Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 664
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 04:47
27-09-2009, 04:47

Міжнародні і українські метрологічні організації

Категорія: Технічні науки

1. Міжнародні метрологічні організації Розширення культурних і економічних зв'язків між державами світу потребувало вирішення одного із невідкладних завдань — забезпечення міжнародної єдності вимірювань і одноманітності мір. Першим кроком до вирішення цієї проблеми стало впровадження наприкінці XVIII ст. у Франції метричної системи мір. На думку її творців, вона мала слугувати "на всі часи, для всіх народів". У 1870 році в Парижі з ініціативи Петербурзької академії наук відбулося засідання, на якому пропонувалося організувати комісію з виготовлення прототипів міри довжини та маси (метра і кілограма). Така комісія була організована, і в 1872 році нею було прийнято рішення про створення платино-іридієвих еталонів метра та кілограма як основних одиниць метричної системи. 20 травня 1872 р. 17 держав Європи та Америки, у тому числі й Росія, на Міжнародній дипломатичній конференції, присвяченій мірі довжини метру, з метою забезпечення міжнародної єдності і вдосконалення метричної системи підписал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 486
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 04:37
27-09-2009, 04:37

Українська партія соціалістів-федералістів у громадсько-політичному житті української держави (кінець квітня – грудень 1918 р.)

Категорія: Політологія, політісторія

Прихід до влади в результаті державного перевороту 29 квітня 1918 р. П. Скоропадського та формування ним уряду зумовили вихід на одну з першорядних ролей у політичному житті України партії соціалістів-федералістів (УПСФ). Сподіваючись на свій прихід до влади, УПСФ, однак, не реалізувала можливість стати урядовою партією в день перевороту, відхиливши з причин недемократичного характеру визначальних законів Української Держави та несподіваних для партії репресивних заходів російських правих кіл відповідну пропозицію першого прем’єр-міністра М. Устимовича. Всі наступні спроби соціалістів-федералістів прийти до урядової влади, орієнтуючись на гетьмана П. Скоропадського і сподіваючись на порозуміння з ним, виявилися безрезультатними, оскільки ситуацією скористалися російські політичні сили, насамперед, колишня союзниця попередників УПСФ у боротьбі з самодержавством – Конституційно-демократична партія. Соціалісти-федералісти переоцінили своє значення як опозиційної попередньому соціалістичному урядові партії
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 918
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 04:18
27-09-2009, 04:18

Типи вищої нервової системи

Категорія: Медицина

Тип вищої нервової системи — сукупність властивостей нервової системи, які складають фізіологічну основу індивідуальної своєрідності діяльності людини і поведінки тварин. Поняття про тип вищої нервової системи ввів у науку І. П. Павлов. Спочатку воно трактувалося як «картина поведінки» тварини, надалі стало розглядатися як результат визначеного сполучення виділених Павловим властивостей нервової системи — сили, рухливості й урівноваженості. На цій основі він визначив чотири основних типи вищої нервової діяльності: 1) сильний, неврівноважений або «невтримний»; 2) сильний, урівноважений, інертний або повільний; 3) сильний, урівноважений, рухливий чи живий; 4) слабкий. Відповідно до цих типів ставилися чотири темпераменти, описані ще в античності: 1) холеричний, 2) флегматичний, 3) сангвінічний, 4)меланхолійний. Виділені в дослідженнях на тварин тип вищої нервової системи вважав загальними в людини і тварин. Крім того, ним була запропонована класифікація специфічно людських типів вищої нервової діяльно
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 0
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 04:04
27-09-2009, 04:04

Чому сучасний варіант атмосфери Землі є ідеальним?

Категорія: Охорона природи, екологія

Постійні складові атмосфери. Чому сучасна атмосфера Землі особливо сприятлива для життя? На це запитання можна відповісти коротко: "Вона містить досить кисню і не має отруйних газів". Та якщо ми хочемо здійснити своєрідну екологічну експертизу і оцінювання газової оболонки Землі, то обмежитися цим твердженням аж ніяк не зможемо. На наш погляд, першою з багатьох властивостей атмосфери є її "однаковість" для всієї поверхні Землі. Якщо знехтувати домішками і забрудненнями, то всі земляни дихають практично однаковим повітрям, коли перебувають на одній і тій самій висоті над рівнем моря. Мандрівники давніх часів не сушили собі голову перед мандрівкою запитанням типу: "А чим і як там ми будемо дихати?" Вони намагалися розв'язати інші проблемі, а саме: "Яка там вода? Де знайти їжу?" Це видається настільки очевидним, що сучасні мандрівники "по вертикалі" (альпіністи і туристи) інколи забувають про ту важливу обставину, що, плануючи сходження, варто добре подума
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1578
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 03:17
27-09-2009, 03:17

Злочини та його головні ознаки

Категорія: Право

ЗМІСТ: I. Вступ. Злочин і покарання – найважливіші сторони всього уголовного права і законодавства………………………2 II. Поняття злочину в історичному аспекті……………………… 3 III. Головні ознаки злочину та їх місце в системі угловного права…………………………………………… 3 1) Злочинне діяння; 2) Суспільна небезпечність; 3) Протиправність; 4) Винність; 5) Караність; IV. Поняття складу злочину……………………………… .7 V. Елементи складу злочину:………………………………… 8 1) Об’єкт; 2) Об’єктивна сторона; 3) Суб’єкт; 4) Суб’єктивна сторона. VI. Значення складу злочину в системі уголовного права…………… 11 VII. Ознаки складу злочину ……………………………………………. 12 VIII. Поняття та підстави класифікації злочинів………………………. 13 IX. Правила класифікації злочинів…………………………………… 15 X. Висновок…………………………………………………………… 18 Кримінальне право як наукова дисципліна головним чином вивчає злочин і покарання. Саме злочин і покарання - це сторони всього уголовного права і законодавства. Ці дві уголовно-правові інституції визначають і утворюють зміст, характери
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1134
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 02:10
27-09-2009, 02:10

