Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1160
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 12:03
28-10-2009, 12:03

Сурдопедагогіка. Психологічні особливості формування мовлення глухих і слабочуючих дітей

Категорія: Педагогіка

План 1. Фактори, які впливають на стан мовлення дитини з порушенням слуху 2. Види мовлення, якими користуються діти з вадами слуху 3. Механізми формування активного і пасивного усного мовлення при порушеннях слуху 4. Особливості мовлення слабочуючих дітей Фактори, які впливають на стан мовлення дитини з порушенням слуху Серед факторів, які впливають на розвиток мовлення дитини, що страждає порушенням слуху, як найбільш важливі можна виділити наступні: а) ступінь зниження слуху — чим гірше дитина чує, тим гірше говорить; б) час виникнення порушення слуху — чим раніше воно виникло, тим більш важким є розлад мовлення; в) умови розвитку дитини після виникнення ураження слуху: чим раніше розпочинаються спеціальні заходи для збереження і виховання нормального мовлення, тим кращі результати; г) загальний фізичний і психічний розвиток слабочуючої дитини — дитина фізично міцна, психічно повноцінна, активна, буде володіти більш розвиненим мовленням, ніж фізично ослаблена, пасивна, і тим більше, психічно
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 485
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 10:19
28-10-2009, 10:19

Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога у вищому педагогічному навчальному закладі

Категорія: Педагогіка

Сучасне оновлення соціально-економічного життя суспільства, зміна духовних, національних пріоритетів призвели до трансформації соціального замовлення у системи виховання. Саме тому, сьогодні, бажаним результатом роботи освітян є формування та розвиток активної особистості, громадянина, здатного до самостійної продуктивної соціально-позитивної діяльності. Вирішення завдання формування й впровадження нових суспільних цінностей безпосередньо залежить від розв’язання педагогічною наукою загальних проблем в освіті, модернізації змісту, форм та методів практики соціально-педагогічної роботи. Сьогодні перед педагогічною наукою та практикою постає завдання значно підвищити ефективність соціально-виховної роботи, створити педагогічні умови для розвитку особистості студента на основі максимального врахування індивідуальних особливостей, талантів, обдарувань. В сучасних дослідженнях шляхів оптимізації професійної підготовки майбутніх освітян предметом критики стали педагогічний формалізм, абстрактне ставлення до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 617
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 10:16
28-10-2009, 10:16

Емоції і здоров'я

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

План 1. Поняття про емоції 2. Еволюції та їх види 3. Емоції і навчальний процес 4. Стрес, стадії стресу Поширена ранiше фраза «всi хвороби вiд нервiв» трансформувалась у «всi хвороби вiд стресiв». I не без пiдстав. За даними Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я, 45% всiх захворювань пов’язано зi стресом, а деякi спецiалiсти вважають, що ця цифра в 2 рази бiльша. Але ось iнший факт: 30-50% вiдвiдувачiв полiклiнiк — це практично здоровi люди, якi потребують лише деякої корецiї емоцiйного стану. Однак автор вчення про стрес Ганс Сельє вважає, що стрес може бути корисний, сприяючи пiдвищенню адаптивних можливостей органiзму, i навiть називає його «гострою приправою до повсякденної їжi життя» стверджуючи, що лише за певних умов стрес є хвороботворним. В останньому випадку психiчнi переживання, пов’язанi зi стресом, можуть привести до патологiчних змiн в органiзмi i в результатi — до захворювань внутрiшнiх органiв або, як їх ще називають, психосоматичних хвороб («сома» — по латинi «тiло»). Однак психi
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1043
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 09:21
28-10-2009, 09:21

Культурне середовище як агент статевої диференціації

Категорія: Педагогіка

До агентів (інститутів) соціалізації молоді відносять, окрім сім’ї і школи, товариство однолітків, „значущих інших” сусідів, друзів, учителів, засоби масової інформації, книги тощо. Значущість агентів соціалізації на різних етапах життєвого шляху різна. В період дитинства (первинної соціалізації) головну роль відіграють сім’я, групи однолітків, відповідні засоби масової інформації, школа, „значущі інші”. Надалі, в період вторинної соціалізації, коли вже соціалізований індивід входить в нові сфери об’єктивного світу, особливо значущі освітні інститути (освітні заклади), товариства однолітків, засоби масової інформації. Саме тут формується середовище, яке сприйме індивід, з яким він себе ідентифікує, і існування якого він підтримує. Універсальним агентом ґендерної соціалізації є товариство однолітків як своєї, так і протилежної статі. Оцінюючи будову тіла і поведінку дитини у світлі своїх, значно жорсткіших, ніж у дорослих, критеріїв маскулінності/фемінінності, однолітки тим самим підтверджують чи ставлять
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 909
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 08:24
28-10-2009, 08:24

Основні зоряні характеристики. Народження зір

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

Що мається на увазі під характеристикою зір? Насамперед, сюди включаються такі основні властивості, як маса, світність, радіус і температура поверхневих шарів зорі. Наприклад, температура визначає колір зорі та її спектр. Чим нижча температура поверхневих шарів зорі, тим червонішою вона буде, чим вища — тим біліший колір, іноді при температурі понад 10—12 тис. К зоря має блакитнуватий колір. У телескопах спостерігається «оманливе» зображення зорі у вигляді диска. Потрібно усвідомити, що зорі, за рідкісними винятками, спостерігаються як «точкові» джерела випромінювання, це означає, що їхні кутові розміри дуже малі й що ми можемо вимірювати тільки потоки випромінювання від зір у різних спектральних ділянках. Мірою величини потоку є зоряна величина. Світність (L) визначається, якщо відомі видима величина і відстань до зорі. Складним в астрономії, є саме обчислення відстані, особливо до далеких зір. Тому тут стають у пригоді методи відносно точні й досить надійні. Особливо багату інформацію дає вивчення спект
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1900
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 08:14
28-10-2009, 08:14

