Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 436
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 14:58
28-09-2009, 14:58

Догляд за хворими туберкульозом

Категорія: Медицина

Хворий туберкульозом потребує особливої уваги. Туберкульоз – не тільки місцеве, а і загальне захворювання організму. Це дія токсинів туберкульозних мікобактерій на нервову систему. Медсестра повинна з особливим терпінням підходити до хворих, терпеливо їх скарги. Вона повинна пояснити хворому, що мокроту, потрібно спльовувати тільки в спеціальну баночку. Хворі туберкульозом легень довго знаходяться в стаціонарі. Тому м/с повинна пояснити це хворому, що лікування необхідно продовжувати. Вона слідкує, щоб хворі приймали ліки в її присутності. Потрібно пояснити хворому і його рідним, що туберкульоз не є не вилікувана хвороба, але багато чого залежить від самого хворого, від виконання його режиму, своєчасне приймання ліків, припинення куріння, вживання алкоголю. Туберкульозні мікобактерії поражують всі органи і тканини організму людини і тому можуть виділятися з мокротою, калом, сечею. Найбільш важливі шляхи зараження – дихальні шляхи. Проводиться обеззараження мокроти, плювальниці, посуди, якою користувався
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 913
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 14:34
28-09-2009, 14:34

Основні методи вирішення творчих задач

Категорія: Психологія

ПЛАН Вступ 1. Метод «мозкового штурму» 2. Метод евристичних питань 3. Метод багатомірних матриць 4. Метод вільних асоціацій 5. Метод інверсії 6. Метод емпатії (метод особистої аналогії) 7. Метод організованих стратегій Висновки Список використаної літератури Вступ Кожний з нас у своєму житті зустрічав людей, які вражали нас тим, що в них надзвичайно розвинута уява, оригінальні і несподівані судження, ідеї, які властиві високорозвиненому інтуїтивному мисленню. Таких людей ми, як правило, називаємо творчими. А здатність до генерування нових ідей є однією з найважливіших ознак творчої особистості. І в школі та в інших навчальних закладах, на жаль, розвитку інтуїції, здібностей до генерування нових ідей приділяють недостатню увагу. Там, в основному, звертають увагу на логічні методи рішення задач, у тому числі в процесі рішення творчих задач. Якщо усі відомі методи рішення творчих задач розділити по ознаці домінування логічних чи евристичних (інтуїтивних) процедур і відповідних їм правил діяльності, т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 446
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 14:16
28-09-2009, 14:16

Краснуха(червоничка, багряниця)

Категорія: Медицина

Краснуха(червоничка, багряниця) – готрий вірусний антропоноз, що характеризується явищами помірної загальної інтоксикації, збвльшенням потиличних і шийних лімфатичних вузлів, появою висипки на шкірі й ураженням плода у вагітних, які захворіли. Прояви епідемічного процесу.сприйнятність до краснухи висока, найчастіше хворіють діти і підлітки. Особи до 20 років становлять біля 90% хворих. Діти у віці до 6 міс. Уникають цієї недуги, оскільки успаковують від матері імунітет. Захворюванясть має переважно спорадичний характер. У дитячих і військових колективах, інтернатах трапляются спалахи, що тривають декілька місяців. У дітей, які контактували з хворим, вірус виявляють у слизовій верхніх дихальних шляхів з 11-ої до 21-ої доби. У разі зараення жінок, особливо у перші місяці вагітності, можливі викидні, народження мертвого плоду або дітей з вродженими вадами розвитку. Максимальна захворюваність відзначається переважно в зимово-весняний період. При краснусі можливі епідеміологічні хвилі, що виникають з інтерва
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 436
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 14:10
28-09-2009, 14:10

Оновлення змісту навчання і виховання в умовах особистісно орієнтованого навчання

Категорія: Педагогіка

Змінився час, змінюються і вимоги до людини, її освіченості. Даючи базові знання учням в школі, треба навчити дітей вчитися упродовж життя, використовувати здобуті знання у практичному житті. Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Тому орієнтиром змісту освіти є розвиток особистості (5). В умовах сьогодення школа залишається єдиним соціальним інститутом, який може взяти на себе захист прав кожної дитини, які б забезпечували їй повноцінний особистісний розвиток у максимально можливому діапазоні росту її індивідуальних ресурсів. Сьогодні у педагогічній науці яскраво заявляє про себе особистісно орієнтований підхід, який забезпечує створення нових механізмів навчання і виховання та ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, самостійності особи, врахування індивідуальності. Особистісно орієнтований підхід має суттєво гуманізувати навчально-виховний процес, наповнити
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 357
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 09:34
28-09-2009, 09:34

Аналогія

Категорія: Психологія

Поруч з індукцією і дедукцією можливий третій спосіб умовиводів – логічний перехід від відомого знання про окремий предмет або його групи до нового знання про другий окремий предмет або іншій його групі, який називається аналогією. В науці і юридичній практиці нерідко досліджуються окремі явища, відносно яких ще не отримані узагальнення. В цих випадках судять про нове явище, опираючись на раніше набуті знання по схожому одиничному явищу, тобто уподібнюють одне явище іншому. Умовивід по аналогії – це виведення про приналежність одиничному предмету певної прикмети, основане на схожості цього предмета в суттєвих прикметах з іншим одиничним предметом. Якщо позначити символами a і b два одиничних предмети або події, а P, Q, S, T – їх прикмети, то вивід по аналогії можна представити наступною схемою: a має прикмети P, Q, S, T b має прикмети P, Q, S Отже, b, ймовірно, має прикмету T Аналогія не є довільною логічною побудовою, в її основі лежать об’єктивні властивості і відношення предметів реальної дій
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 742
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 08:30
28-09-2009, 08:30

