Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2451
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 22:30
17-08-2009, 22:30

Музичні критики нашого часу. Олена Сергіївна Зінькевич

Категорія: Мистецтво, культура

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Кафедра музикознавства Реферат на тему: « Музичні критики нашого часу. Олена Сергіївна Зінькевич » Роботу виконала Студентка 3 курсу Групи МЗ-07 Корольчук О.М. Київ 2009 План 1. Життєвий і професійна шлях. 2. Коротка характеристика діяльності в сферы музики. 3. Список науково-публіцистичних праць. Зінькевич Олена Сергіївна – визнаний авторитет серед музичний критиків нашого часу, доктор музикознавства, професор Національної музичної академії ім. П.І.Чайковського, блискучий педагог, публіцист, музично-громадський діяч. Народилась 9 листопада 1940 р. в місті Свердловськ (зараз – Єкатеринбург) в родині музикантів, тоді – студентів. У восьмирічному віці переїхала з батьками до м. Саратова, а в 1953 р. – до Києва. У 1958 р. закінчила загальноосвітню середню школу № 57. В 1958-61 рр. навчалася в Київському музичному училищі ім. Р.М.Гліера на теоретичному відділі (до того закінчила муз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 975
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 21:33
17-08-2009, 21:33

Інтегративні тенденції в освіті дітей з особливими потребами в Україні

Категорія: Педагогіка

Розбудова незалежної Української держави спонукала до нового бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила зміни в суспільному житті, що цілком природно, актуалізувало складні психолого-педагогічні проблеми розвитку всієї національної системи освіти. Система освіти в Україні розглядається як основа національного і духовного відродження суспільства. На сьогодні світова спільнота переходить до нової парадигми - "єдине суспільство, яке включає людей з різноманітними проблемами". Згідно зі статутом Організації Об’єднаних Націй, Всесвітньої декларації про права людини діти-інваліди мають рівні права і можливості з іншими людьми. Конвенція ООН про права дитини як документ міжнародного рівня спонукає кожну державу до приведення національного законодавства у відповідність з цією "всесвітньою конституцією прав дитини". На шляху розбудови незалежної демократичної держави Україна теж не залишилась осторонь цих проблем. Про це наголошується в Конституції України (ст. 53), законах Ук
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1941
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 21:06
17-08-2009, 21:06

Екологічна свідомість як фактор розвитку українського суспільства

Категорія: Охорона природи, екологія

З М І С Т ВСТУП 3 Розділ I Роль і місце екології у сучасному світогляді . 10 1.1.Наука про довкілля 10 1.2.Місце екології у системі наук 13 1.3.Принципи і закони природи 14 1.4.Наука і технологія 15 1.5.Наука і ціннісний підхід . 16 1.6.Наука про довкілля і області її застосування 17 Розділ II Аналіз сучасних уявлень про стосунки «людина-природа» 18 Розділ III Правове регулювання у галузі захисту довкілля 32 3.1.Міжнародні правові акти . 32 3.2.Конституція та закони України . 33 Розділ IV Громадськість як вагомий чинник захисту довкілля . 40 4.1.Активність громадськості як запорука збереження довкілля 40 4.1.1.Спільний інтерес . 42 4.1.2.Порушені зв’язки. Баланс . 42 4.2.Ключовий термін . 43 4.3.Необмежені можливості впливу 43 4.4.Необхідність громадської активності та її переваги 44 Розділ V Організаційні умови екологічного менеджменту в місцевих державних адміністраціях та органах самоврядування 47 5.1.Структури місцевого самоуправління, необхідні для більш спішного екологічно
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 629
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 19:03
17-08-2009, 19:03

