Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1378
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 05:17
28-06-2010, 05:17

Виховна година: Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність

Категорія: Педагогіка

МЕТА:На прикладах з життя ознайомити учнів з кримінальною відповідальністю, показати, які наслідки можуть мати звичайні пустощі; виховувати законопослушних громадян. ПЛАН. 1.Обговорення ситуації. 2.Бліц-турнір на тему” Ти і закон”. КЛАСНИЙ КЕРІВНИК.Ми вже не раз чули про те, що почастішали випадки дитячої злочинності.Багато причин є для цього у нашому сьогоднішньому житті.Але однією із головних, я вважаю, є те, що підлітки не знають законів. Зараз групи учнів будуть розігрувати перед нами різні ситуації.А ви будете оцінювати характер правопорушення і міру покарання, яка може бути присуджена за дане правопорушення. СИТУАЦІЯ 1. (За столом сидять троє учнів.Вони обговорюють подію: Михайло заліз на склад і викрав кілька пачок цигарок.) Міша: А ви знаєте, що це було не так і страшно.Ти б, Назарку, мабудь з переляку у штани наклав би.А я зовсім не боявся . Назар. Тоді вип’ємо за успіх. Іра.Ви б краще не пили. Міша.А що, ти з нами не збираєшся пити? Іра Трішки спробую. Міша. Пий, Ірко, ти це засл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2495
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 04:26
28-06-2010, 04:26

Ферромагнетики

Категорія: Технічні науки

Зміст: Вступ 3 1) Початкове намагнічування 5 2) Модель внутрішньої будови ферромагнетика 7 2) Магнітне поле в речовині 7 3) Намагніченість .8 4) Магнітна проникність різних тіл. Тіла парамагнітні і діамагнітні .9 5) Циклічне перемагнічування 11 6) Рух парамагнітних і діамагнітних тіл у магнітному полі. Досліди Фарадея 14 7) Молекулярна теорія магнетизму .17 8) Магнітний захист .18 9) Особливості феромагнітних тіл 20 10) Властивості ферромагнетиків і якісні основи природи Ферромагнетизму 28 11) Вивчення гистерезиса ферромагнітних матеріалів 32 12) Основи теорії ферромагнетизму .32 13) Ферромагнітні матеріали 35 14) Магнітні властивості деяких магніто-м”яких матеріалів 37 15) Магнітні властивості деяких магніто-твердих матеріалів .38 16) Експерементальне вивчення властивостей ферромагнетиків .39 Висновки 44 Список використаної літератури 46 Вступ Ферромагнетизм, один з магнітних станів кристалічних, як правило, речовин, що характеризується рівнобіжною орієнтацією магнітних моментів ат
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1340
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 03:56
28-06-2010, 03:56

Правовий статус суддів України

Категорія: Право

1. Суддя – основний носій судової влади. 2. Гарантії незалежності суддів. 3. Матеріальне та соціальне забезпечення суддів. 4. Кваліфікаційні комісії суддів, їх система і завдання. Кваліфікаційна атестація та кваліфікаційні класи суддів. 5. Дисциплінарна відповідальність суддів. І. Правовий статус суддів - це сукупність їх прав та обов’язків, закріплених та гарантованих законом. Правосуддя в Україні здійснюють професійні судді, а в окремих випадках передбачених законом присяжні та народні засідателі. Однак розгляд справ в апеляційному та касаційному порядку здійснюють лише професійні судді, які є носіями судової влади в Україні. Характеризуючи статус суддів слід враховувати встановлене Законом “Про судоустрій” положення про єдність статусу для всіх суддів України незалежно від того, в якому суді вони працюють. Єдність статусу суддів забезпечується: єдиними в цілому вимогами до кандидатів на посаду судді; порядком наділення суддів повноваженнями; сукупністю прав та обов’язків суддів; незалежністю су
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1171
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 03:51
28-06-2010, 03:51

Текстовий редактор WORD 7.0

Категорія: Комп'ютери, програмування

1. Вступ. Текстовий редактор Word є одним з найпоширеніших текстових редакторів. Це обумовлюється в першу чергу його численними перевагами, до яких у першу чергу належать широкі функціональні можливості. Важко знайти таку, задачу при роботі з текстами, яку не можна було б розв'язати засобами Word. Текстовий редактор Word для Windows (далі просто Word) входить до групи програм Microsoft Office. Крім текстового редактора, ця група включає елек­тронну таблицю Excel і систему управління базою даних Access, тобто основні програми, які можуть використовуватися для формування документообігу в установах. Широкому використанню Word сприяють також вбудовані в нього, засоби перетворення файлів, створених іншими текстовими редакторами, в файли формату Word і навпаки. Існує декілька версій Word для Windows, кожна наступна версія сумісна, як правило, з попередніми версіями і має додаткові можливості. Подальший виклад буде грунтоватися на русифікованій версії 7.0. Для запуску Word слід виконати команду Пуск /Про
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 658
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 03:45
28-06-2010, 03:45

