Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1738
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 19:46
29-10-2009, 19:46

Огляд теоретичних підходів до проблеми ідентичності, погляди на її структуру та генезис

Категорія: Психологія

Зміст Вступ 1.Ідентичність як психологічний феномен 2.Соціальний та особистісний аспекти ідентичності. 3.Основні психологічні механізми формування ідентичності 4.Рання юність як актуальний період становлення ідентичності. Висновки Література ВСТУП В умовах сучасного українського суспільства питання про формування особистості, становлення її ціннісно-смислової сфери, навичок цілепокладання та діяльного ставлення до свого життя є актуальним та життєво важливим. Успішне функціонування та зростання всіх сфер суспільного життя значною мірою визначається особистісними якостями, здібностями, домаганнями та цінностями конкретної людини, яка здатна протиставляти соціуму свою волю та свої бажання, здатна захистити свої права та здійснювати свідомий життєвий вибір. Тому актуальності на сьогоднішній день набуває питання формування та розвитку особистості, становлення її ідентичності. Ідентичність – це усвідомлення самототожності, цілісності та неперервності в часі власної особистості. Це – серцевина, що з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 526
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 18:24
29-10-2009, 18:24

Національна політика і формування суверенної держави

Категорія: Політологія, політісторія

1. Національна політика Національна політика — науково обґрунтована система заходів, спрямована на реалізацію національних інтересів, розв'язання суперечностей у сфері етнонаціональних відносин. У колишньому СРСР національна політика здійснювалася без належного аналізу суперечностей, породжених розбіжністю інтересів у різних націй-етносів, без ураху­вання матеріальних умов для їх розв'язання, що призве­ло до краху Радянського Союзу як федеративної держа­ви. Міжетнонаціональний конфлікт може виникнути через проблеми: Ø викликані відносинами національної нерівності, поділом націй на привілейовані та непривілейовані, на великодержавні та пригнічені; Ø породжені різним рівнем економічного і культурного розвитку націй; Ø породжені національною недовірою, розбратом і підозрами на національному грунті. Оскільки національна політика насамперед спрямова­на на передбачення й вирішення суперечностей у сфері етнонаціональних відносин, сучасні політологи й соціо­логи постійно здійснюють т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 948
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 18:02
29-10-2009, 18:02

Методи фізичного виховання. Визначення поняття

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

Реалізація принципів здійснюється шляхом застосування у процесі фізичного виховання різноманітних методів і методичних прийомів. Методи — це способи взаємної діяльності учня і вчителя спрямованої на вирішення навчально-виховних завдань.5 Методичні прийоми — це шляхи реалізації методів у конкретних випадках і умовах процесу фізичного виховання. Педагог повинен досконало володіти всіма методами фізичного виховання. Діапазон застосування методу залежить від запасу методичних прийомів. Творчістю вчителів створюються щораз нові прийоми, тому їх багато, і вони не підлягають суворому обліку. Обсяг методичних прийомів, які знаходяться в арсеналі вчителя, значною мірою, визначає його професіоналізм і ефективність викладання. Спеціально упорядкована сукупність методів, методичних прийомів, засобів та форм навчання утворює методику. У процесі фізичного виховання формуються методики навчання конкретних рухових дій (наприклад, методика навчання стрибку у довжину з розбігу); методики навчання певних видів рухо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 620
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 17:22
29-10-2009, 17:22

Зв'язки між пристроями комп'ютера

Категорія: Комп'ютери, програмування

З викладеного вище видно, що в сучасний персональний комп'ютер може входити велика кількість пристроїв. Як вони з'єднуються між собою? Зв'язки між усіма елементами і пристроями, які конструктивно розміщені в системному блоці, реалізуються в основному на материнській платі, на якій є розняття, куди вставляються адаптери, звукові плати та ін. Всі інші пристрої, виконані у вигляді окремих блоків або пристроїв (принтери, миша та ін.), приєднуються до комп'ютера через спеціальні порти через розняття, які звичайно розміщені на задній стінці системного блоку. Розрізняють паралельні порти, які мають позначення LPT і послідовні порти з позначенням СОМ. Паралельні порти мають більшу швидкість передачі даних, чим послідовні. В комп'ютері може бути до трьох паралельних портів (LPT1, LPT2 і LPT3) і до чотирьох послідовних (СОМІ, COM2, COM3 і COM4). Реально ж фірми передають комп'ютери з меншою кількістю рознять. В разі необхідності можна потім придбати додаткові розширювальні плати та збіль­шити кількість рознять. Р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 783
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 16:56
29-10-2009, 16:56

Трудове право. Випробування при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу. Переміщення. Земельне право. Право землекористування та його види, плата за землю, правова охорона земель

Категорія: Право

П Л А Н 1. Трудове право. Випробування при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу. Переміщення. 2. Земельне право. Право землекористування та його види, плата за землю, правова охорона земель. Задача Література 1. Трудове право. Випробування при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу. Переміщення. Випробування при прийнятті на роботу. При укладенні трудового договору у відповідності до ст. 26 Кодексу законів про працю України може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: § осіб, які не досягли вісімнадцяти років; § молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; § молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; §
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1046
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 16:06
29-10-2009, 16:06

