Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 343
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 13:22
27-06-2010, 13:22

Жовтяниця

Категорія: Медицина

Перехворів жовтяницею. Боюся, щоби дітей не зачепила ця хвороба, тому хочу, щоби вони про неї найбільше знали. А ще порадьте, як мені тепер харчуватися». Олександр Петрів. Жовтяниця по-науковому називається вірусним гепатитом А або хворобою Боткіна. Через певний період часу спалахи цього захворювання повторюються. Малі періоди охоплюють 3-5 років, великі – 15-20. Протягом попередніх трьох років кількість хворих на вірусний гепатит А в області була більшою за загальноукраїнський показник. Але, попри все, ця цифра зменшилася, порівняно з піковим 1999 роком. Як пояснили спеціалісти санітарної служби, основна причина біди – забрудненість довкілля. Віруси гепатиту, ротавіруси, які викликають розлад кишечника та проноси, а також аденовіруси, котрі винні у хворобах з катаральними виявами, подібними на застуду, висіваються почасти не тільки у річках та криницях, а й навіть у грунті. Санітарна ж культура населення, на жаль, невисока – і діти, і дорослі їдять овочі просто з грядки. А в спеку важко відмовити собі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 485
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 13:02
27-06-2010, 13:02

Теорії природного права та суспільного договору

Категорія: Право

План. 1. Епоха відродження як етап у розвитку політичної думки. 2. Політико-правові ідеї Реформації. Наприкінці XVI - в першій половині XVII ст. у політичній науці активно роз­виваються теорії природного права та суспільного договору, розробника­ми яких були Г.Грацій, Т.Гоббс, Б.Спіноза, Дж.Локк та ін. Голландський юрист і політичний мислитель Г.Грацій є одним із засновників вчення про природне право та родоначальником міжнародного права. Його погляди викладені у трактаті „Про право війни і миру. Три книги”. На думку Г.Греція, люди на ранніх етапах були рівними, мали спільну власність. Цей „природний” стан характеризувався відсутністю держави та приватної власності. Але згодом принципи справедливості по­рушилися, виникла ворожнеча, розпочалися війни. З метою подолання не­нависті, створення нормальних умов для співжиття, люди уклали суспіль­ний договір і створили державу. У розумінні Г.Греція, держава - це „дос­коналий союз вільних людей, укладений заради дотримання права та за­гальної користі”. У держа
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1034
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 12:43
27-06-2010, 12:43

Охорона лісів України. Лісова політика України

Категорія: Охорона природи, екологія

Лісова політика - це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення охорони, відтворення і ефективного, збалансованого використання всіх ресурсів, корисних властивостей та інших цінностей лісів, необхідних цивілізації сьогодні та в майбутньому. Необхідною умовою її успішної реалізації є наявність системи управління лісами і лісовим сектором економіки на міжнародному і національному рівнях. Цілі міжнародної лісової політики глобальні, для їх досягнення потрібні узгоджені зусилля багатьох держав. Цілі лісової політики національного рівня більш традиційні і прагматичніші. В найбільш загальному вигляді вони зводяться до забезпечення багатоцільового, неперервного і не-виснажливого використання ресурсів та корисних властивостей лісів. Кожна держава, спираючись на аналіз власного ресурсного потенціалу і реального стану справ в економіці та політиці, має конкретизувати цілі лісової політики та створити юридичні, економічні і організаційні умови для їх досягнення. Основні інструменти лісової політики національног
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1282
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 11:57
27-06-2010, 11:57

Формування громадянськості підлітків засобами соціально-культурної діяльності

Категорія: Педагогіка

Трансформація тоталітарного суспільства в Україні в громадянське з відповідним переосмисленням моральних цінностей стимулює посилення уваги до проблеми громадянського виховання підростаючого покоління. Свідома громадянськість повинна протистояти стереотипам мислення і поведінки, що склалися раніше — про це все частіше нагадують численні джерела, це починають розуміти різні прошарки суспільства. Громадянське суспільство і діюча демократія потребують активних і залучених громадян, яким притаманна громадянська культура, громадянська свідомість, потреба в суспільній діяльності, почуття обов’язку, патріотизм, справедливість, вміння робити свідомий моральний вибір. Виховання громадянськості є однією з умов становлення людей, що спроможні відновити суспільство і дух нації та розвинути ідею державності, спрямовану на людину. Одним з напрямів вивчення процесу становлення світогляду особистості є дослідження закономірностей набуття знань, формування понять, які стосуються суспільних змін. Важливим є також дослідженн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 776
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 11:29
27-06-2010, 11:29

Плата за землю

Категорія: Державне регулювання, митниця

Мільйони громадян України використовують або мають у власності земельні ділянки. Розпаюван­ня земель колективних сільськогосподарських підприємств призводить до того, що у власності громадян з'являються значні земельні ділянки, які обробляються ними або здаються в оренду. Але в будь-якому випадку використання землі в Україні є платним. Власники землі і землекористувачі зобов'язані щорічно сплачувати плату за землю у вигляді земельного податку або орендної плати, які визначаються залежно від якості і місця розташу­вання земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки землі. Земельні відношення в Україні регулюються Земельним кодексом України, а також іншими законодавчими актами. У нашій країні існують три форми власності на землю: державна, колективна і приватна, при цьому усі вони є рівноправними. Громадяни України можуть виступати власни­ками, користувачами або орендарями земельних ділянок. Приватна власність на землю У приватну власність громадяни можуть одержати землю в результаті купівлі-продажу,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 819
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 11:23
27-06-2010, 11:23

