Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 595
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 18:42
29-06-2010, 18:42

Метод інформаційного контролю в системі ОМС територіального рівня

Категорія: Медицина

Специфіка сучасного реформування системи охорони здоров'я в Росії на базі медичного страхування полягає в історично вдалому сполученні закономірних реформ охорони здоров’я з активною фазою науково-технічного прогресу, що охоплює поряд із промисловістю і медицину. Однієї з раціональних форм по оптимальному інтегруванню лікувально-профілактичних заснувань (ЛПЗ) із системою обов'язкового медичного страхування є впровадження, використання і розвиток інформаційних технологій на базі застосування персональних комп'ютерів. Інформаційні системи, що використовують у своїй основі високий ступінь формалізації, закономірно визначають тим самим відповідну високий ступінь виробничої дисципліни і порядку, а так само розумного ступеня формалізації медичної діяльності. Однієї з задач забезпечення функціонування системи ОМС у єдиному інформаційному полі є інформаційна взаємодія суб'єктів системи ОМС між собою і зацікавленими організаціями. Проблема рішення задачі інформаційної взаємодії обумовлена з однієї сторони різним
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 801
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 17:33
29-06-2010, 17:33

Загальні відомості про опоряджувальні роботи

Категорія: Архітектура, будівництво

План 1. Призначення і класифікація малярних робіт 2. Вимоги до поверхонь під фарбування 3. Напрями індустріалізації і механізації малярних робіт 1. Призначення і класифікація малярних робіт Вже з давніх-давен людина почала застосовувати фарби для захисту різних будівельних конструкцій, а також з декоративно-художньою метою. Фарба складається з кольорового порошку-пігменту і плівкоутворювальної речовини — в'яжучого. Всі фарби і відповідно фарбування залежно від виду в'яжучого поділяють на водні і неводні. Водні фарбування застосовують з декоративною метою для опорядження інтер'єра і зовнішніх поверхонь будинків (здебільшого фасадів). Залежно від в'яжучого, яке використовують для приготування водних фарб, водні фарбування бувають вапняні, клейові, цементні, силікатні і казеїнові. До неводних фарбувань належать олійні і емалеві фарбування, а також лакові покриття. Неводні фарбування застосовують для захисту металевих конструкцій від корозії, дерев'яні — від гниття, а обштукатурені — від впливу вологи і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 916
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 15:47
29-06-2010, 15:47

Газифікація вугілля

Категорія: Хімія

Виробництво висококалорійного, енергетичного і технологічного газів можна здійснити методами газифікації вугілля. Виробництво синтетичного рідкого палива пов'язане з споживанням технічного водню і синтез-газу, які також можуть бути отримані газифікацією палива. Газифікація палива частково вирішує задачу боротьби із забрудненням атмосфери при використанні сірчистих палив на електростанціях. Газифікація твердого палива була широко розвинена в СРСР до 1960 року, коли у зв'язку з бурхливим зростанням видобутку природного газу, роль газифікації твердих палив по технічних і економічних міркуваннях була зведена до мінімуму. У 1958 р. в СРСР працювало понад 350 газогенераторних станцій на яких в 2500 генераторах вироблялося біля 35 млрд. м3 в рік енергетичних і технологічних газів. Газифікація - високотемпературний процес взаємодії вуглецю палива з окислювачами, що проводиться з метою отримання суміші горючих газів (H2, CO, CH4). Як окиснювачі або газифікуючі агенти застосовують кисень, водяну пару, двоокис вугле
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 824
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 15:45
29-06-2010, 15:45

Державне управління у сфері національної безпеки

Категорія: Державне регулювання, митниця

Діяльність органів державного управління у сфері національної безпеки (НБ) носить досить складний характер, який обумовлюється наявністю особливих об'єктів безпеки: особистість її права й свободи; суспільства його матеріальні та духовні цінності. Специфічними рисами цих об'єктів обумовлена об'єктивна потреба створення єдиної системи гарантування НБ України. Загальна система суб'єктів гарантування національної безпеки охоплює: а) орган законодавчої влади — Верховна Рада і органи державного управління загальної компетенції — Кабінет Міністрів, місцеві державні адміністрації; б) органи державного управління спеціальної компетенції — Міністерство внутрішніх справ; Служба безпеки; Міністерство оборони; Державний комітет у справах охорони державного кордону; Міністерство юстиції; Національне бюро розслідувань; спеціалізовані управління і служби Міністерства закордонних справ; Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи тощо; в) п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1209
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 10:32
29-06-2010, 10:32

Державна система реєстрації прав на нерухоме майно в Україні

Категорія: Право

Загальні засади права власності Право власності є основою становища людини в суспільстві. Від того, наскільки і як визначено це право в законодавстві, наскільки воно відображає справжні відносини, що складаються з приводу власності, залежить побудова суспільних відносин між людьми, визначення принципів стосунків людини з державою, власне побудова самої держави і її характер – демократичний чи авторитарний. Право власності є тим фундаментом на якому базується правова система будь-якої країни. Конституція України встановила основні засади права власності. В Україні існує приватна, державна, комунальна власність. Статтею 41 Конституції України визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право власності набувається в порядку визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватись об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позба
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 967
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 08:49
29-06-2010, 08:49

