Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1051
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2009, 23:26
31-08-2009, 23:26

Особливості самоактуалізації в процесі соціалізації молодого покоління

Категорія: Педагогіка

Згідно з положеннями, запропонованими А.Маслоу і К.Роджерсом, процес самоактуалізації особистості в юнацькому віці відбувається досить інтенсивно. Цей процес настільки багатоплановий, що й дотепер не отримана повна характеристика умов, у яких він протікає, й особливостей, якими він відрізняється. Так, недостатньо розроблено питання про те, яким чином життєві настанови особистості впливають на процес її самоактуалізації в юнацькому віці. Дослідженню проблем саморозвитку, самоактуалізації і самореалізації особистості присвячені роботи представників гуманістичної психології – А.Маслоу [2; 3], К.Роджерса [8; 9], В.Франкла [10], Г.Олпорта [1]. У центрі уваги гуманістичних психологів стоїть здорова творча особистість, метою якої є самоактуалізація (самореалізація). Сучасні теоретичні та прикладні аспекти проблеми самоактуалізації особистості тісно пов’язані з проблемами, що розглядаються в концепціях Л.Коростильової, Е.Рибалко, Н.Бітянової, В.Козлова, К.Абульханової-Славської, Н.Ануфрієвої, І.Беха, Л.Сохань
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1286
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2009, 22:45
31-08-2009, 22:45

Структура зоопланктонних угруповань як індикатор екологічного стану водних екосистем в умовах антропогенного впливу

Категорія: Охорона природи, екологія

В останні десятиріччя відбулось суттєве переосмислення ідеї та крута зміна стратегії і тактики раціонального і екологічно обгрунтованого природокористування та охорони навколишнього середовища. На природні водойми перестали дивитись тільки з точки зору їх соціальної (економічної) цінності, тобто їх придатності для забезпечення сучасного рівня суспільного виробництва, а зрозуміли абсолютну необхідність врахування і збереження їх біосферної (екологічної, неекономічної) цінності як самодостатніх і неповторних компонентів біосфери та елементів середовища існування людини. Відповідно до цієї нової точки зору поступово починає застарівати поняття «якості води», тобто, по ГОСТу, «характеристики складу і властивостей води, що визначають придатність її для конкретних видів водокористування». В наш час все більш поширеним і провідним стає поняття «якості середовища», яке визначається як «ступінь відповідності природних умов потребам людей або інших живих організмів» (Максимов, 1991, Реймерс, Яблоков, 19
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 774
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2009, 22:37
31-08-2009, 22:37

Заснування Києво-Печерської лаври

Категорія: Релігія

Найдавніші джерела, в яких містяться відомості про походження Києво-Печерського монастиря, – це пам’ятки давньоруської писемності “Повість временних літ” та “Києво-Печерський патерик”. Автори цих рукописних книг були сучасниками подій, пов’язаних з виникненням монастиря. Більше того, вони були його мешканцями – ченцями, а деякі з них відігравали значну роль у суспільно-політичному житті. У “Повісті” під 1051 роком говориться, що якийсь чоловік з міста Любеча, на Чернігівщині, відправився на Афон у Грецію, де був пострижений у ченці під ім’ям Антонія, після чого повернувся на батьківщину і опинивсь у Києві. Тут, після довгого блукання по монастирях, поселився в печері, виконаній пресвітером Іларіоном, якого у 1051 році Ярослав Мудрий поставив митрополитом. Незабаром до відлюднтка почали збиратися ченці, і коли їх стало вже 12 чоловік, Антоній призначив їм ігуменом Варлама , а сам подався на сусідню гору і викопав там другу печеру , яка тепер називається Ближньою печерою. Там-таки, за свідченням літописця,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2945
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2009, 22:06
31-08-2009, 22:06

Організація інструментального господарства на деревообробному виробництві

Категорія: Технічні науки

1. Загальна частина 1.1 Вступ На даному етапі розвитку економіки більшість підприємств залежать від раціонального використання основних фондів держави. Основні фонди держави є однією із найважливіших складових будь-якого виробничого процесу, адже від їх величини залежать об’єм виробництва, потужність, а від обсягу використання обладнання і випуск готової продукції. На даний момент є актуальним забезпечення ефективного використання основних фондів. Вихід з ситуації, яка склалася вимагає пошуку нових варіантів господарювання, нових підходів, експериментів. Але складність виникає в тому, що більшість підприємств володіють старими основними фондами і не мають коштів на їх модернізацію. Актуальність цієї проблеми полягає також в тому, що продукція, яка збувалась централізовано тапер не може знайти свого покупця через не конкурентоспроможність, а також дуже високу ціну в порівнянні з іноземними аналогами виробництва. Крім того підвищення використання основних фондів, зумовлене тим, що величина їх зростає,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1827
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2009, 21:43
31-08-2009, 21:43

Захист фахових інтересів педагогів – основне завдання товариства “Взаємна поміч українських вчителів”

Категорія: Педагогіка

Товариство “Взаємна поміч українського вчительства” – унікальне явище в історії українського вчительського руху, української школи і педагогіки. Воно стало справді національно-професійною організацією, яку очолювали чесні, компетентні, патріотично настроєні діячі. Підготовчий етап, що проходив до 28 серпня 1905 року, дня заснування Товариства, відзначився загостренням необхідності створення професійної організації вчительства, бо воно займало найнижчий щабель соціального забезпечення. В § 55 закону про освіту від 14 травня 1869р. зазначалося: “найнижча платня, нижче якої жодній громаді зійти невільно, щоб старші й молодші вчителі, вільні від побічних занять, могли всі свої сили посвятити своїй праці, а перші з них (старші вчителі) могли також забезпечити свої родини згідно з місцевими умовами”. Але на практиці все було інакше. Утримання злочинця в тюрмі з доглядом коштувало державний бюджет 300 золотих ринських. Учителів, на яких уряд видавав менше, як на втримання одного злочинця, було 2.318 або 36% всьог
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1020
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2009, 21:05
31-08-2009, 21:05

