Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 600
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2009, 23:50
30-09-2009, 23:50

Конституційні правовідносини

Категорія: Право

Учасниками конституційно-правових відносин можуть бути тільки суб'єкти. Суб'єкт конституційного права — це потенційний носій прав і обов'язків, передбачених нормами галузі. Суб'єктом конституційного права виступає держава в цілому. Вона є учасником правовідносин, які безпосередньо виражають її суверенітет. Як носій суверенітету держава сама визначає коло відносин, учасником яких вона є. Ці відносини мають особливий характер і нерідко правлять за основу розвитку інших конституційно-правових відносин. Держава в цілому є учасником конституційно-правових відносин у сфері судочинства. З цим пов'язані процесуальні гарантії прав і свобод, реалізація яких забезпечується авторитетом держави. Такий підхід відо­бражає no-справжньому демократичне ставлення у суспільстві до прав та інтересів особи. У зазначених правовідносинах державні органи і посадові особи виступають як представники держави в цілому. Ще одним прикладом конституційно-правових відносин за участю держави в цілому є правовідносини, пов'язані з громадя
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2016
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2009, 22:34
30-09-2009, 22:34

Еволюційні та революційні форми суспільного розвитку

Категорія: Соціологія

Поняття "рушійні сили розвитку суспільства" У соціальній філософії рушійними силами розвитку суспільства вважають різні суспільні явища: об'єктивні суспільні суперечності, продуктивні сили, спосіб виробництва та обміну, розподіл праці, дії великих мас людей, народів, соціальні революції, потреби та інтереси, ідеальні мотиви тощо. Вони, таким чином, пов'язуються з суперечностями суспільного розвитку та їх вирішенням, з соціальним детермінізмом, з об'єктивними та суб'єктивними чинниками історії, з діяльністю людей або ж є комплексом усіх цих чинників. Кожний із вказаних підходів правомірний, відображає якусь долю істини. Рушійні сили розвитку суспільства пов'язані насамперед з діяльністю людей. Адже життя суспільства, його історія є діяльністю людей, тобто діяльністю особистостей, соціальних груп, народів тощо. Тому ця історія має розглядатися саме у контексті діяльності людей: усі закони суспільного розвитку, вся логіка такого процесу існують лише у людській діяльності. Акцентування на тому, що
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1082
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2009, 22:34
30-09-2009, 22:34

Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків

Категорія: Право

Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків 2. Здійснення цивільних прав 3. Межі здійснення цивільних прав 4. Виконання цивільних обов’язків 1. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є юридичні факти. Юридичні факти- конкретні життєві обставини з якими акти цивільного законодавства України пов’язують виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, тобто цивільонго правовідношення. - Стаття 11 Цивільного кодексу України 1. Цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. 2. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків є: 1). договори та інші правочини; 2). створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3). завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4). інші юридичні факти. 3. Цивільні права та обов’язки можуть вини
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 762
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2009, 21:21
30-09-2009, 21:21

Access. Створення та використання підлеглих форм

Категорія: Комп'ютери, програмування

План 1. Створити дві таблиці, в яких є одне спільне поле. 2. При допомозі Схеми даних створити статичний зв’язок між таблицями. 3. Створити форму у вигляді таблиці, яка буде використовуватись як підлегла. 4. Створити головну форму, а в ній при допомозі “перетягування” створити підлеглу форму. 5. Перевірити роботу програми. Теоретичні відомості Якщо потрібно вивести дані із кількох таблиць і редагувати дані більше ніж однієї таблиці, то потрібна буде складна форма. Для цього потрібно створити дві таблиці і встановити між ними зв’язок. У форму можна вставляти інші форми до трьох рівнів вкладеності. Щоб змінити розмір елемента управління підлеглої форми або будь-який елемент управління, в якому виводяться кілька рядків, можна скористатись командою: Формат → Розмір → По розміру даних. Команда: По розміру даних встановить ширину елемента управління, базуючись на ширині підлеглої форми. Крім цього, ця команда “зменшує” висоту форми, щоб на екрані виводилось ціле число рядків. Для того, щоб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1087
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2009, 19:33
30-09-2009, 19:33

Стан та оцінка загроз в екологічній сфері

Категорія: Охорона природи, екологія

Сучасне екологічне становище не може розглядатися без минулого нашої країни, без історії природокористування, без обліку важливої для всіх нас моделі людина-виробництво-природа, а тому ми повинні дуже уважно розглянути, проаналізувати деякі принципи, механізми, чинники, які насамперед визначили цей кризовий стан. Для більш детального огляду цієї проблеми здійснимо невелику подорож до тих часів, коли людство не турбували питання екологізації, чистоти довкілля, нагромадження відходів міст та промисловості, кінцевості ресурсів. Починаючи з 18-го століття, у межах території України спостерігалися і екстремальні явища в природокористуванні. Особливо драматичних змін воно зазнало наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття, коли відбувалася виснажлива експлуатація земельних ресурсів, розорювалися степи, відкривалися нові родовища корисних копалин, закладалися потужні індустріальні об’єкти. За оцінкою О.Субтельного, на початок ХХ століття на Україну припадало 70% усього видобутку сировини Росії, до складу якої
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1708
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2009, 19:31
30-09-2009, 19:31

