Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 373
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 08:13
30-10-2009, 08:13

Створення ескізу композиції на основі писанкових елементів (Батік)

Категорія: Педагогіка

Мета: Розвивати у дітей логічне мислення та уяву, пробуджувати любов до прекрасного. Виховувати естетичне ставлення до навколишнього, а також і творчі здібності. Ознайомити із видами ДУМ, батіком. Сприяти активності на уроці. Збагатити їхні знання про культуру, народні звичаї і традиції. Обладнання: папір, олівець, акварель, пензлик, баночка для води. Матеріали: малюнки-зразки, фотографії. Тип уроку: комбінований. Методи і прийоми: розповідь, бесіда, пояснення, аналіз. ХІД УРОКУ І.Організаційна частина. - Добрий день діти, сідайте і приготуйте все необхідне до уроку. ІІ. Подача нового матеріалу. 1.Вступна бесіда. - Отже, перш ніж ми приступимо до сьогоднішнього уроку нам слід повторити попереднє. А на попередньому уроці я вас ознайомила із таким видом декоративно-ужиткового мистецтва як "батік". Дещо згадаємо. Вибійка, розпис (вибивання, набійка, мальованка) - це тканини з візерунками. З давніх часів відомо кілька видів техніки нанесення рисунка на тканину. Це, так званий, сухий
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2057
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 07:52
30-10-2009, 07:52

Бази даних

Категорія: Комп'ютери, програмування

План Принципи побудови баз даних. Реляційна модель баз даних Огляд систем керування базами даних. 1. Принципи побудови баз даних. Специфіка економічної інформації. Важливою складовою управлінської інформації є економічна інформація, які відтворює соціально-економічні процеси, як в сфері виробництва, так і в невиробничій сфері в усіх органах і на всіх рівнях управління. Економічна інформація відображає виробничо-господарську діяльність за допомогою системи натуральних і вартісних показників. Це дозволяє широко застосовуванти обчислювальну техніку в економіці. Ще однією специфічною характеристикою економічної інформації є її циклічність. Для більшості виробничих і господарських процесів характерна повторюваність складових її стадій та інформації, яка відображає ці процеси. Циклічність економічної інформації дозволяє використовувати спеціалізовані програми машинної обробки. Важливе значення для машинної обробки має форма представлення інформації. Економічна інформація обов’язково відображається на м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1673
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 07:21
30-10-2009, 07:21

Вправи для розвитку гнучкості, швидкості, витривалості, виправлення постави

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Комплекси для виховання гнучкості Комплекс І. 1. З вихідного положення — основна стійка, ноги на ширині плечей. Нахили тулуба вперед, назад. 2. Присідання: ноги разом; ноги нарізно, ступні паралельно. 3. З вихідного положення — руки вгору, в руках гімнастична палиця. Відведення прямих рук назад до відказу (виконується з допомогою і без допомоги партнера). Комплекс 2. 1. Пружинні нахили: «притягування» тулуба руками до гомілки. 2. Повільне відведення зігнутих та прямих рук у різні площини. 3. Гімнастична палиця вниз. Піднімання рук угору — назад до відказу (виконується з допомогою і без допомоги партнера). Комплекс 3. 1. Присівши в упорі, на одній нозі, другу відвести вбік — пружинні присідання на правій, лівій ногах. 2. З вихідного положення — основна стійка, ноги на ширині плечей. Колові рухи тулубом вправо-вліво. 3. Вихідне положення — основна стійка. Нахили вперед з допомогою партнера чи з вагою на плечах. Комплекс 4. 1. Випад правою ногою вперед, ліва позаду, пряма, носок відтягнути.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 398
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 07:20
30-10-2009, 07:20

Соціальні норми і їх класифікація

Категорія: Соціологія

Норма права — це загальнообов'язкове, формально-визначе­не правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповід­но до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу. Всі види норм (норма — це певне правило) можна умовно поділити на дві групи: соціальні; технічні. Соціальні норми — правила поведінки загального характеру, що складаються у відносинах між людьми в суспільстві в зв'язку з проявом їх волі (інтересу) і забезпечуються різними засобами соціального впливу. Сутністю соціальних норм є не просто привила, тому що пра­вила існують і в несоціальних утвореннях, таких, скажімо, як математика, граматика, техніка та ін. (технічні норми), а прави­ла чітко вираженого соціального характеру. Ознаки соціальних норм: 1. Правила (масштаби, зразки, моделі) поведінки регулятив­ного характеру — соці
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 790
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 06:48
30-10-2009, 06:48

Конституційне закріплення системи органів державної влади в Україні

Категорія: Право

ПЛАН Вступ 1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні 2. Президент України — глава держави 3. Кабінет Міністрів України — Уряд України 4. Центральні та місцеві органи виконавчої влади в Україні 5. Органи місцевого самоврядування в Україні Список використаної літератури Вступ Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і су­дову. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. Президент України є главою держави і виступає від її імені. Вищим органом у сис­темі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів Ук­раїни. Судочинство в Україні здійснюється Конститу­ційним Судом України та судами загальної юрисдик­ції. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципом територіальності й спеціа­лізації. 1. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні Верховна Рада України розглядає та вирішує питання державного і суспільного життя, що потре­бують урегулювання законами Україн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 394
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 06:48
30-10-2009, 06:48

Тактика медичного працівника в клініці внутрішніх хвороб та в умовах амбулаторного прийому

