Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1204
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 09:16
30-09-2010, 09:16

Особистісне зростання вчителя (психолого-педагогічний семінар-практикум)

Категорія: Психологія

Семінар відбувається у рамках психологічної педради колективу невеликої школи або серед класних керівників та адміністрації великої школи, коли участь бере значно більша кількість учителів. Мета: ознайомлення вчителів з формами та методами інтерактивної взаємодії, сприяння мотивації вчителя до самовдосконалення у різноманітних сферах життя, ознайомлення та практика застосування прийому «Я — висловлювання» у спілкуванні, створення позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі шляхом актуалізації установки вчителя на цінність самореалізації у своїй професії. Кількість осіб: 25—30. Час проведення: 2—2,5 години. Матеріали: липкий папір для приміток; картинки із зображенням ситуацій у спілкуванні вчителя з учнями, з учителем, з представником адміністрації, де написане висловлювання однієї людини, реакція іншої в діалозі залишається відкритою; картки з написами умовних сфер життя (беруть 5 сфер, хоч можна виділити більше), картки презентації висловів для реклами професії вчителя, різнокольорові
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 605
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 08:50
30-09-2010, 08:50

Диротон: можливості і перспективи застосування для нефропротекції при цукровому діабеті

Категорія: Медицина

Протягом останнього десятиліття в більшості розвинених країн збільшується кількість хворих, які мають потребу в замісних видах терапії ниркової недостатності (гемодіаліз та трансплантація нирки). При цьому в структурі причин, що призводять до кінцевих стадій ниркової недостатності, на перше місце виходять діабетична нефропатія та ускладнення артеріальної гіпертензії, випереджаючи первиннониркові захворювання різної етіології. Діабетична нефропатія (ДН) виявляється приблизно у третини хворих, які потребують замісної терапії функції нирок, і зростання її ваги в структурі причин ниркової недостатності пов’язують з підвищенням захворюваності на цукровий діабет і збільшенням тривалості життя таких хворих. Найбільш вагомі причини розвитку ДН умовно поділяють на метаболічні (гіперглікемія і гіперліпідемія) та гемодинамічні (внутрішньоклубочкова та артеріальна гіпертензія). Основними механізмами нефротоксичної дії гіперглікемії є неферментне глікозилювання білків ниркових мембран, що змінює їх структуру і функці
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1130
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 08:14
30-09-2010, 08:14

Філософи періоду Просвітництва про суспільне життя та людину

Категорія: Філософія

ПЛАН I. Вступ II. Французьке просвітництво III. Англійське просвітництво IV. Німецьке просвітництво Вступ Ні про одну культуру аж до Нового часу неможна було сказати , що основою її розвитку був пошук індивідуальності , прагнення усвідомити й обґрунтувати незалежне достоїнство особливої індивідуально їдумки , смаку , дарування , способужиття , тобто самоцінність відмінності . Одержавши перші імпульси в італійському Відродженні , пройшовши черз ряд складних перетворень у XVІІ столітті , лише наприкінці епохи Просвітництва ця ідея цілком сформувалася й у минулому сторіччі стала будувати собі дорогу на європейському ґрунті , потроху втрачаючи зухвалу незвичність. Ідея "індивідуальності" , як це не здається дивним , була невідома всім традиціоналістстичним суспільствам , включаючи і греко-римську Античність . Саме це слово "індивідуальність" , як і слово "особистість", з'явилося якихось двісті-триста років тому . Специфічне і революціонізуюче уявлення про індивідуальніс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1129
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 07:36
30-09-2010, 07:36

Ядерна фізика

Категорія: Фізика

У сучасній фізиці є рік, що називають «роком чудес». Це 1932-й рік. Одним з таких «чудес» цього року було відкриття нейтрона і створення нейтронно-протонної моделі атомного ядра. У результаті відбулося виділення з атомної фізики самостійного, що бурхливо розвивається напрямку – ядерної фізики. Ядерна фізика вивчає структуру і властивості атомних ядер. Вона досліджує також взаємоперетворення атомних ядер, що відбуваються в результаті як радіоактивних розпадів, так і різних ядерних реакцій. До ядерної фізики тісно примикає фізика елементарних часток, фізика і техніка прискорювачів заряджений часток, ядерна енергетика. Все в світі складається з молекул, які представляють собою складні комплекси взаємодіючих атомів. Молекули це найменші частки речовини, які зберігають його властивості. В склад молекул входять атоми різних хімічних елементів. Атом - будівельний матеріал природи. Якщо покласти сто мільйонів атомів рядом, то довжина такого рядка становитиме 1 дюйм (2,54 см). Атоми складаються переважно з п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1169
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 07:04
30-09-2010, 07:04

Інновації, інноваційний процес та інноваційна діяльність

Категорія: Державне регулювання, митниця

В економічній літературі термін "інновація" інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, який втілюється в нових продуктах і технологіях. Інноваційний продукт характеризується вищим технологічним рівнем, новими споживчими якостями товару або послуги порівняно з попереднім продуктом. У літературних джерелах є чимало визначень інновацій. Наприклад, за змістом чи внутрішньою структурою розрізняють інновації технічні, економічні, організаційні, управлінські та ін. Виокремлюють такі ознаки, як масштаб інновацій (глобальні та локальні); параметри життєвого циклу; закономірності процесу впровадження. Вчені по-різному трактують це поняття залежно від предмета та об'єкта свого дослідження. Наприклад, Б. Твісс визначає інновацію як процес, у якому винахід або ідея набувають економічного змісту. Ф. Ніксон вважає, що інновація — це сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, що спричинюють появу на ринку нових товарів, поліпшених промислових процесів т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 614
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 05:10
30-09-2010, 05:10

Чи може бути ефективним навчання за гратами?

