Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 432
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 23:39
24-07-2010, 23:39

Основні риси французького Відродження

Категорія: Мистецтво, культура

З кінця XV ст. у Франції почався процес централізації країни і зміцнення держави. Незабаром король ліквідував політичну незалежність Бургундії, Бретані і Бурбонського герцогства. Великі родові феодали, втративши могутність і значення в господарському житті країни, перетворювались на придворну знать, яка існувала на подачки короля і цілком залежала від нього. Змінювався характер економіки країни. З розвитком торгівлі й промисловості величезні багатства зосереджувались у руках великої буржуазії. Вона вкладала капітали в сільське господарство, купувала феодальні замки і титули. З її середовища виділився значний прошарок бюрократії в суді та адміністрації. Таким чином створювалося нове дворянство. Прибічниками прогресивних ідей у Франції були в основному представники передової частини дворянства, у формуванні світогляду яких значну роль відіграла гуманістична культура Італії. Новоявлене дворянство охоче підтримувало агресивну політику короля, давало кошти для підготовки військових походів, зокрема в Італію. Пі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 877
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 23:26
24-07-2010, 23:26

Порушення недоторканності житла. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер

Категорія: Право

1. Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян,— караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на-строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування,— караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 1. Об’єктом злочину є право людини на недоторканність житла та іншого володіння. 2. Його предметом може бути житло або інше володіння особи Про поняття житло див. коментар до ст. 185. Інше, крім житла володіння особи — це земельні ділянки, гаражі, погреби, інші будівлі господарського, у т.ч. виробничого призначення, відокремлені від житлових будівель, будь-які інші об’єкти, щодо яких особа здійснює право володіння (наприклад, транспортний засіб). 3. Потерпілим
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 752
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 22:49
24-07-2010, 22:49

Матеріально-технічні ресурси сільського господарства

Категорія: Географія, Економічна географія

1. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ І ДОБРИВА (дані Комерційного Відділу посольства США в Україні) Оціночно розмір ринку пестицидів (включно з усіма хімічними препаратами по боротьбі зі шкідниками та хворобами в тваринництві та рослинництві) становить 130-150 мільйонів доларів США, потенційно він може досягти в 1 мільярда доларів США. На ринку засобів захисту все ще спостерігається зростання та є можливості для продажу іноземними виробниками препаратів з незначним вмістом хімічних речовин та малим ступенем ризику. Ринок пестицидів в Україні є досить значним: сьогодні загальний річний попит на пестициди складає від 30 до 35 тисяч тонн для використання на площі в 20 мільйонів гектарів. Шкідники, грибкові хвороби рослин та бур’яни є причиною втрати значної частини врожаю, і відсутність пестицидів призводить до втрати понад 30 % щорічного врожаю. Приблизно 70-80 % пестицидів, які зараз реалізуються в Україні, є імпортними. Оскільки у вітчизняних виробників пестицидів немає сировини, високий рівень попиту на хімічні засоби
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1100
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 22:48
24-07-2010, 22:48

Італійський гуманізм (епоха Відродження)

Категорія: Філософія

У XV-XVI ст. в історії філософської думки прийнято називати епохою Відродження, Ренесансу (від фр. renaissance — відродження). Цей термін вживається на означення періоду відродження античної культури під впливом суттєвих перемін в соціально-економічному та духовному житті Західної Європи. Але надто спрощено було б вважати, що поняття Відродження відбиває лише смисл тієї епохи і що в духовному житті спостерігається механічне перенесення на тогочасний грунт культурного надбання античності. В новій культурі, окрім ренесансу античності, значною мірою знаходить відбиття соціально-економічний та духовний зміст середньовіччя. У царині філософії спостерігається складний, непослідовний, часто суперечливий характер філософських поглядів. Тому надто складно визначити певну систему поглядів, більш-менш сталі напрямки чи філософські течії того періоду. Навіть погляди окремих філософів хибують подекуди двоїстістю, відсутністю певної визначеності. В цілому італійська філософія Відродження не є якимсь повторенням, копію
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 725
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 17:42
24-07-2010, 17:42

Основи моделювання стану довкілля. Моделювання впливу атмосферних забруднень на сільськогосподарське виробництво

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Методика визначення фізичних втрат рослинницької продукції (натуральної шкоди) у зв’язку з атмосферним забрудненням 2. Статистичне вивчення впливу промислових забруднень на зниження урожайності сільськогосподарських культур 3. Література 1. Методика визначення фізичних втрат рослинницької продукції (натуральної шкоди) у зв’язку з атмосферним забрудненням. Металургійні, хімічні, коксохімічні і вугільні підприємства, теплові станції, цементні, алюмінієві та інші заводи забруднюють атмосферу, що негативно впливає на рослинний покрив, а культурні рослини значно знижують урожайність. Проходить це внаслідок загазованості атмосфери промислових зон сполуками сірки, фтору, оксидами азоту та вуглецю, парами фенолів, запиленістю повітря сажею і частинками вугілля, золи, металів, цементу. Шкідливий вплив промислових забруднень залежить від характеру і потужності забруднюючих підприємств і спостерігається на значній відстані – від декількох сотень метрів до 3-5 км і навіть до 10-25 км. Дослідження багатьо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1176
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 17:35
24-07-2010, 17:35

