Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 768
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 10:54
29-10-2009, 10:54

Характеристика бухгалтерських рахунків

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Рахунок 01 "Основні засоби" 4.1. На активному рахунку 01 "Основні засоби" обліковують наявність і рух власних основних засобів, що знаходяться в експлуатації, а також в запасі, на консерваціїабо в оренді. Орендовані основні засоби в орендатора обліковуються на забалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби". 4.2. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, термін служби яких більше одного року і вартість з 1 грудня 1994 р. складає 5000 тисяч українських карбованців і більше. До основних засобів відносяться сільськогосподарські машини і знаряддя, будівельний механізований інструмент, робоча та продуктивна худоба, які є основними засобами не­залежно від їх вартості. Гранична вартість предметів, що належать до основних засобів, може змінюватись за рішенням Кабінету Міністрів України. 4.3. Основні засоби приймаються на о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2103
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 09:55
29-10-2009, 09:55

Розрахунок параметрів приймальної апаратури для супутникового цифрового телевізійного мовлення

Категорія: Радіоелектроніка

ЗМІСТ с. ВСТУП 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА …………………………… . 1.1 Принципи побудови систем цифрового телебачення………………………… 1.2 Принципи побудови D2–MAC . 1.3 Види кодувань телевізійного сигналу………………………………………… . 1.4 Кодування D2–MAC 1.5 Передача цифрових телевізійних програм в стандарті MPEG… 1.6 Швидкість передачі відео– і звукоданих . 1.7 Особливості передачі даних при цифровому телевізійному мовленні 1.8 Особливості побудови наскрізного цифрового тракту при цифровому мовленні зі стиском 2. КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 2.1 Організація ліній через штучні супутники Землі (ШСЗ) 2.2 Види орбіт ШСЗ та особливості радіозв’язку з ШСЗ, що перебувають на цих орбітах 2.3. Телерадіомовні супутники, які видно з території України 3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 3.1 Розрахунок енергетичних параметрів лінії зв’язку через ШСЗ 3.2 Підбір приймальної апаратури для супутникового телебачення із заданими параметрами 4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА . 4.1. Визначення собівартості та основних витрат………………… ……………… 5. ТЕХНІКА БЕЗПЕК
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 596
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 09:42
29-10-2009, 09:42

Податкова політика у регулюванні економічного зростання

Категорія: Державне регулювання, митниця

Ефективна діяльність держави та реалізація її основних функцій немож­ливі без налагодженої соціально-економічної політики, одне з чільних місць у якій належить саме фіскальній політиці. Акумулюючи з допомогою податко­вих надходжень значні фінансові ресурси, держава таким чином стимулює розвиток господарської діяльності, опікується малозабезпеченими верствами населення, забезпечує трудовий потенціал, а також суттєво впливає на стан і розвиток науково-технічного прогресу суспільства. Із проголошенням незалежності Україна стала на шлях радикальних еконо­мічних реформ. Це був період становлення податкової системи, в основу якої було покладено класичну схему оподаткування, характерну для економічно роз­винутих країн. Застосування такого шаблону в умовах перехідного періоду в Ук­раїні призвело до виникнення низки суттєвих проблем: збільшення кількості збиткових підприємств, зростання безробіття, ускладнення соціально-економіч­ної ситуації в країні. Це зумовлене тим, що акцент у податковій політиці робить­ся на ф
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 682
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 06:59
29-10-2009, 06:59

Стратегічні цілі зовнішньої політики України є похідними базових національних інтересів і геополітичних пріоритетів

Категорія: Політологія, політісторія

Основним базовим національним інтересом, геополітичним пріоритетом і стратегічним завданням зовнішньополітичного курсу України є її виживання і розвиток як незалежної суверенної держави сучасного світу за умов збереження її національних цінностей, захисту економічного та політичного суверенітету, власної соціально-культурної ідентичності. Цей інтерес сьогодні стає загальновизнаним як серед правлячої еліти, так і в масовій свідомості. Його реалізація є головною передумовою забезпечення добробуту, безпеки, соціального і культурного розвитку всіх громадян України. Зміцнення державного суверенітету України в зовнішньополі тичній площині означає реальне її повернення у світовий цивілізаційний простір як повноцінного й активного суб'єкта геополітики. Це, зокрема, передбачає формування й активне втілення в життя суверенного зовнішньополітичного курсу, заснованого на національ них інтересах і пріоритетах, рішучу протидію неконтрольованому іноземному економічному, інформаційному, культурному та політично му проникнен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1466
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 04:22
29-10-2009, 04:22

Проблемний характер педагогічної діяльності. Проблема педагогічного оцінювання

Категорія: Психологія

Проблемний характер педагогічної діяльності У недалекому минулому на першому занятті з курсу «Основи педа­гогічної майстерності», присвяченому розгляду специфіки педагогічної діяльності, студенти часто давали такі відповіді: «В соціалістичному суспільстві вчителеві працювати легше, тому що наші діти хочуть учити­ся. Для цього держава створює їм усі необхідні умови. В капіталістич­ному ж суспільстві стан педагогічних працівників дуже тяжкий, а учні не бажають навчатись». Сьогодні такі відповіді можуть викликати хіба що усмішку або критику на адресу колишньої політичної системи. Про­те придивімось уважно — чи немає нині нових соціальних стереотипів, про які майбутні чи нинішні педагоги розповідають не менш шаблонно, не замислюючись? Хіба не з таким самим пафосом, усупереч реальним фактам зниження народжуваності, помолодшання і фемінізації дитячої злочинності, зниження престижу знань і моральності, засилля чужої культури й ідеології в засобах масової інформації, проголошують сьогодні гасла про зростання на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 929
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 03:42
29-10-2009, 03:42