Поняття уваги. Основні функції і види уваги

Категорія: Психологія

План. 1. Загальна характеристика уваги. 2. Функції і причини уваги. 3. Види уваги. 1. Увага - це психічний стан, який характеризує інтенсивність пізнавальної діяльності що виражається в її зосередженості на вузькому участку. В кожний момент діяльності людини на неї діє багато різних об'єктів, але не всі вони однаково нею відображаються. Одні предмети і явища відображаються нею чітко і ясно, а другі - наче відступають на задній план і майже не помічаються, треті у даний момент взагалі не існують для неї. Усвідомлення середовища має вибірковий характер. Людина уважна до одних і не уважна в цей час до інших об'єктів, вона не може усвідомлювати зразу все, що її оточує. Людина усвідомлює ті об'єкти, до яких вона уважна. Увагу людини привертає: 1. Новизна предмета; 2. Складність; 3. Інтенсивність стимулу; 4. Повторюваність предмета. Отже, увага являє собою форму психічної діяльності людини, яка полягає в її спрямованості і зосередженості на певних об'єктах. Увага може бути зовнішньою і внутрішньою. У
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 356
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 03:18
28-06-2010, 03:18

Парнокопитні (Artiodactyla)

Категорія: Біологія

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 490
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 03:15
28-06-2010, 03:15

Погода в циклонах та антициклонах

Категорія: Біологія

Атмосфера — повітряна оболонка, яка оточує Землю. Нижня межа атмосфери — поверхня Землі. Верхню межу умовно проводять на висоті 2000-3000 км від земної поверхні. До складу атмосфери входять азот (близько 78%), кисень (близько 21%) та інші гази (всі вони складають ледве більше 1%). На частку вуглекислого газу припадає 0,033% . Кожний газ виконує свою функцію. Кисень забезпечує дихання і горін­ня. Азот входить до складу білків — речовин, з яких складаються всі живі організми. Вуглекислий газ — одна з основ фотосинтезу рослин. Озон — газ, що поглинає основну частину ультрафіолетового випромінювання Сонця. По вертикалі атмосфера ділиться на шари — тропосферу, страто­сферу, мезосферу, термосферу (іоносферу) та екзосферу. Тропосфера — найнижчий і найщільніший шар атмосфери (80% її маси). Простягається на висоту від 7-9 км (над полюсами) до 16-18 км (над екватором). У тропосфері зосереджена майже вся водяна пара, тут відбуваються найважливіші для географічної оболонки атмосферні проце­си. У тропосфері температ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 999
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 02:22
28-06-2010, 02:22

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові (двз) (д65)

Категорія: Медицина

Визначення. Терміном ДВЗ - синдром (тромбогеморагічний синдром) позначається неспецифічний патологічний процес, в основі якого лежить масивне зсідання крові, що викликає блокаду мікроциркуляції агрегатами клітин і рихлими масами фібрину та супроводжується тромбозами, геморагіями, ацидозом, дистрофією і глибокою дисфункцією життєво- важливих органів. Етіологія. Етіологія ДВЗ - синдрому різноманітна, оскільки він є проміжною ланкою в еволюції багатьох патологічних процесів, в тому числі критичних і термінальних станів. ДВЗ - синдромом супроводжуються: 1. всі види шоку (анафілактичний, септичний, травматичний, кардіогенний, опіковий, геморагічний та ін.); 2. генералізовані вірусні та бактеріальні інфекції (особливо небезпечні – менінгококовий і стафілококовий сепсис з вогнищевою деструкцією легень; 3. гемолітичні кризи (включаючи синдром масивних трансфузій і переливання несумісної крові); 4. акушерсько-гінекологічна патологія (передчасне відшарування, передлежання і розриви плаценти, емболія навколопл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1049
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 01:17
28-06-2010, 01:17

Теорія електричних кіл, закони Кірхгофа

Категорія: Радіоелектроніка

Закони Кірхгофа 1 закон. I (відноситься до вузла) Сума струмів, які підходять до вузла дорівнює сумі струмів, які виходять з вузла. II Алгебраїчна сума струмів у вузлі дорівнює 0 2 закон. (відноситься до контуру) Алгебраїчна сума ЕРС, які включені в контур = алгебраїчній сумі падінь напруг на резисторах контуру. Порядок складання рівнянь Довільно вказуємо напрям струмів в вітках (один раз) В алгебраїчній сумі по першому закону (друге формулювання) зі знаком плюс враховуються ті струми, які підходять до вузла, зі знаком мінус – які виходять з вузла. В другому законі Кірхгофа в алгебраїчній сумі ЕРС зі знаком плюс враховуються ті ЕРС, які співпадають з напрямом обходу контуру, якщо ні – зі знаком мінус. В алгебраїчній сумі падінь напруги зі знаком плюс враховуються напруги на тих резисторах, струм через яких співпадає з обходом контуру, якщо ні зі знаком мінус. Приклад до закону Кірхгофа I1=I2+I3 ; I1-I2-I3=0 E1-E2=I1R1+I2R2 -E2+E3=-I2R2+I3R3 E1+E3=I1R1+I3R3 Нерозгалужене електричне коло
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 929
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 22:29
27-06-2010, 22:29

Екологічна експертиза

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Мета, основні завдання та принципи екологічної експертизи. 2. Об’єкти екологічної експертизи та вимоги щодо її проведення. 3. Форми екологічної експертизи: 1) Державна екологічна експертиза; 2) Громадська екологічна експертиза. 1. Екологічна експертиза – вид науковопрактичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів та об’єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього середовища та здоров’я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідальність запланованої чи здійснюваної діяльності вимогам і нормам законодавства про охорону навколишнього природного середовища , раціональне використання і відтворення природніх ресурсів , забезпечення екологічної безпеки. Мета екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишньо
^