Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 588
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 16:41
26-09-2010, 16:41

Позитивізм як напрям в історії політичних та правових вчень

Категорія: Політологія, політісторія

ПЛАН 1. Загальна характеристика. 2. Огюст Конт. 1. Загальна характеристика У другій половині XIX ст. домінуючим напрямом у філософії в цілому і в політичних та правових вченнях зокрема стає позитивізм. Суть цього напряму можна коротко охарактеризувати так: джерелом знань є досвід і тільки досвід; методом науки є індукція і тільки індукція; предметом дослідження можуть бути факти і тільки факти. Ніяких абсолютів, ніякої метафізики, бо вони є нічим іншим, як джерелом помилок і нерозуміння. Пізнання, якщо воно не є науковим, не має жодної цінності. До філософії можна дійти тільки через науку. На науці повинна базуватися економіка, науковою повинна бути політика, на здобутки науки повинно опиратися мистецтво. Наука стверджує природні закони, яким підпорядковується все, не виключаючи й людини та її діяльності, її моралі, економічного життя, релігії, мистецтва і права. 2. Огюст Конт Основоположником позитивізму був Огюст Конт (Conte), 1798-1857, який виклав свої погляди у шеститомному "Курсі позитив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1411
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 14:06
26-09-2010, 14:06

Розвиток творчого мислення студентів

Категорія: Психологія

КУРСОВА РОБОТА на тему: Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання ЗМІСТ ВСТУП 1. Психологічний аналіз творчості 2. Значення аналогії в мисленні людини 3.Стратегія аналогізування в творчій діяльності людини ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Розглядаючи питання: "Розвиток творчого мислення студентів у процесі навчання", можна говорити про організацію процесу навчання і про розвиток творчого мислення - як процес. При всій важливості, організації творчої діяльності студентів в нашій вищій школі приділяється не достатньо уваги. Звичайно студенти пишуть реферати, курсові, дипломні роботи, але цього явно не достатньо. На превеликий жаль досягнення психології творчості вкрай повільно входять в навчально-педагогічну практику сучасної вищої школи. Особливо актуальна ця проблема в педагогічних Вузах. Адже суспільству потрібні не лише творчі спеціалісти, а вчителі, які зможуть організувати роботу по розвитку творчих здібностей в своїх учнів. Психологічною наукою розроблено ряд систем
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 369
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 13:42
26-09-2010, 13:42

Шляхи розвитку валеологічної культури школярів засобами української музики

Категорія: Педагогіка

Розучування в школі українських пісень на уроках музики. У час духовного відродження українського народу постає актуальною проблемою вивчення національної музики, зокрема популярного і масового жанру – пісні. У всі часи вона не тільки вбирала та відтворювала реальне життя людей, але й зміцнювала їхній дух у важкі хвилини. Це пояснюється і тим, що, як стверджують вчені, народні твори “живуть протягом цілих століть не ради свого буквального смислу, а ради того значення, котре в них може бути вкладене” (О.Потебня). Пісні виникли в давнину і є одним із найпоширеніших жанрів усної народної творчості. Ці музично-поетичні скарби громадились протягом віків і передавалися від покоління до покоління, вбираючи в себе все нові і нові події, характери. В них відображені зміни в поглядах на людські цінності, ідеали, вчинки. У цих невеликих музично-поетичних творах закладена глибока мудрість народу. З музичної спадщини свого краю ми можемо багато взяти для зміцнення свого здоров’я. Адже у музичних інтонаціях нашого дух
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 728
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 13:17
26-09-2010, 13:17

Заробітна плата як мотиваційний механізм підвищення ефективності виробництва на підприємствах вугільної промисловості: психолого-педагогічний аспект

Категорія: Педагогіка

Вугільна промисловістьє однією із самих великих галузей у промисловому секторі економіки Донбасу. А такі підприємства як відокремленний підрозділ АО шахта «Дуванна» ОАО «Краснодонвугілля», відокремленний підрозділ АО шахта «Самсонівська Західна» ОАО «Краснодонвугілля» входять у число найбільш великих в Україні по обсягу виробництва. На сучасному етапі розвитку для всього народного господарства України і особливо для вугільної промисловості Донбасу склалося важке економічне становище: в багатьох підприємствах вугільної промисловості Донбасу велика заборгованість у держбюджет, через що їх рахунки у банках закриваються, вони не мають змоги розплатитися з постачальниками запчастин, нової техніки, паливно-мастильних матеріалів, а також попадають у залежність від бізнесменів, і вимушені віддавати продукцію по мінімальній ціні, ледве покриваючи власні витрати [ 4, c. 37-39]. Але й у такій скрутній обстановці вугільна промисловість функціонує, шукаючи шляхи подолання проблем – інвесторів, із-за кордону і у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 406
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 12:44
26-09-2010, 12:44

Збірник законів ”Кароліна”