Процес фотосинтезу та його значення в природі. Космічна роль зеленої рослини. Видозміни листка. Листопад

Категорія: Біологія

1. Процес фотосинтезу, його значення в природі. Космічна роль зеленої рослини Фотосинтезом називають процес синтезу органічних сполук з неорганічних (СО2 та Н2С2)» який відбувається з використанням променистої енергії Сонця за участю хлорофілу. Цей складний і багаттоступінчастий процес (мал. 1) розпочинається з поглинання квантів світла молекулою хлорофілу. Зелений колір його зумовлений поглинанням переважно червоних і фіолетових променів сонячного спектра. З моменту поглинання сонячного світла хлорофілом розпочинається світлова стадія фотосинтезу. Мал. 1. Схема фотосинтезу Під впливом фотонів світла відбувається збудження молекули хлорофілу, причому рівні збудження можуть бути різними. Суть цього процесу полягає в тому, що електрони в молекулі хлорофілу переходять на вищий енергетичний рівень, нагромаджуючи потенціальну енергію. Частина з них відразу повертається на попередній рівень, а енергія, яка виділяється при цьому, випромінюється у вигляді теплоти. Значна частина електронів з високим рівнем
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1802
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 06:30
28-10-2009, 06:30

Загальний огляд “Інтернет”

Категорія: Комп'ютери, програмування

. Зміст ВСТУП 1. Структура системи “Інтернет” як джерело найрізноманітнішої інформації та її функції …………………………………………………………………… 5 2. Історія виникнення й розвитку інформаційної системи “Інтернет” .…… 17 3. Умови і фактори розвитку і поширення комп’ютерної системи “Інтернет” у сучасних умовах ……………………………………….…… .………… . 24 4. Аналіз розвитку й поширення системи “Інтернет” у регіональному зрізі ………………………………………………………… .……………… 27 5. Особливості поширення мережі “Інтернет” в Україні …… .…………… 32 6. Проблеми і перспективи розвитку системи “Інтернет” …… .…………… 42 ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА Вступ На початку 90-х про “Інтернет” говорили досить мало, особливо у нашій країні. Сьогодні ж практично не обходиться без постійного згадування про це наукове відкриття останньої чверті XX століття в таких засобах масової інформації як газети, радіо і телебачення. “Інтернет” - глобальна комп'ютерна мережа, що охоплює увесь світ. Сьогодні вона, має близько 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 626
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 06:13
28-10-2009, 06:13

Інформаційні технології та деякі психологічні аспекти інтернет-залежності

Категорія: Психологія

Сучасні інформаційні технології швидко опановують широке коло діяльності в галузі індустрії дозвілля. Серед спектру ефектів, що спостерігаються внаслідок цього поширення є позитивні та негативні, як і в більшості видів людської діяльності. Кожен з цих наслідків заслуговує на дослідження. Наша робота присвячена одному з негативних ефектів, який супроводжує активне поширення доступу до Інтернету. Дискусії про комп'ютерну психологічну залежність виникли одночасно з виникненням комп'ютерів і особливо активізувалися після поширення персональних комп'ютерів. Але якщо десять років тому більшість досліджень була присвячена залежності від роботи з програмним забезпеченням і захопленню комп'ютерними іграми, то зараз на перший план виходять дослідження, присвячені проблемі Інтернет-залежності. Феномен залежності від Інтернет вже одержав у медичній літературі статус явища, що діагностується. В міжнародній класифікації — це Internet Addiction Disorder, чи скорочено — IAD. Більшість дослідників визнає, що розвиток зал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 370
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 05:37
28-10-2009, 05:37

Проблема реформування виборчої системи в Україні

Категорія: Право

Згідно з Конституцією України вищою формою безпосереднього здійснення влади народом визначено вибори та референдуми, що, в свою чергу, врегульовуються відповідним законодавством. На даний момент, існує близько 7-ми Законів України (Конституція України, "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори депутатів місцевих рад, та сільських, селищних та міських голів") і велетенська кількість різноманітних постанов, інструкцій та роз'яснень Верховної Ради, ЦВК та інших державних установ, що повинні забезпечити проведення виборів та референдумів у відповідності з принципами законності, гласності, демократичності і гуманізму. Але, на жаль, всі ці закони та підзаконні акти в багатьох своїх положеннях суперечать одне одному. Причин цього є декілька: по-перше деякі положення виборчого законодавства є застарілими (особливо в ЗУ "Про всеукраїнсь
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 617
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 04:24
28-10-2009, 04:24

Захист цивільних прав

Категорія: Право

Право на захист являє собою суб'єктивне цивільне право певної особи, тобто вид і міру її мож­ливої (дозволеної) поведінки із захисту своїх прав, Воно виходить із конституційного положення: "Пра­ва і свободи людини і громадянина захищаються су­дом" (ст. 55 Конституції України). У разі порушення цивільних прав конкретної осо­би їх захист здійснюється в порядку цивільного су­дочинства. Так, згідно з цивільно-процесуальним законодавством будь-яка заінтересована особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися доі суду за захистом порушеного або оскарженого права Чинним законодавством передбачено такі способи захисту цивільних прав особи: • визнання права (скажімо, права власності на певну річ); • відновлення становища, яке існувало до момен­ту порушення права, та припинення дій, що порушували права (наприклад, винна особа, яка внаслідок протиправних дій пошкодила майно іншої особи, повинна відновити це майно та припинити протиправну поведінку); присудження до виконання обов'язку в нату
^