Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 567
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 09:04
31-10-2009, 09:04

Розвиток мислення учнів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення

Категорія: Педагогіка

Одним із критеріїв визначення рівня культури людини є її мислен­ня і мова. На жаль, у сучасній школі формування мислення і ви­ховання мовної культури учня здійснюються не на належному рівні. Ці питання є нині чи не найскладнішими на шляху перебудови школи, удосконалення її навчально-виховного процесу. Більшість учнів не вміє мислити, а отже, письмово викласти свої думки. Вони не мають навичок сприймати явища і процеси, що відбуваються навколо, не вмі­ють їх описати, бо не володіють відповідним запасом лексики. І це пе­редусім тому, що вчитель на уроках мало уваги приділяє розвиткові ло­гічного мислення учнів. Перш ніж давати знання, писав В.О.Сухомлинський, треба навчити думать, сприймати, спостерігати; розумове вихо­вання далеко не одне й те ж, що добування знань. Практика переконує: на уроках української мови робота зі словом хоч і складний, але необхідний процес. На одному з вересневих уроків у п'ятому класі я запропонувала уч­ням поширити найпростіше речення Зійшло сонечко. При цьому опор­них слів не
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1434
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 08:10
31-10-2009, 08:10

Теоретико-методологічні основи сімейного виховання. Роль батьківського спілкування у вихованні дитини

Категорія: Педагогіка

План 1. Стилі сімейного виховання 2. Принципи та загальна стратегія сучасного сімейного виховання 3. Методи сімейного виховання і специфіка їх застосування 4. Батьківське спілкування: поняття, функції та компоненти 5. Культура батьківського спілкування Стилі сімейного виховання Сукупність установок батьків, їх емоційного ставлення до дитини, сприйняття дитини батьками і відповідних способів поводження з нею утворюють стиль сімейного виховання. Так, В. Гарбузов вирізняє три типи неправильного виховання, що практикуються батьками дітей, хворих на неврози: • А (неприйняття, емоційне відторгнення) — неприйняття індивідуальних особливостей дитини у поєднанні з жорстким контролем, регламентацією життя дитини, нав'язуванням їй єдиного правильного (з погляду батьків) типу поведінки; поряд із жорстким контролем цей тип може поєднуватися з недостатнім рівнем контролю, байдужістю, цілковитим потуранням; • Б (гіперсоціалізація) — тривожно-недовірлива концентрація батьків на стані здоров'я дитини, її соціаль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2175
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 07:46
31-10-2009, 07:46

Планета Сатурн

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

Сатурн – друга планета – велетень і шоста числом планета в Сонячній системі. Майже у всьому подібна до Юпітера, вона обертається навколо Сонця з періодом 29,5 земних років на відстані близько 9,5 а.о. Зоряна доба на Сатурні триває 10 год. 45 хв. Через швидке обертання він сплюснутий біля полюсів: полярний радіус планети менший від екваторіального. Періоди його обертання у різних широтах не однакові. Маса Сатурна в 95 разів більше за масу Землі, а сила тяжіння в 1,12 рази більша за земну. Сатурн має на диво низьку густину, нижчу за густину води – лише 0,7 г/см3. І якби знайшовся такий велетенський океан з води, куди можна було б занурити Сатурн, він би не потонув. Така маленька густина свідчить про те, що, як і решта планет – гігантів, Сатурн переважно складається з водню і гелію. Оскільки Сатурн знаходиться в 9,5 разів далі від Сонця, ніж Земля, то на одиницю площі він отримує в 90 разів менше тепла ніж вона. Згідно з рахунками температура зовнішнього шару хмарового покриву повинна становити 80К, наспра
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1647
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 06:38
31-10-2009, 06:38

