Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1171
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2009, 04:26
1-09-2009, 04:26

Розвиток гідрохіміхімічних і гідроекологічних досліджень в Україні

Категорія: Геодезія, геологія

В літературі зустрічаються окремі дані про хімічний склад води водних об`єктів України, отримані в другій половині ХIХ ст. (по р.Дніпро в районі Києва, М.М.Кублі, 1907), і дещо узагальнені, отримані на початку ХХ ст. (по р.Рось, Ф.Ф.Кіркор, 1907). Але початок систематичних гідрохімічних досліджень слід віднести до 20-х років ХХ ст. В цілому в історії гідрохімічних, а згодом і гідроекологічних досліджень в Україні можна виділити три періоди: перший – з 20-х до 50-х років; другий – з 50-х до 70-х років; третій – з 70-х років до наших днів [1, 2, 4]. Перший період (з 20-х до 50-х років) – початок систематичних гідрохімічних досліджень поверхневих вод України. Дослідними центрами у довоєнні роки були: Дніпровська біологічна станція, реорганізована в 1939 році в Інститут гідробіології АН України; Дніпропетровський університет (Інститут гідробіології); Всеукраїнська державна Чорноморсько-Азовська науково-промислова станція в Херсоні (1925); Державний гідрологічний інститут УГМС; Інститут геологічних н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1171
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2009, 03:50
1-09-2009, 03:50

Тип Хордові. Загальна характеристика, середовища існування

Категорія: Біологія

Різноманітність хордових. Тип хордових об’єднує тварин, різноманітних за зовнішнім виглядом, розміром, способом життя та характером середовища. Географічно вони поширені по всій земній кулі. До типу відноситься 40 тисяч видів, які живуть на суходолі, в океанах, морях і прісних водоймах. Незважаючи на значну різноманітність усі хордові мають ряд спільних рис, які дозволяють об’єднати їх в один тип. Характерними особливостями хордових є наявність у дорослому стані або під час зародкового розвитку таких утворень: 1.Опорою всього тіла хордових є внутрішній осьовий скелет, або хорда. Розвивається вона з ентодерми. Це пружний еластичний стрижень вздовж вісі тіла на спинному боці. Він є на ранніх стадіях розвитку (у вищих) або протягом усього життя (у нижчих). У вищих хордових у дорослому стані хорда замінюється на хребет. 2. Центральна нервова система трубчастого типу розташована над хордою. Розвивається з ектодерми і у вищих поділяється на головний і спинний мозок. Периферійна нервова система – це сукупніс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 977
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2009, 03:37
1-09-2009, 03:37

Порядок та способи приватизації державного майна

Категорія: Державне регулювання, митниця

1. Порядок приватизації державного майна Приватизаційний процес складається з декількох етапів, а саме: 1 етап – опублікування списку об'єктів, що підлягають приватизації, у виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі; 2 етап – прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію об'єкта на підставі поданої заяви чи виходячи з завдань Державної програми приватизації; ініціатива щодо приватизації об'єкта може виходити від державних органів приватизації, а також осіб, які можуть бути покупцями у процесі приватизації; 3 етап – опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об'єкта у виданнях Державних органів приватизації, місцевій пресі; 4 етап – створення комісії з приватизації, склад якої затверджується державним органом приватизації протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію. До складу комісії входять за принципом однакового представництва представники господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2644
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2009, 03:01
1-09-2009, 03:01

Психолого-педагогічна профілактика та арт-терапія в школі

Категорія: Психологія

1. Психопрофілактика як провідний вид діяльності в межах прогностичної моделі психологічної служби Збереження та зміцнення психічного здоров я дітей І підлітків є одним із провідних завдань організації здорового способу життя учнів у школі. Коло цих питань є важливою складовою профілактичного на­вчання. Ця робота повинна бути важливим компонентом проектування здорового способу життя дітей засобами пси профілактичних впливів з метою збереження та зміцнення їхнього психічного здоров’я. У реалізації такого проекту значна роль належить психологічній службі, ефективність роботи якої в цьому напрямі залежить рівня компетентності шкільного психолога в галузі превентивної теорії і практики. Практична психопрофілактика в школі має опиратися на теоретично обгрунтовані закономірності протікання психопрофілактичного процесу в цих умовах, на психологічні підходи до розуміння способу, стилю і стратегії життя підростаючої особистості, завчасна оптимізація яких є головним завданням такої роботи. Слід зауважити, що т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1192
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2009, 02:24
1-09-2009, 02:24

Природозберігаючі технології по захисту водного басейну

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Природозберігаючі методи очистки стічних вод. 2. Використання екотехнологій у водному господарстві. 1. Методи очистки стічних вод від промислових, сільськогосподарських та комунальних об’єктів базуються насамперед на властивостях цих вод та домішок, які їх забруднюють. Існує декілька класифікацій стічних вод: § по ступеню їх забруднення (від умовних чистих до надзвичайно концентрованих стоків); § по впливу на водойму та його екосистему (змінюючі фізико-хімічні та органолептичні властивості води; утримуючі взважені нерозчинні домішки, тобто ті, що скаламутніють воду; отруйні – знищують водну біоту; створюючи дефіцит кисню розчиненого у воді водойми); § за походженням (виробничі, сільськогосподарські, господарсько-побутові, дощові, або атмосферні); Але з точки вибору методу очистки стічні води класифікують по фізико-хімічним та деяким іншим властивостям домішок: Гетерогенні – це двохфазні суміші: 1) взважені суміші (каламутні) розміром домішок більше 1 мкм (суспензії, емульсії, планктон); 2)
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1338
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2009, 02:19
1-09-2009, 02:19

