Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 697
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 23:47
23-08-2010, 23:47

Переддверно-завитковий орган

Категорія: Медицина

У людини, як і у вищих хребетних тварин, переддверно-завитковий орган (organum vestibulocochleare) сприймає звукові коливання, регулює положення і рухи тіла в просторі та підтримує рівновагу. Він складається із зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха (рис. 173). Зовнішнє вухо (auris externa) складається з вушної раковини і зовнішнього слухового ходу. Вушна раковина (auricula) розміщується у висковій ділянці і утворена вушним хрящем, вкритим шкірою. Нижню частину вушної раковини, де хряща немає, називають вушною часточкою, або сережкою. Крім цього утвору в раковині розрізняють завиток (потовщений задній край), човен, що нагадує жолоб і розміщується наперед від завитка; протизавиток, який обмежує човен спереду; козелок — трикутної форми випин, який розміщується наперед від слухового ходу, та протикозелок, що знаходиться напроти козелка. Під шкірою вушної раковини лежать кілька слаборозвинених м'язів. У давнину вважали, що у вушній раковині розміщується «скупчення головних ліній», які зв'язують її з усі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 682
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 23:03
23-08-2010, 23:03

Лікування системного червоного вовчака і його життєво небезпечних ускладнень

Категорія: Медицина

Загальні положення Всі пацієнти з системним червоним вовчаком (СЧВ) потребують поінформованості, диспансерного спостереження через складність та непрогнозованість перебігу захворювання. Система інформування пацієнта та його сім’ї спрямована на те, щоб забезпечити хворого необхідною інформацією і соціальною підтримкою з акцентом на розширення можливостей його працездатності і самообслуговування. Всім пацієнтам рекомендується зменшити вплив на організм фізичних факторів, що включає, зокрема, постійно контрольовану мінімізацію сонячної експозиції та використання сонцезахисних кремів. Необхідно дотримуватися дієти для попередження розвитку ожиріння, остеопорозу, гіперліпідемії. Рутинні лікарські огляди, включаючи гінекологічне обстеження, консультацію стоматолога, а також офтальмологічна оцінка (особливо у пацієнтів, які приймають глюкокортикоїди та антималярійні препарати), є дуже важливими при даному хронічному системному захворюванні. Такі профілактичні заходи, як імунізація (гепатит В, Haemophilus influen
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 836
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 22:19
23-08-2010, 22:19

Основи фізіології психічної (вищої нервової) діяльності

Категорія: Психологія

План 1. Поняття про вищу нервову діяльність. 3 2. Умовні рефлекси. 4 3. Типи вищої нервової діяльності 6 Література. 9 1. Поняття про вищу нервову діяльність Початком наукового етапу вивчення мозку і психічної діяльності людини стала робота І. М. Сєченова «Рефлекси головного мозку». У ній уперше було висунуто і теоретично обґрунтоване положення про те, що «усі психічні акти по способу свого походження суть рефлекси». Разом з тим рівень знань про мозок у той час не дозволив підкріпити його об'єктивними фактами. Тому Сєченов писав: « .повинен прийти, нарешті, час, коли люди зможуть так само легко аналізувати зовнішні прояви діяльності мозку, як аналізує тепер фізик музичний акорд чи явища, викликані вільним падінням тіла». І цей час наступив. І. П. Павлов створив новий напрямок у фізіології – фізіологію вищої нервової діяльності і новий фізіологічний метод об'єктивного вивчення функцій головного мозку — метод умовних рефлексів. Метод умовних рефлексів — це матеріалістичний метод пізнання психічних пр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 436
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 21:59
23-08-2010, 21:59

Історія балів

Категорія: Мистецтво, культура

Танцювальні форми існували й до появи балу, фольклорна культура насичена різного роду пластичними дійствами, характерними для тих або інших народів. Спеціальні танцювальні капели з'явилися в Італії у XV столітті. На їхній основі, зокрема, згодом розвивалася європейська оркестрова сюїта, що складалася з стійкої послідовності певних танців і мала у XVII - початку XVIII сторіччя дві версії: сценічну та побутову. Італійське коріння досить значиме для бальної культури XVIII століття — вона трактується тут як різновид італійських маскарадів, на які збираються "тисячі незнайомих один з одним людей, щоб подивитися на собі подібних". Танці вперше ввів саме бал (і відповідно танцювальну музику) у загальноміському побуті. Середньовіччя не знало загальноміських танцювальних форм. Танцювальна культура носила яскраво стратифікований характер. Навіть в Італії, де, у порівнянні з іншими регіонами Європи, урбаністичні відносини стали складатися набагато раніше, загальноміські танцювальні форми існували лише в рам
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1151
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 21:58
23-08-2010, 21:58

Біологічний метод

Категорія: Сільське господарство

Біологічний метод полягає у використанні для захисту рослин від шкідливих організмів їх природних ворогів (хижаків, паразитів, гербофагів, антагоністів), продуктів їх життєдіяльності (антибіотиків, феромонів, ювеноїдів, біологічно активних речовин) та ентомопатогенних мікроорганізмів з метою зменшення їх чисельності та шкодочинності і створення сприятливих умов для діяльності корисних видів у агробіоценозах, тобто застосування “живого проти живого”. Позитивним фактором у застосуванні біологічного методу є його екологічність. Біологічні засоби можна використовувати без обмеження кратності застосування, в той час як кількість обробок рослин хімічними пестицидами суворо регламентована. Біологічний метод захисту рослин — сучасна фундаментальна прикладна галузь знань, головною метою якої є отримання високоякісної екологічної продукції і збереження природного різноманіття сільськогосподарських культур. Біологічний захист рослин ґрунтується на системному підході, комплексній реалізації двох основних напрямків: збе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 567
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 21:34
23-08-2010, 21:34

