Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 984
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2009, 22:07
29-09-2009, 22:07

Батьківство і материнство (Урок)

Категорія: Педагогіка

Мета уроку. Розказати учням про покликання бути батьком і матір’ю з християнських позицій. І що сім’я, родина є Божою установою. І що тільки ті сім’ї, які звертаються до Найдорощого Спасителя і до Матері Божої Неустаючої Помочі мають мир, спокій родинний і гарних вихованих дітей, які є справжніми християнами і патріотами. Виховувати в учнів глибокі почуття любові до батьків, свого роду й Батьківщини. Тип уроку. Лекційний. Засвоєння нових знань Обладнання. Біблія, образ “Святої Родини”, молитовник християнської родини, касета з піснею Н.Яремчука “Батько і мати два сонця гарячих”. Епіграф. ”Діти, - слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливе ”Шануй свого батька та матір” – це перша заповідь з обітницею, - “щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній !”(Ефес. 6,1-3). План засвоєння нових знань. 1. Батьківство і материнство як християнське покликання. 2. Важливість батьківства і материнства і велика відповідальність перед Господом Богом. 3. Найбільша відповідальність
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2395
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2009, 21:55
29-09-2009, 21:55

Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Становлення системи управління в ринкових умовах господарювання зачіпає всі сфери національної економіки. Помітні зміни відбуваються і у сфері житлово-комунального господарства. 24 червня 2004 року прийнято Закон України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004- 2010 роки” за № 1868-ІV. Пріоритетним напрямом реформування житлово-комунального господарства є залучення власників житлового фонду до управління нерухомістю шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, які є одним з найбільш прийнятних способів забезпечення реалізації прав власників приміщень будинку на володіння та користування спільним майном членів об’єднання. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) — це юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їх власного майна та управління, утримання та використання неподільного і загального майна[5,с.11]. За кордоном поширене поняття “кондомініум”, яке означає у перекладі з латині спі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 311
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2009, 21:51
29-09-2009, 21:51

Патофізіологічні зміни при опіках. Клініка опіків

Категорія: Медицина

Термальні ушкодження (деструкція клітин внаслідок денатурації та коа­гуляції білків і порушення кровообі­гу) зумовлюють підвищення проник­ності капілярів уже через 15 хв, яка на­ростає особливо швидко у перші 12 год, поступово знижуючись до 48 год. Це призводить до переміщення рідини — ексудату (вода, солі та білки з моле­кулярною масою до 150 тис.) із судин у периваскулярний простір. Ек­судат при поверхневих обмежених опіках дренується через опікову повер­хню (рану) назовні та в тканини опі­кової зони, а у разі тяжких опіків пе­реміщується також у органи (головне в скелетні м'язи), котрі анатомічне не ушкоджені опіком, і спричинює їх набряк. Втрати рідини через рану можуть досягати 200 мл/м2 за 1 год (у нормі — 15 мл/м2 за 1 год). Пошкодження шкіри, яка є протимік­робним бар'єром, може ускладнитись розвитком ранової та загальної ін­фекції — сепсису. Втрата рідини через ранову повер­хню та депонування її в тканинах унас­лідок порушення дренування, лімфа­тичного відтоку (набряк тканини) призводить до різког
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 752
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2009, 21:43
29-09-2009, 21:43

Робота над інтер'єром помешкання

Категорія: Технічні науки

Зміст Вступ. Розділ І. З історії розвитку інтер’єру. Розділ ІІ. Основна характеристика інтер’єру Розділ ІІІ. Композиція в оформленні інтер’єру Розділ ІV. Роль кольору в інтер’єрі Розділ V. Шрифт в оформленні інтер’єру Розділ VІ. Виконання роботи Висновок Література. На протязі всієї історії розвитку культури людина прагнула прикрасити своє життя, зробити красивими всі необхідні їй предмети - одяг, житло, посуд. В наш час з особливою пристрастю входять поняття, як художник і суспільство, краса і користь, творчість і потрібність. Важливо, щоб усе, що нас оточує несло в собі красу і потрібність, як необхідна умова життя цивілізованого суспільства. Це стосується і декоративно-оформлюваного мистецтва: своїми специфічними виразними способами декоративне мистецтво разом з архітектурою формують внутрішній світ людини, її погляди, культуру, мораль, життєві принципи. Художник все інтенсивніше працює над проблемою середовища, комплексного її вирішення в синтезі з архітектурою. Коли ми говоримо про жит
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 381
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2009, 21:12
29-09-2009, 21:12

Електронна пошта

Категорія: Комп'ютери, програмування

Теоретична частина. Історія електронної пошти починається від часу створення І-т. Проект ARPA був створений для обміну інформацією на випадок військового нападу чи конфлікту з Радянським Союзом. Війна не відбулася, а між вузлами сітки, яка дуже швидко розросталася передавали військову інформацію. Проте дуже швидко основна маса інформації стала суто цивільною, оскільки службовці обмінювалися повідомленнями пр проведені вихідні, погоду, здоров¢я і т.д. З появою технології WWW (гіпертекстових документів) електронна пошта стала найшвидшим, найдешевшим і найнадійнішим засобом зв¢язку. Користувач комп¢ютера під¢єднаного до ІТ створює на спеціальному поштовому сервері свою поштову скриньку. Під¢єднуючись до цього вузла він має можливість або переглядати надіслану йому кореспонденцію, або відправити свої повідомлення. Яке правило різні сайти дають різні можливості: з одних можна відправляти великі листи, з інших велику кількість прикріплених до тексту листа додаткових документів, вони м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1288
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2009, 20:21
29-09-2009, 20:21

