Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 683
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 23:48
23-06-2010, 23:48

Стратегія боротьби спецслужб Ізраїлю з тероризмом

Категорія: Право

Дослідження та аналіз проявів тероризму в Ізраїлі, чинних рекомендацій стосовно діяльності спецпідрозділів щодо забезпечення протидії вчинення нейтралізації актів тероризму і терористів свідчить про той факт, що у державі створено державно-правову систему запобігання терористичним проявам, налагоджено механізм взаємодії спецпідрозділів та громадян з виявлення, обліку осіб та предметів, політику держави зорієнтовано на знешкодження терористів. Реалізацію вищеперелічених заходів, забезпечення напрямів протидії терористам і терористичним проявам згідно із законодавством покладено на спецпідрозділи, які у держави захищені юридично, мають відповідні функції та компетенцію. У 1974 році для боротьби з тероризмом створено спеціальний підрозділ поліції Ямам (YAMAM), який відповідав за всі антитерористичні дії в Ізраїлі. Аналіз роботи зазначеного підрозділу свідчить, що він досить успішно справлявся з поставленими перед ним завданнями. На сьогодні його структура зазнала змін і головними суб’єктами боротьби з терори
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 607
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 22:35
23-06-2010, 22:35

Вінликаційний позов

Категорія: Право

Основним речово-правовим засобом захисту права власності є віндикаційний позов, сутність якого полягає у витребуванні власником свого майна з чужого володіння. Зокрема ст.387 ЦК встановлює, що власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним. З урахуванням цивілістичних традицій та положень ЦК віндикаційний позов зазвичай визначають як позов власника про витребування його майна з чужого незаконного володіння. Наведене визначення містить вказівку на істотні ознаки цього позову: 1) він може бути поданий власником (або уповноваженою ним особою); 2) зміст позову становить вимога повернення речі; 3) річ, що належить позивачеві, перебуває у володінні іншої особи (у чужому володінні); 4) річ знаходиться у чужому володінні незаконно (без достатніх правових підстав для цього). Вказані ознаки іноді об'єднують у визначенні, використовуючи інші формулювання. Наприклад, воно може бути й таким: віндикаційний позов — це позов неволодіючого власника
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 785
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 21:40
23-06-2010, 21:40

Спеціалізація і концентрація цукробурякового виробництва

Категорія: Сільське господарство

Одним із важливих напрямів підвищення економічної ефективності аграрного сектора і зокрема галузі буряківництва є оптимальна спеціалізація та концентрація виробництва. Конкретні форми цього процесу постійно змінюються й удосконалюються залежно від розвитку продуктивних сил цукробурякового виробництва і підвищення рівня його усуспільнення. На сучасному етапі розвитку реформовані сільськогосподарські підприємства в основному зберегли риси багатогалузевості та розпорошеності, що стримує науково-технічний прогрес, гальмує інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва і зростання його ефективності. Щоб та чи інша галузь ефективно розвивалася, пріоритетного значення набувають завдання її інтенсифікації та підвищення прибутковості й рівня рентабельності. В аграрному секторі — це спеціалізація і концентрація сільськогосподарського виробництва та переведення його на індустріальну основу. Дослідженнями встановлено, що великі спеціалізовані господарства мають можливість широко впроваджувати нові науково-т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 558
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 21:12
23-06-2010, 21:12

З яким почуттям ви думаєте про завтрашній день, про майбутнє?

Категорія: Психологія

(табл. 5) (Українське суспільство на порозі третього тисячоліття: Кол. моногр. / За ред. М. О. Шульги. — К.: Ін-т соціології НАН Ук-раїни, 1999. — С. 432). Соціологічні дослідження віддзеркалюють громадську думку про те, що країною керує мафія, злочинний світ. Якщо в 1994 р. серед прихильників такої думки було 34 % опитуваних, то в 1998 р. — вже 43 %. Це складна і кризова соціально-політична проблема в українському соціумі! Щоб уникнути пастки, тенета якої розставлені країнами, кот-рі на словах підтримують самостійність, а насправді — підпорядковують Україну своїм стратегічним інтересам, в Україні потрібно сформувати й виховати політичну еліту, яка здатна творчо, науково, оптимально, патріотично та соціовідповідально вирішувати кризові проблеми України. Що ж допоможе появі кращого життя в українському суспільстві? “Покоління рубежу” — так твердять соціополітики. Сьогодні в Україні вже є рушійна сила розвитку “покоління рубежу”, і ми відчуваємо їх інтерес захистити демократію в Україні. Українське суспіль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 0
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 20:38
23-06-2010, 20:38

Сновидіння — сенс чи марення?

Категорія: Медицина

Сон є фізіологічною потребою організму. Відповід­но до вчення В.П. Павлова, сон — це глибоке охоронне гальму­вання, що вберігає нас від перевтоми і виснаження нервових, клітин. Він охоплює великі півкулі, середній і проміжний мозок. Під час сну в організмі відбувається ряд змін. Різко розслаблю­ються м'язи, їхній тонус знижується. У сплячої людини втрачаєть­ся зв'язок з навколишнім середовищем. Органи почуттів пере­стають сприймати звичайні подразники. Дихання стає більш рідким і глибоким, робота серця, температура тіла трохи зни­жуються і т.д. Протягом усього періоду сну глибина його міняється. Найбільш глибокий сон буває в перші 1—2 години, потім три­ває спокійний сон і, нарешті, пробудження. У деяких людей сон знову стає глибоким на 6—7-й годині. Дорослі люди сплять 7—8 годин на добу, немовлята — 20 годин, потім тривалість сну в дітей поступово знижується й у віці 4—10 років становить 10 годин. При недосипанні людина втрачає працездатність. Тому важ­ливо, щоб під час сну організм одержував найповніший
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 713
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 20:33
23-06-2010, 20:33