Французька система ведення торгів

Категорія: Різне

ВСТУП Економічна характеристика Фондової біржі Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" визначає фондову біржу як організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Відповідно до Закону фондова біржа є акціонерним товариством, що в ньому зосереджується попит і пропонування цінних паперів, яке забезпечує формування їхнього біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, власного статуту і правил. За час проходження навчальної практики на ЗАТ ”Українська фондова біржа” ми повинні навчитися: 1. виступати в ролі ліцитатора; 2. організовувати біржові торги та проводити їх; 3. розв’язувати задачі; 4. вивчити французьку систему; 5. вміти проводити вторинні торги та торги з системою електронних торгів (СЕЛТ); Тому я буду надіятись, що мені дуже сподобається все з вище названого, а також буду намагатися приймати активну участь у всьому цьому.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 597
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 19:29
23-08-2010, 19:29

Внутрішнє подання даних стандартних типів

Категорія: Комп'ютери, програмування

1. Біт, байт та інші У комп'ютері числа зберiгаються та обробляються в двiйковiй системі числення. Двійкова цифра 0 або 1 відображається станом елемента пам'яті, який вважається неподільним і називається бiтом. Послідовність із 8 бітів називається байтом. Байт своїми станами відображає 28=256 комбінацій із 0 та 1, а саме: 00000000 00000001 ¼ 11111110 11111111 Множині цих комбінацій можна взаємно однозначно поставити у відповідність деякі множини значень: цілі числа від -128 до 127, або числа від 0 до 255, або пари 16-кових цифр, або символи від chr(0) до chr(255) чи якісь інші множини з 256 елементів. У двох сусідніх байтах подаються 28× 28=65536 комбінацій із 0 та 1. Їм взаємно однозначно ставляться у відповідність цілі числа від 0 до 65535, або числа від -32768 до 32767 чи інші множини з 65536 елементів. Аналогічно чотири сусідні байти відображають (28)4=4294967296 комбінацій із 0 та 1, яким зiставляються числа від 0 до 4294967295, або числа від -2147483648 до 2147483647 чи інші м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1906
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 18:38
23-08-2010, 18:38

Короткий філософський словник

Категорія: Філософія

1. СВІТОГЛЯД - система узагальнених поглядів на світ і місце людини в ньому, на відношення людей до навколишньої дійсності і самих себе, а також зумовлені цими поглядами їхнього переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності. Виділяють три осн. типи С.: життєвий (буденний) С., в якому відбиваються подання здравого сенсу, традиц. погляди на світ і людину; реліг. С., зв'язаний з визнанням надприр. світового початку; філос. С., в якому узагальнюється досвід духовного і практич. засвоєння світу. На основі раціонального осмислення культури філософії виробляє нові світогляд. орієнтації. Носій С. - особистість і соціальна група, що сприймають дійсність крізь призму певн. системи поглядів. Має величезний практич. сенс, впливаючи на норми поведінки, життєві прагнення, інтереси, працю і побут людей. 2. МІФОЛОГІЯ (від грец. mythos - віддання, сказання і . Логія), 1) сукупність міфів. найб. відомі образи М. Ін. Греції, Ін. Індії. 2) Наука, що вивчає міфи (їхнє виникнення, зміст, розповсюдження). 3. РЕЛІГІЯ (ві
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 371
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 17:57
23-08-2010, 17:57

Наука політологія

Категорія: Політологія, політісторія

1. Виникнення та розвиток політології. 2. Предмет, об‘єкт, методи, функції політології. 3. Основні парадигми політології. 1. Політика займає особливе місце в діяльності людей з того часу, коли людство виходить з варварства до цивілізації, коли з‘являється держава. Суспільне життя вивчають різні гуманітарні науки, у кожної з них свій предмет дослідження. Політологія – наука про політику та її взаємовідносини з людиною та суспільством. Виникнення професійної політичної науки зумовлено такими основними факторами: · суспільною потребою, що виявляється у необхідності раціональнішої організації державної влади від інтуїтивного розуміння проблем політики; · загальним процесом становлення наукового пізнання світу і суспільства, що характеризується диференціацією наукового знання, інтеграцією політичного знання з іншими суспільними науками; · формуванням політичної науки як автономної дисципліни; · пізнанням політичних подій неполітичними і науковими засобами, що вимагало наукової рефлексії і звільнення від
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 646
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-08-2010, 16:58
23-08-2010, 16:58

Сучасні підходи до медикаментозного лікування хворих на гайморит із використанням препарату цефадроксил

Категорія: Медицина

На сьогоднішній день симптоми носової обструкції та ринорея є одними з основних скарг пацієнтів, що звертаються до лікаря-отоларинголога поліклініки. Так, за даними Ю. В. Любінець, О. Б. Любінець [8], пацієнти зі скаргами на затяжну нежить становлять 30–40 % від загальної кількості хворих ЛОР кабінету поліклініки. В більшості випадків у таких хворих діагностується гострий або загострення хронічного синуїту. До того ж, в останні роки спостерігається тенденція до почастішання запальної патології приносових синусів [7, 12]. Основними причинами, з якими пов’язують збільшення випадків синуїтів, є розвиток антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів, алергізація пацієнтів, патоморфологічні та імунологічні порушення в організмі [3]. Вид мікрофлори, що визначається у виділеннях з носа хворих на синуїти, відрізняється в залежності від географії дослідження. Так, зарубіжні автори основними збудниками при гострих синуїтах називають S. pneumoniae (20–43 %), Haemophilus influencae (22–35 %), Moraxella catarralis (2–
Назад Вперед
^