Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 616
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 03:27
30-06-2010, 03:27

Психологічні особливості взаємин молодого подружжя у кризовий період

Категорія: Психологія

Одним із складних періодів шлюбу є період подружнього стажу від чотирьох до семи років. Саме на цей період припадає загострення всіх проблем молодої сім’ї. Особливості і типологія подолання кризи в молодих подружжях є недостатньо вивченими. Крім того, не вирішено питання про стандарт реагування на подружню кризу. Особливості і типологія подолання кризи в молодих подружжях є недостатньо вивченими. Крім того, не вирішено питання про стадії реагування на подружню кризу. Нами досліджено 100 дисфункційних сімей, котрі звернулися за консультативною допомогою. Ці сім’ї були проранговані по рівню подружньої адаптації. В якості критерію подружньої адаптації/дезадаптації слугував список Sprenke, B.L.Fisher (1980 цит. по [5, С.156-157]), який складається з параметрів згуртування сім’ї і сімейної адаптації. На основі цього списку нами було складено опитувальник діагностики рівня подружньої адаптації. Цей опитувальник складається з 17 стверджень, з якими обслідуваний повинен погодитись чи не погодитись. Причому, подр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1739
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 02:57
30-06-2010, 02:57

Становлення та розвиток політичної думки в історії людства

Категорія: Політологія, політісторія

ВСТУП Політична думка сучасного суспільства - результат тривалого розвитку та взаємодії ряду ідейно-теоретичних традицій. Мислителі різних країн протягом всієї історії людської цивілізації замислювалися над проблемою політичного життя суспільства, прагнули з’ясувати сутність та природу держави, намагались відповісти на одне з "вічних" питань - яким має бути найкращий державний устрій? Вони створювали політичні теорії, грунтуючись на історичному досвіді народів, які прямо або опосередковано впливали на політичні процеси. Не так багато на землі слів з такою довгою та багатогранною історією, як у грецького слова polіtіke - мистецтво управління державою. Споконвіку люди прагнули розшифрувати суть політичного процесу і особливо механіку влади, виявити закономірності, яким вони підлягають. Перед нами досить важке завдання. За короткий час розглянути практично усе розмаїття політичної думки людства. Для того, щоб це завдання виконати, розглянемо у лекції такі запитання : 1. Політична думка у класо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1019
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 02:39
30-06-2010, 02:39

Робота з текстовим редактором Microsoft Word

Категорія: Комп'ютери, програмування

Розглянемо основні можливості при роботі з Word і рекомендації по їхньому застосуванню. · · Автоматизація виконання задач і отримання допомоги · · В Word 97 є широкий вибір засобів автоматизації, що спрощують виконання типових задач. · · Автозаміна · · Нижче перераховані деякі типи помилок, що можуть бути виправлені автоматичні при введенні: · · Наслідку випадкового натиску клавіші CAPS LOCK (вперше з'явилася в Word 95). Наприклад, в початку пропозиції слово Этот автоматично замінюється на Цей, а режим введення великих літер (відповідний натиснутій клавіші CAPS LOCK) автоматично відключається. · Типові опечатки в словосполученнях. Наприклад, слова “поштовий адрес» автоматичні замінюються словами поштова адреса. · Граматичні не сумісні пари слів. Наприклад, слова «это слово» автоматичні замінюються словами це слово. · · Автоформат при введенні · · В Word передбачена можливість автоматичного форматування тексту при введенні. · · Автоматичне створення і маркованых списків ,що нумерувалися (вп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 578
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 02:24
30-06-2010, 02:24

Гуманістичні аспекти лікарської діяльності

Категорія: Медицина

Психолого-гуманістичні аспекти завжди були невід'ємною частиною лікарської діяльності як в стародавні часи, так і в новітній історії, де медичні працівники стали однією з масових професійних груп. Крізь призму століть до нас дійшли філігранні за своїм змістом і формою узагальнення світової думки про роль особистості лікаря і психолого-гуманістичних властивостей, необхідних для успішної лікарської діяльності. "Аюрведа", скарбниця давньоіндійської мудрості VIII-ІІІ ст. до н.е., стверджує: "Можна боятися батька і матір, друзів і учителів, але не можна відчувати страху перед лікарем, бо він для хворого і батько, і мати, і друг, і наставник". Сушрута повчав молодих лікарів: "Идя к пациенту, успокой свои мысли и чувства, будь добр и человечен и не ищи в своем труде выгоды. Пусть гуманность станет твоей религией". Вражає своїм високогуманним змістом молитва лікаря Мусія Маймоніда (ХІІІ ст.): "Боже! …Допоможи завжди бути готовим допомагати бідним і багатим, другові і недругові, до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1252
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 01:33
30-06-2010, 01:33

Біосферні та державні природні заповідники України

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Мета та основні завдання державних заповідників. 2. Біосферні заповідники, їх роль та призначення. 3. Характеристика Поліського, “Медобори”, Карадазького державних заповідників та Карпатського, “Асканія Нова” біосферних заповідників. При вивченні цієї теми основну увагу необхідно привернути питанням мети створення заповідників та основних завдань, які вирішуються за їх допомогою, екологічної ролі по підтриманню рівноваги в природних екосистемах. Державні заповідники створювалися з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів, для вивчення в них ходу природних процесів і явищ, і розробки наукових основ охорони природи. Територія заповідника вилучається з господарського користування. Заповідники наділяються працівниками спеціальної служби охорони, науковим, науково-технічним і адміністративно-господарським персоналом. Перед державними заповідниками поставлено ряд завдань: - забезпечення охорони природних комплексів і заповідного реж
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1259
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2010, 01:24
30-06-2010, 01:24