Поняття та структура влади, її легітимність

Категорія: Політологія, політісторія

Сутнісну детермінанту політики становить влада. Розглянемо детальніше цей феномен.Сучасна політологія, як правило, виходить із розуміння влади, яке запропонував М.Вебер. Влада постає як здатність окремої людини або групи людей стверджувати у сфері соціальних відносин, не дивлячись на опір, власну волю. Влада проявляється повсюди: в родині, у виробничих колективах, армії, у державі загалом. В останньому випадку ми маємо справу з верховною політичною владою. Сутність влади полягає у відносинах керівництва, владарювання і підкорення. Однак існують різні тлумачення влади. Телеологічне, з погляду досягнення цілей, результатів діяльності. За ним, влада може бути визначена як реалізація намічених цілей. “З двох суб’єктів А і В, суб’єкт А досягає найбільш намічених результатів, а ніж суб’єкт В. Відповідно суб’єкт А і володіє владою”. Біхевіористське трактування розглядає владу як особливий тип поведінки, при якому одні люди командують, а інші - підкоряються. Цей підхід індивідуалізує розуміння влади, зводячи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 621
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 17:24
17-08-2009, 17:24

Два напрямки створення пам'яті майбутнього

Категорія: Комп'ютери, програмування

Поява у швидкому майбутньому задач, що вимагають дуже великий обчислювальний потужності, змушує вже зараз кинутися до пошуку нових технічних рішень не тільки в плані удосконалювання самих процесорів, але й інших компонентів ПК. Незалежно від того, яка для виготовлення процесора використовується технологія, кількість даних, що поставляються їм на обробку, визначається можливостями й іншими підсистемами комп'ютера. Ємності сучасних пристроїв масової пам'яті відбивають цю тенденцію. Диски СD-ROM дозволяють зберігати до 700МВ інформації, що розвивається технологія DVD-ROM - до 17GB. Технологія магнітного запису також розвивається дуже швидко - за останній рік типова ємність твердого диска в настільних комп'ютерах зросла до 15-20 GB і більш. Однак у майбутньому комп'ютерам прийдеться обробляти сотні гигабайт і навіть терабайти інформації - набагато більше, ніж може вмістити кожної з існуючих сьогодні CD-ROM-ов чи твердих дисків. Обслуговування таких обсягів даних і переміщення їх для обробки сверхбыстрыми процес
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 833
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 17:09
17-08-2009, 17:09

Поняття безпосередньої «присутності» в художньому образі

Категорія: Мистецтво, культура

Художній образ важливий для мистецтва не просто своїм функціонуванням і призначенням. Це форма його буття. Ми говорили про ідеальність, про зняття суто фізичної матеріальності в мистецтві з допомогою образу, про його ейдетичну здатність бути пам'яттю, про можливу післядію вже сприйнятого твору. Однак ми не торкалися не менш вагомої особливості художнього образу – його здатності наближувати час (з минулого чи майбутнього) і представляти зображуване саме тут і тепер. Зауважимо при цьому, що не слід уподібнювати поняття присутність лише з безпосередністю показу. Безпосередність на відміну від абстрагованості може досягатися завдяки образності в конкретній чуттєвості, асоціативності, тобто – не понятійне судження доводу, а художнє мислення й переживання в образі. І все ж безпосередність – це лише передумова присутності, яка має бути розгорнута у часі і просторі, перенести нашу уяву і співпереживання в епіцентр події, змусити «бути» разом з життям художнього образу. І якщо вдається цього досягти, побачити на в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1570
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 16:46
17-08-2009, 16:46

Культура Київської Русі, традиції, освіта, письменність, література, музика

Категорія: Мистецтво, культура

Зміст: 1. Вступ. 2. Кирило та Мефодій – просвітники слов'ян. 3. Володимир Великий у культурному розвитку. 4. Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської Русі. 5. Характерні особливості рукописної книги Київської Русі. 6. Літературні пам'ятки Київської Русі. 7. Музичне мистецтво Київської Русі. 8. Внесок Київської Русі у розвиток культури. Вступ Київська Русь — одна з могутніх держав Європи IX—XII ст. Вона відіграла велику роль в історії східних слов'ян та інших слов'янських народів. Давньоруська держава сприяла їх суспільно-політичному, економічному та культурному розвитку. Древня Русь впливала на міжнародне життя Європи, підтримувала і розвивала торговельні, політичні й культурні зв'язки з багатьма країнами Заходу і Сходу. Вона тісно співпрацювала з Візантією, Німеччиною, Францією, Угорщиною, скандинавськими країнами, а також зі східнослов'янськими — Польщею і Чехією. Активно розвивалися культурні відносини з південними слов'янами, особливо з Болгарією; як відомо, південнослов'янська пи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1076
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 14:00
17-08-2009, 14:00