Статистика соціального обслуговування

Категорія: Державне регулювання, митниця

Рівень життя населення розглядають у вузькому та широкому розумінні слова. Рівень життя у вузькому розумінні — досягну­тий рівень споживання населенням матеріальних благ та послуг, що обумовлюється відповідними рівнями та структурою доходів. Напрямки статистичного вивчення цих аспектів рівня життя нами розглянуті у двох попередніх підрозділах. Рівень життя в широкому розумінні слова включає в себе весь комплекс соціально-економічних умов життя. І якщо вив­ченню економічних умов виробництва, розподілу та споживання матеріальних благ присвячені майже всі попередні розділи II час­тини підручника, то деякі аспекти статистики соціальних умов життя ми вперше розглянемо зараз. Надання соціальних послуг як і оцінка рівня їх розвитку та ступеню впливу на рівень життя у зв'язку з численними видами цих послуг потребують специфічного підходу до розрахунку ста­тистичних показників та їх аналізу. При цьому виходять з того, що послуга — це корисна діяльність чи корисний ефект, що створюється у ході цілеспрямованої діял
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1048
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 06:28
28-09-2009, 06:28

Робота з джерелами світла і камерами в 3DS МАХ 4. Анімація сцен в 3DS MAX 4

Категорія: Комп'ютери, програмування

В 3DS МАХ використовується п’ять типів освітлювачів сцени: · всенаправлений (Omni); · націлений направлений (Target Directional) ; · вільний направлений (Free Directional; · націлений прожектор (Target Spot); · вільний прожектор (Free Spot). Всенаправлений освітлювач випускає світлові промені з одної точки рівномірно у всіх напрямах. Направлений освітлювач випускає пучок паралельних променів світла на нескінченному віддаленні. У прожектора промені розходяться конічним або пірамідальним пучком з одної точки. Напрям променів вільних джерел світла визначається орієнтацією осі пучка. Націлені освітлювачі мають мішень, на яку націлена вісь пучка променів. Доки в склад сцени не введені освітлювачі, для її освітлення по замовчуванню використовуються вмонтовані джерела світла з фіксованими параметрами, які не здатні формувати тіні від об’єктів. При створенні хоч одного освітлювача вмонтовані джерела світла відключаються. Освітленість сцени залежить також від підсвічування, яке не має джерела і проявляється в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 663
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 02:38
28-09-2009, 02:38

Загальні правила вченення нотаріальних дій

Категорія: Право

План Вступ 1. Місце вчинення нотаріальних дій 2. Строки вчинення нотаріальних дій 3. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії та перевірка дієздатності 4. Підписання нотаріально посвідчуваних угод, заяв та інших документів 5. Вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій та робота з документами 6. Відмова у вчиненні нотаріальних дій та оскарження нотаріальних дій 7. Правила реєстрація нотаріальних дій та видача дублікатів Висновки Використана література Вступ Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Республіки Крим, крім того, - законодавством Республіки Крим, наказами Міністра юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Нотаріуси у встановленому пор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1442
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 01:36
28-09-2009, 01:36

Види об’єднань громадян

Категорія: Право

ВСТУП Суб’єкти адміністративно-правових відносин реалізують свої права і обов’язки не тільки індивідуально, але й відповідним чином об'єднуючись в організації (асоціації). Колективна форма задоволення потреб громадян — звичайне у світовій практиці явище. Це достатньо самостійні утворення, у справи яких держава, як правило, втручається найменшим чином. Об'єднання громадян органічно вплітаються в тканину суспільних і, перш за все — адміністративно-правових відносин. Без них неможливо уявити саму організацію суспільства, механізм здійснення народовладдя в Україні. Іншими словами, демократія без різноманітних об'єднань громадян неможлива. До недавніх пір такі об'єднання не мали належного розвитку: їх перелік був занадто обмежений, діяльність формальна, оскільки їх соціальне призначення, цілі й завдання були повністю підпорядковані вимогам тоталітарної командно-адміністративної системи. Своє основне соціальне призначення — задоволення потреб та інтересів громадян — вони не виконували. Їх діяльність йшла врозр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 855
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 00:13
28-09-2009, 00:13

Аналіз правопорушень, вчинених з використанням Іnternet

Категорія: Право

Входження України до кола провідних технологічно розвинених країн світу неможливе без широкого використання у всіх сферах суспільного життя нових інформаційних технологій. Цю стратегічну мету у 2000 р. визначив Л. Кучма у Посланні Президента до Верховної Ради [1]. На початку нового тисячоліття особливо динамічно розвивається інформаційна комп’ютерна мережа Internet, що об’єднує сотні мільйонів користувачів з більше ніж 200 країн світу (табл. 1). Сьогодні неможливо зорієнтуватися у лавиноподібному інформаційному потоці завдяки традиційним методам, здійснювати його глибокий аналіз. Підприємці, працівники банківської сфери намагаються прискорити фінансові потоки, забезпечити оперативність прийняття управлінських рішень шляхом реалізації схем B2B (business to business), B2C (business to citizens). Таблиця1 Динаміка зростання кількості користувачів Internet (у млн) за роками Ефективному використанню в нашій державі можливостей глобальної мережі Internet для розвитку науки, освіти, культури, підприємницької д
^