Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1341
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 13:36
30-06-2010, 13:36

Види слідів рук

Категорія: Право

У результаті взаємодії злочинця з об'єктами матеріального середо­вища місця події залишаються різноманітні сліди, найчастіше це сліди рук. Виявлення, фіксація та вилучення слідів рук з метою їх ви­користання для розшуку злочинців та розслідування злочинів - важ­ливе завдання спеціаліста-криміналіста під час огляду місця події і проведенні експертиз. Криміналістичне значення слідів рук полягає в тому, що за їх допомогою можна з'ясувати різні обставини справи за розмірами сліду папілярного узору, шириною папілярних ліній та відстанню між ними встановлюють стать та вік особи, за взаємним розміщенням слідів на слідосприймаючій поверхні визначають ме­ханізм їх утворення, руку та палець, якими вони були утворені. Але основне значення слідів рук у тому, що вони широко викори­стовуються для криміналістичної ідентифікації. Властивості папіляр­них узорів - індивідуальність, сталість та відновлюваність - роблять їх найбільш цінними об'єктами криміналістичної ідентифікації. Як ідентифікуючі об'єкти найчастіше ви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2356
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 12:37
30-06-2010, 12:37

Предмет і завдання етики

Категорія: Етика

1. Поняття, предмет та структура етики. 2. Етика як філософська наука. 3. Взаємозв’язок етики з іншими науками. 4. Основні завдання етики. В наш час багато говориться про мораль, моральність , моральну поведінку, але ці слова і вирази сприймаються неоднозначно. З одного боку звучать твердження, що це пережитки минулого, що моральне легко набуває в нашій свідомості присмаку чогось набридлого, нещирого: «моральний кодекс будівника комунізму», «мораль­но-трудове виховання», «моральна стійкість» людини-гвинтика . З іншого — що без моралі і морального ставлення до всього існуючого не можна. Мораль - одна із форм духовного життя, один із найдавніших способів соціальної регуляції. Вона має загальнолюдський сенс і конкретно-історичний зміст. Моральний вимір дає нам уявлення про міру людяності суспільства і особистості. Мистецтво та релігія, філософія та право завжди зверталися до проблем добра і зла, справедливості й гуманності, сенсу життя та щастя людини. В системі ціннісних уподобань людини мораль повин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1100
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 08:17
30-06-2010, 08:17

Інструменти і пристрої для опорядження підлоги пластикатними матеріалами

Категорія: Технічні науки

При виконанні лінолеумних робіт і опорядженні підлог син­тетичними плитками застосовують набір спеціальних інструментів, а також пристрої, що полегшують працю робітників і сприяють підвищенню її продуктивності. Лінолеум і плитки — це пластикатний матеріал, схожий за своїми властивостями, тому більшість описуваних інструментів можна застосовувати як у лінолеумних, так і в плиткових ро­ботах. Весь застосовуваний інструмент за призначенням можна поділити на такі групи: різальні інструменти, інструменти для нанесення на поверхні мастик, прикатування лінолеуму і пли­ток, зварювання стиків і виконання допоміжних робіт. До різальних інструментів відносяться ножі, спеціальні ру­банки, різаки тощо. Ніж (Рис. 1, а) застосовують для розкроювання і обрізування кромок лінолеуму, а також розрізування синтетич­них плиток для облицювання підлог. Він складається з де­рев'яної ручки і леза, виготовленого з інструментальної сталі. Ніж завжди повинен бути гострим, тому до початку і під час роботи його періодично загостр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1383
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 07:58
30-06-2010, 07:58