Електричний струм у газах

Категорія: Фізика

План 1 Іонізація, газів 2. Самостійний розряд. 3. Типи самостійних газових розрядів. 3.1. Іскровий розряд. 3.2. Дуговий розряд. 3.3. Тліючий розряд. 3.4. Коронний розряд. Іонізація газів За звичайних умов (не занадто високі температури; тиски, близькі до атмосферного) гази складаються з нейтральних атомів і молекул і не містять вільних зарядів (електронів та іонів). Тому струм вони не проводять, іншими словами, є ізоляторами. Наприклад, якщо в сухе атмосферне повітря помістити заряджений електрометр із доброю ізоляцією, то його заряд довго залишається незмінним. Щоб газ почав проводити електричний струм, потрібно створити в ньому вільні носії заряду, тобто заряджені частинки. Цей процес називається іонізацією газу. При цьому в газі відбувається розщеплення нейтральних атомів і молекул на іони і вільні електрони. Іонізувати газ можна двома шляхами: 1) заряджені частинки вносяться в газ ззовні або створюються дією якого-небудь зовнішнього фактора; 2) заряджені частинки створюються в газі дією елект
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 640
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 06:34
31-10-2009, 06:34

Використання творів художньої літератури на заняттях з історії україни в 10-11 класах

Категорія: Педагогіка

Біблер писав: «Основою реального розвитку творчо­го (гуманітарного) мислення є діалог у свідомості студента (і вчителя) голосів поета (художника) і теоретика». Тому для розвитку творчого мислення на уроках історії України в 10—11 класах я використовую урив­ки з поезій, висловлювання видатних людей. Це впли­ває на почуття учнів, допомагає мотивувати вивчен­ня тієї чи іншої теми, наштовхнути на дискусію, підби­ти підсумок вивченої теми, зробити висновок, зму­сити учнів задуматися над вічними проблемами бут­тя, поставити в кінці вивченої теми не крапку, а мож­ливо, — знак запитання тощо. Я пропоную вашій увазі деякі моменти викорис­тання поетичних рядків та влучних висловлювань на уроках історії України. Широко використовуючи художню літературу на уроках історії, було б, проте, по­милкою перевантажувати виклад літературними об­разами, посиланнями, цитатами. Використання ху­дожньої літератури на уроці — не самоціль. Художній образ вводиться не для урізноманітнення уроку і роз­ваги учнів, а для того, щоб допом
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1416
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 04:56
31-10-2009, 04:56

Розробка конструкції тумби офісної

Категорія: Технічні науки

Зміст Вступ .2 1. Технічний опис виробу .3 1.1. Опис виробу 3 1.2. Загальний вигляд та основні розміри виробу 4 1.3. Конструкція і матеріали .5 2. Розрахунок розмірів елементів виробу .6 3. Розрахунок допусків і посадок .7 Список використаної літератури 12 Вступ На початковому етапі розвитку суспільство використовувало деревину для виготовлення найпростіших предметів побуту, видобування вогню, мистецтва. Меблі являються частиною матеріальної культури народу. Вони відіграють роль архітектурно-художньому вирішенні інтер’єру, активно впливають на формування художнього смаку і культурних навиків людей. Як і всі галузі народного господарства України, меблева промисловість знаходиться в процесі постійного розвитку і вдосконалення. Розширюються і поглиблюється кооперування і спеціалізація меблевих підприємств. За останні роки меблева промисловість перетворюється у високомеханізоване виробництво, яке забезпечує стабільний ріст об’єктів випуску меблів і в основному за рахунок технологічного
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 987
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 02:53
31-10-2009, 02:53

Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії

Категорія: Політологія, політісторія

Події, пов’язані з останніми президентськими виборами, вкотре актуалізували ідею федералізації українських земель. Розкол електорату на східний і західний, брудні політтехнології, звинувачення в сепаратизмі, епатажний з’їзд делегацій від регіонів у Сєверодонецьку – все це знову й знову привертає увагу науковців до тези про „буферний стан” України між цивілізаціями Європи і Росії, а отже – до традиції тлумачення стратегічних напрямів розвитку української нації. Важко не помітити, що така молода для вітчизняної політичної думки галузь знання як геополітика, все більше стає засобом виправдання певних амбіцій та зовнішньополітичних інтересів тих чи інших політичних сил. Власне кажучи, геополітика завжди була такою, починаючи від свого започаткування у працях Ф. Ратцеля, Р. Челлена, К. Хаусхофера, основною метою яких була апологетика загарбницьких апетитів імперіалістичних урядів. Заідеологізованість, суб’єктивізм і релятивізм поглядів, на жаль, лишається неодмінною рисою й сучасного політичного дискурсу. І ц
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1013
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 02:29
31-10-2009, 02:29