Екологічні аспекти руслоформування малих річок (аналіз проблеми)

Категорія: Геодезія, геологія

На сучасному етапі життєдіяльності людство зіштовхнулося із проблемою раціонального використання природних ресурсів взагалі і водних, зокрема. За останні 40-50 років річки і їх русла відчувають зростаюче навантаження від господарської діяльності людини. Так, за даними Європейського Агенства навколишнього середовища [1], в деяких країнах Західної Європи, а саме в Бельгії, Англії, Данії, Уельсі, тільки 20% річок не зазнали антропогенного втручання. В результаті значно змінюються процеси руслоформування, морфологія і динаміка русел. В свою чергу, це впливає на характеристики водного потоку і якості води, стан заплав та берегових схилів, причому, як зазначають Беркович К.М. та Іванова О.Ю.[2], антропогенна складова іноді на порядок перевищує природні зміни. Сучасний екологічний стан річок багато в чому визначається ступенем зміни русел господарською діяльності як на самій річці, так і на її водозборі. Основною формою змін русел малих річок є їх замулення, яке пов`язане з різким збільшенням надходжен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 859
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 03:09
29-10-2009, 03:09

Соціальна допомога

Категорія: Державне регулювання, митниця

Сутність і завдання соціальної допомоги Завдання соціальної допомоги — полегшити матеріальний стан людей, які опинилися у скрутному матеріальному становищі, незалежно від їхньої трудової діяльності. Соціальна допомога по суті відрізняється від соціального страхування. Для отримання виплат по соціальному страхуванню єдиною умовою є те, щоб людина була застрахована. Цим вона набирає пра- во на отримання пенсії, допомоги по безробіттю, по тимчасовій непрацездатності тощо. Це право здебільшого здобувається протягом трудової діяльності. Виплати по соціальному страхуванню надаються незалежно від матеріального стану. Навіть якщо людина отримала спадщину й стала мільйонером, все одно їй виплачуватиметься пенсія чи інша допомога, якщо вона працювала і має відповідний страховий стаж. Інша річ — соціальна допомога. Вона надається лише тим, хто опинився в нужді, бідності за певними критеріями, на розсуд органів, які її подають. Вона охоплює окремі види забезпечення, які практично неможливо здійснити на принципах со
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 322
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2009, 00:31
29-10-2009, 00:31

Вивчення роботи в мережі Інтернет

Категорія: Комп'ютери, програмування

Методичні рекомендації. На сьогоднішній день ще немає достатнього досвіду використання послуг Iнтернета в навчальному процесі, і не існує вітчизняних апробованих методик викладання теми "Глобальна мережа Iнтернет" в середніх закладах освіти. Мета цього практикуму - відпрацювання правильних навичок використання послуг глобальної мережі. За великої кількості публікацій по Iнтернету учитель губиться у виборі основного, найбільш суттєвого, коли на вивчення цієї теми відведено лише 5-6 годин. Читачеві пропонується перевірена методика навчання на базі практикуму, де зібрані нескладні алгоритми дій користувача з програмами-броузерами, з програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями, пошуку інформації в глобальній мережі Iнтернет. Практикум складається із 9 практичних робіт, в кожній з яких пропонується декілька завдань для інтенсивного виконання в комп'ютерному класі. Заняття можуть проводитися як в класах, під'єднаних до Iнтернета, так і в класах з комп'ютерами, об'єднаними в локал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 382
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 22:15
28-10-2009, 22:15

Основні конструктивні різновиди лопатевих насосів

Категорія: Технічні науки

На мал. 2.57 зображений консольний насос, призначений для подачі чистої холодної води і інших малоагресивних рідин. Одностороннє робоче колесо 1 закріплене консольно на кінці валу. Підведення насоса — прямоосний конфузор — виконаний в кришці 2. Відведення — спіральне. Розвантаження робочого колеса від осьового зусилля здійснюється за допомогою розвантажувальних вікон 3 і другого ущільнення, утвореного кільцем 5 і виступом на робочому колесі. При цьому тиск перед сальником знижується до тиску всмоктування. Щоб повітря не могло просочуватися в насос, сальникове ущільнення забезпечене кільцем гідравлічного затвора 6. Рідина підводиться до нього по отвору 7 з правої пазухи насоса. Іноді робоче колесо у консольних насосів виконується нерозвантаженим. При атом осьове підсиливши сприймається шарикопідшипниками н установки в ущільненні валу кільця гідравлічного затвора не потрібен. У корпусі і кришці встановлені змінні ущільнюючі кільця 5 і 4, оберігаючі корпус і кришку від зносу струмом витоків. Корпус насо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1923
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2009, 21:17
28-10-2009, 21:17

Аудит податкових розрахунків на підприємстві

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ВСТУП На даному етапі підприємства та організації несуть великий податковий тягар. Підприємства сплачують обов’язкові загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори, визначені органами місцевого самоврядування. Загальнодержавні податки встановлюються державою і є обов’язковими. Органи місцевого самоврядування встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. Вони мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів. У зв’язку з величезним податковим тиском на підприємства, останні намагаються оптимізувати податки як законними так і незаконними методами. Так, нарахування амортизації йде врозріз з порядком її нарахування за бухгалтерським обліком(а бухгалтерський облік ведеться за аналогом міжнародних стандартів); податок на прибуток
^