Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1701
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 11:45
27-09-2009, 11:45

Космічна біологія, космічна медицина і космічна психологія

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

Космічна біологія — наука, яка вивчає біологічну дію різноманітних факторів космічного простору на живі організми, розробляє методи й заходи по забезпеченню нормальної життєдіяльності в космічному польоті, займається пошуками форм життя, що, певно, існує не лише на Землі, і розробляє запобіжні заходи проти занесення земних форм життя на інші планети та в космос. Коло проблем цієї молодої космічної науки надзвичайно широке, а самі проблеми — досить специфічні. Тут і розробка біологічних та фізико-хімічних методів забезпечення необхідних життєвих умов у кабінах космічних кораблів, і вивчення фізіологічної дії невагомості, що виникає під час орбітального польоту космічного апарата, біологічної дії космічної радіації, і дослідження тривалого перебування в замкнутому екологічному середовищ та багато іншого. Космічна біологія виникла «на стику» таких наук, як біологія, медицина, фізика, хімія астрономія, ракетна техніка та ряд інших, і від рівняється від них своєю комплексністю. Справді, щоб розв'язати, наприкла

Посилання: космічна медицина

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1005
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 10:15
27-09-2009, 10:15

Організоване злочинне угруповання та його ознаки

Категорія: Право

Використання терміну “організоване злочинне угруповання” в науці та у законодавстві зумовлене фактом поширення у суспільстві злочинних об’єднань, які за рівнем їх організації та іншими властивостями здатні до стабільної злочинної діяльності, котра в її масовому вираженні становить один з найнебезпечних видів злочинності — організовану. Вперше у законодавстві України термін “організоване злочинне угруповання” було вжито у ст.1 Закону України від 30 червня 1993 р. “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” для розкриття якісної своєрідності даного виду злочинності, котра визначається як сукупність злочинів, що вчиняються у зв’язку зі створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань [1]. У Кримінальному кодексі України, що закріплює кримінально-правові засади боротьби з проявами організованої злочинності, виділяється ряд злочинних об’єднань, які можна було віднести до організованих злочинних угруповань: “організована група” (ч. 3 ст. 28 КК), “злочинна організація” (ч. 4
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 823
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 09:49
27-09-2009, 09:49

Діабетична нефропатія та її лікування у дітей та дорослих

Категорія: Медицина

Діабетична нефропатія (N08.3 за МКХ-10) Головною причиною інвалідизації та смертності хворих на цукровий діабет 11 типу є серцево-судинні захворювання. Серед тканин-мішеней у порядку зменшення за частотою ураження виділяють серце, головний мозок, судини нижніх кінцівок, нирки та сітківку очей. Пошкодження нирок призводить до виникнення діабетичної нефропатії, яка, на жаль, невпинно прогресує. Внаслідок цього розвивається незворотня втрата функції нирок - хронічна ниркова недостатність (ХНН). Уповільнення темпів розвитку діабетичної нефропатії є актуальною проблемою. Насьогодні ведучими причинами розвитку ХНН є цукровий діабет 11 типу та гіперактивність симпатичної системи, що за різними даними ділять перше-друге місце в світі. Обидва стани реалізуються через судинну систему, яка має найбільший за об'ємом кровоток в нирках. Тому значиме зниження кількості хворих на ХНН можливе саме за рахунок уповільнення судинних уражень діабету та корекції симпатичної гіперактивності. До речі, остання є складовою
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1305
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 09:32
27-09-2009, 09:32

Творчі завдання на уроках економічної географії

Категорія: Географія, Економічна географія

Творче завдання - це взаємозв'язок пізнавального та розумового завдань, його рішення вимагає від учня застосовування раніше засвоєних знань та умінь у новій ситуації, їх комбінацію та перетворення, побудову їх на основі способу рішення, бачення нової проблеми в традиційній ситуації, бачення структури і нової функції об'єкта, важливе напруження думки, збудження розумової діяльності. Підвести школярів від простого і часто необдуманого відтворення знань до їх самостійного добування, вміння міркувати, робити висновки і висувати гіпотези шлях непростий. Тому проміжною і сполучною ланкою між завданнями репродуктивними та творчими є завдання частково-пошукового характеру. Під час їх вирішення школярі вчаться встановлювати логічно завершені зв'язки між судженнями та умовиводами. Методика вирішення запропонованих творчих завдань включає в себе ланцюжки рішень окремих пізнавальних під завдань, кожне з яких носить переважно репродуктивний характер і не становить особливих труднощів. Учень легко може їх вирішити,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 858
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 07:50
27-09-2009, 07:50

Настилка штучного паркету в ямку без фризу на мастиці

Категорія: Технічні науки

ПЛАН. 1. Вступ. 2. Технологічна частина. 2.1. Штучний паркет. 2.2. Підготовка основи. 2.3. План настилки. 2.4. Маячна лінійка. 2.5. Настилка паркету. 2.6. Різання паркетних планок. 2.7. Обробка зазорів у стін. 2.8. Приміщення різної конфігурації. 2.9. Коса ялинка. 2.10. Організація робіт. 2.11. Вимоги до якості покриття. 3. Заходи по охороні праці. Вступ. Верховна Рада України і уряд уділяє велику увагу капітальному будівництві – одній із важливих гілок, без якої неможливо розвиток народного господарства країни. Передбачається багато заходів, які забезпечують підвищення ефективності будівельного виробництва, скорочення термінів і підвищення якості будівництва, виконання задач по прибутку і зниженню собівартості будівельно-монтажних робіт на основі поліпшення організаційної структури управління будівництвом і подальшого розвитку індустріальних методів будівництва. Для подальшого покращення діяльності виробничих організацій повинно базуватися на подальшому застосуванні прогресивних методів пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 659
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 07:23
27-09-2009, 07:23

