Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1855
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2010, 23:34
28-02-2010, 23:34

Дистанційна освіта за кордоном та в Україні

Категорія: Педагогіка

Вступ В основі соціально-економічного розвитку інформаційного суспільства лежить не матеріальне виробництво, а виробництво інформації та знань. Для будь-якої країни ступінь її економічного і технологічного розвитку, добробуту суспільства пропорційні середньому рівню знань, умінь, навичок і кваліфікацій її активного населення [8]. Люди з високою кваліфікацією краще пристосовані до можливих змін профілю роботи, менше вразливі у випадках її втрати, спроможні оновлювати і підвищувати рівень своїх знань і вмінь. Розвиток високих технологій у все більших масштабах підвищує попит на інтелектуальність в освіті широких мас населення будь-якої країни. Це кардинально змінює стан системи освіти в суспільстві, її інституційний статус. Освіта стає не лише інструментом взаємопроникнення знань і технологій у глобальному масштабі, а й капіталу, засобом боротьби за ринок, розв’язання геополітичних завдань. Сучасному суспільству потрібна масова якісна освіта, яка спроможна забезпечити зрослі вимоги до споживача та ви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2359
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2010, 21:31
28-02-2010, 21:31

Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів

Категорія: Педагогіка

Пильна увага до проблеми активності і пізнавальної самостійності школярів у процесі навчання, інтересу до знань характерна для сучасного періоду розвитку школи. Пропагуючи активізацію, самостійність, інтерес до знань сучасна дидактика водночас критично переосмислювала і уточнювала теоретичні положення з цього питання видатних педагогів минулого — Яна Амоса Коменського, Йогана Фрідріха Герберта, Адольфа Дістервега, Костянтина Дмитровича Ушинського. У період розбудови української національної школи висунуто ряд принципових положень, які свідчать, що педагогічна теорія і практика підходять до загальної ідеї необхідності активізації учня не з вузькодидактичних позицій, а з погляду можливостей системи шкільної освіти для всебічного розвитку особистості, подолання суперечностей між інтересами дитини і цілями суспільства. Пошуки теоретиків і практиків спрямовані на створення сприятливих умов для навчання, мають на меті викликати в дітей бажання до активної розумової і практичної діяльності. Помітним явищем в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 928
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2010, 20:35
28-02-2010, 20:35

Експлуатація дітей. Незаконне поміщення в психіатричний заклад

Категорія: Право

1. Експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку — карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для здоров’я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві,— караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 1. Згідно з Конвенцією про права дитини, у зв’язку з фізичною та розумовою незрілістю дитина потребує особливої охорони, турботи і допомоги, у т.ч. належного правового захисту, для повного і гармонійного розвитку її особистості дитині необхідно рости в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, люб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1337
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2010, 19:52
28-02-2010, 19:52

Текст як продукт та інструмент комунікації

Категорія: Педагогіка

Комунікативна лінгвістика, яка є однією з сучасних напрямів мовознавства, висунула на перший план функціонально-комунікативне вивчення мови. Зараз спостерігається переорієнтація досліджень з вивчення мови в ізольованому виді до вивчення її функціонування в різних формах мовної діяльності в процесі комунікації. У зв’язку з цим в мовознавстві сформувався особливий напрям, що називається лінгвістикою тексту, “специфічного мовного утворення”[3, с. 349], що розглядає текст як “комунікативну одиницю найвищого рівня, порівняно стійку операційну одиницю мови, в якій забезпечується логічна, тематична, структурна і прагматична зв’язність” [6, с. 12]. Згідно з сучасними уявленнями, “ .текст ніколи не існує сам по собі, як деяка об’єктивна реальність. Він завжди в реальних процесах діяльності (“думкомовнодіяльності”) і є продуктом та інструментом комунікації [8, с. 15]. Текст розуміється як “деяка упорядкована безліч пропозицій, об’єднаних різними типами лексичного, граматичного і логічного зв’язку, і здатних пере
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1199
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2010, 18:13
28-02-2010, 18:13