Визначте суть взаємодії між ґрунтом і рослинами та поясність ґрунтове повітряне живлення рослин. Визначте фазовий склад ґрунту. Розкрийте теоретичні основи вапнування кислих ґрунтів та гіпсування солонців

Категорія: Геодезія, геологія

ПЛАН 1. Визначте суть взаємодії між ґрунтом і рослинами та поясність ґрунтове повітряне живлення рослин 2. Визначте фазовий склад ґрунту 3. Розкрийте теоретичні основи вапнування кислих ґрунтів та гіпсування солонців 1. Визначте суть взаємодії між ґрунтом і рослинами та поясність ґрунтове повітряне живлення рослин Між грунтом і рослинами відбувається тісна взаємодія по різних напрямках: рослини і грунти взаємозбагачуються різними мінеральними та органічними сполуками, рослини впливають на температурний та повітряний режим грунту тощо. Ґрунтове повітря- важлива складова ґрунту. Його вміст у ґрунті є однією з основних умов життя рослин. Без доступу повітря та вільного його обміну не можуть жити у ґрунті також: аеробні мікроорганізми ґрунту (гриби, водорості, бактерії) та ґрунтова фауна. Кисень ґрунту є активним чинником ґрунтоутворення, бере участь в окисленні мінеральних та органічних речовин, зумовлює кругообіг вуглецю, азоту, фосфору. Ґрунтове повітря є джерелом вуглекислого газу, який використ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 684
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 21:50
29-06-2010, 21:50

Л. Виготський, С. Геллерштейн, Б. Фінгерт, М. Ширвіндт: основні напрями психології під знаком ідеології

Категорія: Психологія

Радянська психологія з самого свого початку приділяла ідеологічному обґрунтуванню досліджень неабияку увагу, звіряючи будь-яку теорію з відповідними офіційно-державними ідеологічними настановами. Проте хіба американський біхевіоризм менш ідеологізований, ніж марксистська психологія в СРСР? Мова має йти про те, якого рівня ідеологія опановує автора психологічного вчення. Слід говорити й про те, щоб між цими двома настановленнями (науковим та ідеологічним) були стосунки творчої взаємодії. У 20 — 30-х роках радянські психологи виявляли значний інтерес до напрямів світової психології, досить ретельно аналізували їх і навіть усюди намагалися знайти позитивні фактичні досягнення, які могли б бути використані для розбудови марксистської психології. У цьому сенсі знаменною постала праця Л.Виготського, С.Геллергитейна, Б.Фічгерта та М.Ширеіндта "Основні напрями сучасної психології" (1930). Ідея марксизму в психології тут, зрозуміло, тлумачиться як відповідність психологічних концепцій певним положенням м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1009
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 21:05
29-06-2010, 21:05

Злочини та покарання за Законами Ману

Категорія: Право

Найдавніші індійські держави виникають у ІІІ тисячолітті до н.е. Територію Індії населяли чисельні племена і народи, які самостійно виробили своєрідні форми культури, зокрема в техніці землеробства. Археологічні розкопки, що проводились у Мохенджо-Даро і Хараппі, дають можливість думати про існування державної влади, про майнову диференціацію суспільства. Важливим видом господарювання було землеробство; існували різноманітні ремісничі виробництва, була розвинена торгівля. Майнове розшарування сприяло появі держави. У середині ІІІ тисячоліття до н.е. на територію Індії проникають кочові племена аріїв, які частково знищили його. Арії запозичили у туземців осілий землеробський побут. “Арій” на санскриті означає аристократ, шляхетний у протилежність “анарія” – нижчий, яке застосовувалося до корінного населення. Для суспільного ладу Індії епохи аріїв характерним було існування сімейної і сільскої громади, у якій зростала і зміцнювалась влада патріарха. Громади управлялись радами начолі із старостою. Розвиток
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 793
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 20:05
29-06-2010, 20:05

Штраф. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

Категорія: Право

1. Штраф — це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу. 2. Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу. 3. Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, якщо його спеціально передбачено в санкції статті Особливої частини цього Кодексу. 4. У разі неможливості сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: десять годин громадських робіт за один установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років. 1. Штраф як грошове стягнення в дохід держ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1255
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 18:57
29-06-2010, 18:57

Урок як основна форма організації навчання

Категорія: Педагогіка

Основною організаційною формою навчання в сучасній школі є урок. Урок — форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня під­готовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу. Урок має такі особливості: — є завершеною та обмеженою в часі частиною нав­чального процесу, під час якого розв'язуються певні нав­чально-виховні завдання; — кожен урок включається в розклад і регламентуєть­ся в часі та за обсягом навчального матеріалу; — на відміну від інших форм організації навчання є постійною формою, що забезпечує систематичне засвоєн­ня учнями знань, умінь і навичок; — відвідування уроків обов'язкове для всіх учнів, то­му вони вивчають систему знань, поділених поурочне, в певній логіці; — є гнучкою формою організації навчання, яка дає змогу використовувати різні методи, організовувати фрон­тальну, групову та індивідуальну навчальну діяльність уч­нів; — спільна діяльність учителя й учнів, а також спілку­вання великої сталої групи учні
^