Система насінництва кукурудзи

Категорія: Географія, Економічна географія

План 1. Вирощування насіння фертильних ліній 2. Вирощування насіння стерильних аналогів та аналогів — закріплювачів стерильності 3. Вирощування насіння батьківських форм — відновлювачів фертильності 4. Вирощування насіння простих гібридів — батьківських форм складних гібридів 5. Насінництво сортів кукурудзи 6. Насінництво синтетиків (гібридних популяцій) 7. Особливості насінництва на стерильній основі 8. Методи покращення батьківських форм гібридів Виробництво високоякісного гібридного насіння кукурудзи — досить трудомісткий і складний процес. Успіх його залежить від уміння насіннєводів досягати максимальної запрограмованої генетичної основи матеріалу, який розмножується, сортової чистоти, фізичної повноцінності, високих посівних і врожайних якостей насіння. Основа системи насінництва кукурудзи (і сорго), яка була прийнята ще в 1976 році з деякими доповненнями зберігається до цього часу. Перша її ланка — науково-дослідні заклади — оригінатори нових гібридів і сортів кукурудзи. На них покладені
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1132
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2009, 23:05
26-09-2009, 23:05

Правове регулювання страхової діяльності

Категорія: Право

План 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність 2. Правове становище учасників страхової діяльності 3. Державний нагляд за страховою діяльністю 1. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність В умовах функціонування ринкової економіки, основу якої становить господарська (підприємницька) діяльність з використанням різних форм власності, та механізму державного регулювання відносин у сфері економіки потреба суб'єктів господарської діяльності у захисті своїх майнових прав та охоронюваних законом інтересів від різноманітних ризиків зростає. Інтерес у створенні адекватного розвиненим економічним відносинам ринку страхових послуг проявляють не тільки суб'єкти господарювання, а й держава, яка заінтересована у страховому захисті державного майна. Ці питання вирішуються шляхом впровадження в Україні перевірених світовою практикою форм і видів страхування. Страхування - одна з галузей економіки України, в якій останніми роками спостерігається зростання осно
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 775
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2009, 22:45
26-09-2009, 22:45

Історія походження стандартів у сфері прав людини

Категорія: Право

Права людини регулюються нормами не тільки національного, але й міжнародного права. Специфіка розвитку міжнародного права полягає в тому, що його норми створюються шляхом погодження позицій з того чи іншого питання багатьма державами світу. Жодна держава, незалежно від її впливу на світову громадськість, розмір території та чисельність населення, не може самостійно створити норми міжнародного права або нав'язати своє законодавство міжнародній спільноті. У процесі створення норм міжнародного права відбувається, як правило, зіткнення різних точок зору, пошук взаємовигідних рішень і компромісів. Ці норми в кінцевому підсумку фіксують загальну позицію держав з того чи іншого питання. Досягається ця позиція шляхом компромісів. У міжнародних відносинах беруть участь держави з різним суспільним ладом, рівнем економічного розвитку, характером державної влади, класовою і національною структурою, історичними традиціями. Всі ці чинники так чи інакше впливають на формування не тільки національного, але й на розвит
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 935
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2009, 22:05
26-09-2009, 22:05

Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Методика удосконалення швидкості ациклічних рухових дій

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Інтенсивність вправ 70-100 % від максимально можливої швидкості. При виконанні вправ акцентують зусилля в долаючій фазі. Темп виконання вправ повільний. Після кожного повторення вправи розслабляють м'язи, що брали участь у роботі. Добрі наслідки дає виконання вправ з варіативною інтенсивністю та із застосуванням полегшених або ускладнених умов виконання. При цьому ускладнення та полегшення умов повинно бути в межах від 5-7 до 15-20 % від величини опору в звичайних умовах, бо це не порушує біомеханічної структури вправи. Додаткові орієнтири, ігровий та змагальний методи допомагають мобілізувати вольові зусилля учнів. Кількість нові орень в одному підході лімітується часом, протягом якого учень здатний виконувати завдання з максимальною швидкістю і складає в середньому 5-Ю. В серії виконують 2-4 підходи. При субмаксимальній швидкості ця кількість може бути більшою. Відпочинок за тривалістю і характером — такий самий, що й у тренуванні швидкості циклічних рухових дій. 3.4.4."Швидкісний бар'єр&quo
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1546
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2009, 21:55
26-09-2009, 21:55

Створення і установчі документи господарського товариства

Категорія: Право

План Вступ 1. Установчий договір , його зміст 2. Статут , його зміст 3. Державна реєстрація господарського товариства Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки 1. Проект установчого договору товариства з обмеженою відповідальністю 2. Проект Статуту товариства з обмеженою відповідальністю В С Т У П Підприємницька діяльність громадян і юридичних осіб на територіїї України здійснюється в організаційних формах і у порядку , встановлених законодавством. Вибір її конкретної організаційної форми проводиться підприємцем самостійно. При цьому враховуються зміст і основні напрями діяльності , сфера її здійснення , ресурси , які можуть бути включені до неї , форма власності , кількість і склад осіб , які безпосередньо об”єднуються для ведення підприємницької діяльності , інші початкові умови. Вибір організаційної форми підприємництва здійснюється через механізм державної реєстрації конкретного виду підприємства , господарського товариства або іншої організаційної форми.
^