Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1914
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2009, 23:37
30-11-2009, 23:37

Формування у молодших школярів загального вміння розв’язувати задачі

Категорія: Педагогіка

На сучасному етапі розбудови шкільної математичної освіти розв’язування сюжетних задач у навчанні математики переслідує такі цілі: формування в учнів загального підходу, загальних умінь і здібностей розв’язання будь-яких задач; пізнання і більш глибоке оволодіння математичними поняттями, що вивчаються, і деякими загальнонауковими й загальножиттєвими поняттями; оволодіння поняттями моделі й моделювання і власне математичним моделюванням; розвиток мислення, кмітливості учнів, їх творчого потенціалу. Дослідженню цієї проблеми присвячені роботи М.Бантової М.Богдановича, Г.Бевза, М.Бурди, Н.Істоміної, Ю.Колягіна, Є.Лященко, В.Мішина, В.Осинської, Г.Саранцева, З.Слєпкань, Н.Терешина, Л.Фрідмана, Т.Хмари, С.Царьової, П.Ерднієва та інших. Усі вчені, що розробляли проблему навчання розв’язування сюжетних задач, одностайні в тому, що кінцевою метою такого навчання має бути формування в учнів загального вміння розв’язувати задачі. Між тим у методичній літературі не запропоновано відповідної цілісної методики.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1125
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2009, 22:51
30-11-2009, 22:51

Визначення показників якості стану водних об’єктів

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Визначення фізичних властивостей води. 1) Визначення температури води. 2) Визначення прозорості води. 3) Кількісне визначення прозорості води в лабораторії. 4) Визначення кольоровості води. 5) Визначення смаку та запаху води. 1. Визначення концентрації водневих іонів (рН). 1. 1) Температуру води визначають за допомогою термометра, який опускають на глибину взяття проби. Ні в якому разі не можна цього робити в узятій пробі, яку вийнято на поверхню. При визначенні температури поверхневих вод річок і озер користуються спеціальним поверхневим термометром в оправі з поділками на 0,2 градуси, Для визначення температури поверхневий термометр в оправі опускають у воду так, щоб кулька з ртуттю була на тій глибині, на якій беруть пробу, витримують 10 хв, виймають і відлічують кількість градусів з точністю до 0,1 градуса. При визначенні температури глибинних вод використовують глибоководні перекидні термометри типу Ріхтера і Візе. При взятті проби води на великих глибинах батометром до прикріплюють те
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1304
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2009, 20:47
30-11-2009, 20:47

Загальна характеристика України

Категорія: Географія, Економічна географія

Україна – держава, розташована в центральній частині Європи, одна з найбільших на континенті. Її площа становить 603,7 тис. кв. км. За територією та населенням Україну можна порівняти з Францією. Її сусіди: Білорусь, Росія, Угорщина, Румунія, Молдова, Польща та Словаччина. На півдні країна омивається Чорним і Азовським морями. Через води Чорного моря межує з Туреччиною, Болгарією та Грузією. Населення України становить близько 48,4 млн жителів, у тому числі міське – 68 %, сільське – 32%. Середня густота населення – 81 житель на 1 кв. км. У країні, окрім українців, проживають представники більше 110 етнічних груп. Українці – 73% населення, росіян – 22%. Євреї, білоруси, молдавани, болгари, поляки, угорці, греки та інші становять 5%. Українську мову вважають рідною 66%, російську – 31% населення. Україна - багатоконфесійна держава. Здавна традиційним релігійним вченням є православ’я. На релігійне життя країни впливають три православні церковні інституції, греко-католицька та римо-католицька церкви. Проте
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1705
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2009, 18:06
30-11-2009, 18:06

Способи одержання інформації, співпраця з науковцями

Категорія: Журналістика

Коли журналіст отримав завдання підготувати матеріал з визначеної екологічної проблеми, він визначає, яка саме інформація йому потрібно для з"ясування суті проблеми і де взяти цю інформацію? Варіантів одержання інформації може бути безліч. Чому вибір джерела стає проблемою? Одна з причин полягає в тому, що досить багато людей охоче надали б кореспонденту інформацію, однак у них немає належних повноважень і тому отримані від них дані не можуть вважатися достовірними. Журналіст насамперед відповідає собі на такі питання: яка організація (департамент, відділ, комітет) дійсно займається питаннями, що його цікавлять. Найкраща "шпаргалка" для визначення компетентних і повноважних персон – телефонні й інші довідники для внутрішнього користування, з яких можна довідатися не тільки прізвища, імена, по батькові потрібних людей, але й назви відділів, департаментів, служб. Деякі фахівці заводять своєрідні досьє на працівників організацій, з якими їм приходиться мати справу, підтримують з ними контакти,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1735
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2009, 17:43
30-11-2009, 17:43

Психоаналіз Зігмунда фрейда та неофейдизм

Категорія: Психологія

Зігмунд Фройд народився 6 травня 1856 року у Фрейберзі, Моравія. Майже все життя провів у Відні, де закінчив спершу гімназію, а потім медичний факультет Віденського університету. Починав наукову діяльність як спеціаліст у галузі фізіології та неврології. Згодом через скрутне матеріальне становище був змушений стати лікарем-психіатром, тоді з*ясувалося, що знання анатомії та фізіології не є корисним у лікуванні неврозів, і Фройд почав застосовувати гіпноз. Поступово ним був вироблений власний метод – “вільних асоціацій”. У 1895 році у спільному з віденським лікарем Бреєром творі “Дослідження істерії” ним були вперше викладені засади психоаналізу. В кінці 1899 року вийшла фундаментальна праця Фройда “Тлумачення снів”, за нею йшли інші, і навколо нього почали гуртуватися прогресивні медики, що в 1908 році утворили “Віденське психоланалітичне товариство”. Того ж року був проведений І Психоаналітичний конгрес, що позначав вихід психоаналізу з підпілля. Після “гастролів” по США разом із своїм учнем Юнгом Фройд у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2130
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2009, 16:59
30-11-2009, 16:59

