Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1081
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2009, 23:54
31-12-2009, 23:54

Колективний проект як активний метод навчання програмування

Категорія: Педагогіка

Сьогодні інформаційні технології впроваджуються практично до усіх галузей виробництва, науки, техніки, освіти, культури, мистецтва. У той же час зростають вимоги до існуючого та нового програмного забезпечення. Тому зараз, як і раніше, залишається актуальним питання підготовки фахівців у галузі комп'ютерних наук, зокрема програмістів. Рівень підготовки інженера програміста, з одного боку, повинен відповідати сучасним темпам розвитку ІТ-індустрії, з іншого – при прийомі на роботу керівники організацій і підприємств звертають увагу на такі якості як ініціативність, здатність до самоосвіти, уміння налагоджувати міжособистісний стосунок, впевненість у собі. Причому фахівець, що має досвід практичної роботи, має певні переваги. У цьому контексті для програміста важливе значення має досвід участі у розробці програмного забезпечення. Відомо, що великі програмні проекти, як правило, виконуються групою розробників. Таким чином, сучасна система освіти повинна надати майбутньому інженеру-програмісту можливість отрим
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3182
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2009, 23:28
31-12-2009, 23:28

Договір управління майном

Категорія: Право

Зміст Вступ. 3 Розділ І. Договір управління майном: загальна характеристика. 5 1.1. Поняття управління майном. 5 1.2. Поняття, форма, строки договору. 7 1.3. Суб’єктний склад та зміст договору управління майном. 15 1.4. Порядок укладення та порядок припинення договору управління майном. 21 1.5. Відповідальність сторін за договором управління майном. 26 Розділ ІІ. Окремі аспекти управління майном. 34 2.1. Управління майном неповнолітніх. 34 2.2. Управління спадщиною. 41 2.3. Особливості управління цінними паперами. 43 2.4. Особливості операцій з довірчого управління майном. 45 Висновки. 47 Перелік використаних джерел. 50 Вступ Протягом останніх років правова система України, як зрештою і сама Україна, пережила немало змін. Зміна економічного устрою України потягну­ла глибокі внутрішні перетворення в її систе­мних галузях взагалі, і в юридично-правовій — зокрема. На якісно новий етап розвитку вийшов інститут зобов’язального права. Особливо багато нововведень вніс Цивільний кодекс 2003 року.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 561
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2009, 23:09
31-12-2009, 23:09

Державне регулювання обслуговування та споживання населення

Категорія: Державне регулювання, митниця

План. 1.Державний захист і регулювання доходів та споживання населення. 2.Державне регулювавння розвитку сфери обслуговування населення. Особливістю соціальної політики України у перехідний до ринку період є пріоритет проблем соціального захисту населення,підвищення ролі особистого трудового доходу, формування нового механізму фінансування та регулюваня розвитку соціальної сфери. З урахуванням кризового стану економіки України метою державного регулювання доходів та споживання населення є захист населення від зростання цін для гарантованого забезпечення прожиткового мінімуму громадян. Таке регулювання здійснюється реалізацією таких заходів: - Визначення мінімальних споживчих бюджетів, прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати; - Створення пенсійних фондів і фондів соціальної допомоги; - Зміна умов оплати праці,розробка нової системи пенсій,допомог, стипендій,ставок і окладів у бюджетних організаціях; - Запровадження системи індексації зростання цін, доходів і збере- ження населення; - Запр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1459
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2009, 20:30
31-12-2009, 20:30

Виборче право і виборча система в Україні

Категорія: Право

Зміст 1 Поняття виборчого права та виборчої системі та їх конституційна основа в України 3 2 Загальна характеристика виборчої системи в Україні 5 Висновки до розділів. 8 3 Референдум: види та порядок проведення. 9 Завдання. 15 Використана література. 17 1 Поняття виборчого права та виборчої системі та їх конституційна основа в України Ст. 5 Конституції України визначає дві форми народовладдя — безпосередня (пряма) і представницька демократія. Безпосередня демократія пов’язана із здійснюванням через різні форми прямим волевиявленням народу України, територіальної громади чи іншої визначеної законом спільноти громадян України. Форми безпосередньої демократії — це способи і засоби безпосереднього здійснення влади народом або його частиною, які виключають передачу владних повноважень будь-яким органам чи особам. Згідно зі ст. 69 Конституції України основними формами народного волевиявлення є вибори та референдум. Вибори як форма народного волевиявлення є одним із способів формування народом органів
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1272
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2009, 19:56
31-12-2009, 19:56

Завдання і організація медичної служби армії і фронту

Категорія: Військова справа, ДПЮ

1. Навчальна мета Дати студентам коротку характеристику сил і засобів медичної служби армії і фронту, їх завдання та організацію розгортання і роботи у воєнний час. 2. Час 90 хв. 3. Місце проведення Ауд. № 14 4. Навчально-матеріальне оснащення а) Література 1. “Організація медичного забезпечення об’єднань”. Підручник – Л., 198 р. 2. Є.І.Смірнов “Війна і воєнна медицина”. 1933-1944 р.р. 3. Ф.І.Комаров ”Військово-медична підготовка студентів вищих медичних закладів”. Підручник – М., 1985 р. б) Наочні посібники Схеми і таблиці § Схема організаційної структури АмедБр. § Принципова схема розгортання військово-польового госпіталю. § Стенд “Медична служба армії”. 4. Навчальні питання і розрахунок часу   Вступ 5 хв.   Основна частина 80 хв. 1. Коротка характеристика сил та засобів медичної служби об’єднання 10 хв. 2. Завдання, призначення частин і підрозділів АмедБр. 30 хв. 3. Поняття пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1011
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2009, 19:50
31-12-2009, 19:50

