Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1046
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 23:59
31-10-2009, 23:59

Підходи до методики визначення фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Однією з головних загальноекономічних і бухгалтерських проблем як у практичному, так і в науковому плані є проблема трактування фінансового результату діяльності підприємства, методологія й методика його визначення й оподаткування. До 2000 року фінансовий результат на підприємствах України визначався як алгебраїчна сума прибутку від реалізації і позареалізаційних фінансових результатів. Прибуток від реалізації товарів, робіт, послуг обчислювався як різниця між виручкою від реалізації і повною собівартістю продукції. В основі такого підходу до фінансового результату була теорія додаткової вартості К. Маркса. У зарубіжних системах обліку вихідним моментом і метою є визначення фінансового результату, що віддзеркалює ефективність використання вкладеного власником капіталу. При цьому прибуток трактується як складова власного капіталу, тобто його приріст протягом певного часу; виробничі ресурси розглядаються не за їх місцем у процесі розширеного відтворення, а за строком повернення вкладених у них коштів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2726
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 23:05
31-10-2009, 23:05

Юридичні особи як суб’єкт цивільних правовідносин

Категорія: Право

План. 1. Поняття юридичної особи та її ознаки.   3 2. Порядок виникнення, припинення та реорганізації юридичних осіб.   10 3. Види юридичних осіб.   20 4. Список використаної літератури   31 1. Поняття та ознаки юридичної особи Суб’єктами цивільних правовідносин та носіями майнових та особистих немайнових прав і обов’язків можуть виступати не тільки фізичні особи, але й різні колективні утворення, а саме господарські товариства, підприємства і організації, виробничі та споживчі кооперативи та інші. Але для того, щоб мати можливість вступати у цивільні правовідносини і бути їх суб’єктами, ці колективні утворення наділяються за наявності певних ознак, так званим, статусом юридичної особи. На відміну від фізичних осіб, юридичні особи не є живими істотами і тому не мають природної волі, однак в них діє об’єднана людська воля і об’єднана людська сила в певному напрямі, зумовленому метою створення юридичної особи. В силу цього за юриди
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1173
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 22:25
31-10-2009, 22:25

Макс Вебер та його внесок в світову політичну думку

Категорія: Політологія, політісторія

Про Макса Вебера в колишньому СРСР було відомо дуже мало, але якщо про нього і писали радянські дослідники, то розкривали його праці лише в негативному світлі, оскільки погляди Вебера багато в чому суперечили Марксистсько-ленінській ідеології. Лише останнім часом, в тепер уже українській літературі, почали з'являтися реальні оцінки Веберівських праць, що можуть заслуговувати на нашу увагу. Теперішнє розуміння концепцій Вебера вітчизняними спеціалістами практично злилося з західною точкою зору, де Макса Вебера впродовж цілого століття вважають чи не найвидатнішим сучасним дослідником природних особливостей людини. Його твори як класичні вивчаються в середніх та вищих навчальних закладах усього світу, а ім'я його навіки зайняло належне йому місце серед класиків світової думки. Перед тим як безпосередньо торкнутися соціологічної моделі суспільства М.Вебера слід з’ясувати, хто був такий Макс Вебер, як він йшов до неї і під впливом чого була розвинута вищезгадана концепція. Вебер Макс (1864–1920) - німецький п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1964
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 21:24
31-10-2009, 21:24

Тісторозкатувальні машини

Категорія: Технічні науки

На підприємствах громадського харчування для розкачування тіста застосовують ті сто розкату вальні машини типів МРТ-бОМ, ТРМ-Д2 та ін. Тісторозкатувальна машина МРТ-бОМ (рис. 1) має кор­пусний привід, два робочі валики, похилий стіл, транспортер. Корпус машини виконаний з кутового заліза та облицюваль­них щитів. Усередині корпуса, в нижній його частині, розміщений привід, який складається з електродвигуна, черв'ячного редуктора й ланцюгової передачі. Робочим органом машини служать два стальні робочі валики, які розкатують тісто. Зазор між валиками можна регулювати в межах від 0 до 50 мм. Маховик для зміни тов­щини роз катування тіста розміщений на передній стороні машини, а шкала з показником контролю товщини розкатування тіста - на верхній правій стінці. Над валиками вмонтований бункер із сітчас­тим дном - мукосій. Під час роботи бункер за допомогою храпово­го механізму періодично струшується, й мука з мукосія посипає валики, попереджуючи можливість прилипання до них тіста. Якщо немає необхідності викори
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1488
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 21:11
31-10-2009, 21:11

Суб’єкти цивільних прав та обов’язків. Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин

Категорія: Право

Поняття та види учасників цивільних відносин. 2. Правосуб’єктність учасників цивільних відносин. Склад суб’єктів цивільних правовідносин 3. Поняття та цивільна правоздатність фізичної особи. 4. Цивільна дієздатність фізичної особи. Ім’я фізичної особи. 5. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною. 6. Місце проживання фізичної особи. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. 7. Фізична особа–підприємець. 8. Опіка та піклування. 1. - Учасниками цивільних відносин визнаються будь-які особи, які можуть стати суб’єктами цивільних правовідносин. - Відповідно до ст. 2 Цивільного кодексу України учасниками цивільних відносин є фізичні та юридичні особи. - Учасниками цивільних відносин також є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. - З моменту вступу їх у цивільне правовіднощення вони стають суб’єктами цивільних правовідносин. - Участь у цивільних правовіднос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1002
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 20:32
31-10-2009, 20:32