Тверді лікарські форми

Категорія: Медицина

Порошки (Pulveres, одн.— pulvis; род. відм. одн.— pulveris). Цю тверду лікарську форму призначають всередину і зовнішньо, рідше для ін'єкцій (після відповідного розчинення). Порошки бувають прості (Pulv. simplices) і складні (Pulv. compositi). До складу простих порошків входить одна, а до склад­них — дві або більше лікарських речовин. Лікарські речовини в порошку, відважені в одноразових дозах, називають поділеними (Pulv. divisi), або дозованими. Якщо лікарські речовини припи­сують у загальних кількостях і хворий сам дозує їх, то такі порош­ки називаються неподіленими (Pulv. indivisi), або недозованими. Для дозованих порошків, що вживаються всередину, найзручніша маса від 0,2 до 0,5 г, а максимальна — до 1 г. Для порошків із рослин маса одного порошку може дорівнювати 0,05-1 г. Приклади приписування різних видів порошків: Rp.: Talci 50,0 Rp.: Ac. ascorbinici 0,025 D.S. Присипати ушкоджені Glucosae 0,2 ділянки шкіри (нєдозований M.f. pulv. порошок) D.t.d. N. 20 S. Приймати по 1 порошку (дозований п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 899
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 16:48
24-07-2010, 16:48

Основні міжгалузеві системи господарства Японії

Категорія: Географія, Економічна географія

Науковий комплекс. До початку 80-х років у Японії було створено потужний науково-технічний потенціал: у сфері наукових досліджень і конструкторських робіт зайнято 0,5 млн чоловік, витрати на науку становлять понад 4% ВВП, на міжнародному рівні щороку реєструється понад 30 тис. патентів. Це дає змогу вибрати виробництво наукомісткої та технічно складної продукції як основний напрям спеціалізації господарства країни у МПП. У науковому комплексі Японії взаємодіють великі корпорації (насамперед їхні наукові та конструкторські підрозділи) та державні наукові й управлінські установи. У витратах на науку тут, на відміну від інших економічно розвинутих країн, на приватний капітал припадає понад 60% фінансування, однак успішне виконання великих науково-дослідних програм стратегічного значення стає можливим за умови активного сприяння держави. У структурі наукового комплексу можна вирізнити три блоки: наукові установи, підприємства невиробничої сфери і виробничі підприємства. Серед перших бачимо як науково-дослідні п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1060
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 15:11
24-07-2010, 15:11

Бандитизм як кримінально-правове явище

Категорія: Право

Бандитизм є одним з найбільш поширених проявів організованої злочинності в Україні та у світі. Тому його детальне вивчення має важливе значення для всебічної та ефективної боротьби і попередження цього виду злочину, що набуває особливої значимості після прийняття нового Кримінального кодексу України, в якому закладено нові сучасні погляди на організовану злочинність і способи протистояння цьому явищу. Поняття “бандитизм” виникло досить давно. Ще В.І. Даль у першому виданні “Толкового словаря живого великорусского языка” у 1863–1866 р. дав визначення понять “банда” і “бандит”: “Банда – толпа, шайка, ватага, артель, скоп, соглас, общество, братство или союз в дурном значении. Бандит – вор, дерзкий мошенник, грабитель, разбойник, подорожник, подорожная вольница” [1]. Однак, цей словник не дає визначення бандитизму як явища, що зумовлено правовою недослідженістю цього питання того часу. Сучасні ж тлумачні словники, керуючись науково-правовим досвідом кримінології, дають визначення цього слова. Наприклад, у “Но
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1249
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 13:43
24-07-2010, 13:43

Слуховий та шкірний аналізатори людини, їх характеристики, екстремальні умови пов’язані з електричним струмом, види евакуацій, організація евакуацій населення

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Слуховий та шкірний аналізатори людини, їх характеристики 2. Екстремальні умови пов’язані з електричним струмом 3. Види евакуацій, організація евакуацій населення Список використаної літератури 1. Слуховий та шкірний аналізатори людини, їх характеристики Слуховий аналізатор. Сприймальною частиною звукового аналізатора є вухо. Воно поділяється на три відділи: зовнішнє, середнє і внутрішнє. Звукові хвилі з навколишнього середовища надходять до зовнішнього слухового проходу і надають коливного руху барабанній перетинці, далі через ланку слухових кісточок передаються в порожнину равлика внутрішнього вуха. Коливання волокон равлика передаються, розташованим в них, клітинам кортієвого органа. Внаслідок цього виникає нервовий імпульс, котрий передається до відповідного відділу кори великих півкуль головного мозку, де виникає відповідна слухова уява. Слух — здатність організму сприймати та розрізняти звукові коливання за допомогою слухового аналізатора. Людське вухо здатне сприймати звуки з частотами
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 438
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2010, 13:31
24-07-2010, 13:31

Фемінізм – як соціальне явище

Категорія: Соціологія

Здавалося б, чому сучасним українкам не брати приклад зі своїх матерів, що скоряли космос, що піднімали цілину, і не приступити до освоєння цілини вітчизняного бізнесу? Чому б їм не очолити найбільші трастовые компанії, торгові і рекламні фірми? Цього, однак, не спостерігається. Для успішної кар'єри в державній чи установі приватній фірмі жінці необхідно бути більш висококваліфікованим фахівцем, чим колеги-чоловіка - адже при інших рівних перевага завжди віддається сильній підлозі. По статистиці працюючі жінки більш освічені, чим чоловіка, але заробітна плата в них майже на третину нижче. Так що сьогодні представниці слабкої підлоги найчастіше або безробітні, або працюють на самих малооплачиваемых посадах. Суспільна думка 90-х років пропонує жінці єдину альтернативу стати дружиною процвітаючого бізнесмена. Верхи жіночої самостійності можна вважати кар'єру в модельному бізнесі, але знову ж тільки до щасливого заміжжя. Початок пострадянському відродженню домострою було покладено ще при Михайлові Горбачо
Назад Вперед
^