Колір в зображеннях. Методи стискання зображень

Категорія: Комп'ютери, програмування

Колір в зображеннях Людське око може сприймати світлове випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 380 до 770 нм – одночасно близько 10 тисяч різних кольорів. Хвилі різної довжини сприймаються оком неоднаково. Найбільш відчутним є зелений колір, потім йде червоний, а за ним – синій. Краще розрізняються кольори ближче розміщених об’єктів, ніж віддалених. Погано сприймається колір дуже маленьких об’єктів. Можливість розрізняти кольори є індивідуальною. На сприйняття кольору впливає також спосіб його відтворення: одні і ті ж зображення, візуалізовані на різних пристроях, мають різний вигляд. Задача точного відображення кольору є досить складною і до кінця ще не вирішена. Колір є важ­ливим засобом підсилення враження при сприйнятті зображень і підвищення їх інформаційної насиченості. Відчуття кольору формується людським мозком в результаті аналізу світлового потоку, що попадає на сітчатку ока від об’єктів, які випромінюють або відбивають світло. Фізичні характеристики світлового потоку визначаються парамет
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 899
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-10-2009, 00:16
31-10-2009, 00:16

Урок: заповідь божа – заклик до спілкування з богом

Категорія: Педагогіка

. ТЕМ УРОКУ: Ш заповідь Божа - заклик до спілкування з Богом. МЕТА УРОКУ: Вчити дітей самостійно мислити та аналізувати, роздумуючи над молитвою "Отче наш": розвивати почуття усвідомленості ролі Божих заповідей та молитви в житті людини: виховувати учнів в дусі християнської етики. ДОПОМІЖНІ МАТЕРЫАЛИ: Святе Письмо /Мат. 6:9-І3; Лк.11: 1-4/, плакат з розбитим на прохання текстом молитви "Отче наш". ХІД УРОКУ Спільна молитва. І. Кор.І5.І4. "Буду молитися .духом, й розумом буду молитися". "Царю небесний"' . І. Підсумок раніше вивчених тем. Кожна річ на світі має своє призначення. Має його і людина. І це призначення дуже високе. Як учень ходить до школи, щоб здобу ти знання, так і людина проходить школу життя, щоб здобути вічне щастя. І наскільки ми добре вчимося, покаже нам коротенький тест. /З вибраних на карточках правильних відповідей складається гасло "Господь посеред нас"/, ІІ. Щоб визначитися з темою сьогоднішнього уроку, я розкажу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 702
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 20:27
30-10-2009, 20:27

Моравська місія Костянтина і Мефодія

Категорія: Мистецтво, культура

Церковнослов’янську мову ввели в літературне життя деяких слов’янських народів два великих учених апостоли слов’ян — святі Кирило й Мефодій. Були вони братами, синами вельможі Льва, що жив у Солуні в Македонії, де було грецьке й болгарське населення. В молодих літах обидва отримали дуже старанну освіту: спершу вдома, потім у Царгороді. Старший, Мефодій, служив у війську. Після десятилітньої військової служби постригся в ченці. Молодший із них, Константин (пізніше чернече ім’я — Кирило), учень знаменитого вченого Фотія, був бібліотекарем при церкві св. Софії і вчителем філософії у школі в Царгороді. Була це людина слабкого здоров’я. Назва «кирилиця» постала з того, що винахід цього алфавіту легенда приписувала старшому з двох солунських братів (Кирило та Мефодій) — християнських першоучителів слов’янства; який до речі, називався Костянтин, але для нас важливо, що на Україну це письмо прийшло в формі кирилиці і, переживши на протязі майже тисячоліття різні модифікації, й досі є традиційним українським пись
^