Військова присяга та військова символіка України

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Ритуал прийняття військової присяги як клятви воїна на вірність своєму народові, Вітчиз­ні існує з давніх-давен. На тери­торії сучасної України його запо­чатковано у IX ст. з приходом на наші землі скандинавів. Саме від них було запозичено цей обряд. Вступаючи до дружини, воїни клялися князеві у своїй вірності, і після цього дружинники вважа­лися побратимами. За княжої доби кожний полк і кожний його підрозділ мав прапор, труби, бубон — обов'язкові військові атрибути. Трубами та бубнами подавали сигнал до бою, до походу; прапор (стяг, хоругва) був символом і знаком, що об'єднував воїнів навколо князя. Усі прапори були однакової форми —: довге трикутне полотно на держаку. Відрізнялися вони забарвленням, зображеннями на них (зорі, місяць, знаки), а також тим, що прикріплялося на вершині держака (півмісяць, спис, волосся та ін.). За прапорами пізнавали, чиє то військо. Коли прапор піднімали над військом — це був урочистий знак до початку бою. Оберігав його стяговик. Навколо прапора в бою йшла завзята бороть
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 527
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 20:21
23-06-2010, 20:21

Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості

Категорія: Педагогіка

Повинна охоплювати всі сторони навчально-ви­ховної роботи школи, всі форми діяльності учнівського та педагогічного колективів, сім'ї, знаходити свій вияв у змісті, формах навчання та виховання, у правилах поведінки школярів, у стилі життя школи, її традиці­ях. Така єдність є однією з умов оптимізації виховного процесу. Школа як провідна ланка в системі виховання учнівської молоді повинна не лише залучати до цієї спра­ви сім'ю, громадські та інші організації, а й озброювати їх основами психолога-педагогічних знань, передовим досвідом виховання, дбати про підвищення педагогічної культури батьків. Концепція національного виховання розглядає такі його принципи; — народність — єдність загальнолюдського і націо­нального. Національна спрямованість виховання, ово­лодіння рідною мовою, формування національної сві­домості, любові до рідної землі та свого народу; прище­плення шанобливого ставлення до культури, спадщи­ни, народних традицій і звичаїв, національно-етнічної обрядовості всіх народів, що населяють Україну
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 759
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 20:13
23-06-2010, 20:13

Морфометрія світового океану

Категорія: Географія, Економічна географія

Будова і розміри Світового океану є найважливішою його характеристикою. По яких ознаках і на які частини його ділити? Що являють собою головні його граничні поверхні, дно і поверхня рівня води? Все це необхідно знати для розуміння місця Світового океану на нашій планеті. 1.1. ПІДРОЗДІЛИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ Історія підрозділів Світового океану починається з глибокої давнини і тісно пов’язана з розвитком людських знань про водну оболонку планети. Такі поняття як «океан», «море», «затока», «протока», існують з глибокої давнини. Незважаючи на те, що розподілом Світового океану займались багато вчених та організацій, єдиної, всіма визнаної класифікації до цього часу винайти не вдалося. Це пояснюється тим, що визначення меж у відкритому океані зустрічає значні труднощі. Можна було б подумати, що в крайньому разі у відношенні до кордонів, що проходять по берегах материків і островів, повинна існувати повна ясність. Здавалося б, важко винайти щось більш обґрунтоване, ніж берегова лінія. Але, виявляється, і в цьому н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 869
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 19:14
23-06-2010, 19:14

Аспекти формування Інтернет-залежності

Категорія: Психологія

Дискусії про комп’ютерну психологічну залежність розгорілися відразу ж після появи комп’ютерів, але особливо активізувалися після того, як у повсякденний побут увійшли комп’ютери персональні. Та якщо десять років тому більшість досліджень присвячувалась залежності від роботи з програмним забезпеченням і захопленню комп’ютерними іграми, то нині на перший план виходять дослідження з проблеми Інтернет-залежності. Феномен залежності від Інтернету у медичній літературі вже одержав статус явища, що діагностується. В міжнародній класифікації це Internet Addiction Disorder (скорочено – IAD). Більшість дослідників визнає, що розвиток залежності буває не тільки від речовин, що вводяться в організм, але й від вироблених суб’єктом емоційно забарвлених дій. Існують паралелі між закономірностями виникнення Інтернет-залежності та закономірностями формування залежності курців, наркоманів, алкоголіків, картярів. А. Голдберг (I. Goldberg) одним із перших запропонував набір діагностичних критеріїв Інтернет-залежності. Ро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1982
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 16:04
23-06-2010, 16:04

Синоптична метеорологія

Категорія: Географія, Економічна географія

1. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СИНОПТИЧНОЇ МЕТЕОРОЛОГІЇ Прогнози погоди складаються методами синоптичної метеорології. Синоптична метеорологія (від грец. синоптикус - здатний усе оглянути), - це розділ метеорології, що вивчає атмосферні процеси, які визначають умови погоди і її зміни з метою розробки методів прогнозу погоди. Перші спроби передбачення погоди, засновані на місцевих ознаках, відносяться до глибокої стародавності. Звичайно, такою «вигідною» справою займалися чаклуни, шамани, знахарі, жерці, тобто люди у своєму оточенні талановиті і спостережливі. Передаючи знання і досвід своїм послідовникам, вони помічали які місцеві ознаки (вітер з боку дерева, вкритого мохом - до похолодання, не випала зранку роса на траву - до утворення туману, зміна вітру - перед сильним дощем і т.д.) означають той чи інший стан погоди. Були в їхніх пророкуваннях і помилки, але їх списували на волю богів, яким поклонявся даний народ. У 350 р. до н.е. давньогрецький філософ і вчений Аристотель одним з перших науково обґр
Назад Вперед
^