є питання про необхідність виділення поряд з емпіричним та теоретичним рівнями наукового пізнання ще одного відносно самостійного рівня — метатеоретичного, який є передумовою самої теоретичної діяльності в науці. У сучасній філософії такі спроби зустрічаються в методологічних концепціях Т.Куна та І.Лакатоса. Т.Кун вводить поняття "парадигма", яке фіксує існування особливого типу знання, що не виконує безпосередньо пояснювальної функції, а є умовою певного виду теоретичної діяльності з пояснення та систематизації емпіричного матеріалу. Аналогічний смисл має також поняття "дослідницька програма", яке вводить у методо
Назад Вперед
^