Античне уявлення про природу світу

Категорія: Філософія

Вчення мiлетцiв /Фалес (625-547 рр. до н.е.), Анаксiмандр (610-546 рр. до н.е.), Анаксiмен (588-525 рр. до н.е.)/ про природний початок свiту протистав­ляється мiфологiчним уявленням про створення свiту богами iз хаосу. Мiфи про богiв мiлетцi вважають зайвим припущенням про стороннi сили, якi свiтовi не потрiбнi для його виник­нення та iснування. Мiфологiчно-теогонiчне тлумачення свiту у мiлетцiв замiнюється Логосом (у значеннi ‘‘слово’‘‘‘,’‘смисл’‘, ‘‘судження’‘, ‘‘задум’‘, ‘‘порядок’‘, ‘‘гармонiя’‘, ‘‘закон’‘). Даний термiн мiлетцями ще не використовувався, їхнє вчення фактич­но вiдповiдає головним визначенням поняття ‘‘Логос’‘. Вперше цей термiн ввiв послiдовник мiлетської фiлософiї Гераклiт, маючи на увазi космiчний порядок, який забезпечується неза­лежним вiд людей i богiв законом буття. В спробах визначити першопочаток цi фiлософи повнiстю ще не вiдмежувалися вiд мiфологiчної традицiї використовувати чуттєво-наочнi образи, тому ззовнi їх тексти нагадують мiф, а не аналiтичну систему понять. Уподобле
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1446
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2010, 17:01
28-02-2010, 17:01

Розчинонасоси

Категорія: Архітектура, будівництво

Розчинонасоси бувають діафрагмові та бездіафрагмові. Найпоширеніші діафрагмові розчинонасоси марок СО-10, СО-29Б, CO-ЗОБ тощо, що мають різну продуктивність. Розчинонасоси призначені для транспортування штукатурних розчинів і водних малярних сумішей на поверхи і нанесення їх на поверхню. Розчинонасосами комплектують розчинонасоси! установки, штукатурні агрегати, а іноді і пересувні малярні станції. За допомогою розчинонасоса можна фарбувати фасади будівель водними сумішами. При цьому до нього підключають спеціальний апарат СО-66, від якого можна працювати водночас з чотирма вудками. Для штукатурення і фарбування використовують розчинонасоси продуктивністю 1—2 м3/год. Діафрагмовий розчинонасос СО-29Б (рис. 1) складається з заливної камери, всередині якої переміщується плунжер, робочої камери, повітряного ковпака, запобіжного пристрою, електродвигуна, редуктора та механізму привода. Всі деталі змонтовані на металевому візку. Повітряний ковпак 5, у верхній частині якого завжди е повітря, призначений для змен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1717
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2010, 16:13
28-02-2010, 16:13

Паскаль: лексика, вирази, семантика

Категорія: Комп'ютери, програмування

Якщо хтось скаже, що йому потрібна мова програмування, в якій достатньо лише сказати, чого він хоче, щоб було зроблено – дайте йому льодяника. А.Перліс, 1982 р. 1. Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми 2. Вирази з цілими та бульовими сталими 3. Вирази та оператори 4. Семантика програми 1. Лексика мови Паскаль та загальний вигляд програми Кожна мова починається з алфавіту – скінченної множини символів. Алфавіт мови Паскаль складають: великі й малі латинські букви A, B, . , Z, a, b, ., z; десяткові цифри 0, 1, 2, ., 9; інші символи, серед яких + - * / = > < . , ; : ' ( ) [ ] { } ^ (у діалектах можливі й інші – вони тут не згадуються). З символів алфавіту складаються лексичні одиниці мови – лексеми, свого роду "цеглинки", подібні словам у природних мовах. Множина лексем мови і правил їх запису утворюють його лексику. Лексеми неподільні й самі по собі позначають деякий зміст. Мова Паскаль має п'ять видів лексем: сталі, імена, знаки операцій, роздільники й коментарі. Сталі –
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1906
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2010, 14:53
28-02-2010, 14:53