Категорія: Педагогіка

Цілком очевидно, що відповісти на таке питання не просто. В більшості країн світу найбільш поширеною формою покарання злочинців залишається ув’язнення. В умовах ізоляції від суспільства, позбавлення певних прав та свобод, особистість злочинця змінюється, переоцінюються звичні цінності. І після повернення засудженого в суспільство, закони якого він повинен виконувати, в силу цілого шерегу причин він не в змозі цього зробити, оскільки в нього виникають значні труднощі соціальної адаптації. Саме тому в центрі уваги пенітенціарних установ - проблема ресоціалізації (РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ – довготривалий процес, в основу якого покладений складний комплекс психолого-педагогічних, економічних, медичних, юридичних та організаційних заходів, направлених на формування у засудженого здатності та готовності для входження в звичайні умови життя суспільства після звільнення з ув’язнення) осіб, що знаходяться в ув’язненні. Особливої уваги заслуговують проблеми ресоціалізації неповнолітніх, позбавлених волі. Вони стали сьогодні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 346
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 03:07
30-09-2010, 03:07

Типові концепції зла та їхня спільна основа

Категорія: Філософія

Як в історії культури, так і в повсякденній життєвій практи­ці ми стрічаємо деякі типові концепції зла, що змальовують з різних сторін його сутність. Так, в античному світі панував, як відомо, синкре­тизм, нероздільна єдність етичних та естетичних цінно­стей. Якщо найпрекраснішим, що міг уявити собі античний грек, був чудовий упорядкований космос (гр. kosmos власне й означає порядок), то він же поставав і як вище втілення добра. Відповідно уособленням пот­ворства й зла вважався хаос — стан безладдя, де поря­док порушено і кожна частинка існує сама по собі, як їй заманеться, підкорена лише власній темній долі. «Як у космосі», могла сказати людина тієї доби, маючи на увазі «як належить», «порядно», «добре»; у свою чергу, «непристойно», «непорядно», «зле» виглядало «не так, як у космосі», тобто без належного ладу й гармонійного співпідпорядкування. Далі, якщо звернутися до релігійного, зокрема християнського, світогляду, зло виступає передусім як гордість, погорда. Саме гордість — визначальна риса Люцифера, бу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1195
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 02:55
30-09-2010, 02:55

Міжнародний інвестиційний кредит, порядок залучення та його роль у розвитку економіки України

Категорія: Державне регулювання, митниця

Міжнародний інвестиційний кредит його роль у розвитку економіки України. Іноземний кредит являє собою рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на засадах повернення у певні строки та, як правило, з виплатою відсотка. З позицій цільових функцій сьогодні іноземні кредити залучаються, по-перше, для утримання України як держави “на плаву з метою входження у світовий ринок, де вона має стати частиною світової економіки. По-друге, для отримання кредитів для трансформації структури економіки України, зміни в ній народносподарських пропорцій, створення умов повної економічної рівноваги. По-третє, отримання кредитів під залучення критичного імпорту, передусім енергоносіїв, яких в Україні обмаль, для розвитку національного виробництва та особистого споживання. Нарешті, по-четверте, під виглядом першої із зазначених цільових функцій іноземних кредитів в Україні отримуються кредити для виживання конкретних урядів. До основних реальних джере
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 844
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 02:19
30-09-2010, 02:19

Правова культура Козацької доби

Категорія: Право

За різних складних умов українські землі зуміли все ж таки зберегти високий рівень своєї правової культури. Величезне значен­ня в політичному житті українських земель мала поява і розвиток такої суспільної верстви як козацтво, центром консолідації якого стала Запорізька Січ. Тут виникали зародки української державної організації з притаманними їй елементами демократизму. У першій половині XVII ст. Січ стає своєрідним центром визвольного руху українського народу. Найвищим органом козацького самоврядування, який вирішу­вав найважливіші питання, були загальні або, як їх частіше назива­ли, військові ради. Збиралися вони регулярно у точно визначені строки — 1 січня і 1 жовтня кожного року. Козацька рада збиралася і в інші строки, коли на те була воля товариства. На військових радах вирішувалися усі найважливіші питання життя Запорізької Січі: оголошувалася війна і укладався мир, об'являлися військові походи, каралися злісні злочинці, щорічно переділялися поміж куренями землі, річки, озера, ліси, рибні лов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1057
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-09-2010, 00:32
30-09-2010, 00:32

Парниковий ефект атмосфери: проблеми і перспективи

Категорія: Біологія

15 березня 1999 року в штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку постійний представник нашої держави при ООН В. Єльченко від імені України підписав Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміни клімату. Україна стала 84-ою державою світу, що підписала цей важливий міжнародний документ. Тим самим наша країна взяла на себе добровільні зобов’язання проводити таку екологічну політику, яка спрямована на суттєве зменшення викидів парникових газів, щоб звести до мінімуму негативні соціальні, екологічні та економічні наслідки зміни клімату. Багато хто з нас сьогодні з тривогою спостерігає суттєві зміни клімату та ряду інших характеристик навколишнього середовища, свідками яких усі ми стали за останні один-два десятиріччя. Факт потепління наших зим безперечний. Тому не дивно, що всіх турбує причина цього явища, а тим більше його перспектива. Звісно: причин змін клімату багато. І одна з них – це так званий парниковий ефект вуглекислого та деяких інших газів атмосфери. Що спільного у Землі з т
^