Проблеми урбанізації

Категорія: Охорона природи, екологія

Зміст 1. Вступ .…………………………………………………… ……….2 2. Поняття екології й урбанізації .………………………………… .3 3. Передумови урбанізації .…………………… .……………… .3 4. Вплив антропогенних факторів на екологію .……………………5 4.1 Вода .…………………………………………………………… 11 4.2 Шум .…………………………………………………………… 12 4.3 Електромагнітні поля .………………………………………….13 5. Висновок .……………………………… …………… …… 16 6. Бібліографія……… …………………………………………… 18 1. Вступ Наш час характеризується бурхливим розвитком міст і загостренням проблем, пов'язаних із взаимовідносинами природи і суспільства. Одна з цих проблем - протиріччя між ростом міст, з одного боку, і прагненням зберегти живу природу в міських і приміських територіях з іншої сторони. Екстенсивний характер розвитку продуктивних сил суспільства обумовив зростання інтенсивності і масштабів антропогенного впливу на природне середовище, привів до небезпечного рубежу локальних і регіональних екологічних криз і практично до повсюдного загострення погрози екологічних катастроф. Серйозну небезпеку представляє забр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1034
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 05:45
30-06-2010, 05:45

Організація економічного аналізу на підприємстві ВАТ “Коломиясільмаш”

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Аналіз — як функція внутрівиробничого управління має власну методологічну основу: принципи, функції, організаційну структуру, методи та інструменти, інформаційну базу. Аналітична діяльність на підприємстві ВАТ “Коломиясільмаш” направлена на вивчення, облік попиту та вимог ринку для більш обгрунтованого орієнтування виробництва, на випуск конкурентноздатних продуктів в раніш встановлених обсягах, що відповідають певній техніко-економічній характеристиці, реалізації, яка може забезпечити підприємству одержання найбільш високого прибутку. Важливим принципом аналізу є комплексний підхід для пов'язання мети з ресурсами та можливостями підприємства, виробітка шляхів досягнення мети, що є реальною тільки в результаті розробки програм аналізу по виробах і по кожному господарському підрозділі підприємства. Методи розробки таких програм вимагають орієнтування на максимальне використання потенційних можливостей підприємства та резервів виробництва. Головний зміст аналізу як функції управління є сприяння визначен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1130
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 05:16
30-06-2010, 05:16

Антропологічні стратегії та цілительні практики в середньовічній культурі (ХІІ-ХІVст)

Категорія: Політологія, політісторія

Кожна історична епоха витворює свою, тільки їй притаманну культуру, свою "духовну авру", формує певний, властивий лише їй тип колективної свідомості, а відтак, і своє уявлення про джерела хвороб, способи їх подолання, а отже, й уявлення про сутність медичної діяльності. У ХІІ-ХІІІ століттях в західноєвропейській культурі відбувся процес " народження" проблематики тіла, здоров'я і хвороби, життя й смерті, прослідковується інтенсивна медикалізація культури. Бурхливий розвиток середньовічної медицини підштовхнув тогочасних мислителів до філософських рефлексій щодо природи медичної діяльності, її особливостей. В цій розвідці ми спробуємо відтворити середньовічні погляди на природу медичної діяльності, тобто дослідити середньовічну ідею медицини. "Середні віки – це наше дитинство, до якого необхідно повертатися постійно, повертатися за анамнезом". Умберто Еко, відомий медієвіст і письменник, таким чином спробував пояснити і виправдати свою спокусу Середньовіччям. Демократичне су
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 466
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 05:14
30-06-2010, 05:14

Основні етапи розвитку програмування. Життєвий цикл програмного забезпечення

Категорія: Комп'ютери, програмування

План 1. Основні етапи розвитку програмування. 2. Життєвий цикл програмного забезпечення Література 1. Основні етапи розвитку програмування. Швидкий розвиток нових технологій програмування безпосередньо пов’язаний з бурхливим розвитком науково-технічного прогресу і комп’ютерної техніки зокрема. Щоб розібратись в деяких існуючих технологіях програмування, звернімось всього на декілька десятиліть назад і спробуємо визначити основні етапи розвитку програмування як науки. Програми для перших обчислювальних машин створювались, як правило, в машинних кодах або на асемблері і були схожі на витвір мистецтва, бо повинні були поміститись у мініатюрному за сучасними поняттями об’ємі пам’яті. Пошуки помилки в програмі можна було, мабуть, порівняти з муками Тантала. Програмісти були схожі на “вищу касту” серед нормальних людей, бо вони єдині були здатні на спілкування з обчислювальною технікою. Цей етап програмування називають “стихійним програмуванням”. Створення нових алгоритмічних мов програмування, таки
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 645
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 04:45
30-06-2010, 04:45

