Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1385
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 21:43
1-07-2010, 21:43

Культура поведінки майбутнього фахівця

Категорія: Естетика

Ключові слова та терміни: етикет, культура поведінки, ма­нери поведінки, моральні якості – ввічливість, тактовність, скромність, точність, простота, правила та норми етикету. Культура поведінки та етикет. Головні правила етикету Культура поведінки – складова частина культури людини, вона виступає зовнішнім проявом духовного багатства особистості та її внутрішнього світу; це сукупність форм повсякденної поведінки людини (у прані, побуті, спілкуванні з іншими), в яких знаходять зовнішнє відображення моральні та естетичні норми поведінки. Якшо моральні норми визначають зміст вчинків, мотиви поведін­ки, то культура поведінки розкриває, як саме здійснюються у по­ведінці вимоги моральності, яке «обличчя» поведінки людини, на­скільки органічно, природно і невимушене такі норми злилися з її способом життя, стали повсякденними життєвими правилами. У широкому плані даного поняття культура поведінки об'єд­нує всі сфери зовнішньої і внутрішньої культури людини: ети­кет, правила поводження з людьми і поведінки у гром
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1883
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 21:22
1-07-2010, 21:22

Філософія Плотіна та Орігена

Категорія: Філософія

Філософія Плотіна представляє собою один з найоригінальніших проявів древнього еллінського творчого розуму, який тонкістю своєї думки, логічною послідовністю, цілісністю і завершеністю світогляду, ознаменував собою останній розквіт філософського генія Еллади [35, c.223]. В основі його філософського вчення лежить вчення про “Єдине”, першопочаток буття, яке визначається в край піднесеному і абстрактному тоні [42, с.315]. Єдине це не тільки протилежність всьому множинному, але є повним запереченням його. Ніякі визначення відносно Нього не застосовуються: ми не можемо сказати, чим Воно є, саме по собі, але тільки, чим Воно не є. Ми, насправді, повинні визнати, що Воно є першою основою всякого буття і життя, але через це ми дізнаємося тільки про те, що Воно існує, будь-які намагання визначити Його буття більш позитивно неможливо і, тому, Воно є невимовним. Єдине вище розуму, вище думки, вище буття і сутності, і вище краси і всякого пізнання. Ніякі психічні і логічні процеси не допустимі відносно нього. Єдине не
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 695
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 19:43
1-07-2010, 19:43

Акти Президента України і апарат Президента України

Категорія: Право

Конституція України у ст. 106 наділяє Президента Украї­ни досить широкими функціями і повноваженнями. Проте реальний обсяг їх на практиці залежить від: стану розмежу­вання в Основному Законі повноважень законодавчої влади і Президента; особливостей функціонування усіх гілок вла­ди; конкретної політичної ситуації, яка визначається співвід­ношенням сил всередині країни. Стаття 106 Конституції України, на жаль, не визначає, що саме закріплено в ній: компетенцію, сукупність предметів відання, прав та обов'язків, або лише повноваження Прези­дента України. Виходячи з цього, компетенцію Президента, як сукуп­ність предметів відання, прав та обов'язків можна поділити на певні групи, які зумовлені функціями глави держави. Оскільки компетенція будь-якого органу публічної влади є похідною від покладених на нього функцій, можна система­тизувати функції Президента України виходячи з того, що наявність глави держави, який не входить у жодну з гілок державної влади, ніяким чином не порушує принципу поділу влади, оск
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 388
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 19:31
1-07-2010, 19:31

Психодіагностика розумової працездатності хворих на неврози молодших школярів

Категорія: Медицина

У хворих на неврози молодших школярів на етапі наявності медико-психологічних показань щодо стаціонарного лікування (передстаціонарний період) мають місце суттєві зміни психологічних показників їх розумової працездатності (у порівнянні з нормативними величинами). Це: -вірогідне зниження продуктивності та стійкості довільної уваги (за даними коректурної проби); -вірогідне зниження зорового відчуття, лабільності та рухливості нервових процесів (за даними КЧСМ); -вірогідне зниження об'єму та якості короткочасної пам'яті (за даними тесту "Запам'ятовування десяти слів"); -вірогідна наявність відчуття розумової втоми (за даними суб'єктивного шкалювання втоми); -зниження (від тенденції до достовірності) бала академічної успішності (за даними оцінки річної успішності). Доцільно, на нашу думку, говорити про існування на даному етапі комплексу психологічних ознак неврозів (у даному випадку, -молодших школярів) як діагностичного психологічного симптомокомплексу, на наш погляд, є доцільним і узгоджується з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 334
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 18:30
1-07-2010, 18:30

Алгоритм обчислення виразу за його ЗПЗ. Записи з варіантами

Категорія: Комп'ютери, програмування

1. Алгоритм обчислення виразу за його ЗПЗ Позначення операндів у ЗПЗ передують знакам операцій, які до них застосовуються, тому при читанні ЗПЗ спочатку обчислюються та запам'ятовуються операнди, а потім до них застосовується операція. ЗПЗ виразу тепер читається, а для обчислень застосовується магазин. Але тепер це вже магазин операндів, а не знаків операцій. Числа, що є значеннями сталих чи змінних, переносяться в магазин. Якщо черговою лексемою є знак двомісної операції, то з магазина вилучаються два верхні елементи, і результат застосування операції до цих значень записується в магазин. За знаку одномісної операції з магазина вилучається лише один елемент. Ім'я функції на вході задає її застосування до елемента з верхівки магазина та вміщення результату в магазин. Після закінчення вхідного списку лексем у магазині зберігається лише одне число – значення всього виразу. Процес обчислення можна подати послідовністю пар вигляду (магазин операндів; непрочитана частина ЗПЗ). Спочатку магазин порожній, а в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 805
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 18:24
1-07-2010, 18:24