Чорна металургія

Категорія: Промисловість і виробництво

ПЛАН І. Вступ ІІ. Основна частина 1. Основні завдання чорної металургії України. 2. Фактори, принципи та закономірності розміщення досліджуваної галузі. 3. Структура чорної металургії і її роль у функціонуванні народногосподарського комплексу держави. 4. Основні райони і центри розміщення і функціонування галузі. 5. Проблеми і перспективи розвитку чорної металургії в країні. ІІІ. Висновки. ВСТУП Чорна металургія є найбільшою базовою галуззю індустріального виробництва України, яка поряд з іншими визначила загальносоюзну спеціалізацію господарства. Металургійний комплекс включає: видобуток, збагачення й агломерування залізних, марганцевих і хромітових руд, виробництво чавуну, сталі й прокату, феросплавів, повторне використання металевої сировини, коксування вугілля, виробництво вогнетривів та допоміжних матеріалі для них (флюгових вапняків тощо). Провідна роль у цьому комплексі належить металургійній переробці (чавун-сталь-прокат). Решти виробництв забезпечують основний технологічний проце
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 702
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 14:59
29-10-2009, 14:59

Розвиток мовленнєвого апарату в дітей за рахунок покращення точних скоординованих рухів пальчиків дитини

Категорія: Педагогіка

Вже досить давно лікарі з’ясували, що рівень розвитку мовленнєвого апарату в дітей залежить від ступеня сформованості точних скоординований рухом пальчиків дитини. Внаслідок низки причин відставання в розвиткові моторної функції дрібних м’язів пальців рук є досить серйозною проблемою, а надто у спеціалізованих групах дошкільного закладу, де виховуються малята з вадами мовлення та із затримкою психічного розвитку. Високий рівень сформованості дрібної моторики дитячих пальців забезпечує також достатній розвиток пам’яті, уваги, зв’язного мовлення й робить руку готовою до письма. Оволодіння ж самою технікою написання літер потребує злагодженої роботи дрібних м’язів усієї руки, а також розвиненої слухової уваги. Оскільки недостатня сформованість дрібної моторики пальців спостерігається в переважної більшості наших вихованців, розпочинаємо відповідну роботу з усіма дітьми. Ось поетапний план роботи з пальчиками: 1. Пальчикові вправи (гімнастика). 2. Пальчикові картинки (фігури). 3. Пальчикові ігри (
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1174
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 14:47
29-10-2009, 14:47

Термічний режим атмосфери та поверхні землі

Категорія: Географія, Економічна географія

1. Температура повітря Розподіл температури повітря в атмосфері та його безперервні зміни називають тепловим режимом атмосфери. Він визначається перш за все теплообміном між атмосферним повітрям і навколишнім середовищем. Під навколишнім середовищем при цьому розуміють космічний простір, сусідні маси або шари повітря й особливо земну поверхню. Теплообмін, як відомо, може здійснюватись: а) радіаційним шляхом, тобто при власному випромінюванні з повітря і при поглинанні повітрям радіації Сонця. земної поверхні та інших шарів атмосфери; б) шляхом теплопровідності - молекулярної між повітрям та земною поверхнею і турбулентної всередині самої атмосфери; в) передача тепла між земною поверхнею та повітрям може відбуватись в результаті випаровування з послідуючою конденсацією водяної пари. Крім того, зміни температури повітря можуть відбуватись і незалежно від теплообміну, адіабатично. Такі зміни, як відомо, пов'язані зі змінами атмосферного тиску, особливо при русі атмосферного повітря по вертикалі. Бе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 688
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 12:44
29-10-2009, 12:44

Культура i цивілізація

Категорія: Мистецтво, культура

Під час класифікації та узагальнення суспільних і культурних процесів природно виникає бажання визначити першопочатки людства, його зародження, походження, тривалість життя на Землі та на конкретній території. На ці запитання відповідей безліч, оскільки знахідки, які засвідчують буття людини, відсуваються в часі щораз далі й далі. Щороку археологи знаходять нові свідчення діяльності на Землі людини розумної. Людина розумна, тобто така, яка свідомо здійснювала трудовий процес, з'являється на рубежі середнього і верхнього палеоліту. Вважається, що це вже "справжня" людина, за науковою термінологією — Homo sapiens. Цей період став межею, яка відокремила світ людини від світу тварин, і засвідчує витоки формування культурних процесів, що відзначають вчені при аналізі найдавниііих пам'яток. Вони підтверджують тезу про те, що праця стала вирішальним чинником у становленні людини, дала їй перевагу над іншими біологічними видами і зберегла протягом тисячоліть людський рід. Найпростіші засоби та інструмент
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1571
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 12:00
29-10-2009, 12:00

Дигенетичні і моногенетичні трематоди (смоктальні черви). Особливість життєдіяльності стьожкових червів. Представники. Ціп’як

Категорія: Біологія

ПЛАН 1. Клас Сисуни (смоктальні черви), або Трематоди 2. Клас Стьожкові черви: особливість життєдіяльності. Представник – ціп’як Список використаної літератури 1. Клас Сисуни (смоктальні черви), або Трематоди До класу належить близько 4000 видів; усі вони є паразитами внутрішніх органів хребетних та безхребетних тварин. Зовнішнім виглядом і будовою сисуни нагадують війчастих червів, а відмінності їх пов'язані в основному з паразитичним способом життя. Сисунам властиві складні життєві цикли. Тіло їхнє плоске, листкоподібне, як правило, завдовжки 0,3—5 см. В тілі хазяїна вони утримуються присосками — ротовим та черевним. Ротовий присосок оточує рот, що знаходиться на передньому кінці тіла. Сисуни живляться тканинами хазяїна, які вони проковтують за допомогою м'язистої глотки. Стінку тіла становить шкірном'язовий мішок, до якого входять тегумент і непосмуговані м'язи, між ними розміщена базальна мембрана. Тегумент утворений шаром клітин, що злилися між собою (синцитій). М'язи мають поздовжні, кіль
^