Категорія: Медицина

В найпоширеніших в клінічній медичні терапевтичних відділень, як правило, находяться хворі різного профілю: з захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, органів дихання, Нерідко їхні стани потребують довгого лікування. Довгий відрив від сім’ї і привичної професійної діяльності, а також переживання за стан свого здоров’я викликають у хворих цілий комплекс різних психогенно-невротичних реакцій. Наступає соматопсихічна декомпенсаці, яка виникає внаслідок порушення привичного життєвого ритму, до якого хворий звик на протязі багатьох років. В результати ускладнюється перебіг основного соматичного захворювання, а це в свою чергу погіршує психічний стан хворих. Важливо відмітити, що в терапевтичних відділеннях заходяться хворі з жалобами на діяльність внутрішніх органів, навіть не підозрюючи, що ці соматичні порушення невротичного характеру. В клініці внутрішніх хворих постійно приходиться спостерігати соматогенні і психогенні порушення. Соматогенно обумовлені психічні порушення част
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 749
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 06:23
30-10-2009, 06:23

Поняття політичних технологій

Категорія: Політологія, політісторія

Успіху в політичній діяльності досягають завдяки багатьом чинникам, але найбільше залежить він від підготовленості політика. Йдеться не лише про знання, здібності, особисті якості, а й про володіння політичними. технологіями, які мають свої особливості, механізми дії та впливу на окремих громадян та спільноти. Важливо, хто і з якою метою їх використовує, наскільки моральними є дії, вчинки суб'єктів політичного процесу. Політичні технології (грец. techne — мистецтво, майстерність) — сукупність методів і систем послідовних дій, спрямованих на досягнення необхідного політичного результату. У політичній практиці вони постають як сукупність методів застосування об'єктивних законів політики, матеріалізація абстракцій політичної науки в конкретні рішення, документи, нормативи, розпорядження. Особливості політичних технологій зумовлені характером політичного процесу, який охоплює найрізноманітніші види політичної діяльності в межах конкретної політичної системи. Серед них — політична участь, яка має на меті фор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 987
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 05:43
30-10-2009, 05:43

Питання професійної підготовки вчителя музики у загальноосвітній школі

Категорія: Педагогіка

На сучасному етапі розвитку суспільства особливо гостро постає питання якості освіти, духовності нації. Сьогодні особистість, її знання, інтелект, компетентність, духовність, інформаційна культура є найвищою цінністю суспільства, яке прагне посісти чільне місце серед цивілізованих країн XXI століття. Демократизація суспільства, яка відбувається в Україні, ставить перед педагогічною наукою завдання, пов’язані з докорінним переосмисленням виховного процесу в школі. Здійснення завдань у галузі музичної освіти підростаючого покоління загальноосвітньої школи вимагає серйозної уваги до підготовки тих, хто завтра прийде в школу, хто покликаний запалити вогонь любові до музики в серці кожної дитини. Без перебільшення можна сказати, що повноцінне й досконале музично-естетичне виховання вчителів – ключ до піднесення музичної культури мас. Сучасні дослідження стану професійної підготовки вчителя незаперечно доводять необхідність реформування української системи педагогічної освіти. Стало очевидним, що в суч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1149
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 05:29
30-10-2009, 05:29

Предмет, методологія та завдання курсу. Закономірності, передумови та принципи РПС

Категорія: Розміщення продуктивних сил

План 1. Характеристика основних понять РПС. 2. Методи РПС 3. Співвідношення понять закон та закономірність. Характеристика основних закономірностей РПС 4. Характеристика основних принципів РПС 1. Характеристика основних понять РПС. Об'єкт вивчення. Розміщення продуктивних сил (РПС) – галузь економічної науки, що вивчає специфічні, просторові аспекти вияву економічних законів. Об’єктом вивчення є продуктивні сили, а предметом науки – їх територіальний стан і розвиток. Продуктивні сили мають не лише територіальний аспект розвитку, – в такому разі вони вивчаються іншими науками. Якщо, наприклад, вони розглядаються у зв'язку з виробничими стосунками, то стають об'єктом вивчення загальної економічної теорії (політекономії). Натомість економічна історія (історія народного господарства) вивчає розвиток продуктивних сил у часі. У зв'язку з тим, що продуктивні сили існують одночасно ніби у кількох «вимірах», закони, які впливають на їхній стан і розвиток, виявляються по-різному. Територіальну модифікацію е
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1643
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 05:16
30-10-2009, 05:16

Похибки вимірювань фізичних величин

Категорія: Технічні науки

1. Похибки вимірювань При вимірюванні фізичних величин слід чітко розмежувати два поняття: істинні значення фізичних величин та результати їх вимірювань. Істинне значення фізичної величини — це значення, що ідеально відображає властивості об'єкта як у кількісному, так і в якісному відношеннях. Істинні значення не залежать від засобів нашого пізнання і є абсолютною істиною, до якої наближається спостерігач, намагаючись виразити її як числове значення. Похибка результатів вимірювання — це число, що показує можливі межі невизначеності значення вимірюваної величини. Результат вимірювання є продуктом пізнання спостерігача і є приблизною оцінкою значення шуканої величини. Результати залежать від методів вимірювання, технічних засобів, властивостей органів чуття спостерігача, зовнішнього середовища й самих фізичних величин. Різниця Д між результатом вимірювання X та істинним значенням шуканої величини Q називається абсолютною похибкою вимірювання: Δ = X-Q. (1) Проте, оскільки істинне значення Q шукан
^