Педагогічні технології формування особистості в контексті сучасних соціальних змін

Категорія: Педагогіка

Розвиток людства супроводжується соціальними змінами, які обумовлюють процеси трансформації особистості й вимагають певних перетворень в освітньо-виховній сфері. Ці питання порушуються в роботах В.Кременя, І.Беха, К.Корсака, Є.Хрикова та інших науковців. У цьому контексті важливого значення набувають педагогічні технології, спрямовані на формування особистості. Мета статті – висвітлити провідні тенденції, що детермінують певні особистісні зміни, визначити педагогічні технології, застосування яких може сприяти корекції особистості відповідно до вимог сучасності. Сьогодні можна з певністю стверджувати: соціальні тенденції, що окреслилися на межі століть, є головними, зумовлюючи розвиток нашої цивілізації у ХХІ столітті. У попередні роки на сторінках різних наукових видань розгорнулася дискусія з питань завдань і змісту педагогічної науки на новому історичному етапі. Науковців цікавив як вплив глобальних цивілізаційних процесів, так і чинники, що впливають на формування українців у пострадянському соціоку
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 450
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 04:06
30-06-2010, 04:06

Астрономічні спостереження та їх особливості

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

В темну, безхмарну ніч на небі можна побачити багато зірок. Здається, важко розібратись в цій величній картині зоряного неба. Практична необхідність вивчення зоряного неба привела до народження науки, яка ще в Стародавній Греції одержала назву – астрономія (астрон – зірка і номос – закон). Головним приладом астрономії є телескоп. Телескоп з об’єктивом із лінз називається рефрактором, а телескоп з об’єктивом з угнутих дзеркал – рефлектором. Переваги телескопа: 1) збільшення кута зору, під яким можна бачити небесні об’єкти; 2) збирає більше світла, щоб виявляти слабкі джерела випромінювання. Кількість зібраного світла пропорціональна площі об’єктива. Чим більше світла зібрав телескоп, тим слабіші зорі в нього видно і тим більше зір в нього можна побачити. Масштаб зображення. Що його дає об’єктив телескопа, пропорціоральний фокусній відстані об’єктива, тобто відстані від об’єктива, який збирає світло, до тієї точки, де виходить зображення світила. Зображення небесного об’єкта фотографують або розгля
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1410
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 03:42
30-06-2010, 03:42

Екологічний стан міста Старокостянтинова , його району та проблеми що склались

Категорія: Охорона природи, екологія

План: 1. Екологічний стан міста Старокостянтинова , його району та проблеми що склались. 3 2. Література 17 Місто Старокостятинів,(Хмельницької області) площа якого 3,5 тис. гектарів, розташоване в поймах річок Случ, Ікопоть, Шахівка. Старокостянтинів та його район розташований на північний захід області, в межах помірного клімату, своїми природно кліматичними умовами, географічними факторами, рівнем природокористування і охорони природного середовища район можна віднести до реакраційної зони. Площа району становить 125,1 тис.га. Територія міста Старокостянтинова знаходиться на пн. – 49 градусів 46 хв. пн.ш. ; пд. - 49 градусів 43 хв.пн.ш; сх. – 27 градусів 20 хв. сх. д.; зх .- 27 градусів 12 хв. сх. д., а крайня точка території Старокостянтинівського району на зх. є с. Пихтії – 27градусів сх. д. 00 хв. і 49 градусів 54 хв. пн.ш.; на сх. – с.Махаринці – 27 градусів 40 хв. сх. д. і 49 градусів 50 хв. пн.ш.; на пн. – с.Андріївка – 49градусів 56 хв. пн.ш. і 27 градусів 08 хв. сх.д.; на пд. – с С
^