Газорозподілювальний механізм

Категорія: Технічні науки

Механізм газорозподілу складається з таких основних деталей: 4 розподільного вала; • його привода; + штовхачів; ф штанги; • ко­ромисла; • впускних і випускних клапанів. Залежно від розташування клапанів і розподільного вала можна виділити три типи механізмів газорозподілу: • з нижнім розташуванням вала й клапанів (рис. 1), коли остан­ні встановлюються в блоці циліндрів (двигуни ГАЗ-51, ГАЗ-52-04, ГАЗ-69, ЗИЛ-157, ЗИЛ-164 та ін.); • з нижнім розташуванням вала й верхнім — клапанів (рис. 2); • з верхнім розташуванням вала й клапанів (рис. 3), коли остан­ні встановлюються в головці блока циліндрів (двигуни ЗИЛ-130, КамАЗ-5320, ГАЗ-4210, ВАЗ-2108 та ін.). У разі нижнього розташування клапанів (див. рис. 2.10) зусилля від кулачка розподільного вала 10 передається штовхачу 9, а потім через регулювальний болт 7 з контргайкою 8 — клапану 2, го­ловка якого відходить від сідла /. Під час роботи механізму газорозподілу стержень клапана переміщується, здійснюючи зворотно-поступальні рухи в напрямній втулці 3. На н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1013
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2010, 13:59
28-02-2010, 13:59

Калина

Категорія: Біологія

Калина звичайна представляє собою гіллястий чи чагарник невелике деревцо із сіруватою корою стовбурів і галузей, часто покритої тріщинами. Трьох- п'ят-лопатеві листи з великими зубцями розташовані на галузях супротивно один одному. Зверху вони темно-зелені, знизу більш світлі й опушені. Білі квітки зібрані на верхівках галузей у плоскі зонтиковидные суцвіття з 6—8 променями Суцвіття досить великі, шириною 5—10 сантиметрів, і дуже декоративні. Крайові квітки в суцвітті мають білий колесовидный віночок і звичайно марні; квітки, розташовані у внутрішній частині суцвіття, обоеполые, білі чи розоватые, мають колокольчатую форму. Саме вони і дають плоди — яскраво-червоні, соковиті кістянки кулястої форми 8—10 міліметрів у діаметрі. Цвіте калина в травні — червні, плодоносить у серпні — вересні. А по долинах рік вона зустрічається й у лісостепу. Вогкуваті узлісся лісу, галявини, вирубки, берега рік, озер і болот-улюблена Її місця обитания цієї рослини Крислаті широколиственные кущі калини часто можна зустріти в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 863
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2010, 13:18
28-02-2010, 13:18

Карданна передача

Категорія: Технічні науки

Ведучі мости автомобіля встановлюються на рамі або на кузові автомобіля за допомогою пружних елементів підвіски й під час руху змінюють своє положення відносно місць кріплення. Для передаван­ня крутного моменту від коробки передач до ведучого моста застосо­вують карданні передачі, їх використовують також у приводі до пе­редніх керованих і ведучих коліс. Карданна передача до ведучого моста складається з карданного вала, шарнірів і проміжної опори. Карданні шарніри забезпечують передавання крутного моменту між валами, осі яких перетинаються під змінними кутами. В трансмісії автомобілів застосовують жорсткі карданні шарніри неоднакових і однакових кутових швидкостей. Карданний шарнір неоднакових кутових швидко­стей складається з жорстких деталей: ведучої і веде­ної вилок, хрестовини, на шипи якої насаджено голчасті підшип­ники. Крутний момент передається від вилки до вилки через хрестовину. За такої конструкції й рівномірного обертання вилки ведучого вала кутова швидкість веденої вилки змінюватиметься двічі
Назад Вперед
^