Податкова міліція

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План 1. Етапи формування податкової міліції України 2. Права податкової міліції 3. Результати діяльності податкової міліції 4. Організація діяльності податкової міліції Використана література 1. Етапи формування податкової міліції України Створення податкової міліції ДПА України нерозривно пов’язано зі становленням державної податкової служби України. З перших днів незалежності України актуальним постало питання щодо стабільної податкової політики. Запровадження податкової політики було покладено на податкову службу України, утворену 1 липня 1990 р. згідно з Постановою Ради Міністрів у складі Міністерства фінансів. 4 грудня 1990 року було прийнято Закон України “Про державну податкову службу в Україні”, що визначив статус державної податкової служби, її функції і правові основи діяльності. З часом статус державної податкової служби вже не відповідав рівню ринкових відносин у країні, у зв’язку з чим виникла нагальна потреба у підсиленні ролі податкової служби в питаннях забезпечення стабільного надход
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 906
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2009, 19:47
29-09-2009, 19:47

Студентство як специфічна соціальна верства населення

Категорія: Соціологія

ПЛАН Вступ 1. Студентство – як активна складова молодіжного покоління 2. Особливості соціології студентства та молоді 3. Сучасний стан студентства як специфічної соціальної верстви населення. Висновки Список використаної літератури Вступ Студентство і в минулому і сьогодні є досить динамічною та специфічної соціальною верствою населення, яка за своїми характеристиками досить сильно виділяються від усіх інших верств населення. В першу чергу своїми видами потреб, ідеологічним становленням та мобільністю впливу. Якщо розглядати, для прикладу, українське студентство, то останні події в суспільстві під час виборів теперішнього президентка країни доводять, що студентство залишається вагомим чинником, який може впливати на певні політичні розклади в країні тощо. В даній контрольній роботі спробуємо більш детальніше прослідкувати особливість цієї соціальної верстви населення та виділити студентству місце в соціології молоді. 1. Студентство – як активна складова молодіжного покоління Студентська молодь
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1015
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2009, 19:17
29-09-2009, 19:17

Валеологія. Піст і голодування як фактори оздоровлення

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Піст. Голодування 2. Різновиди та стадії голодування 3. Фізіологічні механізми голодування У молодому організмі, що росте, кількість непотрібних йому речовин (шлаків) незначна. Проте з віком за нездорового способу життя їхня кількість збільшується, що негативно позначається на здоров'ї людини. Мета оздоровчого голодування - звільнити організм від шлаків, які накопичились у ньому внаслідок неправильного харчування або перевищення норми споживання продуктів, і водночас мобілізувати захисні сили організму. У той же час піст і голодування значно впливають на духовність людського буття. Піст і голодування – найсильніші та найрадикальніші способи підтримання високого рівня здоров'я. Вони є величезним резервом, який слугує для продовження життя людини. Знання про те, як методично правильно проводити одноденне голодування, дозволить вам очистити організм від токсинів, зміцнити й оздоровити його. Внаслідок регулярного проведення оздоровчого голодування ви станете відчувати себе енергійними, підтягну
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 924
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2009, 17:19
29-09-2009, 17:19

Адміністративна відповідальність

Категорія: Право

ПЛАН 1. Поняття і підстави адміністративної відповідаль­ності. 2. Характеристика адміністративних стягнень. 3. Види адміністративних стягнень. 4. Використана література 1. Поняття і підстави адміністративної відповідаль­ності. Адміністративна відповідальність — це специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадо­вою особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта правопорушення. Як явище правової дійсності вона характеризується двома видами ознак. По-перше, це ознаки, властиві юри­дичній відповідальності в цілому (основні); по-друге, озна­ки, що відмежовують адміністративну відповідальність від інших видів юридичної відповідальності (похідні). Основні ознаки адміністративної відповідальності по­лягають у тому, що вона: 1) є засобом охорони встановленого державою право­порядку; 2) нормативно визначена і полягає в застосуванні (реа­лізації) санкцій правових норм; 3) є наслідком винного антигромадського діяння; 4)
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1995
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2009, 17:05
29-09-2009, 17:05

Дихальний апарат. Механізм дихання. Вікові, статеві та індивідуальні особливості дихального апарату

Категорія: Медицина

Дихальний апарат (apparatus respiratorius) об'єднує органи, в яких циркулює в організмі людини вдихуване (збагачене киснем) та видихуване (насичене вуглекислим газом) повітря. Цей необхідний для життєдіяльності організму процес і складає поняття дихання. До дихального апарату належать: порожнина носа з приносовими пазухами, носова частина глотки, гортань, трахея, бронхи та легені. Порожнина носа (cavitas nasi) початкова частина дихального апарату (Рис. 1). Вдихуване повітря, яке потрапляє через ніздрі в порожнину носа, підігрівається, зволожується та очищається від пилу. Порожнина носа має нижню, верхню та бічну стінки. Нижня стінка утворена твердим піднебінням, верхня — решітчастою пластинкою решітчастої кістки, а бічні — носовими поверхнями верхніх щелеп і перпендикулярними пластинками піднебінних кісток. Перегородка носа поділяє порожнину носа на праву та ліву частини. Рис. 1. Порожнина носа (сагітальний розпил): 1 — пухир решітчастий; 2 — раковина носа нижня; 3 — раковина носа середня; 4 — раковин
^