Класифікація кранів. Основні механізми і параметри кранів. Режими роботи механізму підйому вантажу

Категорія: Технічні науки

1.1 Мета роботи Вивчити класифікацію кранів і вміти визначати основні механізми і параметри кранів, вміти визначати відносну тривалість вмикання механізму підйому вантажу. 1.2 Теоретична частина 1.2.1 Призначення і класифікація кранів. Основні механізми і параметри кранів Вантажопідіймальні машини і механізми призначені для переміщення вантажів різного типу і людей в вертикальній і горизонтальній площинах. По характеру дії вони відносяться до механізмів періодичної дії, які працюють в повторно- короткотривалому режимі. Основним механізмом будь-якої вантажопідіймальної машини є механізм підйому вантажу (МПВ). В залежності від типу машини в її конструкцію можуть входити механізм переміщення, (МПРК), механізм повороту, (МПК), механізм зміни вильоту стріли, (МЗВС), механізм переміщення кранового візка, (МПКВ), механізм повороту башти (МПБ), або стріли баштових або портальних кранів (МПС). .Крани відносяться до основного типу вантажопідіймальних машин і призначені для здійснення трьох рухів, підйому ванта
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 618
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2009, 15:13
30-11-2009, 15:13

Суть і значення дихання для організму. Склад повітря

Категорія: Медицина

План. 1. Суть і значення дихання для організму. 2. Етапи дихального процесу. 3. Склад повітря (вдихування, видихування і альвеоляр). Дихання – це невід’ємна ознака життя. Система дихання є важливою системою організму. Вона забезпечує безперервний газообмін між організмом і зовнішнім середовищем. Особливо важливим є розумінні фізіологічних процесів, які відбуваються в організмі під час дихання при пониженому та підвищеному тиску. Дихальна система об'єднує органи, в яких проходить обмін газів, між кров’ю і зовнішнім середовищем. Великий російський фізіолог І.М. Сеченов наголошував, що “організм без навколишнього середовища, яке підтримує його існування, не може існувати” між організмом і навколишнім середовищем постійно відбувається обмін речовин. Із навколишнього середовища організм одержує кисень і поживні речовини. Завдяки їм будуються нові клітини, функціонують органи і відбувається робота, наприклад, м'язів. Водночас у навколишнє середовище виділяються шкідливі продукти розпаду, надли
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2314
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2009, 14:11
30-11-2009, 14:11

Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План 1. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів 3 2. Складання аудиторського висновку . 14 Основні елементи аудиторського висновку . 14 Види аудиторських висновків 15 Обмеження 17 Модифікація 18 Доповнення . 18 Форма складання аудиторського висновку 19 Варіанти складання аудиторського висновку 19 Використана література 22 1. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (далі - підприємство) незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових.[1] Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризац
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1012
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2009, 11:56
30-11-2009, 11:56

Вірус гепатиту В

Категорія: Медицина

ПЛАН Вступ Гепатит В – інфекційна хвороба, що спричиняється вірусом гепатиту В, з парантеральним механізмом зараження, гострим або хронічним перебігом. Характеризується початковим періодом з астено-вегетативними диспетичними проявами, симптомами ураження печінки з порушенням обміну речовин. Хвороба може протікати у виді гострої чи хронічної інфекції. Хронічна форма інфекції - це найбільш розповсюджений варіант протікання гепатиту В. Гострий гепатит В часто - у 85% - 90% випадків - завершується видужанням. У 10% захворілих гострим гепатитом В інфекція приймає характер хронічної. Цю досить важку і розповсюджену форму гепатиту називають ще сироватковим гепатитом. Така назва обумовлена тим, що зараження вірусом гепатиту В може відбутися через кров, причому через надзвичайно малу дозу. Вірус гепатиту В може передаватися статевим шляхом, при ін'єкціях нестерильними шприцами в наркоманів, від матері плоду. 1. Поняття про гепатити, гепатит В Гепатити – широко розповсюджене захворювання, які часто приводять д
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2154
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2009, 11:31
30-11-2009, 11:31

Екстремальні ситуації на відпочинку (орієнтування, отруйні ягоди та гриби, укуси комах та змій)

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Екстремальні ситуації в лісі Безпечна прогулянка в лісі Що може бути кращим, ніж прогулянка в лісі разом зі своїми това­ришами або батьками! Чисте повітря, пташки співають, під ногами тихо шелестить трава, під кущами тихенько стоять і риби і чекають - хто їх візьме. А на ку­щах рясно розсипані лісові ягоди. Завжди треба мати на увазі, що у лісі треба поводитись досить обережно. На лісовій стежці можуть зустрітися труднощі і навіть не­безпека. Деякі з них пов'язані з реальними перепонами - проходжен­ня боліт, зарослів тощо, інші - залежать від змін погоди і носять епі­зодичний або сезонний характер. І досить звична ситуація, коли людина, яка відправилась за місто або яка потрапила в ліс (поле), не може знайти дорогу. Як правило, така ситуація вирішується доволі швидко, але завжди є можливість її переростання в екстремальну у випадках появлення сильнодіючих факторів (холод, дощ або погіршення здоров'я), або непродуманого екіпірування чи поведінки. Всяка вимушена автономія ставить перед людиною визнач
Назад Вперед
^