Українська культура у 30-ті роки

Категорія: Мистецтво, культура

ЗМІСТ Вступ Освіта Вища школа Наука Література Образотворче мистецтво Театр Кіно Музика Культосвітня робота Засоби масової інформації Список використаної літератури Вступ Наприкінці 20-х років у внутрішній політиці Радянського Союзу відбувся різкий поворот. Розгромивши суперників у боротьбі за владу, правляча верхівка на чолі з Й. Сталіним вдалася до методів прямого насильства в побудові нового "соціалістичного" суспільства в СРСР. Трагічною сторінкою української історії стала суцільна колективізація села, метою якої були ліквідація приватної власності на землю і створення колективних господарств. Людей насильно заганяли в колгоспи, відбирали землю, усуспільнювали худобу. Як наслідок, було підірвано сільськогосподарське виробництво, ліквідовано економічну самостійність селянства, талановитого і працьовитого господаря визнано головним ворогом соціалістичного будівництва і знищено. Зникла матеріальна зацікавленість у результатах праці, атрофувалося почуття хазяїна. Така політик
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 653
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2009, 02:00
1-09-2009, 02:00

Екзогенні алергічні альвеоліти

Категорія: Медицина

Визначення: Дифузне пораження альвеол і інтерстиціальної тканини легень, що розвивається під впливом інтенсивної і тривалої інгаляції антигенів органічного і неорганічного пилу. Етіологія. Розвитку ЕАА сприяють наступні етіологічні фактори: 1. Термофільні і інші бактерії, продукти їх життєдіяльності. 2. Різноманітні види грибів. 3. Білкові антигени тваринного походження (сироваткові білки і екскременти домашньої птиці, великої рогатої худоби; пил, який містить частинки шерсті тварин, пил рибної муки і т.д.). 4. Антигени рослинного походження (опилки кедра, дуба, клена, пліснява солома, бавовняний пил, екстракти кофейних зерн). 5. Лікарські середники. Патогенез. Патогенез ЕАА подібний до патогенезу ІФА. Розвивається алергічна реакція з утворенням специфічних антитіл і імунних комплексів, які активують систему комплементу і альвеолярні макрофаги. Під впливом альвеолярних макрофагів розвивається своєрідна експансія нейтрофільних лейкоцитів, еозинофілів, тучних клітин, лімфоцитів, з виділенням біоло
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1603
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2009, 01:26
1-09-2009, 01:26

Трифазний струм, трифазне електричне коло.З'єднання зіркою. З'єднання трикутником

Категорія: Фізика

Трифазний струм, трифазне електричне коло 3 метою заощадження електричної енергії під час її транспор­тування та ефективності її використання у техніці об'єднують низку кіл з незалежними джерелами живлення в одну систему. Широко вико­ристовуються трифазні та шестифазні кола. Трифазну систему вперше розробив та впровадив наприкінці XIX ст. М.О. Доліво-Добровольський. Джерелом енергії у трифазних системах є три обмотки генератора. Обмотки укладаються таким чином, що вони індукують змінні ЕРС, які зсунуті на третину періоду. Трифазне електричне коло — це сукупність трьох елект­ричних кіл, що мають синусоїдну ЕРС однакової частоти. ЕРС зсу­нуті за фазою на одну третину періоду. Ці ЕРС генеруються в одному (звичайно машинному) джерелі живлення. Фазами називають незалежні електричні кола з незалежними дже­релами живлення, що об'єднуються в одну систему. Фазами також називаються незалежні джерела живлення кожного кола, що об'єднуються. Фазами ще називаються приймачі електричної енергії в кожному колі, що о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 633
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2009, 01:11
1-09-2009, 01:11

Проект біосфери другого типу

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

У 1984 році американська фірма «Спейс біо-сферес венчес» у штаті Арізона розпочала здійснення грандіозного проекту під назвою «Біосфера - ІІ». Метою даного проекту створити на площі в 1 га замкнуту інформаційно-екологічну систему з регенерацією відходів. Передбачається, що саморегулюючі властивості біосфери незабаром не в змозі будуть компенсувати зростаюче теплове навантаження, що може виявитися граничним і згубним для Землі. У 1986 році серед великих прерій Арізони (США) у підніжжя крутих пагорбів у передгір'я Санта-Каталіна, у 60-ти кілометрах до півночі від міста Тусона було розпочате будівництво незвичайної споруди — комплексу «Біосфера-2», можливого прообразу майбутніх поселень людини на планетах Сонячної системи. 26 вересня 1991 року в герметично закритий світ «Біосфери-2» («Біосфера-1» — це наша планета), куди ззовні через прозоре покриття одержують доступ лише сонячні промені, увійшли вісім добровольців (чотири чоловіки і чотири жінки). Двері за «біосферянами» — офіційно їх називали «еконавта
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 638
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-09-2009, 00:14
1-09-2009, 00:14

Розвиток екологічного права

Категорія: Право

Еколого-правові погляди в українській науці мають вікову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву «лісної землі», ліси підхо­дили аж до Києва. Невелика густота населення при розвинутому на той час містобу­дуванні та підземних комунікаціях не зумовлювали якоїсь суттєвої небезпеки для природи з боку людської діяльності. В господарській діяльності переважало хлібороб­ство, рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво. *Першими книгами про природу були «шести днів» Василя Великого, перекладена з грецької, в якій давалося тлумачення шести дням, протягом яких Бог створив світ, а також десяти природним явищам. Ще в одній праці — «Фізіолог» містилися популярна праці із зоології. Наукові погляди завжди діставали своє відображення у чинному законодавстві. Спочатку це — правові засади використання природних
Назад Вперед
^