Комп'ютерні технології у навчанні історії в школі

Категорія: Педагогіка

План 1. Місце і роль комп`ютерної технології у методиці викладання історії в школі. 2. Комп`ютери на уроках історії 1. Місце і роль комп`ютерної технології у методиці викладання історії в школі Сучасний процес навчання історії характеризується все більш широким застосуванням в ньому комп`ютерних технологій. Під комп`ютерними технологіями навчання розуміють сукупність методів, форм і засобів навчання, які базуються на використанні сучасних комп`ютерних засобів і спрямованих на ефективне досягнення поставлених цілей навчання в даній предметній області. Поєднуючи в собі вартості багатьох традиційних інформаційних технологій, комп`ютерні технології дозволяють істотно оптимізувати процес навчання історії. Він може стати більш цікавим, емоційно насиченим, динамічним і наочним; комп`ютерна технологія також здатна індивідуалізувати і диференціювати учбовий процес; реалізувати його творчий характер, організувати гнучке управління учбовою діяльністю, інтенсифікувати і активізувати навчання. Крім цього, комп`
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 532
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 07:07
27-09-2009, 07:07

Фізико-географічна характеристика річкових басейнів

Категорія: Географія, Економічна географія

Особливості малих річок значною мірою залежать від геолого-геоморфологічних особливостей водозбору. Поверхня річкового басейну впливає на формування гідрографічної мережі та режим поверхневого стоку як безпосередньо, обумовлюючи довжину, похил і форму схилів, падіння та морфометричні особливості річища тощо, так і через інші компоненти ландшафту, які тісно пов'язані з рельєфом (ґрунти та рослинність). Для рівнинної частини України характерна зональність ландшафтів, для гірських областей – вертикальна зональність (поясність). Північна частина України (Полісся) розташована в зоні мішаних лісів, середня – в лісостеповій зоні, а південна – в степовій. Фізико-географічні зони простягаються з південного заходу на північний схід. Північна межа Лісостепу проходить приблизно в напрямку Луцьк – Рівне – Житомир – Київ – Ніжин – Глухів, а південна – Первомайськ – Кременчук – Зміїв. На різних етапах геологічної історії гідрографічна мережа суходолів безперервно перебудовувалася, в зв'язку з чим про пряму успадкованіс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 948
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 06:44
27-09-2009, 06:44

Адвокатура

Категорія: Право

Зміст Вступ Розділ І Організація сучасної адвокатури Принципи і гарантії адвокатської діяльності. Організаційні форми діяльності адвокатури. Фахові і соціальні права адвоката, його обов'язки. Дисциплінарна відповідальність адвоката. РОЗДІЛ II Адвокат у кримінальному процесі. Адвокат - захисник підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного. Адвокат - представник потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. РОЗДІЛ III Представництво адвоката в цивільному процесі Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі. Процесуально-правові положення адвоката при веденні цивільних справ у суді першої інстанції. Діяльність адвоката як процес представника в стадіях касаційного і наглядового виробництва і перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами. Процесуальне представництво адвоката в стадії судового виконання. Висновки. Список літератури та джерел. Додатки. ВСТУП. “Это был одинокий борец. В нем на первое место большей частью выступала мысль, ил
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 751
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 06:20
27-09-2009, 06:20

Соціальна структура і політика

Категорія: Політологія, політісторія

План 1. Соціальні групи як суб’єкти політики. 2. Соціально-політична структура суспільства: основні концепції. 3. Тенденції трансформації соціальної структури. 4. Громадські організації як суб’єкти політики. 1. Соціальні групи як суб’єкти політики. Поняття "група" взято з математики й у політології вживається в двох значеннях: широкому, при визначенні будь-якого зібрання людей, між якими виникають хоча б якісь суспільні відносини; вузькому, при визначенні об'єднання людей, що сполучені суспільними зв'язками і усвідомлюють ці зв'язки у рамках групи або у відносинах з представниками інших груп. Американський соціолог Ч.Г.Коолей поділив групи на первинні і вторинні До первинних належать групи, що складаються з невеликої кількості людей, які безпосередньо контактують, мають особисті зв'язки, певну сталість буття. До вторинних належать великі групи людей, які не мають жодних особистих зв'язків, контактів. Отже, до первинних може належати сім'я, сусідські спільності, тимчасові групи відпочин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 779
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 06:14
27-09-2009, 06:14

Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Незаконна лікувальна діяльність Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей

Категорія: Право

1. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження,— караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 2. Ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам — караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть потерпілого,— караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 1. Об’єкт цього злочину аналогічний об’єктові злочину, передбаченого
^