Темперамент, його властивості та корекція

Категорія: Психологія

1. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ТЕМПЕРАМЕНТУ Кожен тип темпераменту характеризується різним рівнем вираження окремих властивостей і їх своєрідним поєднанням. САНГВІНІК. Для сангвініка характерна підвищена реактивність. Він бурхливо сміється навіть із незначного приводу або може дуже розсердитися через дрібницю. Емоції виникають швидко, є сильними, але нетривалими, легко змінюються на протилежні. Радість може швидко перетворитися на гнів, чи навпаки. Цьому сприяє висока лабільність нервової системи. Тому почуття, інтереси, настрої і прагнення дуже мінливі. У колі друзів сангвінік завжди рухливий, веселий та життєрадісний. Переважає у нього оптимістичний настрій. Має добре розвинуту міміку й виразні рухи. По обличчю легко вгадується його настрій, ставлення до людей і речей. Жваво відгукується на все, що привертає його увагу. Знижена сенситивність характеризується високими порогами чутливості. Тому сангвінік часто не помічає слабких подразників або не реагує на них. Він дуже ініціативний, енерг
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 561
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2009, 19:21
31-08-2009, 19:21

Дослідження соціальної нерівності в межах сучасної української школи: соціологічний аспект

Категорія: Психологія

Національна доктрина розвитку освіти передбачає положення про обмеження соціальної нерівності в системі освіти. Зокрема, відзначається, що буде створений рівний доступ до якісної освіти для всіх громадян України, незалежно від національності, статі, віросповідання, місця проживання та стану здоров’я [2;61]. В межах цієї доповіді ми спробуемо дослідити, як проявляється соціальна нерівность в межах сучасної української школи. Однаковий доступ до здобуття якісної освіти мають діти з інвалідністю. Вони повинні отримати повну загальну середню освіту, відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей, зорієнтованих на їх інтеграцію в соціально-економічне середовище, а також має бути забезпечена їх інтеграція в загальноосвітній простір [3;285]. Однак законодавчі і нормативно-правові акти про розвиток освіти не реалізуються, а лише декларуються. "Ідеологією реформування української системи освіти .став неоліберальний економізм" [1;13], який ґрунтується на ідеях економічної вигоди. Держава зал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1171
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2009, 17:20
31-08-2009, 17:20

Суб'єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту. Аудит фінансової звітності. Скласти програму аудиту нематеріальних активів у вигляді таблиці

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН 1. Суб'єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту 2. Аудит фінансової звітності 3. Скласти програму аудиту нематеріальних активів у вигляді таблиці. Список використаної літератури 1. Суб'єктами аудиту є замовники аудиту та виконавці аудиту. Виконавцями незалежного аудиту є: 1. Аудитор – фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець лише після включення його до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав. 2. Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність. Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1880
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2009, 17:14
31-08-2009, 17:14

Все про буддизм

Категорія: Релігія

БУДДІЙСЬКА МІФОЛОГІЯ Буддійська міфологія – це комплекс міфологічних образів, персонажів, символіки, пов’язаний з релігійно-філософською системою буддизму, яка виникла в 6-5 ст. до н. е. в Індії, в період централізованої держави, яка широко поширилась в Південній, Південно-Східній і Центральній Азії, а також на Далекому Сході. Буддизм прийнято розділяти на три течії: хінаяну (“мала колісниця”), махаяну (“велика колісниця”), ваджраяну (“алмазна колісниця”), які не являють собою три стадії розвитку буддизму (як стверджували деякі європейські буддологи наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття); очевидно, вони мали спільні витоки у первинному буддизмі безпосередньо, але потім розвивалися відносно самостійно. Письмово зафіксовані канони хінаяни і перші сутри махаяни з’явилися приблизно в один і той же час (І ст. до н. е.), а перші відомі тексти ваджраяни в ІІІ ст. н. е. Ці течії, які акцентували різні аспекти первинного буддизму не різняться між собою в основних принципах. Спільність сюжетів і образів їхніх міф
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 556
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-08-2009, 16:50
31-08-2009, 16:50

Українські інфекціоністи. “Пам’яті видатного інфекціоніста Б.М.Котляренка (1900-1969 рр.)”

Категорія: Медицина

6 червня 2000 р. виповнилося б 1000 років видатному інфекціоністу, клініцисту і педагогу, відомому вченому Борису Миколайовичу Котляренко. Б.М.Котляренко народився у м.Ряжську Рязанської губернії. У 1917 р. він закінчив реальне училище та поступив у Самарський університет. Великі здібності, працьовитість і особливе зацікавлення інфекційними хворобами дали йому змогу з 1919 р. працювати асистентом кафедри мікробіології. У 1925 р. Борис Миколайович закінчує Ленінградський інститут медичних знань. Перші роки молодого лікаря пов’язані з працею на Волховбудові, а незабаром – у лікарні ім.С.П.Боткіна на кафедрі одного з найвидатніших інфекціоністів проф.Г.О.Івашенцова. Одночасно він працює у патофізіологічній лабораторії академіка О.Д.Сперанського. Під їх керівництвом формувався досвідчений клініцист та експериментатор. Наприкінці 30-х років Б.М.Котляренко за дорученням Уряду працює лікарем 1-ої китобійної флотилії “Слава”. Під час навколосвітнього плавання він мав змогу досконало познайомитись з різноманітн
Назад Вперед
^