Вплив найпоширеніших хімічних речовин на стан здоров'я людини

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Пестициди Як зазначалося раніше, пестицидами (отрутохімікатами) називають велику групу речовин і сполук, які використовують для знищення шкідливих комах, збудників хвороб рослин (бактеріальних, грибкових, вірусних), гризунів, бур'янів. Отрутохімікати у процесі застосування можуть потрапляти в атмосферу, воду, грунт, забруднюючи харчові продукти. Небезпека цих речовин зумовлюється гонадотоксичною, ембріотоксичною, тератогенною (вади розвитку плода), мутагенною (зміни в генетичному матеріалі) та канцерогенною дією. Залежно від виробничого призначення розрізняють кілька груп отрутохімікатів. Серед них найбільше значення мають: інсектициди (знищують шкідливих комах), бактерициди і фунгіциди (впливають на бактеріальні та грибкові збудники хвороб рослин); акарициди (знищують кліщів), зооциди (знищують гризунів); нематоциди (знищують молюсків і слизняків) та гербіциди (знищують бур'яни, а також використовуються для протруювання насіння). Багато препаратів мають комбінований ефект, тобто діють водночас як ін
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 676
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2009, 18:09
30-09-2009, 18:09

Географічне середовище

Категорія: Філософія

Одним із найважливіших понять соціальної філософії є поняття географічного середовища. Людина живе на Землі в межах тоненької сфери, саме тут вона реалізує свої творчі сили. Ця зона називається географічним середовищем (від грецьких "гео" — Земля і графо — описую, пишу). Географічне середовище — це сукупність предметів живої і неживої природи, залучених на даному етапі розвитку суспільства у процес суспільного життя і які, таким чином, є необхідними умовами існування і розвитку суспільства. До географічного середовища належать земна кора із корисними копалинами, грунти, луки, ліси, води, болота, рослинний і тваринний світи, дороги, села, міста, нижня частина атмосфери. Тобто та частина природи, яка є об'єктом діяльності людини і насамперед виробництва. Із розвитком суспільства географічне середовище розширюється, до його складу залучаються дно океанів, Північний і Південний полюси, різноманітні родовища, космічний простір тощо. Змінюється і його роль у житті людини. На перших етапах розвитку сусп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1306
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2009, 15:40
30-09-2009, 15:40

Первісні способи набуття права власності

Категорія: Право

Вступ У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності. Його регламентація визначає характер регулювання інших інститутів цивільного права. Серед численних нормативно-правових актів в Україні щодо питань власності важливе місце займають Конституція України, Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 p. та Цивільний кодекс України. Розглядаючи власність в економічному плані, потрібно виходити з того, що власність - це відношення суб'єкта (громадянина, юридичної особи, держави) до того чи іншого майна як до належного йому, як до свого. Саме на розподілі "моє і не моє" заснована власність. Власність має місце тільки в суспільстві, за "силовим полем" суспільства немає осіб, які б, не будучи власниками конкретної речі, зобов'язані були ставитися до неї як до чужої. Таким чином, власність - це відносини між людьми з приводу речі. Соціальне значення власності полягає у тому, що за допомогою власності забезпечується самовираження осіб наповнюється реаль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1336
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2009, 14:15
30-09-2009, 14:15

Балканський вектор

Категорія: Політологія, політісторія

Балканський півострів через особливості свого геополітичного положення був і залишається у фокусі зіткнення інтересів різних держав Заходу і Сходу. Вся історія Балкан - це конфлікт національного, етнічного і релігійного чинників. Слід підкреслити, що іслам наступав на Європу через Балкани і тут був зупинений. Але в силу цієї та інших обставин на Балканах склався особливий культурний, економічний і політичний простір. Сучасна геополітична ситуація на Балканах характеризується такими рисами. 1. Серед країн регіону вирізняються два полюси: Греція та Туреччина, які прагнуть притягти до себе інші держави. На повно масштабне лідерство у регіоні обидві країни не спроможні за власним потенціалом. Не сприяють цьому також їхній економічний стан і загальноєвропейські обставини. 2. Більшість посткомуністичних країн регіону орієнтовані на вступ до європейських та євроатлантичних структур. Інші, такі як Україна та Молдова, дотримуються принципу військово-політич ного нейтралітету. Вони беруть участь у Програмі "П
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 921
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2009, 12:48
30-09-2009, 12:48

Виникнення християнства та його культурно-історичний контекст

Категорія: Релігія

Християнство зародилося в середині І ст. н. е. в східних провінціях Римської імперії за часів глибокої кризи рабовласницького ладу. Внутрішня ситуація в імперії відзначалася напруженістю: постійно точилася боротьба між рабами і вільними, багатими і бідними, загарбниками і підкореними. Поразка народних рухів породжувала настрої від­чаю, беззахисності, надії на допомогу надприродних сил. Породжене загальним економічним, політичним, інтелектуальним і моральним розпадом Римської ім­перії християнство повинно було задовольнити ду­ховну потребу суспільства, яке вже не мало надії на соціальне визволення. Віра в месію, тобто у божественного спасителя, як основи християнської релігії, значно поширилася в східних провінціях імперії, де численні проповідники сповіщали про прихід справедливого ладу. Месіаністські погляди набули особливого поши­рення серед іудеїв Палестини і Малої Азії у зв'язку з Іудейською війною 73—66 рр. до н. е. В іудаїзмі ви­никає секта євусеїв (євсеїв). 1947—1952рр. на березі Мертвого моря від
Назад Вперед
^