Давньоруські методи проектування

Категорія: Архітектура, будівництво

Одним із найцікавіших і найменш вивчених аспектів історії архітектури Русі-України XI - XII сторіч є тогочасний метод проектування. Як виглядає, цей метод давав змогу будівничому обійтися без масштабних креслеників. Отже "проект" був невіддільний од його автора, а всі спеціальні знання лишалися неприступними для інших, невтаємничених учасників будівництва. Єдиний своєрідний опис побудови розмірів давньоруського храму подає "Києво-Печерський патерик". Про заснування 1073 року Успенського собору Києво-Печерської лаври в ньому сказано, що план цього храму складено за образом, чудесно явленим варягові Шимону під час бурі на морі: "И якоже видехомъ, величествомъ и высотою, размеривъ поясомъ темъ златымъ, 20 въ ширину и 30 въ дьлину, а 30 въ высоту, стены съ врехомь 50" (1). Мірилом був золотий пояс, зроблений Шимоновим батьком Африканом для оздоблення розп'яття. Оскільки інших писемних свідчень немає, то будь-яка спроба дослідити давньоруські методи проектування не може обійтись б
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1035
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2009, 18:28
31-12-2009, 18:28

Застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП)

Категорія: Медицина

Нещодавно проведені клінічні дослідження поставили питання про необхідність урахування лікарем ризику серцево-судинних та цереброваскулярних подій при виборі препарату для лікування хворого з больовим синдромом. У вересні 2004 р. компанія Merck оголосила про добровільне виведення з ринку по всьому світу препарату Vioxx (rofecoxib) через підвищення ризику серцевих нападів та інсульту у пацієнтів, які його приймали. На початку грудня 2004 р. FDA оголосила застереження щодо використання препарату Bextra (valdecoxib) та повідомила, що цей препарат протипоказаний хворим, які перенесли операцію шунтування вінцевих артерій. Через тиждень національні інститути здоров’я призупинили використання препарату Celebrex (celecoxib) теж у зв’язку з підвищеним ризиком серцево-судинних подій, що було продемонстровано у клінічному дослідженні APC (Adenoma Prevention with Celecoxib). Препарат не був виведений з ринку, але FDA радила лікарям зважати на доцільність призначення альтернативної терапії або найменших ефективних доз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1365
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2009, 18:15
31-12-2009, 18:15

Арешт та вилучення майна боржника. Порядок зберігання арештованого майна

Категорія: Право

ПЛАН 1. Арешт та вилучення майна боржника 2. Зберігання майна, на яке накладено арешт 3. Використана література 1. Арешт та вилучення майна боржника Арешт майна полягає у проведенні його опису, оголошенні заборони розпоряджатися ним, а у разі потреби - в обмеженні права користування майном або його вилученні у боржника та передачі на зберігання іншим особам. Види, обсяги і строк обмеження встановлюються державним виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою відповідальність зберігача майна, передбачену законом. Арешт застосовується: 1) для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній передачі стягувачеві або реалізації; 2) для виконання рішення про конфіскацію майна боржника; 3) при виконанні ухвали суду про накладення арешту на майно, що нале
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3962
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2009, 17:52
31-12-2009, 17:52

Зачіски Стародавнього Єгипту

Категорія: Мистецтво, культура

Ця таємнича, до кінця не вивчена цивілізація вплинула на різ­ні культури, зокрема на грецьку, яка в свою чергу стала підґрун­тям мистецтва і науки наших днів. Форми давньоєгипетського мистецтва надихали європейських митців у часи утворення стилів ампір, модерн, неокласицизм. Вони ще й досі, безперечно, здатні виливати на розвиток сучасної моди, оскільки в них закладено те, що можна означити поняттям «спогади про майбутнє». Історія Стародавнього Єгипту становить майже три тисячо­ліття. У її періодизації вчені виділяють три етапи: Стародавнє царство (III тис. до н. е.), Середнє царство (ХХІ-ХVІІІ ст. до н. е.), Нове царство (ХVІ-ХІ ст. до н. е.). У 30-ті роки до н. е. Єгипет опинився у складі Римської імперії. З її розпадом тери­торії Єгипту відійшли до Візантії. У VII ст. Єгипет завоювали араби. Про моду, ідеали краси Стародавнього Єгипту III тис. до н. е. свідчать пам'ятки культури, що збереглися до нашого часу. Фа­раонів і членів царської родини зображували сильними, кремез­ними, мускулистими. Жінк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1211
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2009, 17:32
31-12-2009, 17:32

Корекційна робота з агресивними дітьми

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Вступ 2. В.С.Сухомлинський про ставлення до агресивної дитини. 3. Структура занять з агресивними дітьми. 4. Психогімнастика. Мета. Ознайомити вихователів груп спеціального призначення з вивченням феномена агресії дітей, агресивними проявами і тенденціями поведінки, питанням профілактики агресивності, формами роботи з агресивними дітьми-дошкільнятами. Однією з актуальних проблем, яка стоїть перед педагогами, є проблема агресивності дітей. Психологи-дослідники дедалі більше приділяють уваги вивченню самого феномена агресії, агресивним проявам і тенденціям поведінки, питанням профілактики агресивності. Нерідко трапляється, що обділені професійною педагогічною турботою саме ті діти, які найперше її потребують. Це, як правило, агресивні діти, які постійно стикаються з проявами неповаги до себе в сім’ї брутальністю, тобто діти зі складною долею, педагогічно занедбані, нерідко з фізичною та розумовою відсталістю. “Важким” дітям насамперед найбільше потрібно уваги, турбота про їхнє емоційне здоров’я і
Назад Вперед
^