Легеневе серце

Категорія: Медицина

Визначення: легеневе серце (ЛС) – синдром, який характеризується гіпетрофією і дилятацією правих відділів серця в результаті гіпертензії малого кола кровообігу, яка розвинулась внаслідок захворювань бронхів і легень, ураження легеневих судин або деформації грудної клітки. Етіологія. Виділяють три групи патологічних станів, що призводять до формування ЛС: 1. Захворювання, які первинно порушують проходження повітря в бронхах і альвеолах. 2. Захворювання, які первинно впливають на рухи грудної клітки. 3. Захворювання, які первинно уражають легеневі судини. Гостре легеневе серце розвивається при первинному тромбозі або емболії легеневої артерії та її гілок, а також при спонтанному пневмотораксі, астматичному стані, розповсюдженій пневмонії. Підгостре легеневе серце розвивається внаслідок рецидивуючої емболії гілок легеневої артерії, легеневих васкулітів, пухлин середостіння, карциноматозу легень, а також при позалегеневих захворюваннях, таких як поліомієліт, міастенія, які призводять до порушення вентил
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 406
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 17:01
1-07-2010, 17:01

Завдання Кримінального кодексу

Категорія: Право

1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. 2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільне небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. 1. Боротьба зі злочинністю є одним з найдавніших завдань держави. Для того щоб така боротьба здійснювалась на правових засадах, держава встановлює межі між дозволеним та забороненим шляхом, зокрема видання законів, які забороняють певну поведінку під загрозою застосування до порушників жорстких каральних заходів — кримінального покарання, В Україні такі закони зведені у систематизований законодавчий акт — Кримінальний кодекс. Слово “кримінальний”, застосоване до назви Кримінальний кодекс України, походить від терміна “сгітеп”, який вжи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1059
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 16:49
1-07-2010, 16:49

ВІЛ-інфекція. Шляхи її подолання

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. Епідеміологія 2. Клініка 3. Діагностика 4. Диференціальний діагноз 5. Лікування 6. Профілактика та заходи в осередку СНІД - нова інфекційна хвороба, яка характеризується переважним ураженням імунної системи та розвитком опортуністичних інфекцій і пухлин. Вона швидко поширюється по планеті. Збудником є Т-лімфотропний ретровірус III типу ( LAV / HTLV - III або ВІЛ-1 - вірус імунодефіциту людини), який зумовлює вибіркове ураження Т-хелперів. В останні роки відкрито ВІЛ-2 (Західна та Південна Африка). Епідеміологія. Джерелом інфекції є хвора людина і вірусоносій, які заразні впродовж усього життя. Передача збудника здійснюється різними шляхами: при статевому контакті та штучному запліднюванні; при переливанні крові та деяких її фракцій, пересад ці донорських органів, під час парентеральних діагностичних, лікувальних та інших втручань інструментами, що були забруднені кров'ю хворих або носіїв; від вагітних, які мають вірус, через плаценту до плода. Повітряно-крапельний та побутовий шляхи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 863
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 16:38
1-07-2010, 16:38

Внесок Д.К.Заболотного у мікробіологію

Категорія: Медицина

Дмитро Заболотний народився в с.Чоботарка Подільської губернії. Після закінчення природничого відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету із ступенем кандидата природничих наук Д.К.Заболотний почав досліди на Одеській бактеріологічній станції, заснованій І.І.Мечниковим. Восени 1891 р. Д.К.Заболотний переїхав до Києва і вступив на третій курс медичного факультету Київського університету, продовжуючи роботу по випробуванню протихолерної сироватки. Д.К.Заболотний вирішив перевірити дію сироватки на власному організмі, заразивши себе холерою. Ризикований експеримент пройшов успішно. Завдяки йому було доведено, що від холерної інфекції можна захиститися шляхом введення через рот ослабленої культури вібріонів. Закінчивши університет, Д.К.Заболотний поїхав працювати лікарем-епідеміологом у Подільську губернію. Саме тоді в цьому регіоні поширилися такі захворювання, як холера і дизентерія. Д.К.Заболотний їздив з повіту в повіт, систематично вивчав умови виникнення та перебігу інфекцій
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1115
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 15:42
1-07-2010, 15:42

Розумовий розвиток і розумове виховання

Категорія: Педагогіка

Виховання і навчання спрямовані на те, щоб нові покоління, засвоюючи основи наук, суспільно-історичний досвід, були підготовленими до самостійної життєдіяльності, цивілізованого ставлення до природи, культури, інших людей, адаптації у світі, який динамічно змінюється. Ці вимоги особистість засвоює свідомо чи несвідомо як необхідні умови життя і діяльності. Разом із знаннями, які формуються у дитини в процесі виховання, розвиваються способи пізнавальної діяльності: вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати. Очевидно, тому розумова досконалість високо цінується всіма народами. «Не краса красить, а розум», «Знання та розум — скарб людини», — гласить народна мудрість, пов'язуючи з розумовими даними формування моральних якостей особистості («Немає доброти без розуму»). Розум є важливим засобом пізнання навколишньої дійсності («Бачить око далеко, а розум — ще далі»). Він свідчить не лише про дану людині від природи кмітливість і тямовитість, а й про здобутий у процесі виховання і самовиховання рівень розви
Назад Вперед
^