Поняття про біологію

Категорія: Біологія

1. Біологія – наука про живу природу. Зв’язки біології з іншими науками. Рівні організації живої матерії. 2. Основні методи біологічних досліджень. Проблеми взаємовідносин людини і оточуючого природного середовища. Основні ознаки живого. 3. Різноманітність рослинного світу та його поширення по земній кулі. Поняття про флору та рослинність. Поняття про життєві форми рослин. Біологія – наука про живі організми, виникнення і розвиток живої природи, про загальні закони цього розвитку. Жива природа різноманітна: понад 3000 прокаріот, близько 500000 видів рослин і більше 1,2 млн видів тварин. Біологія – фундамент сучасної медицини, основа сільського господарства. Завдання біології: 1.Розкриття основних проявів життя, принципів стабілізації і гнучкого керування життєвими процесами. 2.Внесення необхідної програми в діяльність живої клітини за умов відхилення від норми. 3.Відтворення поза живим організмом синтетичних процесів, принципів що використовуються в живій системі та запровадження їх в хімічне виробни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 775
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 10:56
27-06-2010, 10:56

Лікарські рослини та їх застосування (арніка, суниці, ромашка)

Категорія: Біологія

Арніка гірська — Arnka montana L. Родина айстрові (складноцвіті) —Asteraceae (Compositae). Багаторічна трав'яниста рослина заввишки до 60 см, з корот­ким циліндричним кореневищем, від якого відходять численні тонкі придаткові корені. Стебло пряме або малогілчасте у верхній частині, опушене короткими волосками. При корені стебла є 4—6 супротивних корот-кочерешкових яйцевидних цілокраїх лист­ків, зібраних у розетку. Листки на стеблі супротивні, сидя­чі, напівстеблообгортні, обернено-яййе-видні, цілокраї. Суцвіття — пряме або похилий квітковий кошик, який охоплює яечно-жовті крайові язичкові і оранжево-жовті трубчасті квітки. Крайові квітки з тризубчастим, а трубчасті — з п'яти­зубчастим відгином. Плід — сім'янка з чубком. Цвіте у червні-липні. Росте на схилах гір, у чагарниках, на лісистих луках. Райони поширення — Карпати, Чер­нівецька область (Вижницький район), Закарпаття (Березнянський, Рахівський райони); дуже рідко зустрічається у Бі­лорусії, Латвії, Литві. Для виготовлення ліків використовують коши
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1713
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 08:56
27-06-2010, 08:56

Особливості суб’єктних характеристик учасників професійної інтеракції в соціальній роботі

Категорія: Психологія

В умовах економічних, політичних та соціокультурних перетворень, що відбуваються на сучасному етапі розвитку суспільства, зміцнює свої позиції нова професійна діяльність – соціальна робота. Її завдання – сприяти кращій адаптації індивідів, сімей та груп до соціального середовища, а також розвитку самоповаги та самовідповідальності людей [11]. Практика соціальної роботи може бути визначена як процес, в ході якого особи з соціальними проблемами вступають у взаємодію із соціальними працівниками. В результаті цієї інтеракції відбувається видозміна соціальної ситуації чи проблеми. Соціальній роботі як професійній діяльності властиві специфічні риси, однією з яких є характер взаємодії між спеціалістом із соціальної роботи та клієнтом. Модель практичної соціальної роботи включає в себе три базових елементи. Це – клієнт, спеціаліст та соціальна складова процесу змін, до якої, у свою чергу, належать соціальна складова поля клієнта, самого соціального працівника, а також активність або енергія суб’єктів взаємодії
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 688
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 07:41
27-06-2010, 07:41

Законодавство України про господарські товариства

Категорія: Право

Поняття господарського товариства. Стаття 1 Закону України «Про господарські товариства» (ВВР, 1991, № 49, ст. 682), дає визначення господарським товариствам. Ними визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької, діяльності з метою одержання прибутку. Товариства є юридичними особами. Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, господарському суді та третейському суді від свого імені. До господарських товариств належать акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні товариства. Господарські товариства кваліфіковано законом як організаційно-правову форму підприємства, заснованого на колективній власності. Ця форма має істотні особливості щодо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 672
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 06:10
27-06-2010, 06:10

Правові засади туристичної діяльності в Російській Федерації

Категорія: Екскурсії і туризм

Туристська діяльність – це професійна діяльність фізичних і юридичних осіб по організації подорожей. Відносини між туроператором (турагентством) і туристом регулюються через укладення відповідного договору між ними. У силу договору про надання туристичних послуг туристична фірма переводить на туриста права вимоги по зобов'язаннях надати послуги, що відповідно до договору про надання туристичних послуг повинні входити в подорож. Предметом договору про надання туристичних послуг (об'єктом правовідносини, що виникають з такого договору) є діяльність туристичної фірми, у результаті якої турист стає кредитором по зобов'язаннях отримати послуги, які входять у подорож. Така діяльність туристичної фірми – це власне кажучи надання послуг. Як висновок, правовідносини, які виникають в результаті висновку договору про надання туристичних послуг, це відносини між туристом (кредитором - 1) і туристичною фірмою (боржником – 1), об'єктом якого є переклад на туриста прав Кредитора-2 по зобов'язаннях зробити послуги,
^