Міжнародний захист прав дитини в умовах формування інформаційного суспільства

Категорія: Право

Забезпечення прав дитини є глобальною проблемою сучасності, у розв’язанні якого має бути зацікавленим все людство. І це пояснюється, перш за все, визначальною роллю молодого покоління у гарантуванні життєздатності суспільства та прогнозуванні його розвитку. Дитяча проституція, дитяча порнографія, продаж дітей і торгівля ними — це злочини, що пов’язані з безпосереднім насильством над дитячою особистістю, їх фізичною та психологічною незрілістю. Виходячи з небезпечного характеру для суспільства будь-якої форми такої злочинної діяльності, вона має кваліфікуватися за тяжкі злочини і боротьба у цьому напрямі має вестися наполегливо і безкомпромісно. Сьогодні є очевидним, що розв’язання цих проблем тільки завдяки національним засобам неможливе, а тому необхідно об’єднати зусилля світового співтовариства в цілому, що і зумовило виникнення інституту міжнародно-правового захисту прав дитини. Міжнародний захист прав дитини є системою взаємоузгоджених дій держави та неурядових міжнародних організацій, спрямованих на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1359
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 12:45
17-08-2009, 12:45

Демократичні перетворення в країні. Діалектичні і соціально-психологічні аспекти

Категорія: Політологія, політісторія

І Спочатку – про філософсько-діалектичне осмислення перехідного процесу. Відомо, що суспільство структурується за соціальними інституціями у сферах політики, економіки, культури, освіти, родини й релігії (перелічені поняття є видовими відносно родового “соціальний”) [2], і що йдеться про трансформацію цих інституцій. Тобто про трансформацію відповідного законодавчого забезпечення при переході від тоталітарно-комуністичного до радикально-демократичного режиму. Механізм діалектичного розвитку системи будь-якої природи полягає у розв’язанні суперечності між певними протилежностями (у нашому випадку – між правовими настановами тоталітарного і демократичного режимів). Процес розвитку явищ різної природи, зокрема – соціальної, відбувається поступово, з можливими якісними стрибками, з переривами неперервності згідно з законом діалектики єдності і боротьби протилежностей. Цей процес розвитку зображується вузловою лінією відношень мір таких протилежностей, а поступовий або стрибкоподібний хід розвитку зумовлени
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 886
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-08-2009, 12:28
17-08-2009, 12:28

Чи має сенс життя людини?

Категорія: Філософія

1. Сутність людини та основні підходи до її розуміння Людина — єдина істота на Землі, здатна до пізнання буття та власної самосвідомості. Результатом цієї здатності є знання про світ і про себе, яке виступає в емпіричній або теоретичній формі. Знання в свою чергу може матеріалізуватися, опредметнюватися, але для цього воно має стати ідеєю. Ідея — це думка, що містить мету діяльності і виражає певне майбутнє. Вона відбиває цілі та прагнення суб'єкта, які становлять певну світоглядну систему. Світогляд — одна з форм свідомості людини, невід'ємний атрибут життєдіяльності людей. Питання про сутність людини можна розгорнути в двох напрямах: горизонтально, тобто в напрямі, який визначається пошуками людиною її зв'язків із світом, в її діяннях та стражданнях; і вертикально, тобто в напрямі, що виникає внаслідок її природного становища в світі як організму в ряд організмів. Можна сподіватись на цілісне охоплення обома цими напрямами людини як суб'єкт-об'єкта природи, не розділяючи її в штучних абстракціях. Об
Назад Вперед
^