Категорія: Право

У Німеччина збірник законів “Кароліна” був прийнятий у 1532 р. і опублікований у 1533 р. У країні з виданням “Кароліни” були визнані деякі загальні поняття кримінального права: умисел і необережність, обставини що обтяжують провину, співучасть. Кароліна знала різні склади злочинів: проти релігії – богохульство, чаклунство; проти моральності – перелюбство; проти держави – зрада, бунт; проти особи – вбивство, поранення, образа; проти власності – різні види крадіжок; проти правосуддя. При визначенні покарання Кароліна враховувала станову належність сторін. Суддям рекомендувалося враховувати “звання і стан особи, яка вчинили крадіжку”. Основною метою Каральної політики було залякування. А основними видами покарання була: шмагання різками, виставлення біля ганебного стовпа, таврування, тюремне ув’язнення, вигнання і штраф. У Німеччині після видання “Кароліни” пер6еважає слідчий процес, який складається з слідчих етапів: 1. розслідування, яке починається із дізнання, збирання інформації. 2. збирання доказів,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 870
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 11:50
26-09-2010, 11:50

Загальні засади відповідальність учасників господарських відносин

Категорія: Право

ПЛАН 1. Поняття відповідальності в господарському праві 2. Функції та види господарсько-правової відповідальності. 3. Підстави господарсько-правової відповідальності Список використаної літератури 1. Поняття відповідальності в господарському праві Господарсько-правова відповідальність – це різновидність юридичної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань суб’єктами господарської діяльності. Відповідальність у господарському праві має особливий предмет регулювання - господарські правопорушення. Господарське правопорушення - це протиправна дія або бездіяльність суб'єкта господарських відносин, яка не відповідає нормам господарського права, не узгоджується з юридичними обов'язками зазначеного суб'єкта, порушуючи суб'єктивні права іншого учасника відносин або третіх осіб. Господарські правопорушення класифікуються на договірні і позадоговірні. В свою чергу договірні правопорушення поділяються на: а) - правопорушення на стадії виникнення договорів, порушення термінів укладання,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 435
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 11:06
26-09-2010, 11:06

Слуховий аналізатор

Категорія: Медицина

Слух — вид чутливості, що забезпечує сприйняття звукових коливань. Його значення неоціненне в психічному розвитку повноцінної особистості. Завдяки слуху пізнається звукова частина навколишнього середовища, пізнаються звуки природи. Без звуку неможливі звукові, мовні спілкування між людьми, людьми і тваринами, людьми і природою, без нього не могли з'явитися й музичні твори. Гострота слуху у людей неоднакова. У одних вона знижена або нормальна, в інших підвищена. Бувають люди з абсолютним слухом. Вони здатні визначати на слух висоту заданого тону. Музичний слух дає змогу точно визначати інтервали між звуками різної висоти, пізнавати мелодії. Особи з музичним слухом характеризуються почуттям ритму, вміють точно повторити заданий тон, музичну фразу. Користуючись слухом, люди можуть визначати напрям звуку і за ним — його джерело. Ця властивість дає змогу орієнтуватися в просторі на місцевості, розрізняти, хто саме говорить серед кількох присутніх. Слух разом з іншими видами чутливості (зором) попереджає про не
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2174
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 10:59
26-09-2010, 10:59

Ефективність цитологічного методу дослідження в діагностиці передраку і раку шийки матки

Категорія: Медицина

АНОТАЦІЯ Дана робота була виконана в цитологічній лабораторії Коломийського онкологічного диспансеру. Метою даного дослідження було вивчення ефективності цитологічного методу в діагностиці передракових станів та раку шийки матки. Проведені дослідження показали, що цитологічний метод діагностики є високоінформативним для виявлення онкологічної патології шийки матки, але його ефективність значною мірою залежить від кількісного збільшення ознак злоякісності виявляємих патологічних процесів та від методу та від методу забору матеріалу для дослідження. Цитологічний метод в діагностиці передракових станів та раку шийки матки набуває більш високої ефективності при поєднанні його з гістологічним дослідженням. ЗМІСТ 1 ВСТУП 4 І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 8 1.1. Патогенетичні аспекти передракових захворювань та раку шийки матки. 8 1.2. Діагностика передпухлинних та пухлинних процесів шийки матки. 14 1.3. Ефективність цитологічного скринінгу у виявленні передпухлинних станів і ранніх форм раку шийки матки .
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1118
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 10:52
26-09-2010, 10:52

Основні форми бухгалтерської звітності

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв’язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях. Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основними джерелами такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, а й для узагальнення результатів в масштабі галузей і народного господарства в цілому. Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 963
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 07:52
26-09-2010, 07:52

Освіта і педагогічна думка у період українського Відродження (XVI — перша половина XVII ст.)

Категорія: Педагогіка

Київська Русь, знесилена татаро-монгольською навалою, втратила свою могутність. А з часу прилучення Волині та Наддніпрянщини до Литви (1377 р.) і Галичини до Польщі (1387 р.) сплюндровані українські землі стали здобиччю литовських, польських та угорських феодалів. В умовах поневолення, насаджування католицької віри, національного гноблення, освіта занепадає. Діти української знаті та заможного міщанства потяглися до католицьких освітніх закладів. Укладення в 1596 р. після Брестського собору церковної унії дало змогу зберегти в умовах латинізації та полонізації слов'янську мову богослужіння й обряди православної церкви (у греко-католиків). Унія стала своєрідним засобом захисту української мови, створила умови для появи національної інтелігенції. Було відкрито уніатські школи, що орієнтувалися на західну педагогіку, але навчалися в них українською мовою. Щоправда, серед українського населення вони не набули популярності. На освітню справу тогочасної України справили певний вплив епоха європейського Відродже
^