Дозвілля в Німеччині

Категорія: Екскурсії і туризм

У Німеччині існує досить велика кількість різноманітних свят, однак відмінною рисою є те, що не всі з них святкуються в масштабах усієї країни. Викликано це історично сформованим федералізмом у державному устрої і великій степені незалежності кожної з федеральних земель. Практично усі свята мають свої устояні традиції і, у багатьох випадках, при їх святкуванні в країні чи в конкретній землі з'являється вихідний день. Багато свят мають у своїй основі релігійні дати, деякі зі свят засновані на давніх історичних подіях. Пропонуємо Вашій увазі перелік святкових дат у Німеччині на 2006 рік. Усі назви свят, щоб уникнути різних варіантів перекладу, приводяться німецькою мовою: · 01.01.2006 Neujahr · 06.01.2006 Heilige Drei Könige · 14.02.2006 Valentinstag · 03.03.2006 Rosenmontag · 04.03.2006 Fastnacht · 05.03.2006 Aschermittwoch · 18.04.2006 Karfreitag · 20.04.2006 Ostern · 21.04.2006 Ostermontag · 01.05.2006 Maifeiertag · 11.05.2006 Muttertag · 29.05.2006 Christi Himmelfahrt · 08.06.2006 P
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 805
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 20:10
31-10-2009, 20:10

Стабілізатори напруги

Категорія: Радіоелектроніка

План 1. Параметричні стабілізатори напруги 2. Компенсаційні стабілізатори напруги 1. ПАРАМЕТРИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ НАПРУГИ Параметричний стабілізатор напруги на базі стабілітрона пока­зано на рис. 34. Особливості роботи такого стабілізатора напруги базуються на то­му, що напруга стабілітрона на зворотній ділянці його вольт-амперної характеристики Uст.доп змінюється незначно в широкому діапазоні зміни зворотного струму стабілітрона. Тобто коливання напруги на вході стабілізатора зумовлюють значну зміну струму стабілітрона при незначних змінах напруги на ньому. Рис. 34. Схема параметричного стабілізатора напруги Стабілізатори характеризуються коефіцієнтом стабілізації який для параметричних стабілізаторів становить Кст.u = 2030. Рівняння електричної рівноваги для такого стабілізатора має виг­ляд: U=Uн+ RБI, де RБ — баластний опір, необхідний для зменшен­ня впливу дестабілізуючих чинників на напругу навантаження. Опір баластного резистора ЛБ вибирають таким, щоб при номі­нальному значенні напруги
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2189
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 19:38
31-10-2009, 19:38

Рисування простих зображень в графічному редакторі Adobe Photoshop. Робота з текстом

Категорія: Комп'ютери, програмування

Мета роботи: ознайомлення з інтерфейсом і інструментами Photoshop; ознайомитися з принципами роботи з тексом Методичні вказівки Графічна програма Adobe Photoshop представляє собою спеціалізований інструментальний засіб, який призначений для обробки растрових зображень. Серед переваг цієї програми можна виділити наступні: висока якість обробки графічних зображень; зручність і простота в експлуатації; великі можливості, які дозволяють виконувати будь-які операції створення і обробки зображень; широкі можливості автоматизації обробки растрових зображень, які базуються на використанні сценаріїв; сучасний механізм роботи з кольоровими профілями, які допускають їх втілення в файли зображень з метою автоматичної корекції кольорових параметрів при виводі на друк для різних пристроїв; великий набір команд фільтрації, за допомогою яких можна створювати найрізноманітніші художні ефекти. На рис.1 представлено вікно програми при завантаженні в неї графічного документа з растровим зображенням. Як і в будь-якій іншій
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2091
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 18:15
31-10-2009, 18:15

Обслуговування робочого місця бухгалтера, удосконалення робочого місця

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Зміст Вступ 1 Обслуговування робочого місця. 2 Удосконалення робочого місця. Висновок Література Україна починає входити в нову епоху свого розвитку – епоху ринкових відносин. Цей факт зіграв виняткову роль на всій економіці нинішньої України. Як відомо, економіка країни існує за рахунок різних підприємств, установ, тобто за рахунок всього того, що може приносити прибуток державі у вигляді податкових надходжень до державного бюджету. У свою чергу, кожна з таких організацій володіє своєю економікою, яка складається з сукупності всіх підрозділів в неї що входять. Але і вони в своїй структурі не однорідні і складаються з більш дрібних складових, а саме робочих місць. Таким чином, робоче місце є заключною ланкою в ланцюзі структур складових єдине ціле – організацію. Під робочим місцем розуміється обмежена частина території (або простори), оснащена необхідними засобами виробництва (знаряддями і предметами праці), на якій скоюється трудова діяльність працівника або групи з'єднаних одним завданням працівни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 972
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 14:31
31-10-2009, 14:31

Структура персонального комп'ютера

Категорія: Комп'ютери, програмування

Персональні комп'ютери, робота яких ґрунтується на принципі програмного управління, мають схожу структуру. Вони включають такі апаратні засоби: центральний мікропроцесор, внутрішню і зовнішню пам'ять, системну шину, пристрої введення-виведення інформації. Далі розглядатимемо апаратне забезпечення комп'ютерів архітектури IBM PC. Центральний мікропроцесор, внутрішня пам'ять і системна шина конструктивно розташовані в окремому блоці, який називають системним. Пристрої зовнішньої пам'яті звичайно також розміщують у системному блоці, хоч інколи і розміщують в окремих блоках. Усі пристрої введення-виведення, а також пристрої внутрішньої пам'яті підмикають до системної шини через відповідні спеціальні плати, які називають адаптерами та контролерами. Центральний мікропроцесор, внутрішню пам'ять, системну шину, адаптери та контролери розміщують на одній платі, яку називають материнською. Зовнішня пам'ять — це, як правило, накопичувані на магнітних та оптичних дисках. Усі пристрої введення-виведення з точки зору
Назад Вперед
^