Становлення і розвиток Верховного Суду України

Категорія: Право

Прийняття 7 лютого 2002 р. Закону України «Про судоустрій України» знаменувало собою новий етап у багатовіковій історії організації та діяльності судів в Україні. Ще за часів Київської Русі (IХ—ХII ст.) судові функції крім Великого київського князя здійснювали представники місцевої адміністрації — посадники та волостелі. Складовою Української козацької держави, створеної під проводом Богдана Хмельницького, була розгалужена судова система, в якій головне місце належало Генеральному судді, котрий очолював вищий судовий орган держави. Така організація судів ще довго продовжувала існувати і після входження України до складу Росії у 1654 р. й була скасована у ХVIII ст. у зв’язку з ліквідацією російським царатом української національної державності. В умовах національних державотворчих процесів у 1917—1920 рр. відбувалося формування судової системи в Українській Народній Республіці, Українській Гетьманській державі, УНР часів Директорії 1. Формувалися судові органи й у Західноукраїнській Народній Республіці.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1086
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 08:04
29-06-2010, 08:04

Поняття особи та особистості

Категорія: Філософія

ПЛАН Вступ 1. Людина: індивід, індивідуальність, особа 2. Проблема особистості в сучасній філософії Висновки Література Вступ Людське суспільство - багате різноманітністю індивідуальних людських істот, живих і активних діючих елементів історичного процесу. Як не велика сила суспільного, що розвивається, саме людина, справді жива людина - ось хто творить все те, чим володіє, і те все, за що бореться. Історія не є якась особлива особа, яка користується людиною як засобом для досягнення своєї мети. Історія не що інше, як діяльність людини, яка переслідує свою мету. Підвищений інтерес до людини як індивідуального явища, як особи - характерна прикмета соціальної філософії. Суть людини як суб'єкта всіх видів діяльності проявляється завдяки взаємодії з іншими суб'єктами, а також з власним середовищем проживання - суспільством і досліджується в системі: людина - людина, людина - спільність людей, людина - суспільство, людина - світ. У соціальному бутті людина формується і набуває змісту проблема її свободи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 884
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 04:06
29-06-2010, 04:06

Хімічно небезпечні виробництва та хімічні небезпеки

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Надзвичайні ситуації як правило торкаються великих мас населення на великих територіях де велика імовірність появи великого числа поражених, які потребують екстреної допомоги. В цій ситуації відвертанню жертв може сприяти тільки комплекс заходів по медичному захисту населення, що включає в себе лікувально-эвакуаційні, санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи. При цьому ці заходи повинні виконуватися в максимально стислі терміни і спеціальними, професійно підготованими формуваннями, якими і є формування медичної служби громадянської оборони і Мніністерства з питаннь надзвичайних ситуацій Украіни. Але окрім цього велику роль в наданні допомоги постраждалим грає саме населення поражених територій (само - і взаємодопомога), тому зростає необхідність в навчанні населення правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях. Основними хімічними речовинами, які використовуються та зберігаються на терріторії м.Миколаєва є хлор та аміак. В чималих обсягах вони зберіються на 16 підприємствах нашого міста і тому завжди є
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 701
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 03:39
29-06-2010, 03:39

Співвідношення корпоративних і централізованих норм

Категорія: Право

ПЛАН Вступ 3 Поняття норми права . 4 Централізовані норми права та їх класифікація 4 Поняття корпоративних норм . 6 Структура норми корпоративного права 7 Класифікація корпоративно-правових норм 9 Висновки . 11 Література: . 12 Вступ Корпоративне право (право компаній і товариств) – це комплекс норм, що регулюють, відокремлену сферу суспільних відносин, а саме відносини у сфері здійснення корпоративної діяльності. Корпоративне право виникло у процесі вдосконалення господарського права. Концепція господарського права завжди була спірною. Її критикували навіть у країнах де вона була домінуючою, в тому числі і колишньому СРСР. Ця концепція породжена адміністративно-командною системою у економіці. Проце6си економічного та політичного оновлення, що відбуваються сьогодні в Україні, позначаються і на підходах до правового регулювання відносин у сфері господарства. Система корпоративного права складається із інститутів, норми яких регулюють правове становище та діяльність комерсантів, торгівельні уго
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1383
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 02:05
29-06-2010, 02:05

Організація інвестиційних процесів на промислових підприємствах

Категорія: Державне регулювання, митниця

ПЛАН   Вступ . 3 1. Характеристика проблематики залучення іноземних інвестицій в Україні 5 2. Пропозиції щодо змін в управлінні економікою з метою подолання кризи . 11 2.1 Рекомендації щодо управління холдинговими системами в Україні . 11 2.2 Реформування системи регулювання процесів злиття (поглинання) підприємств органами державного управління: контроль за економічною концентрацією на прикладі ВАТ „Акціонерна фірма „Стріла” . 19     2.3 Порядок створення холдингових компаній 22 3. Пріоритетні напрямки залучення іноземних інвестицій 33 Висновки   35 Список використаної літератури . 36 Вступ Терміни "інвестиції", "інвестування", "інвестиційний процес", "інвестиційна діяльність", "інвестиційна політика" стали вживатися в нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих
^